NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

mandag 31. mars 2014

Snek seg til søndagsskolen uten at hennes strenge ateistfar merket det

Vårt Land
av Britt Rogstad britt.rogstad@vl.no

Gro Nylander gjemte skjørtet bak en stein, og snek seg til søndagsskolen uten at hennes strenge ateistfar merket det.

– Faktisk er det kanskje mitt religiøse opprør som barn, svarer Gro Nylander. Spørsmålet hun svarer på er hvilken hendelse har formet deg mest?

Feministen og legen har stått på barrikadene og kjempet for kvinners rettigheter i flere tiår. Å få mødre verden over til å amme barna sine, er en annen fanesak. Nå er Gro Nylander (71) pensjonist, men det glødende engasjementet for alt som angår kvinner og barns helse og velferd, er intakt.

Dratt mot søndagsskolen. I Vårt Land fredag forteller hun at hennes to ateistiske foreldre dro til Mehamn i Finnmark i 1945 for å bidra til gjenreisningen. Med i bagasjen hadde de to døtre, hun selv var da to år gammel. I fem år ble familien boende i det nedbrente og forblåste fiskeværet. Om vinteren, i mørketiden, blusset det ofte opp religiøse vekkelser, og misjonsskipet Elieser gjestet havna. Folk i bygda gikk mann av huse, og ombord var det sang og sviskegrøt.

– Men størst inntrykk gjorde søndagsskolen. Jeg fikk ikke lov til å gå dit. «Doktorungan» skulle være ute å leke i kjeledress, også på søndager. Jeg visste råd, gjemte et foldeskjørt bak en stein, skiftet der og snek meg av gårde, for man måtte være pent kledd på søndagsskolen. Der lærte jeg at det var viktig å være modig, ja ofre sitt liv, om så var, for det som var rett. «Lytt nu til, jeg vil fortelle om en liten sped martyr», sang vi. Småpiken i sangen ble vel slått i hjel av sin fordrukne far, om jeg husker rett. Ikke desto mindre stilte jeg meg opp foran mor og far da de tok seg en drink en kveld. Iført lys nattkjole bredde jeg armene ut som en engel og ropte gråtkvalt: – Dokker får ikkje drikke dokker fulle!

Hun forteller at foreldrene bare lo av henne, men at hun opplevde seg selv som veldig modig.

– Denne følelsen av plikt til å vise mot og stille opp for det jeg tror på, selv om det medfører ubehag, har jeg båret med meg fra barneårene i Finnmark.

Les mer i Vårt Land

lørdag 29. mars 2014

Norge blir mindre kristent


Færre medlemmer, gudstjenester, barnedåper, konfirmasjoner, bryllup og begravelser i kirka.

Ferske tall viser at Den norske kirke mister grepet på en rekke fronter. Bare på ett punkt går tallene opp: Kirkas gjenværende medlemmer gir mer penger enn noen gang.

– Det er bra at de som ikke kjenner seg velkommen i kirka markerer det ved å ikke komme. Da får vi et signal om at vi ikke bare kan være en moralsk og reaksjonær bastion, og en mulighet til å reflektere over egen praksis, sier Birte Nordahl Sandum, prest i Oslo Domkirke.

Hun viser til ferske tall om Den norske kirkes oppslutning fra Statistisk sentralbyrå. Her kommer det fram at:

• Andelen nordmenn som er medlem i Den norske kirke har sunket fra 86,3 prosent i 2001 til 74,9 prosent i fjor. Samtidig har antallet medlemmer sunket jevnt de siste årene.

• Færre går i gudstjeneste, og det avholdes færre gudstjenester.

• Færre velger kristen dåp, konfirmasjon, bryllup, vielse og begravelse.

• På tross av færre medlemmer, samler kirka inn mer penger fra medlemmer enn noen gang.

I 2013 samlet kirka inn 306,8 millioner kroner, mot 258,6 millioner i 2008.

Klassekampen av Simen Tallaksen

fredag 28. mars 2014

Pastor: Lær av Rema og Norwegian

Vårt Land
av Anders Myklebust

– Vi må bringe varene og kyrkja til folket, seier Jostein Krogedal til kyrkjeplantarar.

– Kor mange her inne vil plante kyrkjer? spør Jostein Krogedal.

Pastoren, som styrer fem kyrkjer i Norge, ser hendene stige i veret.

– Bra! Eg er så gira at eg ikkje får mi eiga handa ned igjen, seier Krogedal til latter.

Satsar på 1.000. Vi er på den store kyrkjeplantingskonferansen Dawn i Oslo som samlar 750 førehandspåmelde. Arrangørane håpar å samle 1.000 menneske på dei opne kveldsmøta.

Ser ein vekk frå immigrantkyrkjelydane har talet på kyrkjer har gått ned dei siste tiåra i Norge, men framveksten av Intro-kyrkjene i pinsebevegelsen er blant unntaka. Etter starten i 2002 har Intro i dag veletablerte kyrkjer i Sandnes, Stavanger, Drammen, Egersund og Oslo. På seminaret «Menighetsplanting ABC» serverer kyrkjegründeren sine beste tips til dei om lag 100 frammøtte.

– Lat oss seie at eg såg 30 hender i veret her. Dersom de 30 går ut og gjer ein forskjell, og at de får med dykk andre folk så kan plutseleg tusenvis av menneske bli nådd med evangeliet. Det er ikkje Statistisk sentralbyrå som definerer historia, det er Guds rike og Den heilage ande, seier han til heiarop i rommet.

Les mer i Vårt Land

Sløkkjer du lyset laurdag kveld?

