NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

lørdag 31. oktober 2020

ERNA SER DEG

Av Spikeren. 

I den senere tid har vi sett bilder av statsminister Erna Solberg der hun bærer et stort svart munnbind med påskriften "ERNA SER DEG". Dette må vel kunne sies å være på grensen av fascisme fra et statsoverhode og jeg reagerer ganske sterkt på dette munnbindet.

Hvem er det egentlig denne arrogante "altseende" dama tror at hun er når hun kan gå rundt med et slikt budskap klistret over halve ansiktet? For dette minner ikke bare om fascisme. Jeg vil også si at det grenser mot blasfemi, både overfor kristne og muslimer. Ja, man kan faktisk trekke det enda lenger og si at det grenser mot stalinisme og nazisme!

Ordene "ERNA SER DEG" har nemlig et sterkt overvåkningspreg over seg. En synes å kjenne gufsen fra russernes KGB og tyskernes Stasi. Er det ved hjelp av skremsel og frykt Erna tenker å styre - hvor de som ikke underordner seg "den altseende" risikerer statlig forfølgelse sammen med hjernevaskende "holdningskampanjer"? 

Ordene "ERNA SER DEG" gir i hvert fall ingen trygghetsfølelse. Snarere tvert imot!

Men det er èn ting Erna ser ut til å være total blind for: Nemlig at der er Èn som ser og holder øye med henne også! Se bare hva som står å lese i Salme 139:

"Herre, du ransaker meg og kjenner meg.
Enten jeg sitter eller står opp, så vet du det.
Langt bortefra forstår du min tanke.
Enten jeg går eller ligger, ser du det, du kjenner nøye alle mine veier.
For det er ikke et ord på min tunge – se, Herre, du vet det alt sammen.
Bakfra og forfra omgir du meg, du legger din hånd på meg.
Å forstå dette er for underlig for meg, det er for høyt, jeg makter det ikke.
Hvor skal jeg gå fra din Ånd, og hvor skal jeg flykte fra ditt åsyn?
Farer jeg opp til himmelen, så er du der.
Og vil jeg rede mitt leie i dødsriket, se, da er du der.
Tar jeg morgenrødens vinger, og vil jeg bo ved havets ytterste grense,
så fører også der din hånd meg, og din høyre hånd holder meg fast.
Og sier jeg: La mørket skjule meg, og lyset omkring meg bli natt –
så gjør heller ikke mørket det mørkt for deg,
natten lyser som dagen, og mørket er som lyset.
Du har skapt mine nyrer, du formet meg i mors liv.
Jeg priser deg fordi jeg er virket på forferdelig underfull vis.
Underfulle er dine gjerninger, det vet min sjel så vel.
Mine ben var ikke skjult for deg da jeg ble virket i lønndom,
da jeg ble formet så kunstferdig i jordens dyp.
Da jeg bare var et foster, så dine øyne meg.
I din bok ble de alle oppskrevet,
de dagene som ble fastsatt da ikke én av dem var kommet.
Hvor dyrebare dine tanker er for meg, Gud!
Hvor veldig er summen av dem!
Vil jeg telle dem, er de flere enn sand.
Jeg våkner opp, og ennå er jeg hos deg.
Å Gud, om du ville drepe de onde! Dere blodtørstige menn, vik fra meg!
Det er de som taler imot deg i ondskap og misbruker ditt navn til løgn,
dine fiender.
Herre, skulle jeg ikke hate dem som hater deg,
og avsky dem som reiser seg imot deg?
Jeg hater dem med et fullkomment hat, de er mine fiender.
Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte!
Prøv meg og kjenn mine mangfoldige tanker,
se om jeg er på fortapelsens vei, og led meg på evighetens vei!"

Gud ser deg, Erna, og han kjenner alle dine tanker og motiver. Han ser hvordan du neglisjerer ditt land og ditt folk til fordel for egen vinning, og han vil dømme deg etter din hovmodige adferd. Han ser din likegyldighet i forhold til kristendommen og din hyklerske forkjærlighet til islam. Han ser hvordan du har latt deg beruse av globalisme og tanken om en sekulær verdensregjering. Men "jorden og alt som fyller den, hører Herren til", står det i 1Kor 10,26. "For det står skrevet: Så sant jeg lever, sier Herren, for meg skal hvert kne bøye seg, og hver tunge skal prise Gud. Så skal da hver og en av oss gjøre Gud regnskap for seg selv." - Også Erna Solberg!

Spikeren

fredag 30. oktober 2020

Utnevnelsen av Amy Coney Barrett

Av Kirkehøyden. 

Tirsdag den 27 oktober stiller den "kristne" avisen DAGEN med en vanlig løgn artikkel fra NTB i forbindelse med utnevnelsen av Amy Coney Barrett som ny høyesterettsdommer i USA. 

Sinne på venstresida, skriver NTB. 

– "Dere vinner kanskje denne avstemningen, men dere vil aldri i livet få kredibiliteten deres tilbake, raste Demokratenes mindretallsleder Chuck Schumer før avstemningen mandag.

Flere av Schumers partifeller har slengt seg på og rettet skarp kritikk mot prosessen, deriblant visepresidentkandidat Kamala Harris og presidentkandidat Joe Biden.

Det betyr at den konservative fløyen vil kunne dominere domstolen i mange år framover, noe som vil kunne få konsekvenser for blant annet kvinners rett til abort, for likekjønnet ekteskap og for ekspresident Barack Obamas helsereform." kunne NTB fortelle, og dette formidler altså den "kristne" avisen Dagen videre til vårt norske villfarne folk.

Jeg har nettopp sett hele seremonien og gråten tok meg. 


Dette er noe av det største jeg har opplevd som kristen, fordi disse ideene kom også inn inn i vår kristne grunnlov på Eidsvoll, og vi har så mye å takke for. "The founding fathers" var alle troende kristne, og de var i konstant bønn for å komme i mål. 

I dag drifter Norge inn i total ignoranse og aspirerer mot et marxistisk/ islamsk "shit hole." Og de norske "kristne" avisene har mistet gangsynet, for tilfredsstille en hedensk stat antar jeg? 

Grunnloven er for lengst avkristnet med KrF stremmer, inkludert homokirken, som også støtter folkemord på våre barn, så de ikke kan komme til Jesus. Ja, de fordømmer også Guds eget folk. Store deler av "kristenheten" går på gummisåler, og vi har ikke en "God sent" Trump.

Kirkehøyden


torsdag 29. oktober 2020

Hva er «Black Lives Matter»?

Av Olav Hermod Kydland. 

Vi hører mye om Antifa og Black Lives Matter (BLM) i USA og i Europa, men mindre om hva bevegelsen egentlig står for og hva som er dens målsetting.

Etter at George Floyd ble drept i Minneapolis 25. mai 2020, oppstod det store demonstrasjoner mot politivold, daglige opptøyer med plyndring, ildspåsettelser og hærverk. Mellom 26. mai og 12. september opplevde USA 637 opptøyer. Ifølge US Crisis Monitor sto BLM bak 91% av dem.

 
BLM-bevegelsens begynnelse

David Horowitz skriver i «Frontpage Mag» at BLM-bevegelsen dukket opp som en nasjonal tilstedeværelse i årene 2014 og 2015 da de erklærte krig mot Amerikas politimyndigheter. BLM-aktivister skapte overskrifter da de anklaget politiet for å ha drept svarte tilfeldig bare fordi de var svarte. BLM-aktivistene oppmuntret til opptøyer, brente og plyndret byer og oppmuntret sine tilhengere med sanger med tekster som “Hva vil vi? Døde politimenn! Når vil vi ha dem?»

