Biologisk krigføring i sikte?

Av Dan Odfjell. 

Overskriften «Kina samler inn genetiske data fra millioner av kvinner for mulig militært bruk» er fra en kronikk publiserte for Erling Marthinsen den 10/7/21 på document.no. Fra før av var jeg disponert av et tidligere rykte om noe verre: Som mange fikk med seg gikk et svært containerskip på grunn i Suez-kanalen og stengte av trafikken i begge retninger en uke eller flere tidligere i år. Dette påvirket alvorlig verdenshandelen. Angivelig måtte et opp-ankret skip fra Europa anrope om hjelp fordi det hadde mange nyfødte barn ombord som i skulle til Østen, for hva? Som i så falle har foreldre og besteforeldre som vandrer rundt her. Spekulasjonene var at dette var spebarn kjøpt (som nå er godt mulig) av Kina fra Ukraina som skulle brukes som dyr i medisinske vitenskapelige eksperimenter. Noe mer grusomt hadde jeg aldri hørt om og jeg valgte å tro det en oppkonstruert historie… 

Hva Kina driver på med vil det være merkelig om våre myndigheter, som angivelig skal beskytte oss folket, ikke er opptatte av. Men, om de vil fortelle oss om hva de vet er mer tvilsomt. For Norge har skriftlig gått med på ikke offentlig å kritisere Kina, en totalt skamløs avtale som Erna Solberg må ha klarert. Men se, alle tegn og alle oppegående mennesker mener Covid19 viruset er produsert ved Wuhan laboratoriet. Og der under militær kontroll. Ifølge kronikken referert overfor har det kinesiske selskapet BGI Group høstet inn genetiske data fra hele verden og tester og analyserer nå ved hjelp av kunstig intelligens (AI) i samarbeide med Kinas militære styrker for å kartlegge spesifikke trekk ved ulike populasjoner. Dette skumle ble rapportert av nyhetsbyrået Reuters som sa at metoden som brukes er å samle inn genetisk informasjon verden over fra gravide kvinner før de føder.

Angivelig er prosjektet basert på rester av blodprøver og fostervannsprøver som lett kan kjøpes fritt i minst 52 ulike land. I utgangspunktet skulle man oppdage om fosteret hadde Downs syndromet. Og Kina trenger ikke navnene på de individuelle kvinnene for å kartlegge genetiske trekk hos en befolkning. Genetikken er tilstrekkelig til å utvikle biologiske våpen som er tilpasset å skade en uønsket populasjon mest mulig effektivt. De gravide kvinnene vet ikke at de er en del av et geopolitisk marked. Men vi er fortalt at Kinas maktapparat utnytter alle muligheter for å bevege seg mot toppen av det globale hierarkiet, et uttalt mål for regimet. Og dessverre, både USA og UK gir utenlandske forskere tilgang til genetiske data noe som synes en sikkerhets risiko blitt for den vestlige verden. Kinas utenriksdepartement avviser selvsagt slike bekymringer som «grunnløse» og, uansett hva BGI selv sier, vet vi hvor deres lojalitet ligger.

Kineserne synes i stand til å avdekke «genetiske svakheter» hos en eventuell fiende for hvilken virus en gitt populasjon vil ble hardest rammet av. Samtidig som de kan utvikle egne super-soldater. Er dette nok til å skremme vannet av alle som skal til for å oppnå en frivillig kapitulasjon? I den vestlige verden er der knapt lenger modige statsmenn å oppdrive, politiske dverger som lett selger sine befolkninger ut. Norge er intet unntak, men land som Polen og Ungarn vet av bitter og mer nylig erfaring (enn resten av Europa) hva fremmede soldats-hæler på eget territorie innebærer. Derfor og med rette motsier de EUs krav om å ta imot fremmede fra Midtøsten og Afrika. Det burde vi også gjøre og de partier som til høsten sloss for Norge og oss som et fritt og godt beskyttet land, de må stemmes frem i Stortings valget. To partier er helt klare på dette, PDK og Demokratene. Og Trygve Slagsvold Vedum fra Senterpartiet synes også å tilhøre fedrelands-linjen og slik for en ny kurs, tror jeg.

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant

Kommentarer