HEF mener prester ikke bør brukes til å gi dødsbud

Lars-Petter Helgestad i Human-Etisk Forbund.
(Foto: Erlend Berge)
Av Kirkehøyden. 

Den 19.07.21 skriver den antikristne avisen Vårt Land at Lars-Petter Helgestad i Human-Etisk Forbund mener prester ikke bør brukes til å gi dødsbud.

Det finnes ingen mer smålig enn HEF/ "humanister",  de har intet å tilby av verdier. Det å bekjempe alt kristent er det eneste de kan tilby, med millioner i statsstøtte. 

Hva forteller dere konfirmantene, at de skal bli spist opp av meitemark? Vi kristne får et evig liv, ved troen på Jesus, og dette tror ikke Vårt Land på lenger, fremmer derfor avkristning, ateisme og Islam.

HEF består stort sett av SVere, som hadde DDR som forbilde. Der var kristen tro kriminalisert, og Jens Brun Pedersen fortalte på Wikipedia at det var hans store sorg at ikke kristendommen var blitt forbudt for lenge siden. Ellers sendte Jens ut dekreter om hva vi kunne synge julen, top to: Musevisa og Rudolf er rød på nesen. LOL, og han var den egentlige sjefen, hvilket intellektuelt nivå. 

Han slettet det, for det viste hvilken liten hjerne han hadde, Du kan se åndsfattigdommen på øya deres. Se  Lars-Petter Helgestad. Alt de har er djevelskap, og sammen med Vårt Land er de del av denne globalistiske ondskapen. Spikers Corner: Cancelling Christianity

Utradere kristendommen, som selv kinesiske kommunister ved forskning har funnet ut er vestlige lands suksessformel. Christianity the reason for West’s success, say the Chinese | The Iona Institute  

Alt marxisme (ateisme/ humanisme), og Islam har produsert. er barbariske "shit holes," folkemord, fattigdom og despoti, som deres borgere flykter fra for å komme til kristne nasjoner fra New Zealand til Norge i Nord - så lenge det varer. 

Der hvor selv ateister kan fritt utfolde seg fritt uten forfølgelse - de drar ikke til Cuba, et annet SV og ateistisk forbilde. Nå jobber norske "humanister" for barbari i annen potens = marxisme x islam, med full støtte fra Vårt Land.

På toppen  selvfølgelig det felles jødehatet. Derfor støtter de terror org. PLO og Hamas, som har lovfestet holocaust 2. For "humanister" og venstresiden skyldes det nok dette politiske slektskapet.  
Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei 


Dette liker norsk "humanister"  inkludert Vårt Land:
koran 9:5 «When opportunity arises kill the infidels wherever you find them» 
koran 9:30 «The Jews and Christians are perverts, fight them» 

Kirkehøyden

Kommentarer