BLM ble dannet i 2013 av Patrisse Cullors, Alicia Garza og Opal Tometi, tre «marxist-lenistiske revolusjonære». Som bevegelsens ikon valgte de en dømt politimorder og Black Liberation Army- medlem, Assata Shakur.

Shakur er kjent for å ha drept en politimann med kaldt blod. BLM-aktivistene omtaler morderen som «vår elskede Assata Shakur» og synger ordene hennes som et ritual.

Grunnleggerne av BLM

Den offisielle BLMs nettside beskriver Garza som en «querr Black woman» som blant annet mener at «vi må se denne urettferdigheten gjennom raselinser, kjønn (gender), seksuell orientering og kjønns (gender) identitet.» Det er årsaken til at grunnleggerne av BLM alltid satt LHBNTQ stemmene i sentrum for samtalen. På sitt nettsted erklærer BLM: «Vi fremmer et skeivt bekreftende nettverk. Når vi samles, gjør vi det i den hensikt å frigjøre oss fra heteronormativ tenkning.»

BLM fremmer homofili, transgenderisme og kjemper imot kjernefamilien. Når det gjelder far og farskap, omtales det kun i negative vendinger. I stedet for kjernefamilien taler man om utvidete familier og landsbyer som kollektivt tar vare på hverandre og spesielt barna. Det er imidlertid en kjensgjerning at i hver landsby som preges av farløse familier er det mer kriminalitet, høyere narkotikaforbruk, flere aborter og mer fattigdom enn i andre landsbyer.

Abort

BLM støtter også abort. Det sies: «Vi fortjener og krever derfor reproduktiv rettferdighet som gir oss automi over kroppene og identitetene våre, samtidig som vi sørger for at våre barn og familier blir støttet, trygge og i stand til å trives.» Planned Parenthood, verdens største pro-abort gruppe, er glad for støtte og viser solidaritet med BLM. Den oppfordrer til å støtte organisasjonen økonomisk.

I USA blir for tiden svarte barn relativt sett abortert nesten fire ganger så ofte som hvite barn. Blant hvite kvinner er det 138 aborter for hver 1000 levende født, mens blant svarte er det 501 aborter for hver 1000 fødsel. Dette betyr at svarte svangerskap avbrytes 3,6 ganger oftere enn hvite.

Det er imidlertid lite som tyder på at BLM bryr seg om alle abortene av svarte barn, De kjemper ikke for barn i morsliv, men om å få makt i samfunnet, svart makt.
 
Avskaffe politi og fengsel

BLM har også som mål å avskaffe politi og fengsel. I første omgang vil de svekke finansieringen av politiet. 

BLM og Demokratene

BLM har forbindelse til demokratene. Representanter for BLM var flere ganger i det Hvite hus da Obama var president. Visepresidentkandidat Kamala Harris og flere av Bidens medarbeidere har offentlig støttet BLM og innbetalt penger til Minnesota Freedom Fund som har kausjonert for fengslede BLM-aktivister. Ifølge Pew Research identifiserer nesten 80% av dem som tok del i protestene, seg med Demokratene.

BLMs-aktivistene preges av en antikapitalisme som hevder at «svarte mennesker aldri vil oppnå frigjøring under dagens globale, rasistiske og kapitalistiske system.» Men samtidig som de krever erstatning for de overgrep hvite i tidligere tider har påført dem, er de ikke opptatt av forsoning. 
Organisasjonens målsetning er nemlig et totalitært marxistisk samfunn.

Internasjonalt støtter BLM palestinernes kamp mot Israel og har også kontakt og støtte fra en kinesisk organisasjon som støtter det kinesiske kommunist partiet.

BLM er en farlig bevegelse preget av kulturmarxismen. Dens aktivister ønsker en revolusjon. Kommer de til makten, vil de avskaffe politi og fengsel, og det vil føre til anarki og lovløshet i samfunnet. Kristne bør derfor ikke støtte BLM. 

Olav Hermod Kydland

onsdag 28. oktober 2020

Hvilken frukt bærer du?

Fra Øivind Andersens bok - "Ved Kilden". 

"Bær da frukt som svarer til omvendelsen! Og tro ikke at dere kan si til dere selv: `Vi har Abraham til far." Matt 3,8-9.

Dette sa Døperen Johannes til folkets religiøse autoriteter. De kom til hans dåp, men ikke for å omvende seg. Da budskapet om omvendelse kom til dem, svarte de: «Vi har Abraham til far.» De svarte med andre ord at de var Guds folk, de tilhørte Gud, de hadde del i den pakt som Gud hadde opprettet med Abraham. De hørte altså Gud til, mente de, og hva skulle de da med omvendelse?

På samme måte er det i dag. Når budskapet om omvendelse lyder, svarer mange: Vi er da kristne, vi går da i kirke, vi er jo døpt, vi er jo med i misjonen, vi har vår faste gang på bedehuset. Det er den moderne måte å si det på som fariseerne og saduseerne sa: «Vi har Abraham til far.»

Ingen er lenger borte fra Gud, enn slike mennesker.

Guds ord kommer her og sier: «Bær derfor frukt som er omvendelsen verdig!»

Er du omvendt, viser det seg i ditt liv. Da går du ikke på den veien som de fleste går på. Da er du ikke enig i den tankegang som de fleste mennesker gir uttrykk for.

Er du omvendt, da har du forlatt din egen vei, og du har også forlatt dine egne tanker, som profeten sier. [Jes 55, 7]

Da har du også et annet sinn enn det de fleste mennesker har. Det som preger dem som bærer omvendelsens frukt, er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet og avholdenhet. Gal 5, 22. Da tar du avstand fra det som kalles kjødets gjerninger. Allslags urenhet, alt det som går inn under vanlige verdslige fornøyelser, alt som setter selvlivet i sentrum, er bannlyst for deg. For om dette sier Guds ord: "Jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen: De som driver med slikt, skal ikke arve Guds rike." [Gal 5, 21]

"Derfor skal dere kjenne dem på fruktene." sier Jesus. [Matt 7, 20]

Hvilken frukt bærer du?

tirsdag 27. oktober 2020

Tusenvis av amerikanske hekser vil fremsi bindende forbannelser over Donald Trump

Fra Søkelys
Tipset av Olav Hermod Kydland. 

Amerikanske hekser vil fremsi forbannelser for å hindre Trump seier. Som om ikke demokratenes riksrettsprosess mot Donald Trump var nok, vil president Trump nå måtte møte “bindende forbannelser” kastet mot ham av tusener av hekser neste fredag natt. Ettersom Halloween nærmer seg i slutten av måneden har flere amerikanske medier rapportert at hekser som er motstandere av president Trump planlegger å kaste forbannelser over hans administrasjon. 

De amerikanske heksene gjør med det fellessak med enkelte norske kristenledere, som bruker sin ytringsfrihet til å sverte, tale respektløst og ondt om den amerikanske presidenten. Det at hekser forsøker å bruke heksekraft mot den amerikanske presidenten er ikke noe nytt. Hekser og åndemanere har forsøkt å kaste forbannelser over Trump helt siden han ble tatt i ed i 2017

I følge rapporter skal disse heksene allerede den 25 oktober fra klokken 2359 ha avholdt ritualer som skal “binde” men ikke skade presidenten fysisk. Disse heksene tror at de gjennom å bruke heksekraft til “å binde presidenten” gjør noe bra og positivt for nasjonen ved å ikke tillate at Trump forårsaker skade mot USA gjennom sine handlinger. 