Fjordingen
av Gunhild Sindre

Laurdag 29. mars klokka 20.30 skal byar, kommunar, bedrifter, organisasjonar og enkeltpersonar over heile verda sløkkje lyset ein time for klimaet, fortel Lin Hjelmeland Finjord, fylkessekretær for Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane.

- Earth Hour er ei verdsomspennande, symbolsk markering. Alle med tilgang til ein lysbrytar kan bidra. Kampanjen er eit globalt og visuelt uttrykk for folk si vilje og evne til å stå saman mot klimaendringane, seier Finjord.

 - Når vi sløkkjer lyset i ein time, vert vi klare over overforbruket vårt og godene vi har, og vi får tid til ettertanke. Ein tanke vi trur vil bli teken med inn i kvardagen. Sjølv ei lita endring hos den enkelte vert stor når vi står mange saman, seier Lin Hjelmeland Finjord.

torsdag 27. mars 2014

Hvorfor stanser ikke Gud ondskapen?

Du er kanskje en av dem som spør: Hvordan kan en god og allmektig Gud tillate all den ondskap som skjer i verden? Hvorfor stanser ikke Gud ondskapen?

Jeg tror at svaret er noe så paradoksalt som Kjærlighet

Da vil du ganske sikkert hoppe opp og spørre: Men hva i all verden har ondskap med kjærlighet å gjøre?

Da har jeg lyst til å si følgende:Hvis du mener at Gud burde ha stanset all ondskap som skjer i verden, da må du nesten mene at du selv er perfekt. At du selv er feilfri, helt uten synd og hundre prosent uklanderlig i all din ferd. - For hvis ikke du var det, da måtte jo Gud ha stanset deg også.

Vi må huske på at ingen av oss er feilfrie eller "bare god". For vi har alle syndet og står uten ære for den Hellige Gud. (Rom 3,23). Og det er her Guds store og underfulle kjærlighet kommer inn i bildet. Apostlenes gjerninger 17,30-31 sier det slik:

"Sannelig, disse uvitenhetens tider har Gud båret over med, men nå befaler Han at alle mennesker alle steder skal omvende seg. For Han har fastsatt en dag da Han skal dømme verden i rettferdighet ved Den Mannen (Jesus) som Han har innsatt. Han har gitt alle grunnlag for å tro dette ved å oppreise Ham fra de døde."

Med guddommelig kjærlighet har altså Gud opp til nå valgt å bære over med alt det onde som skjer. I kjærlighet har Han til nå båret over med alle våre synder, alle våre feil og alle våre mangler. Gud venter altså med å utrydde ondskapen fordi Han vil gi oss tid og anledning til å vende om og ta imot Hans frelse.  Vi lever faktisk på nåde alle sammen.

Men denne nåden varer ikke evig. For det skal komme en dag da Gud skal dømme verden i rettferdighet. Og da vil det ikke bare gjelde den ugudelige, tyven, overgriperen eller morderen. Da vil det også gjelde deg og meg, dine og mine synder. Og når vi alle er skyldige, hva har vi da å forsvare oss med? - Absolutt Ingenting!

Derfor sier Jesus i Matt 6,33 "Søk først Guds rike og Hans rettferdighet!" Det er denne rettferdighet profeten Jesaja skriver om i Jes 53,5: Men Han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på Ham, for at vi skulle ha fred, og ved Hans sår har vi fått legedom.

Joh 3,16-18 For så har Gud elsket verden at Han gav Sin Sønn, Den Énbårne, for at hver den som tror på Ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. For Gud sendte ikke Sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved Ham. Den som tror på Ham, blir ikke dømt. Men den som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne Sønns navn.

onsdag 26. mars 2014

Musikk i tiden

Populærmusikken har i løpet av vår generasjon endret seg enormt i både stil og innhold. Man kan mene hva man vil (og det gjør man nok også) – når det gjelder tekster og annet. Men det har vært uttalt fra mange hold at populærmusikkens «melodi-år» var primært i tiden 1920-1950, men fortsatt med mye bra i så måte fremover til 1960-70-årene, og stadig ytterligere avtagende frem til vår tid.

Nå kan man selvsagt snakke litt nedlatende om «søtladent» og «svisker» for en del av melodienes vedkommende, men hvorfor kan man ikke tåle litt romantisk og «søtt» også? Det er jo tross alt disse iørefallende melodiene som huskes av mennesker som har levd en stund, og de dukker fortsatt opp blant annet i radio,- og svært mange av dem er blitt gjenutgitt på CD-plater i løpet av de siste 10-20 årene – og selger fortsatt. Der finnes i dag CD-serier med årgangsmelodier – med hvert tiår oppover helt tilbake fra år 1900.

Jeg tviler sterkt på om f.eks. de siste 20-30-årenes Grand Prix melodier huskes stort lenger enn noen uker eller måneder etter at de ble presentert. Stort lenger levedyktige er de neppe. Og dagens «dunk-dunk» låter (!) kan vel ikke så lett skilles ut fra hverandre at de gjenkjennes særlig lenge heller. Bra de kalles «låter» og ikke melodier. Musikk er som kjent basert på de tre grunnprinsippene melodi, harmoni og rytme.
Det har den siste tiden vært svært gledelig og interessant å følge med i en rekke TV-oppsett hvor unge talenter har deltatt både med symfoniorkestre og som solister. Det har vært så vel strykeinstrumenter, blåseinstrumenter, piano og sang. De kalles gjerne – og med rette – fremtidens stjerner. De har ofte vært i alderen 10-20 år. Fantastisk at så mange talenter finnes og kommer frem. Vi får bare håpe på enda mange flere.

