Hvorfor stanser ikke Gud ondskapen?

Du er kanskje en av dem som spør: Hvordan kan en god og allmektig Gud tillate all den ondskap som skjer i verden? Hvorfor stanser ikke Gud ondskapen?

Jeg tror at svaret er noe så paradoksalt som Kjærlighet

Da vil du ganske sikkert hoppe opp og spørre: Men hva i all verden har ondskap med kjærlighet å gjøre?

Da har jeg lyst til å si følgende:Hvis du mener at Gud burde ha stanset all ondskap som skjer i verden, da må du nesten mene at du selv er perfekt. At du selv er feilfri, helt uten synd og hundre prosent uklanderlig i all din ferd. - For hvis ikke du var det, da måtte jo Gud ha stanset deg også.

Vi må huske på at ingen av oss er feilfrie eller "bare god". For vi har alle syndet og står uten ære for den Hellige Gud. (Rom 3,23). Og det er her Guds store og underfulle kjærlighet kommer inn i bildet. Apostlenes gjerninger 17,30-31 sier det slik:

"Sannelig, disse uvitenhetens tider har Gud båret over med, men nå befaler Han at alle mennesker alle steder skal omvende seg. For Han har fastsatt en dag da Han skal dømme verden i rettferdighet ved Den Mannen (Jesus) som Han har innsatt. Han har gitt alle grunnlag for å tro dette ved å oppreise Ham fra de døde."

Med guddommelig kjærlighet har altså Gud opp til nå valgt å bære over med alt det onde som skjer. I kjærlighet har Han til nå båret over med alle våre synder, alle våre feil og alle våre mangler. Gud venter altså med å utrydde ondskapen fordi Han vil gi oss tid og anledning til å vende om og ta imot Hans frelse.  Vi lever faktisk på nåde alle sammen.

Men denne nåden varer ikke evig. For det skal komme en dag da Gud skal dømme verden i rettferdighet. Og da vil det ikke bare gjelde den ugudelige, tyven, overgriperen eller morderen. Da vil det også gjelde deg og meg, dine og mine synder. Og når vi alle er skyldige, hva har vi da å forsvare oss med? - Absolutt Ingenting!

Derfor sier Jesus i Matt 6,33 "Søk først Guds rike og Hans rettferdighet!" Det er denne rettferdighet profeten Jesaja skriver om i Jes 53,5: Men Han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på Ham, for at vi skulle ha fred, og ved Hans sår har vi fått legedom.

Joh 3,16-18 For så har Gud elsket verden at Han gav Sin Sønn, Den Énbårne, for at hver den som tror på Ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. For Gud sendte ikke Sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved Ham. Den som tror på Ham, blir ikke dømt. Men den som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne Sønns navn.

Kommentarer