I følge CBN har hekser økt sitt politiske engasjement helt siden Trump vant valget i 2016 gjennom å kaste forbannelser for å “binde Trump.” I fjor, tok en facebook-gruppe med 13 000 medlemmer i gang en praksis hvor de jevnlig kastet forbannelser over president Trump. For ett år siden, forsøkte en gruppe hekser å slå tilbake mot administrasjonen ved å gjennomføre et hekseritual i mot utnevnelsen av høyesteretts-dommer Brett Kavanaugh i New York. 

Selv om det ble mye støy om utnevnelsen og demokratene måtte lete i de mørkeste irrganger av landet for å finne noe å anklage Kavanaugh for, falt det hele til jorden. Heksebevegelsen har opplevd jevnlig vekst i USA siden tidlig på 1990 tallet, skriver CBN avslutningsvis. Evangeliske kristne har besvart angrepet fra mørke makter med å danne “Potus Shield team” som ber og tar del i åndelig krigføring på vegne av president Trump. 

mandag 26. oktober 2020

Pandemi eller Politikk?

Av Spikeren. 

Søndag 25 oktober skriver NTB om FNs generalsekretær António Guterres, som kaller coronapandemien den største krisen i vår tidsalder.

I en tale online til Verdens helsetoppmøte i Berlin, som også finner sted online, ba Guterres om verdensomspennende solidaritet i den globale krisen og krevder at rike land støtter helsesystemene i land med færre ressurser.

– Ingen er trygg mot covid-19. Ingen er trygg før alle er trygge. Selv de som overvinner viruset i sine egne land, er fanger innenfor sine grenser til viruset er slått ned alle steder, sa Tysklands president Frank-Walter Steinmeier under åpningsseremonien.

Så fortsetter NTB med å fortelle at også WHO advarer om kraftig coronaspredning.

Mange land opplever nå en eksponentiell vekst i antall coronatilfeller, advarer WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus.

– De neste månedene kommer til å bli veldig tøffe, og noen land er på et farlig spor, sa Tedros på en pressekonferanse via videolink fredag.

Han advarte om at «for mange land opplever en eksponentiell vekst i antall covid-19-tilfeller». Dette fører til at en del sykehus og intensivavdelinger knapt har rom for flere pasienter. 

Deretter tas vi med til Spania som erklærer nasjonal alarmtilstand. 

Spanias statsminister har erklært nasjonal alarmtilstand i et forsøk på å bremse spredning av coronasmitten som er ute av kontroll

Statsminister Pedro Sánchez kom med kunngjøringen i en TV-tale søndag.

At det blir innført alarmberedskap på nasjonalt nivå, innebærer at regjeringen i Madrid kan pålegge regionene å innføre strengere smittevernrestriksjoner – deriblant portforbud.

Den nye alarmtilstanden vil vare til mai neste år dersom nasjonalforsamlingen godkjenner det, og innebærer blant annet portforbud fra klokka 23 til 6 i hele landet unntatt Kanariøyene.

– Situasjonen vi går gjennom, er ekstrem, sier Sánchez.

Så tas vi med til Frankrike som melder om 52.000 nye smittetilfeller. 

Frankrike har enda en gang satt rekord i antall coronasmittetilfeller på ett døgn, melder det franske folkehelseinstituttet søndag kveld.

På de siste 24 timene har landet registrert 52.010 nye tilfeller av coronasmitte og 116 nye dødsfall.

Så til Russland, der det meldes at Antall coronasmittede har passert 1,5 millioner etter at det søndag ble meldt om 16.710 nye tilfeller.

Til slutt ender vi i USA der 83.757 mennesker ble registrert smittet fredag, 12.000 flere enn dagen før, og det høyeste døgntallet siden pandemien startet sist vinter. Forrige rekord var 77.000 i juli.

Man avslutter så med følgende kommentar: "Det triste tallet kunngjøres etter at president Donald Trump i den siste presidentdebatten torsdag sa at toppen er i ferd med å passeres, og at viruset snart er borte."

Alt dette høres fryktelig alarmerende ut, helt til vi ser på hvor mange smittetilfeller og dødsfall verden opplever under den vanlige influensaen som kommer hvert år.

Den 2 oktober skriver nemlig GlobalResearch følgende:

5 millioner tilfeller over hele verden, 650 000 dødsfall årlig: Det sesongmessige influensaviruset er en "alvorlig bekymring", men Wuhan Coronaviruset griper overskriftene.

Det vanlige influensaviruset vil infisere millioner over hele verden. Den kan lett spres og vil spesielt ramme unge og eldre. Men dette er ikke det som er blitt beskrevet som Wuhan-viruset. Vanlig influensa er langt dødeligere. Dette er ikke for å bagatellisere Wuhan coronavirusinfluensa, eller for å gi den sitt medisinske navn, 2019-nCoV.

Den vanlige influensa forårsaker opptil 5 millioner tilfeller av alvorlig sykdom over hele verden og dreper opptil 650 000 mennesker hvert år, ifølge Verdens helseorganisasjon.

Da må vi nesten spørre: Er det Corona-pandemien som er den største trusselen, eller er det politikerne vi bør frykte aller mest?

Spikeren

søndag 25. oktober 2020

Hva er lettest?

Fra Øivind Andersens bok - "Ved Kilden". 

«Hva er lettest, enten å si: Dine synder er deg forlatt, eller å si: Stå opp og gå?» Matt 9, 5

Hva er lettest? Dette spørsmålet av Jesus er det ikke gitt noe menneske å kunne svare på.

En ting vet vi: Ingen kan helbrede en lam med et ord, uten Gud alene. Ved å helbrede den lamme, viser Jesus hvem han er. Han er Gud. Da har han guddomsmakt på jorden til å forlate synder.

Men spørsmålet er ikke besvart med det.

Om Jesus er Gud, må han som menneske bære ansvaret for all verdens synd. For å si til den lamme: Dine synder er deg forlatt, måtte Jesus selv bære ansvaret for denne manns synder og gjøre opp regnskapet for ham.

Det samme må han for oss. For å kunne tilsi oss syndenes forlatelse, måtte Jesus selv ta konsekvensene av det som vi har vært og gjort. Det var ikke lett.

Da Jesus stod foran sin lidelse og død, sa han: «Nå er min sjel forferdet.» Joh 12, 27. I Getsemane sa han: «Min sjel er bedrøvet inntil døden!» [Matt 26, 38]

Guds Sønn «har i sitt kjøds dager med sterkt skrik og tårer frembåret bønner og nødrop til ham som kunne frelse ham fra døden, og han ble bønnhørt for sin gudsfrykt.» Heb. 5, 7

Hva er det Jesus engstes for? Det er ikke torturen. Også mange andre mennesker har lidd tortur som han. Men det er noe Jesus er alene om. Han bærer Guds dom og straff på sitt legeme! Han rammes av hele fortapelsens gru!

Dette vet Jesus, og det ligger bakom spørsmålet hans: «Hva er lettest?»

Men han tok dommen. Fordi han var gudfryktig og holdt mål etter Guds hellige lov, hadde han den rett til å leve som loven tilsier den som holder budene. Derfor seiret Jesus og fridde oss fra dommen og straffen! Derfor kan han si: «Dine synder er deg forlatt!»

Men ingen, uten han alene, vet hva det har kostet!

lørdag 24. oktober 2020

Dagsavisens USA-eksperter

Av Kirkehøyden. 