Der har også de siste rundt 30 årene vært reagert sterkt på at tidens tecno- og rockerytmer (o.a.) har fått holde sitt inntog også i kristne forsamlinger. Prester og forstandere synes å ha resignert – hvis de da ikke bevisst støtter denne sørgelige utviklingen. Her også opplever man jo at gamle kjente og kjære sanger blir «opp-popet» og at nye sang/salmebøker får hva man kan kalle profane innslag. Og en del kirker og andre kristne forsamlingslokaler tillater oppsett av øredøvende elektronisk utstyr,- dels under argumentet at «de unge må jo få ha sitt!» Hvis det er det beste «argumentet», så er det jo egentlig en fallitterklæring fra de respektive prester og forstandere. De «må» altså innføre tidsmessig pop-musikk for å holde på ungdommene. Ja det har vært uttalt flere ganger. Det er jo egentlig også mangel på ansvarsfølelse fra lederhold.

Wiwala

tirsdag 25. mars 2014

mandag 24. mars 2014

Gud kan forsvinne fra speiderloven

NTB
  
Gud kan forsvinne ut av trosparagrafen når høringsrunden om en ny speiderlov avsluttes neste uke.

Etter 100 år med speiding i Norge skal speidernes egen «grunnlov» - speiderloven - bli ny. Ifølge Speidernes fellesorganisasjon, som består av Norges speiderforbund og KFUK-KFUM-speiderne, er trosparagrafen den enkeltparagrafen som er blitt mest debattert.

Den første av speiderlovene sier i dag at «en speider er åpen for Gud og hans ord». Fellesorganisasjonen har i høringsutkastet utarbeidet tre alternativer til trosparagraf. Det ene er å beholde dagens paragraf, og de to andre lyder «En speider søker sin tro og respekterer andres» og «En speider arbeider for fred og respekterer andres tro».

Les mer i Dagbladet

søndag 23. mars 2014

Muslimer nektes å be

Vårt Land
av Bjørgulv K. Bjåen bjorgulv.bjaen@vl.no

Når det spilles teater i Kvinesdal kulturhus kan ikke publikum reise seg opp under forestillingen og gå ut for å be.

Når Riksteateret neste uke spiller forestillingen «Folkestyre» i det kommunale kulturhuset har kultursjef Jan Schou innført bønneforbud under forestillingen, melder avisen Agder.

Forstyrrer salen. Forbudet har rot i en opplevelse i fjor. Da Riksteatret gjestet Kvinesdal med et teaterstykke reiste en gruppe menn seg midt under forestilingen for å be i trappa. Som kjent ber mange muslimer fem ganger daglig. Etter bønnen i trappa vendte mennene tilbake til teaterforestillingen.

Kultursjefen forklarer bønneforbudet slik:

– Det forstyrret salen og skuespillerne at så mange reiste seg og gikk ut av salen, sier han til NRK Sørlandet.

Får støtte. Likestillings– og diskrimineringsombudet (LDO) stiller seg bak forbudet:

– Bønn er en viktig del av religionsutøvelsen og det er viktig at samfunnet legger til rette for dette. Men slik jeg ser det har det i dette tilfellet vært gode grunner for å forby en planlagt ut– og innmarsj under en teaterforestilling, sier jurist og rådgiver i LDO, Marte Bauge, til NRK.

Les mer i Vårt Land

fredag 21. mars 2014

Nytt menneskesyn

NRK Ytring
Av Hege Storhaug @hegestorhaug

Kampen mot æresrelatert vold og tradisjonsbestemte overgrep er så langt tapt. Hvis det ikke legges et nytt tankesett og et nytt menneskesyn til grunn snarest, har toget forlatt perrongen for de kommende generasjoner.

VGs reportasjer den siste tiden om groteske overgrep mot jentebarn og unge kvinner med foreldre fra land der æreskulturen trives, er smertefull lesning. Barn dumpes i foreldrenes opprinnelsesland, tvangsgiftes, typisk til menn som er godt voksne, frihetsberøves, og utsettes for et voldsregime man helst ikke ønsker å tenke på. Det er ikke minst vanskelig å ta innover seg at foreldre kan være villige til å bruke alle midler i jakten på sitt eget barn som klarer å flykte – for å drepe det. Dette er en tilstand vi aldri tidligere har hatt i kjent norsk historie.

Like fullt kan jeg slå fast følgende: det brede laget av politikere har sviktet. De har ikke tatt til seg kunnskap som har blitt lagt på bordet i over 20 år. Derfor har realpolitiske grep glimret med sitt fravær.

Leg mer på NRK Ytring

torsdag 20. mars 2014

Likestilling og homofili

Av Buster

Der har mange ganger vært gitt uttrykk for at likestillingen har gått altfor langt.  Visse pressgrupper synes ikke å ville innse at det tross alt er saker og ting som best burde holdes utenfor begrepet likestilling. Det gjelder innen forskjellige yrker, hvor mange yrker er like velegnet for begge kjønn, mens andre er mest naturlig for h.h.v. menn og kvinner. 

Det har ikke noe med at den ene eller annen part ikke kan gjøre en like god jobb, men hva som er fysisk naturlig som mannlige og kvinnelige yrker.  Men det virker ganske klart at man ikke bør satse på likestilling for enhver pris.  Det blir helt feil.

Man har jo også observert hvordan likestillingsspøkelset har tatt plass også innen kirken.  Her får den enkelte mene hva han/hun vil, men ut fra Bibelen er det bare ikke riktig med kvinnelige prester – for ikke å snakke om kvinnelige biskoper.  Har noen sett kvinnelige forstandere i frimenigheter?  Neppe.

