Når Dagbladet bruker Moseloven

Dagbladet
I Dagbladet 3. mars («Du skal ikke slå i hjel») etterlyser Jan-Erik Smilden dokumentasjon for påstander jeg har kommet med på miff.no.

«Norske myndigheter bruker titalls millioner av kroner på å henge israelske soldater ut som krigsforbrytere», siterer han meg på. I 2012 rapporterte israelske organisasjoner, som arbeider med overvåkning og straffeforfølgning av israelske soldater, støtte fra Norge på nesten 6 millioner kroner. Mottakerne var Hamoked, Yesh Din og Ir Amim. I tillegg kommer støtten Norge gir til palestinske og internasjonale grupper som arbeider med samme formål. Legg til dette de titalls millioner kroner årlig som går til norske organisasjoner med en sterk antiisraelsk agenda.

«På ti år kan norske styrker ha drept flere afghanere enn palestinere drept av israelske soldater under den første og andre intifadaen til sammen!» skrev jeg. Fra den første intifadaen startet i 1987 til og med år 2003 ble 3900 palestinere drept i konflikten med israelske sikkerhetsstyrker, ifølge tall fra B'tselem. I Forsvarets Afghanistan-undersøkelse (2013) kommer det fram at 940 norske soldater tror de har drept én eller flere fiender. 72 soldater tror de har drept 12- 50 soldater hver. I Her og nå på P1 19. februar 2013 ble det anslått av militæreksperter at norske soldater har drept minst 2.000, og ikke utenkelig opp imot 4.000 afghanere. Til sammenligning vet vi at ti norske soldater er drept.

Dagbladet er med i den store gruppen av norske medier som gir fullstendig ulik oppmerksomhet på norsk og israelsk krigføring. Er det derfor Smilden ikke kjenner disse tallene?

Kommentarer