Den 23 oktober har Dagsavisens såkalte "USA-eksperter" en analyse av den siste president debatten, hvor de skriver følgende: 

"– Det var Trump fra 2016 i denne debatten, sier Alme. 

Joe Biden har ledet på meningsmålingene i lang tid. Det var altså Trump som mest trengte denne debatten for å kunne snu dynamikken. Det greide han ikke, konkluderer Alme. 

– Her har vi to kandidater der den ene er i front. Det er ingen tvil om at Trump trengte den dynamikkendringen som kunne endret valgkampen i hans favør. Da tenker jeg at når Biden ikke gjorde store feil og Trump ikke klarer å få Biden til å gjøre store feil så er det Biden som vinner, sier hun."

Jeg antar disse jentungene har fått "utdannelse" av SV-tanter fra barnehagen, til "liksom norsk høyere utdannelse" av gamle nedsnødde marxistiske professorer. Dernest håper Alme sikkert å få jobb i Aftenkampen, som en tidligere ansatt hos dere. Og de begge vet at dette våset er hva du som redaktør vil ha, det samme i Dagsavisen.

Dere er alle i total fornektelse, tror dere påvirker valget ved å desinformere nordmenn, og vet i deres steinhjerter hva som kommer - en tsunami for Trump, Etterpå skal dere forklare "hva som gikk galt". Jeg skal se det på NRK. De amerikanske sendingene skal jeg kose meg med når de legger dem ut på Youtube. Det kan bli stort i julehelgen også.

Hvis løgn media ikke ser alle de tusener som vil inn på et Trump rally, da er dere steinblinde! Noen har sågar campet i flere døgn for å komme inn, og mange tusen må se debatten på storskjerm utenfor. 

Når Biden og Harris holder rally skjer det på en parkeringsplass og fra 0 til et dusin velgere møter opp.

Kirkehøyden

fredag 23. oktober 2020

Utestengt fra Document

Av Amund Garfors. 

TO WHOM IT MAY CONCERN!

Hei der i redaksjonen!  Til min store overraskelse ser jeg at en av deres moderatorer har kastet meg ut fra diskusjonen på Doc.no, noe jeg synes var leit. Har aldri forstått hvorfor man bare blir kastet ut, og uten den minste forklaring? Eller at man kan få en begrenset utestengning, det er for så vidt ok. Men ikke på ukesvis, månedsvis eller årevis for å trampe litt i salaten...

Men jeg tror grunnen til at jeg nå er utestengt er en kommentar jeg skreiv her forleden, der jeg var ganske oppbragt over nettopp å ha lest en artikkel av Hans Rustad der han påpekte dette  uhyrlige, forferdelige og bestialske rovmordet og halshoggingen  av den franske læreren Samuel Paty. 

Jeg hadde også da lest Christian Skaugs meget gode artikkel om en annen muslim, en Muhammed som hadde drept den vakre og nydelige lille jenta Muruel på 8 år i Marseille for noen år siden. Og der satt jeg framfor tastaturet og gråt, mens jeg bare måtte få ut mitt enorme sinne og frustrasjon over hvordan Frankrike nå er fullstendig ødelagt etter at islam har fått skikkelig forfeste i landet. At jeg brukte sterke ord mot disse politikerne, og som er de ANSVARLIGE, det synes jeg leserne ville forstå og tilgi meg for. Jeg har nemlig brukt hele mitt liv i kampen mot den islamske invasjonen, okkupasjonen og det kommende ragnarokk som ikke er langt unna. 

For dersom det er noen, både i Frankrike, Sverige, England, Tyskland og ikke minst i Norge som burde vært holdt ansvarlig for all den ondskap, rovmord, voldtekter, overfall, bilbranner, bomber og granater som flyr gjennom lufta, og der disse Allahs soldater og disipler står bak, så er det nemlig POLITIKERNE!!!

Dersom det europeiske folk hadde fått lov til å si sin mening om dette kommende helvete i en folkeavstemning, da hadde ALDRI millioner av muslimer levd her på dette kontinentet, og i tillegg på VÅR REGNING! Derfor er de DE som burde blitt holdt ansvarlig og måtte møte i retten hver gang en europeer blir drept av disse importerte udyrene som vi aldri har ønsket hit bare ser på oss som skitne hunder og griser. Men der våre svikefulle politikere for lengst har bøyd  seg for overmakta fra fascistreiret i Brussel, Pengefolket i Davos og rottereiret FN i New York som nå styres av Saudi Arabia. For ei skam! 

En behøver ikke være profet for å se hvordan dette livsfarlige prosjektet og eksperimentet vil ende. Man bare må takke sin Gud for at man er over middagshøyden og ligger 6 fot under torva den dagen når hele Europa i løpet av noen få år vil stå i brann. Og der IS-terroristene er i gang med å slakte ned hele det europeiske befolkning som motsetter seg å konvertere. Noe som vår tragiske statsminister Solberg for lengst har gjort.

Jeg håper dette var forklaring nok til at jeg brukte såpass harde ord mot dagens franske politikere som jeg holder 100% ansvarlig for all islamsk ondskap i det landet, ikke minst for nedbrenningen av den vakre Notre Dam-katedralen, der de samme udyrene var på ferde med tennveske og bensin. Men som franske myndigheter holdt skjult og la lokk på det hele. Jeg bare gremmes over de tragiske og meget skremmende forhold over hele dette dødsdømte europeiske kontinent.

Amund Garfors

torsdag 22. oktober 2020

Keiserens nye klær

Av Per Haakonsen. 

Ja, dette eventyret av H.C. Andersen fòr gjennom hodet mitt da jeg hadde lest redegjørelsen av Jon Kvalbein vedrørende loven om endring av juridisk kjønn (Dagen 5.oktober). Kvalbein peker på det åpenbare at når et barn er født, vet alle hvilket kjønn det har. Det er enten gutt eller pike. Men det var før i tiden. Slik er det ikke lenger.

Nå er det opp til den enkelte selv å bestemme hvilket kjønn det har. Ja, slik er det blitt etter at Stortinget i 2016 vedtok «Lov om endring av juridisk kjønn». Nå kan ethvert menneske over 16 år i dette landet gå inn på skattedirektoratets nettsider og fylle ut en egenmelding. Og vips – så kan du over natten endre kjønn fra mann til kvinne eller omvendt. 

Man skulle jo tro at dette var en spøk. Men Nei. Hele Stortinget, med unntak av KrF og Senterpartiet, har stilt seg bak loven. Det vi alle trodde vi visste, behøver ikke lenger å stemme. En gutt er ikke lenger en gutt. En pike er ikke lenger en pike. Keiseren har fått nye klær. Det har vår nasjonalforsamling bestemt. 

Det spesielle ved eventyret er at de som ikke så hvor praktfull keiserens nye klær var, dugde heller ikke å bekle sitt embete eller de var utillatelig dumme. Alle var selvsagt redde for å miste sin stilling og ingen ønsket heller å bli oppfattet som dum. Følgelig lovpriste alle keiserens nye klær. 

Slik er det også her. Det enkleste og mest bekvemme er å følge tidens strømninger - hvor fordummende de enn er. Ingen har lyst til å skille seg ut og pådra seg andres vrede. Vi ønsker å være mest mulig samstemte. Dette fører med seg et press til å mene det samme. Følgelig lovpriser vi alle keiserens nye klær.