Når man ser ofte ganske spinkle kvinner komme slitende med en diger rørleggertang eller jobber med andre tyngre yrker på byggeplasser og i fabrikker, ser man jo ganske klart at slikt er utpregete «mannejobber».

Man har også ofte sett temmelig maskuline kvinner innen typiske «manneyrker» - med muskler og andre mer mannlige trekk – og med en sjargong som man ikke akkurat forbinder med «det svake kjønn».

Der har i flere sammenhenger vært trukket frem tanker om at kvinnelige yrkesutøvere i «tøffe» yrker enten har et «homofilt preg» og/eller at en del av dem ble homofile – men var det altså ikke fra før.  Der er fremlagt ganske solide argumenter for om homofili er medfødt eller ikke – m.a.o. om det da blir tilvendt/påvirket senere i livet.

Uansett ser man jo egentlig klart i vår tid hvordan homofili synes å ha blitt en slags motesak i tiden.  Se f.eks. på disse såkalte homoparadene og alle dem – både «kjendiser» og andre som mer enn noensinne står frem i mediene og presenterer nærmest sin unaturlige legning som noe flott og likeverdig med en naturlig legning. 

Dette synes jo bare å bli verre og verre.  Og når noen presenterer seg som «kristne homofile», da er det nok visse klare steder i Bibelen de med fullt overlegg lukker øynene for.

Og hva vil barn som vokser opp med «to mødre» eller «to fedre» tenke og føle når de vokser opp?

Der kan man nok regne med mer og mer av et nytt psykisk problem for mange.

Her skulle kanskje være en del ting som mange har meninger om?

onsdag 19. mars 2014

Ser ein ny moralgenerasjon

Vårt Land
av Anders Myklebust

Norske ungdomsleiarar kjenner igjen trenden som viser at unge i rike land meiner at gudstru ikkje er viktig for å ha god moral.

Er gudstrua viktig for moralen? Eldre seier ja, med an unge, særleg i rike land, seier nei. Det viser ei ny undersøking frå Pew Research som papiravisa til Vårt Land omtalar mandag. Leiarar for kristen ungdom er ikkje overraska.

– Også blant unge i Norge er det langt færre unge enn eldre som koplar gudstru til god moral, seier leiar i Norsk Luthersk Misjonssamband Ung, Hans Kristian Skaar.

– Mange av våre ungdommar i KFUK-KFUM vil ikkje nødvendigvis knytte god moral til gudstru. Men dei er nok meir prega av kristne verdiar enn kva dei er bevisst på, seier programsjef Kristian Knapstad.

Les mer i Vårt Land

tirsdag 18. mars 2014

Smertefulle innrømmelser

Det forventes at Israel må være innstilt på å gjøre "painful concessions". I den forbindelse kan det være grunn til å stille noen spørsmål til Abbas, - samt et par til Obama og Brende.

1. Har Israel rett til å eksistere?  (spørsmålet stilles på bakgrunn av foreliggende chartre)
 
2. Yassir Arafat kunne blant sine utsagn tilkjennegi at han anerkjente Israel som en jødisk stat som et hjemland for det jødiske folk.

Den nylig avholdte UNESCO utstillingen dokumenterte at jøder har vært i Israels land og de omdiskuterte områdene Judea og Samaria (Vestbredden) i 3500 år, 2000 år før islams inntreden. Abbas har ofte gjentatt at han ikke vil anerkjenne Israel som jødisk stat. Hvorfor?
 
3. Vil Abbas slutte å bruke humanitære midler til formål som å lønne og ære terrorister og inspirere til masse-hat mot jøder blant palestinske barn?
  
4. Hvorfor sa ikke Abbas med umiddelbar virkning opp Jibril Rajoub, en moderat senior PA ansatt, som i mai 2013 sa at PA hadde atombombe som skulle droppes over Israel samme dag?
  
5. Er Abbas forberedt på å gjøre "smertefulle" innrømmelser for å oppnå varig fred f.eks i forhold til uttalelsene juli 2013 om at ingen jøde vil tillates "anywhere" å bo i en fremtidig palestinsk stat?

6. Dersom Abbas lykkes å få til en fredsavtale, hvordan vil han sørge for at den overholdes av grupper på Vestbredden eller Gaza og for fremtidige ledere av PA? (Abbas signed it, not us)
  
7. Vil Abbas formelt gi ordre om at PA skal slutte med å hylle terrorister, påkalle Israels undergang i palestinsk media, skolebøker, leire, sportsarrangement, kryssord, puslespill osv. samt innføre nulltoleranse mot religiøst motiverte oppfordringer om drap på jøder?

8. Dersom Abbas får en egen stat, vil han - på arabisk og arabiske kanaler - erklære offisielt at konflikten er over?
 
Det kunne vært interessant å høre hvordan Abbas ville besvare slike spørsmål. Videre ville det være interessant å se hvordan Obama og Brende ville besvare et par spørsmål: Dersom nå Abbas nekter å imøtekomme disse "painful concessions,": vil Obama og Brende likefullt fortsette å misbruke penger selv om de vet at de går til slike formål?

Vil de også støtte opprettelsen av en stat som erklærer at den aldri vil anerkjenne Israel som jødisk stat, - mens den selv er islamsk?

mandag 17. mars 2014

Dilemmaet i Texas

Aftenposten
av Joacim Lund

Teknologien kan gjøre vidunderlige ting for deg. Hvis du er villig til å bli overvåket, da.

