Sløkkjer du lyset laurdag kveld?

Fjordingen
av Gunhild Sindre

Laurdag 29. mars klokka 20.30 skal byar, kommunar, bedrifter, organisasjonar og enkeltpersonar over heile verda sløkkje lyset ein time for klimaet, fortel Lin Hjelmeland Finjord, fylkessekretær for Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane.

- Earth Hour er ei verdsomspennande, symbolsk markering. Alle med tilgang til ein lysbrytar kan bidra. Kampanjen er eit globalt og visuelt uttrykk for folk si vilje og evne til å stå saman mot klimaendringane, seier Finjord.

 - Når vi sløkkjer lyset i ein time, vert vi klare over overforbruket vårt og godene vi har, og vi får tid til ettertanke. Ein tanke vi trur vil bli teken med inn i kvardagen. Sjølv ei lita endring hos den enkelte vert stor når vi står mange saman, seier Lin Hjelmeland Finjord.

Kommentarer