Argumentet for loven er at går an til å bli «født i feil kropp», noe alle vet er rent tøv. Visstnok kan man som ung oppleve en viss grad av kjønnsforvirring, men det vokser man vanligvis av seg. Som kristne vet vi at Vår Herre har skapt oss til mann og kvinne. Noen annen mulighet eksisterer ikke.

I lang tid har ekteskap, familie og samliv vært gjenstand for en radikal endring. Vi har fått en ny forståelse som innebærer at tradisjonelle verdier er blitt borte. Lovverket har på mange områder gjennomgått store endringer. Loven om endring av kjønn er bare en liten bit i denne utvikling. En ny ideologi eller åndsmakt har erstattet kristne verdier. Den nye ideologien kler seg med likestilling og kvinnekamp som virkemidler. Det skal vi alle falle ned for i nesegrus beundring.

Hvem vil i denne situasjon innta barnets rolle og si at keiseren ikke har klær på seg?

Det mest nærliggende måtte jo være Den norske kirke. Kirken har som oppgave å forsvare troen. Men nei! Kirken er blitt en del av forfallet. Den har selv antatt de verdier den burde ha forkastet. Egentlig bør dette ikke overraske oss. I Johannes Åpenbaring leser vi om den store skjøgen (kirken) som har sviktet sitt kall ved å alliere seg med denne verden.

Da loven ble vedtatt i 2016 ble den møtt med svært liten interesse fra kristent hold. En av de få som kom til å ytre seg var Espen Ottosen i Misjonssambandet. I en Dagsnytt 18 sending på NRK ga han uttrykk for betenkeligheter når kjønn ikke lenger skulle ta sitt utgangspunkt i biologi men i følelser. Han ble omgående satt på plass av helseminister Bent Høie, som var den som hadde fremmet loven. «Den holdning du gir uttrykk for, er nettopp den type holdninger som vi skal bekjempe og skal få vekk med dette lovverket.»  Det er ikke rart at folk blir tause når man møter en slik argumentasjon. Men Bent Høie avslørte samtidig at det ikke var «de utsatte minoriteter» som lå ham på hjertet, men hatet mot de kristne.    

Vi må si oss enig med Kjell Skartveit når han i sin bok «Samlivsrevolusjonen» konkluderer med å si at loven om endring av juridisk kjønn er et angrep på all sunn fornuft. Det er langt mer enn et øyeblikks galskap. Det er et eksempel på en sivilisasjon i krise.

Krise blir det også når vår nasjonalforsamling omdefinerer virkeligheten på denne måten. Hva kan vi ikke da vente oss i andre sammenhenger? Enhver sannhet og virkelighet kan bare omdefineres etter eget forgodtbefinnende.   

En stor takk til Jon Kvalbein som har løftet denne saken frem i lyset.

Per Haakonsen

onsdag 21. oktober 2020

Kongehusets nærstående avslutning?

Av Dan Odfjell. 

Jeg har gjort min verneplikt og mere til og har alltid vært konge-tro. Men påfølgende Harald Stanghelles bok basert på en rekke intervjuer med Kong Harald er jeg meget trist til mote både på landets og kongens vegne. Boken «Kongen forteller» var en underlig «åpenbaring» som neppe er nedskrevet av en reell konge-tro til monarkiets beste, noe Christian Skaug imidlertid intelligent ikke omtalte på document.no 16/10/20 under tittelen «Er Harald også sammensuriets konge?». Jeg syntes Skaugs kronikk er godt oppsummerende, og den er nå blitt til et aktualisert tankekors for alle gode nordmenn.

Hillary Clinton brukte ordet «Deplorables» om 50% av de amerikanske velgerne, de fattige og de fysisk hardt arbeidende, for ikke å si dem helt uten arbeide i USA. Ordet kan oversettes med «de foraktelige», og på det tapte hun president valgkampen mot Trump. Vår statsminister brukte ordet «sammensuriet» om dem av oss som ikke var enige med henne i Norge, helt tilsvarende nedlatende. Det vil også hun tape stort på. At hun etterpå ble fortalt sin brøde og forsøkte å unnskylde seg, greide ikke å bortforklare den arrogansen som hun, i likhet med Hillary, legger for dagen. Forøvrig synes 50% av de norske velgerne nå å være av den oppfatning at Erna er den verste statsministeren i Norges historie. Godt gjort med all vår oljerikdom. 

Enkelte mennesker, ikke minst blant politikere, er nær sykelig opptatt av prestisje og makt, koste hva det koste vil. For å nå dit, er de selvopptatte og grovt løgnaktige, presist slik som så godt demonstrert av Hillary. Bare egen suksess teller, samfunnet ellers er uvesentlig. Jeg vil ikke trekke parallellen til Hillary for langt, men Erna er globalist og bryr seg ikke døyten om at folket ikke vil tape sitt land til utenforstående fremmede, enten det gjelder det innvandrings-positive og sterkt sprikende EU systemet, det korrupte FN eller til det samfunnsbildet som i Sverige nå så klart og brutalt avtegner seg. Snakk om eksperiment i nåtid. Mer enn 50% vil ha en annen politikk. Men Erna kjører bare smilende og knallhardt sta på med sin politikk. Som betyr oss underlagt udemokratiske og fremmede konstellasjoner.

Var det ikke for de svikefulle, venstrevridde riksmediene og oljerikdommen som ned-demper og skjuler virkelighetene for det norske folket, ville vi hatt masse-opptøyer og nye nasjonal- konservative partier i Norge også. Men kongen, ved god hjelp av Stanghelle, viser en utillatelig mangel på sunn fornuft. Slik sett ligner dessverre vår konge svenske-kongen, imidlertid til stor forskjell fra dronning Elisabeth i England og dronning Margrethe i Danmark. Som begge utstråler trygghet, fasthet og historisk kontinuitet. Som Skaug korrekt sa det: «Kong Harald lever tilsynelatende i et politisk tankeunivers hvor en liberal verdensorden som mange fikk seg til å tro på ved den kalde krigens slutt, kan opprettholdes bare populismen kan slutte å kritisere den».

Norsk oljerikdom synes mye av svaret. Den har gitt oss en dekadens og en tro på oss selv som er skremmende, som en hyklende humanitær stormakt takket være blant annet vår statsminister. Mens vi i realiteten er en spurv i tranedans. Milliardene brukes som millioner og alt synes å søkes løst ved påpøsing bare av mer penger. Senest leste jeg at vi i takt med EU, kritiserer Russland med at Stortinget hadde vært utsatt for data innbrudd. Der er der ingenting å finne, et statist-galleri, det som er «delikat» i dette landet, diskuteres annetsteds bak lukkede dører. Og statsministeren formaner oss om ikke å lyge, men gjør det utvilsomt selv ved ikke å formidle sannheten.

Skaug avsluttet slik: «Kongehuset ser i det hele tatt ikke ut til å stå for særlig mye annet enn den relativismen kong Harald flagget under den mye omtalte talen i Slottsparken hvor han sa at nordmenn tror på alt eller ingenting og har allslags legninger, og at nordmenn også har innvandret fra Afghanistan. Da er det snublende nær å spørre om kongehuset egentlig er en institusjon». Selv ville jeg nok spurt skarpere om det lenger er verdt en institusjon. 