Da verdens største kultur- og teknologikonferanse, South by Southwest, lukket dørene i Austin, Texas i går, var den store trenden åpenbar; Teknologi handler ikke om teknologi lenger. Det handler om å leve, for å sitere Kine Hellebust i en litt underlig setting.

I årene som kommer vil teknologien skreddersys dine personlige behov. Teknologien er i ferd med å bli intuitiv. Den forstår hva du ønsker deg før du forstår det selv. Den forstår hva du egentlig trenger også. Hjelper deg til å ta bedre beslutninger. Bedrer helsen din. Gir deg informasjon du trenger uten at du har bedt om det. Hvordan er det mulig? Svaret er… trommevirvel… overvåkning.

Alt kan måles

 

De fleste av oss har smarttelefoner. De er proppfulle av sensorer. Nye typer sensorer kommer dessuten stadig til. Denne uken hørte jeg om en medisinsk sensor på størrelse med et sandkorn, som bakes inn i medisinske piller. Sensoren reagerer på magesyre, og sender et trådløst signal til en plasterlapp på huden. Plasterlappen er også en sensor, som overvåker kroppstemperatur, puls og perspirasjon. Den sender signalet til telefonen din, som igjen overfører en detaljert statistikk over helsetilstand og medisininntak til legen. Andre sensorer kan være integrert i klærne dine eller andre ting du bruker. Klokker, kameraer, biler, kjøleskap, tannbørster. Alt skal kobles til nett og tilpasses deg personlig. Sånt blir det mye informasjon av – og nå nærmer vi oss dilemmaet det er blitt snakket mye om i Texas den siste halvannen uken.

Les mer i Aftenposten

søndag 16. mars 2014

Falskt spill i Midtøsten

Stavanger Aftenblad
av

Straks skal Israel og Palestina ha klart et rammeverk for videre fredsforhandling. Knapt noen skjønner vitsen, for det som pågår er kanskje den største diplomatiske bløffen i moderne tid.

Det vakte et visst oppstyr da Israels forsvarsminister Moshe Yalon gjorde narr av USAs utenriksminister John Kerry i begynnelsen av januar. Han kalte amerikaneren «besatt av fred i Midtøsten». Sarkastisk la han til et håp om at Kerry snart fikk Nobels fredspris, og sluttet med å plage israelerne. Ja, hvorfor dette evinnelige fredsmaset i tide og utide? Ser ikke Kerry at den siste spikeren i kista er slått inn – fra innsiden – og at det som pågår er et tomt ritual?

Mange israelere fant Yalons uttalelser befriende, fordi han sa det svært mange tenker. Grunnen til at Yalon måtte be om unnskyldning, var at hans kommentarer brøt illusjonen israelerne ønsker å opprettholde.

Les mer i Stavanger Aftenblad

fredag 14. mars 2014

Han har snudd det norske glansbildet

Østlandets Blad
av Ole Kjeldsberg Endresen

- Romfolket er på mange måter dagens «jøder» i Norge. De blir hundset og jaget. Vi er et godt stykke i riktig retning når det gjelder menneskerettigheter, men har fremdeles en vei å gå.

Sigmund Aas (30) fra Kolbotn tar sammen med Thomas Vestgården del i årets 200-års feiring av grunnloven.

De har skrevet bok om det, men har snudd glansbildet og kaller boken «Skammens historie» (Cappelen Damm), en 200-års beretning om de svakes norgeshistorie.

Når vi soler oss i glansen av medaljer under Vinter-OL, Norges internasjonale bidrag i fredsprosesser og statistikken som forteller at Norge er verdens beste land å bo i, er det også viktig å vite at det er all mulig grunn til å rette søkelyset mot skyggesider av vår egen historie.

Boken handler først og fremst om den norske stats mørke sider i 200-års perioden 1814-2014.

Overgrepene er kategorisert i tre grupper. Aktive statlige overgrep og menneskerettighetsbrudd handler om forhold hvor staten aktivt har tatt skritt som bryter rettighetene til enkeltpersoner.

Unnlatelsessynder dreier seg om brudd staten har visst om og unnlatt å gjøre noe med.

Den tredje kategorien overgrep og menneskerettighetsbrudd er interessebaserte. Det kan være transport av våpen til tvilsomme regimer, salg av tungtvann til Israel og deltagelse i Vietnamkrigen. Mange liker å kalle dette for realpolitikk.

Les mer i Østlandets Blad

Ekman kastet ut av Visjon Norge

Vårt Land
av Alf Gjøsund

Visjon Norge-sjef Jan Hanvold kaller Ekman for «kjetter» og gir sendetiden til Ludvig Nessa.

«Hei Ludvig! Nå må du skjerpe deg å få lagt noen bra tv-program. Vi er klare til å legge deg på Visjon Norge nå. Du kan få sende tida til kjetteren, han har vi nå tatt av lufta. Så la meg høre ifra deg.»

Meldingen ligger åpent på Facebook-siden til den omstridte abortpresten Ludvig Nessa. Og avsenderen er ingen ringere enn øverste leder for Norges største og mest omstridte kristne TV-kanal, Visjon Norge.

Her har «Søndagsmøte fra Livets Ord» vært et fast programinnslag fram til forrige søndag. Livets Ord er menigheten der Ulf Ekman inntil nylig har vært pastor.

Programmer klare. Ludvig Nessa bekrefter at det er Ulf Ekmans sendetid han er blitt tilbudt.

– Jeg har redigert et opptak fra en gudstjeneste i Karmel og sendt til dem. Så får vi se om det blir sendt på søndag.

