Gud kan forsvinne fra speiderloven

NTB
  
Gud kan forsvinne ut av trosparagrafen når høringsrunden om en ny speiderlov avsluttes neste uke.

Etter 100 år med speiding i Norge skal speidernes egen «grunnlov» - speiderloven - bli ny. Ifølge Speidernes fellesorganisasjon, som består av Norges speiderforbund og KFUK-KFUM-speiderne, er trosparagrafen den enkeltparagrafen som er blitt mest debattert.

Den første av speiderlovene sier i dag at «en speider er åpen for Gud og hans ord». Fellesorganisasjonen har i høringsutkastet utarbeidet tre alternativer til trosparagraf. Det ene er å beholde dagens paragraf, og de to andre lyder «En speider søker sin tro og respekterer andres» og «En speider arbeider for fred og respekterer andres tro».

Les mer i Dagbladet

Kommentarer