Senatoren Cato i Romer-riket avsluttet alltid sine taler med et «for øvrig mener jeg». Og selv mener jeg Skaugs kronikk bør leses av alle, og at de som ikke gidder å følge med, verken på nettstedet document.no eller på konkurrenten Resett, er ikke reelt bedre samfunns orienterte, relativt sett, enn om de hadde vært bosatt i et u-land. Også i Norge blir vi politisk lurt trill rundt av fordelsfolkene - knapt uten respekt for den lille mann og kvinne. Vi er blitt et diktatorisk demokrati, ikke et folke-demokrati. Stortings-representantene svarer ikke lenger til folket, men til de statssubsidierte partilederne som nekter oss folkeavstemning. Staten gjennomsyrer alt, og politikerne bestemmer selv sin egen lønn og frynsegoder. Snart er vi ikke annet en en liten EU-utkant region, ei heller lenger et suverent uavhengig land - i brudd med Grunnloven. Det er veien regjeringen vil oss. Den må avskaffes. (Cato: Cartago må ødelegges.)

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant

tirsdag 20. oktober 2020

Islamsk Råd Norge og det grufulle drapet i Paris

Av Spikeren. 

I forbindelse med halshoggingen av den franske læreren, Samuel Paty, har avisen Vårt Land den 17 oktober et intervju med Abdirahman Diriye, som er styreleder av Islamsk Råd Norge. Han sier bl.a. følgende til avisen: 

– "Vi tar sterk avstand fra det grufulle drapet og terrorangrepet i Paris. Gjerningspersonens motiv, bakgrunn og tilregnlighet er foreløpig ikke ordentlig kartlagt, og vi vil derfor advare mot å trekke forhastede konklusjoner om at angrepet er såkalt islamistisk. En slik handling er ikke i tråd med islam, faktisk er den anti-islamsk. Vi må fortsette å stå sammen mot alle former for ekstremisme."

Det høres jo både fint og politisk korrekt ut, og det skulle faktisk bare mangle at normale folk ikke tar sterk avstand fra det grufulle drapet og terrorangrepet i Paris. Men kan vi egentlig legge så mye vekt på det som kommer ut fra Islamsk Råd Norge?

Ikke så at jeg tror enhver muslim går rundt med drapstanker, men alle muslimer har koranen som rettesnor og Muhammed som sitt forbilde, akkurat som vi kristne har Bibelen som rettesnor og Jesus som vårt forbilde. Sammenligner vi så islam med kristendom vil vi se at forskjellene er som natt og dag:
Når vi så tenker bare 6 år tilbake, finner vi at det samme Islamsk Råd Norge mener det ikke er stor forskjell mellom våpentreningen som norske muslimer får i Syria, og opplæringen man får i Forsvarets førstegangstjeneste.

Og som Shurika Hansen skriver på Resett den 19 oktober: 

- Å skjære over halsen var dessverre profeten Muhammeds metode mot muslimenes fiender. Det går ikke an å benekte at islam er en årsak til det grusomme drapet i Frankrike. En lærer ble halshugget for å ha vist karikaturer av profeten Muhammed som ledd i et undvisningopplegg for ytringsfrihet.

Derfor er jeg svært skeptisk til det som kommer ut fra Islamsk Råd Norge.

Spikeren

mandag 19. oktober 2020

PDK utfordrer nå KrF åpent

Av Dan Odfjell. 

På Resett 11/10/20 sto Tomas Moltu frem med tydelighet i kampen om stemmene til de konservative kristne. Det rare er at PDK ikke har gjort det før. For den venstre-lenende KrF sfæren har altfor lenge hatt definisjonsmakt hva angår kristen politikk i Norge. Senest gjennom deltagelse i den merkelige og langt fra konservative Erna Solberg regjeringen. Den er nå sågar representert med Knut Arild Hareide som samferdsel minister. Mannen som sloss for å felle  Erna-regjeringen ved å føre KrF inn i en Jonas Gahr Støre Ap regjering. Hareides voldsomme personlige ambisjon om en ministerpost trumfet alle andre hensyn...Men den nye KrF lederen Ingolf Ropstad har vist seg tilsvarende hyklerisk. Han tillot Erna å ta inn Hareide for hans inderlige ønske om en minister-post. Hva slags prinsipiell og konservativ oppførsel er det som representerer disse tre til sammen? 

Derfor ønsker jeg initiativet fra Moltu hjertelig velkommen. Jeg har ikke lagt skjul på at jeg siste valg stemte PDK, rimelig oppgitt over Hareides u-prinsipielle og påtatte prektighet og politiske falske manøvrering. Han har faktisk bevist som sin mentor Kjell Magne Bondevik at politikk og kristendom knapt hører sammen. Hareide var forøvrig sistnevntes foretrukne apostel hvilket for meg tilsvarer dødskysset. Men her for å forklare PDKs alternative politiske utgangspunkt slik det fremkom på Resett 11/10/20, overlater jeg ordet med fordel best til Moltu selv:

«I PDK tror vi at grunnverdiene i kristen tro sammenfaller med en frihet som vi kun finner på borgerlig side i den politiske aksen. Vi tror på nasjonalstaten og mindre på overnasjonale styringsorgan. Vi tror på private initiativ og en liten stat. Vi ønsker lavere skatter og avgifter. Vi tror at kristne verdier er bedre enn andre verdier og vi tror på familien som den viktigste byggesteinen i samfunnet. Vi tror at både far og mor er viktig og at det bare finnes to kjønn. Vi tror på et sterkt forsvar, trosfrihet, ytringsfrihet og toleranse for andre meninger. Vi tror på bekjempelse av kriminalitet og vi mener at flyktningkriser ofte løses best lokalt. Vi tror på initiativ til å hjelpe mennesker i nød, men mener at hjelp ofte ytes best der hvor flyktningene har sitt nærområde. Vi tror at pressestøtten i Norge bør fjernes slik at det gjensidige samspillet mellom presse og myndigheter redefineres. Vi ønsker å stanse utbyggingen av vindturbiner som ødelegger norsk natur. Vi ønsker å rive flest mulig bompengestasjoner da dette hindrer vår frihet og opprettholder overvåkning. Alt dette skiller oss fra venstresiden og sentrum».

Jeg har undret på hvorfor PDK først nå fremstår med kraft. Kanskje fordi de tre «kristne-avisene» har støttet opp om KrF, spesielt Dagen og avisen Vårt land. Kanskje spesielt den  sistnevnte som sosialist biskopene støtter. Derved kan disse tre avisene ha blokkert reelt, men kanskje også mentalt for PDK. Dog sikkert minst uke-avisen Norge IDAG nettopp fordi den er den eneste reelt konservative av de tre. Eller kanskje fordi ledelsen i PDK har følt det vanskelig å frem-komme gjennom disse tre avisene som, ikke helt unaturlig, har vært imot kanabalisering av stortingspartiet KrF.  Men nå med økende tvil om KrF greier 4% sperregrensen neste år, er der ingen grunn for PDK ikke å kjempe med blanke sverd for seg selv. Desto mer som venstre-vridde biskoper og mange kirkeledere står for farlig ikke-konservativ politikk. Av meg omtalt som hyklere og fariseere.