– Synes du Ekmans konvertering til Den katolske kirke er god nok grunn til å kaste ham ut?

– Jeg vet ikke hvor grensene går for Visjon Norge, det må du spørre Hanvold om. Jeg benytter meg av dører der de åpner seg, sier presten

Les mer i Vårt Land

onsdag 12. mars 2014

Ble truet og forfulgt av eksen i 16 år - vant mot staten i Høyesterett

VG
av

* Anmeldte mannen 50 ganger.
* Staten dømt for manglende beskyttelse - vil ikke gi henne erstatning.
* Hensynet til gjerningsmannen kom alltid først

50-åringen gjorde alt hun kunne for å få slutt på truslene og forfølgelsen, men opplevde at hensynet til gjerningsmannen veide tyngre enn hennes sikkerhet.
- Hva mer kunne jeg gjort? Jeg gjorde alt jeg kunne for å få det til å stoppe, forteller den 50 år gamle kvinnen til VG.

En grov voldsepisode i 1998 ble starten på 16 år med forfølgelse, trusler og trakassering fra en mann hun en gang hadde et kortvarig kjæresteforhold til.

Helt siden den første voldsepisoden har hun gjort alt etter boken. Gjennom årene har hun anmeldt mannen 50 ganger. Tykke permer med rettsdokumenter og henvendelser til alt fra regjeringen til Barneombudet vitner om en stadig kamp for å komme seg ut av situasjonen.

Mannen, som ifølge rettsvesenet hadde et høyt alkoholforbruk og led av en alvorlig dyssosial personlighetsforstyrrelse, ble etter den første voldsepisoden idømt en kortere fengselsstraff.

Les mer i VG

tirsdag 11. mars 2014

Fatwa mot Noah-film

Vårt Land
av Arne Guttormsen arne.guttormsen@vl.no

Før Hollywoods nye storfilm Noah har hatt premiere, er den forbudt i tre arabiske land.

Qatar, Bahrain og De forente arabiske emirater har bannlyst filmen av religiøse årsaker, melder NTB. Filmselskapet Paramount Pictures til Reuters regner med at land som Egypt, Jordan og Kuwait vil gjøre det samme.

– Den offisielle begrunnelsen er at filmen går imot islams lære, uttaler en Paramount-talsmann til nyhetsbyrået Reuters.

Filmen har premiere i USA 28. mars og i Norge 4. april. På rollelisten står toppnavn som Russell Crowe, Emma Watson og Anthony Hopkins, mens regien er ved Darren Aronofsky.

Les mer i Vårt Land

søndag 9. mars 2014

Reservasjonsdebatten er en politisk skinndiskusjon

Vårt Land
NTB

Fylkeslege: – Ni av ti dropper fastlegen ved abort.

Debatten om reservasjonsretten er en politisk skinndiskusjon, mener fylkeslege Petter Schou i Oslo og Akershus. Han anslår at 90 prosent av kvinnene som får utført abort i disse fylkene, tar direkte kontakt med sykehusene.

– Dette er bare politikk og har ikke noe med virkeligheten å gjøre. Vi som forvaltningsorgan har ikke hatt en klage på ti år. Vi har ikke fått inn noen meldinger om at leger reserverer seg, sier Petter Schou til avisen Dagen.

Les mer i Vårt Land

fredag 7. mars 2014

8 mars parole: Kvinner skal tie

 

1 Kor 14,33-35 

For Gud er ikke uordens Gud, men freds Gud. 

Som i alle de helliges menigheter skal kvinnene tie i menighetssamlingene. 

For det tillates dem ikke å tale, men de skal underordne seg, som også loven sier. 

Men er det noe de vil ha rede på, da skal de spørre sine egne menn hjemme, 

for det sømmer seg ikke for en kvinne å tale i menighetssamling.


 

1 Mos 3,16 

Til kvinnen sa han: «Stor vil jeg gjøre din møye 

så ofte du er med barn; med smerte skal du føde. 

Din lyst skal stå til din mann, og han skal råde over deg.»

onsdag 5. mars 2014

Når Dagbladet bruker Moseloven

Dagbladet
I Dagbladet 3. mars («Du skal ikke slå i hjel») etterlyser Jan-Erik Smilden dokumentasjon for påstander jeg har kommet med på miff.no.

«Norske myndigheter bruker titalls millioner av kroner på å henge israelske soldater ut som krigsforbrytere», siterer han meg på. I 2012 rapporterte israelske organisasjoner, som arbeider med overvåkning og straffeforfølgning av israelske soldater, støtte fra Norge på nesten 6 millioner kroner. Mottakerne var Hamoked, Yesh Din og Ir Amim. I tillegg kommer støtten Norge gir til palestinske og internasjonale grupper som arbeider med samme formål. Legg til dette de titalls millioner kroner årlig som går til norske organisasjoner med en sterk antiisraelsk agenda.

«På ti år kan norske styrker ha drept flere afghanere enn palestinere drept av israelske soldater under den første og andre intifadaen til sammen!» skrev jeg. Fra den første intifadaen startet i 1987 til og med år 2003 ble 3900 palestinere drept i konflikten med israelske sikkerhetsstyrker, ifølge tall fra B'tselem. I Forsvarets Afghanistan-undersøkelse (2013) kommer det fram at 940 norske soldater tror de har drept én eller flere fiender. 72 soldater tror de har drept 12- 50 soldater hver. I Her og nå på P1 19. februar 2013 ble det anslått av militæreksperter at norske soldater har drept minst 2.000, og ikke utenkelig opp imot 4.000 afghanere. Til sammenligning vet vi at ti norske soldater er drept.

