PST vil overvåke datamaskiner

NRK
av Journalist

PST ber politikerne om tillatelse til å kunne installere trojanere og overvåke aktiviteten på datamaskiner til personer de har i søkelyset.

– Personene som vi er mest bekymret for i vår trusselvurdering, blir mer og mer sofistikerte, sier PST-sjef Marie Benedicte Bjørnland til NRK.

Hun forteller at de ekstreme islamistiske miljøene i Norge tidligere var mer åpne i sin virksomhet på internett. Nå skjuler de i en større grad sin aktivitet, blant annet ved å kryptere eposter og «gjemme» dem i innboksen.

– Vi ser at personer som ønsker å unndra seg vår oppmerksomhet, går inn og skriver en epost og legger den i «kladd». Så logger mottakeren seg på med samme passord og brukernavn, og leser kladdeeposten og sletter den. Skal vi fange opp den type kommunikasjon som ikke blir sendt, så er vi avhengige av dataavlesning, sier Bjørnland.

PST har derfor sendt et forslag til Justisdepartementet for å få hjemmel til såkalt «dataavlesning».

Les mer på NRK

Kommentarer