Ikke minst klandrer jeg KrF for den vanvittige korrupte u-hjelpen de har stått for i alle år med sitt insisterende Stortings krav om minimum 1% av nasjonalproduktet slik bortkastet. Altså i år tilsvarende 38 milliarder - og uten krav til tellende resultater. Dette er forkastelig glans- og skryte-politikk blottet for realisme, noe helt annet enn misjonskirkens tidligere strikkende og selv-oppofrende kvinner. Dette er kyniske operatører med sugerør til statskassen - alt annet enn selvoppofrende aktører, og mest menn. Som egoistisk tar fordel av godhets pretensjonen politikerne flest står for. Alle vet at det, også Erna, men ingen makter å ta affære. Dette er mine ord som jeg ikke har diskutert med ledelsen i PDK. Men jeg regner med de vil lese dette innlegget... For om 10% av de 38 milliardene i år når de trengende, de virkelige fattige i Africa og ellers, betyr det at resten renner ut i uærlighet til en overbemannet korrupsjons-industri med oppblåste utgifter inkludert stor nepotisme. Dette sannsynlig gjør jeg gjerne i en ny kronikk. Denne posten i statsbudsjettet kan lett reduseres med 75%. Og det verste, u-hjelpen brukes til å undertrykke de fattige lokale, helt motsatt den pretenderte godheten.

Jeg vil bli kritisert for å oppmuntre til kamp om de kristne stemmene. Men de kristne må nå selv gjøre et parti-valg og ikke la seg influere av kristne aviser som forfeilet tror de tjener på KrF som nær enerådende. For også de kristne avisene er seg selv nærmest.  Og da er de ikke stort bedre enn «lyve-avisene» i å publisere hva de selv tjener på kortsiktig. For politikk er løgn på løgn dessverre, og om ikke bare løgn så langt mindre enn full sannhet. Slik er jordisk politikk, den omtaler knapt hva som går dem imot. PDK gjorde derfor klokt i å glemme de såkalte kristne avisene et øyeblikk ved å stikke hull i denne lenge kunstige KrF «sfæren» ved å gå den utenom gjennom det fritt stående Resett-nettstedet.

En grunn sikkert for PDKs nye kampanje profil er det nye Sentrum partiet til Geir Lippestad og Bondevik Jr som nå har meldt seg på i kampen om både KrF og Ap stemmer. Hva det vil føre til er det for tidlige å si noe om. Og uansett glem ikke Sylvi Listhaug i FrP. Så taktisk stemme-givning neste år synes allerede forfeilet, det må stemmes dønn ærlig - for det står seg. 

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant

søndag 18. oktober 2020

Den ånd som nå er virksom i vantroens barn

Fra Øivind Andersens bok: "Ved Kilden".

"Også dere har han gjort levende, dere som var døde ved deres overtredelser og synder. I disse vandret dere før på denne verdens vis, etter høvdingen over luftens makter, den ånd som nå er virksom i vantroens barn." (Ef 2,1-2)

På hvilken måte møter vi ondskapens åndehær?

Først og fremst møter vi den gjennom den kjensgjerning at alle som ikke er omvendt til Jesus og født på ny, står under denne makts innflytelse!

Guds ord taler om høvdingen over luftens makter. Det er djevelen. Han er virksom gjennom en innflytelse som ikke noe menneske kan unndra seg så lenge det ikke er en kristen: "Den ånd som nå er virksom i vantroens barn!"

"Vantroens barn" er et hebraisk uttrykk som betyr; De vantro, de som ikke tror på Jesus. Det omfatter alle som ikke tror på ham.

"Hele verden ligger i det onde" sier Guds ord. [1 Joh 5, 19] Ikke noe menneske kan unndra seg den sataniske innflytelse. Den møter oss i alle såkalte retninger, i tidsånden, i moter, i omgangstone og i så meget av samme sort som det er umulig å sette navn på.

Det dreier seg kort sagt nettopp om innflytelse, den onde impuls, som menneskene ikke skjønner er ond, og som de ikke innser at de er under innflytelse av.

Bare én ting kan redde oss fra den! Det er å komme under en innflytelse som er sterkere enn den som kommer fra Satan og ondskapens åndehær, og som hersker over menneskene.

Denne innflytelse finnes bare i Jesus, hans Hellige Ånd og hans ord.

Guds ord - og det alene - kan bryte ned og fri menneskene ut av den innflytelse de ellers er undergitt, og som fører dem i fortapelsen, hvis ikke Guds ord får gripe dem!

Det farligste et menneske kan gjøre, er derfor å avvise og motstå Guds ord!

lørdag 17. oktober 2020

Teolog mener jomfrufødselen i Bibelen er seksuell vold

Av Spikeren. 

Den 16 oktober skriver Resett om teolog og feminist Gyrid Gunnes, som mener tekstene i bibelen om hvordan Jesu ble unnfanget av Maria gjennom en jomfrufødsel er «seksuell vold». 

Jeg har hørt slike påstander før og har egentlig bare ventet på at de skulle dukke opp igjen. 

Her setter altså en kvinne som kaller seg for "prest" i den norske kirke Gud på tiltalebenken og kaller ham nærmest for en sexsadist. Det er så uhyrlig at man knapt kan tenke seg noe verre! Og hvem ellers enn den såkalte "kristne" avisen Vårt Land er med på å fremme disse uhyrlighetene. Her tråkker man Guds kjærlighet under fot og kaller Guds inkarnasjon og inntreden i verden for "seksuell vold". Mer perverst blir det ikke!

For Jesus er faktisk ingen ringere enn den usynlige Gud åpenbart i kjød. Han var både Menneskesønn og Gudesønn. Men han så det ikke som et røvet gode å være Gud lik. Derfor gav han avkall på sitt eget og fornedret seg selv. Han ble fattig for at vi skulle bli rike. For han måtte bli lik oss i alle ting. Født av en kvinne og født under Loven.

Alt dette vet nok Gyrid Gunnes utmerket godt idet hun setter de såkalte "bebudelsestekstene" inn i et "me-too" perspektiv der hun fremstiller Gud som en overgriper i forhold til tenåringsjenta Maria. Det samme gjør hun med fortellingen om da Gud beordret Abraham om å ofre sin sønn Isak. Konklusjonen blir at Gud fremstilles som en voldelig, tyrannisk overgriper, på lik linje med den mannlige delen av menneskeheten, som Gunnes hevder henter sin voldelige inspirasjon fra Bibelen. I enkelte tilfeller kan hun faktisk ha rett i en slik påstand, men en slik oppførsel har dog ingenting med kristendom å gjøre - snarere tvert imot. 

Det Gunnes bedriver er ikke teologi, som betyr "læren om Gud". Det er først og fremst kvinneaktivisme Gunnes er opptatt av når hun sammenligner den rene og hellige Gud med syndige mennesker, og da særlig med fokus på mannen. Men da må man i rettferdighetens navn også kunne sette spørsmålstegn ved kvinnens voldspotensiale når Gunnes mener det er verdt en takkegudstjeneste at det i år er 60 år siden p-pillen ble godkjent. I den artikkelen stiller Gunnes dessuten spørsmålet "Hvorfor er alle religioner besatt av sex?" - Kanskje vi skulle spørre Gunnes om det samme?

Nei, Gyrid Gunnes skulle aldri vært prest i den norske kirke. Hun er en radikal aktivist som misbruker sin utdanning og sin offentlige stilling til å manipulere og rive ned den kristne kulturarven som landet vårt faktisk er tuftet og bygget på. -  Men så er det vel kanskje nettopp derfor hun får fortsette i jobben?

Spikeren

fredag 16. oktober 2020

Twitter CENSORS THE GOVERNMENT

From RT

Twitter blocks link to GOP page on CONGRESS website with copy of NYPost’s Hunter Biden story

After downplaying the censorship of links to a New York Post exposé on the Biden family’s alleged murky business dealings, Twitter is still blocking links to the “unsafe” story, even ones posted by US lawmakers. 