Dagbladet er med i den store gruppen av norske medier som gir fullstendig ulik oppmerksomhet på norsk og israelsk krigføring. Er det derfor Smilden ikke kjenner disse tallene?

tirsdag 4. mars 2014

PST vil overvåke datamaskiner

NRK
av Journalist

PST ber politikerne om tillatelse til å kunne installere trojanere og overvåke aktiviteten på datamaskiner til personer de har i søkelyset.

– Personene som vi er mest bekymret for i vår trusselvurdering, blir mer og mer sofistikerte, sier PST-sjef Marie Benedicte Bjørnland til NRK.

Hun forteller at de ekstreme islamistiske miljøene i Norge tidligere var mer åpne i sin virksomhet på internett. Nå skjuler de i en større grad sin aktivitet, blant annet ved å kryptere eposter og «gjemme» dem i innboksen.

– Vi ser at personer som ønsker å unndra seg vår oppmerksomhet, går inn og skriver en epost og legger den i «kladd». Så logger mottakeren seg på med samme passord og brukernavn, og leser kladdeeposten og sletter den. Skal vi fange opp den type kommunikasjon som ikke blir sendt, så er vi avhengige av dataavlesning, sier Bjørnland.

PST har derfor sendt et forslag til Justisdepartementet for å få hjemmel til såkalt «dataavlesning».

Les mer på NRK

–Terrortrusselen mot Norge skjerpet

PSTs trusselvurdering 2014


Politiets Sikkerhetstjeneste mener den største trusselen kommer fra et ekstremt islamistisk miljø på Østlandet, og skriver at terrortrusselen mot Norge er skjerpet. 

PST mener også det er sannsynlig at den nye regjeringen vil oppleve flere trusler enn den forrige.

NRK Nyheter

I tenkeboksen om norske sanksjoner


Aftenposten
av

Norge og Russland handler med hverandre for 18 milliarder kroner i året. Utenriksminister Børge Brende er uklar på om det kan bli norske sanksjoner mot Russland.

- Svaret vårt bør være mer samarbeid, sier generalsekretær Rune Rafaelsen i Barentssekretariatet.

USA mener verdenssamfunnet bør isolere Kreml hvis Russland går til angrep på Ukraina, mens EU varsler sanksjoner.

Aftenposten har spurt utenriksminister Børge Brende hvordan Norge vil reagere mot sin nabo i øst hvis de går til krig på Krimhalvøya. Utenriksministeren vil ikke være konkret på hva slags sanksjoner som kan være aktuelle fra Norges side.

- Det avgjørende nå er at den meget alvorlige situasjonen i Ukraina ikke eskalerer ytterligere og at partene kommer i gang med å finne en politisk løsning på krisen. Skulle Russland fortsette å opptre i strid med folkeretten, vil Norge følge Natos linje. Det er også praksis at Norge følger nøye de skritt EU tar, skriver Børge Brende i en e-post.

Les mer i Aftenposten

mandag 3. mars 2014

Musikk til medisinsk bruk

Jeg hadde gleden av å se programmet på NRK 2 søndag kveld og reprisen mandag - med den store italienske sangeren Andrea Bochelli.  Jeg tror at de senere årenes varierte sammensetninger av diverse tenorer har vært med på å fremme interessen for klassisk musikk OG populærmusikk av beste kvalitet.  I en tid med dunk og vræl i alle retninger, er det den rene medisinen å sitte og lytte til slike programmer - og samtidig få med seg den matchende nydelige idyllen omkring programmet fra den italienske pittoreske småbyen Portofino. En bedre ramme kunne ikke settes rundt programmet.

Det som er en flott side både ved Andrea Bochelli og de andre velkjente tenorene, er deres allsidighet.  Når noen hører ordet "operasanger" blir det gjerne forbundet med tunge arier.  Men disse vår tids tenorer har evnen og viljen til å henvende seg til den jevne lytter - til mennesker som kanskje i første rekke liker å lytte til melodiøs musikk, og som med glede lytter til litt tidligere tiders eviggrønne melodier som har overlevd all verdens nyere pop-skrot i likhet med hva den klassiske musikken også har gjort.

Den melodiøse populærmusikkens tidsalder må vel sies å ha hatt sin hovedtyngde - rundt regnet - mellom 1880-årene og 1970-årene +/-.

Men hvorfor kalles klassisk musikk for SERIØS musikk?  All musikk som er basert på musikkens tre hovedelementer, melodi, harmoni og rytme, må vel egentlig sies å være seriøs musikk.  Så har man det litt nedsettende begrepet SVISKER.  Det bør man kanskje ikke nødvendigvis oppfatte som nedsettende. Svisker er både godt og sundt, og jeg tror de fleste - uansett hvilken musikk de hovedsakelig lytter til - også hygger seg med det man med et felles og litt upresist ord gjerne kaller evergreens.

Det er en tankevekker hvorfor så mange i dag - spesielt de yngre generasjoner - flirer av gode melodier, og foretrekker støyende, hard og følelsesløs musikk?

Her har nok mange meninger, og hansken er hermed kastet.

WiWala

Hva sa Einstein om Gud?


Mange forsøker å fremstille ateismen som intelligent ved å hevde at Albert Einstein var ateist.
Men hva sa egentlig Einstein om Gud?
Her får du svaret.


søndag 2. mars 2014

Straffen for å si nei

Aftenposten
av Wenche Fuglehaug

«Hei Sara. Jeg vil bruke resten av livet mitt på å ødelegge ditt. Velger du selvmord, hjelper jeg gjerne til. Hilsen pappa.»

Denne beskjeden er den siste Sara (23) fikk av sin far, forteller hun. Siden har hun levd i skjul.

Sara har levd et liv med vold, tvang og trusler fra familiemedlemmer. Hun ble tvunget til ekteskap som ung jente, men er nå skilt.

For Saras familie er det bare én ting som er viktig, at hun ikke vokser opp og blir som en norsk jente.

Les mer i Afrenposten

Uro i Ukraina


Barack Obama snakkar med Vladimir putin på telefon. - Foto: WHITE HOUSE / ReutersOverhuset i den russiske nasjonalforsamlingen har besluttet å godta bruk av militærmakt i Ukraina. Vedtaket fikk USAs president Barack Obama til å beskylde Vladimir Putin for å ha brutt internasjonal lov og for å ha krenket Ukrainas selvstendighet.

- USAs forhold til Russland truet


Forholdet mellom USA og Russland kommer til å bli alvorlig skadelidende dersom ikke Russland umiddelbart tar grep for å minske spenningen i Ukraina, sier USAs utenriksminister John Kerry ifølge AFP.

lørdag 1. mars 2014

Orgelrevolusjon i kirkene - igjen

Kronikk av WiWala

Der pågår for tiden en 2.generasjons orgelrevolusjon i kirkene verden over. Det skjer også denne gangen til de ortodokse organistenes fortvilelse og protester, og til de mer åpne og nysgjerrige er det i stor grad blitt en glede.

Når jeg skriver "igjen" og "denne gangen" vil vel de fleste forstå at noe lignende har skjedd også tidligere.  De første kommersielle elektriske orglene kom allerede før 1920 (store eksperimentmodeller ble bygd allerede i 1890-årene, men det er en lang historie!)  Pipeorgler krever etter 30-40 år omfattende service i form av oppgraderinger av mange slag, og det kan ofte på store orgler dreie seg om millionbeløp.  Det var derfor en fantastisk løsning for disse kirkene når de første elektriske orglene kom i 1920-årene. De mest kjente var Wave Organ, Canada, og noen eksperiment-modeller fra Vierling i Tyskland.  I 1930-årene kom så Everett Orgatron,- et elektrifisert harmonium produsert av pianofabrikken Everett i USA.  Både Wave Organ og Everett Orgatron fikk et visst innpass i kirker.

Men de eksisterende orgeltypene på markedet måtte etter hvert gi opp når Laurens Hammond i Chicago lanserte sitt nye elektromagnetiske orgel - Hammond-orglet.  Bare første året 1934-35 ble ca. 3000 orgler solgt til kirker. I Norge kom det første Hammond-orglet til Majorstuen kirke som da hette Prestenes kirke.  Siden fulgte bl.a. Elverum kirke, og en lang rekke andre. Også NRK anskaffet 2 Hammond-orgler.

Daværende domkantor i Oslo, Arild Sandvold lovpriste det nye orglet, og holdt konsert på et i Universitets-aulaen i Oslo.  Han ble kort etter nærmest verbalt lynsjet av Organistforbundet, som kalte det nye orglet et "elektrium" som angivelig var en falsum som ikke kom til å vare lenger enn vanlige husholdninsmaskiner.  Men Hammond-orglet endte opp med over 70.000 kirke-installasjoner verden over - fra kapeller til katedraler.  I år fyller hammond-orglet 80 år, og titusener av førkrigsmodellene - og frem til 1970-årene, er fortsatt i daglig bruk. Mange nyere pipeorgler har nok utåndet i mellomtiden!  Hammond-orglet var praktisk talt vedlikeholdsfritt, kunne ikke bli ustemt, og tok minimal plass.

Rundt 1930 kom hva man kalte fotoelektriske orgler.  De var basert på visuelle tone-strimler som var overført fra pipeorgler, som ved hjelp av fotoceller ble overført og forsterket til lyd.  Man spilte altså på et fotoelektrisk orgel, men hørte klangen fra et pipeorgel!

Fra 1946 kom flere amerikanske orgler til, og ble konkurrenter til Hammond-orglet også til kirkebruk.  Kort kan nevnes kjente navn som Conn, Baldwin og Wurlitzer.
Der kom flere tekniske generasjoner,- fra vacuumrør-baserte toner  (radiorør) via transistorer fra rundt 1957 - til de første orglene med integrerte kretser fra slutten av 1960-årene.

Så kom den andre revolusjonen i 1970, da Allen Organ Company i USA lanserte verdens første digitale kirkeorgel.  Tankegangen bak var i prinsippet lik de gamle fotoelektriske orglene,- d.v.s. klanger som var overført fra pipeorgler (samplet klang).  Dette gjøres i dag etter langt mer moderne prinsipper som vi ikke skal komme nærmere inn på i dag, men digitale kirkeorgler (og kino/teater-orgler) har en forbløffende klang.  Der er vel neppe noen i dag som hører forskjell på et pipeorgel og et digitalt orgel - hvor man jo følgelig hører klangen fra et pipeorgel.  I dag kan altså en kirke (eller hvem som helst) anskaffe et temmelig stort digitalt orgel til fra 1: 10 del til 1:20 del av prisen for et tilsvarende pipeorgel!  Og fabrikantene av digitale kirkeorgler finnes i dag både i USA og Europa - i alt over 20 fabrikanter.  De gjør i dag svært god forretning, og kjøperne synes å være like godt fornøyd med disse nyvinningene.

Men de elektroniske hjemme-orglene, de såkalte spinett-orglene ser dessverre ut til å ha gått inn i historien - dessverre.

WiWala