When the New York Post published a tranche of emails on Wednesday claiming to reveal Hunter and Joe Biden’s alleged backroom dealings in Ukraine, the story spread like wildfire. That is, until Twitter and Facebook began preventing users from sharing links to the incriminating article. As Republicans and conservatives decried the apparent “censorship,” Twitter CEO Jack Dorsey stepped in to clear the air, explaining that the article contained “hacked material,” and was therefore in breach of Twitter’s rules. 

The Republicans of the House Judiciary Committee skirted the ban by placing the article on their official .gov website, telling followers to “Click, Share, and RT” the scandal-laden story.

However, users trying to click the link were met on Thursday with a warning from Twitter, telling them that the link “may be unsafe.”Twitter reversed its ban later on Thursday morning, as the Judiciary Republicans’ link worked as normal by then. A Twitter spokesman told the conservative Daily Caller that the decision to label the website "unsafe" was an "error."

Nevertheless, Republicans on the House Oversight Committee requested an emergency hearing on “Big Tech’s repeated efforts to interfere in the 2020 election,” before voters go to the polls. Senator Josh Hawley (R-Missouri), who sits on the Judiciary Committee, also called on Thursday for Dorsey and Facebook CEO Mark Zuckerberg to testify on potential “campaign law violations.”

torsdag 15. oktober 2020

Syke menn i maktens hus

Av Kirkehøyden. 

"Donald Trumps håndtering av egen sykdom handler mye om å framstå som en seirende kriger. Han snakker om å vinne, kjempe og krige. Alt handler om å vise styrke. For styrke er synonymt med å være frisk. Men hvilke signaler sender det ut til alle andre som er smittet av korona-viruset, og til alle de som har mistet noen? Pandemien har så langt koste 215.000 amerikanere livet." Dette skriver Une Bratberg i avien Vårt Land, 14.10.2020. 

Så komplett uvesentlig... Finn deg et nytt yrke, Une!

Skal VL skrive om den senile og syke Biden, som tror han skal bli senator? 

Nei, dere er del av et hjerneløst internasjonalt hylekor, som snakker nedlatende om den største presidenten av alle, med en merittliste som er helt hinsides. Han har utrettet mer enn lovet, og han er løgner? Han er full av kjærlighet for sitt folk, nasjon og ja, han har kommet til tro - alt profetert. Noe denne smartingen og USA eksperten visste, som så mange av oss evangeliske kristne: 

Og han vet det vil skje igjen 3 november. 

Trump er "God sent" for å verne Israel/ Guds eget folk. Redde Amerika, ja kanskje også oss, som nasjon og folk, mens VLs agenda sammen med "kyrkjå" er å gjøre oss om til en shariastat. Med full støtte til dem som har lovfestet Holocaust 2, terror organisasjoner og utslettelse av Israel og det jødiske folk. "Kyrkjå" har nettopp avsluttet den årlige Jødehat Uka, som aldri har invitert en eneste Venn av Israel, men gjerne jøder som hater og forråder eget land.

Så har dere fortiet at det var Hillary som drev "Russian collusion" for 12 mill. $. Det var klart i mars 2017, men nå er alle bevisene kommet på bordet. Når de/ hun tapte i 2016, så gjorde Obama & Co et kuppforsøk. På Oslo Symposium buet de Hareide, fordi de leser Norge I Dag og andre kilder, slik også jeg gjør. 

Selv er Hareide, Bondevik og Ropstad totalt uvitende, fordi de leser VL. får med seg Dagsrevyen, TV2 og med Aftenkampen.

Norsk MSM presse og VL? Verdiløse. Hans Rustad/ document har dekket hver detalj korrekt fra juni 2015. Har VL dekket et Trump rally, og et med Biden, hvor ikke ikke en eneste velger møtte opp?  Dere er alle ferdige... 

FØLG MED! 


Kirkehøyden

onsdag 14. oktober 2020

Det er i Herren vi er sterke!

Fra Øivind Andersenx bok "Ved Kilden". 

"For øvrig - bli sterke i Herren og i hans veldes kraft!" Ef 6, 10

For øvrig - betyr ikke det som vi pleier å mene med dette uttrykket i vår daglige tale.

Det betyr derimot: Det som det til syvende og sist mest av alt kommer an på! Og hva er det?

Det er å bli sterk i Herren og i hans veldes kraft!

Å bli sterk i Herren betyr ikke at Gud gjør oss sterke i oss selv. Det betyr å ha sin styrke i Herren! Herren selv er vår styrke, og vi blir sterke ved å være i ham.

På samme måte er det med hans veldes kraft. Hans velde betyr hans herredømme; det at han har seiret over alle våre virkelige fiender. Jesus har herredømmet, og den som er avhengig av ham, har derfor seieren i Jesu herredømme.

Fordi Jesus er alle tings herre, blir også den som stoler på ham, alle tings herre. (Luther)

Dette er helt annerledes enn vi ofte tenker. Vi ber Jesus om å gjøre oss sterke, og går og venter på kraft. Men det nytter ikke! Kraften ligger i å stole på og å regne med Jesus!

Når jeg er skrøpelig, da er jeg sterk! 2 Kor 12, 10 Guds kraft fullbyrdes i skrøpelighet!

"Derfor vil jeg helst rose meg av min skrøpelighet, for at Kristi kraft kan bo i meg." 2 Kor 12, 9.

Jesus har seiret over alle våre virkelige fiender. Han har kjøpt oss fri fra alle våre synder. Da Jesus døde, seiret han over vårt gamle menneske. Rom. 6. Han har seiret over verden. Joh 16, 33. Han har seiret over Satan. Åp. 12 og Kol 2, 15. Han har seiret over døden. Joh 11, 25.

Den som har Jesus, har all denne seier i ham! Jo mer vi regner med det, desto mindre kan det som er ondt få makt over oss!

Det er i Herren vi er sterke!


tirsdag 13. oktober 2020

Fisher-Price lanserer "Min første fredelige protest" lekesett med hus du faktisk kan brenne ned


EAST AURORA, NY — Leketøygeniene hos Fisher-Price har kunngjort et helt nytt leketøy laget bare for venstreorienterte foreldre og barna deres: My First Peaceful Protest-lekesettet. Klubhuset i barnestørrelse kommer med flere varianter av spraymaling, slik at barna kan merke den lille bygningen med sine egne slagord. Den vil også bli laget av papp, slik at de søte små kan brenne det hele ned hvis ikke kravene deres blir oppfylt. 

"Her på Fisher-Price er vi standhaftig forpliktet til sosial rettferdighet," sa leketøydesigner Camden Flufferton. "Vi må lære barna våre hvordan demokrati ser ut, og det er ikke noe bedre eksempel på demokrati i aksjon enn voldelig hærverk og brannstiftelse. Vi håper dette nye lekesettet vil tjene som en inspirasjon for foreldre som ønsker å lære barna hvordan de skal true innbyggerne med vold når deres krav ikke blir oppfylt. "

Settet kommer også med leke-TV, mobiltelefoner, smykker og klær, slik at barna kan simulere plyndring før de fakkler hele settet. Settet vil være tilgjengelig i butikker for $ 399 på grunn av kapitalismen.

Eksperter stiller spørsmål ved visdommen i dette trekket fra Fisher-Price, hovedsakelig fordi folk i målmarkedet vanligvis ikke har noen barn. "Vi vet at vi sannsynligvis bare selger, la oss si3 av disse," sa Flufferton, "men å selge dem er ikke poenget. Vi trenger bare at du vet at vi er på rett side av historien."