NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

søndag 4. oktober 2020

I mange år bar du over med dem og advarte dem

Av Spikeren. 

For noen dager siden leste jeg et vers som stanset meg og fikk meg til å tenke over den kaotiske situasjonen som både Norge, Europa, ja hele verden nå befinner seg i. Verset lyder som følger: 

"I mange år bar du over med dem og advarte dem ved din Ånd gjennom dine profeter. Men de vendte ikke øret til, og du gav dem i fremmede folks hånd.
(Neh 9,30)

Her skildres dommertiden og Israels utrettelige gjenstridighet og frafall. De gode og gagnlige lovene Herren hadde gitt, som bringer mennesket sann lykke og glede, hadde Israel vendt ryggen til. Lenge bar Herren over med dem, idet han forgjeves advarte og formante dem ved profetene, men til sist måtte Israel bære konsekvensene av sin gjenstridighet: Herren "gav dem i fremmede folks hånd".

Det skal ikke mye fantasi til å tenke at det samme nå holder på å skje med vårt eget land som følge av vår gjenstridighet og frafall fra Herrens gode og gagnlige lover. Jeg tror ikke jeg behøver å ramse opp alle de ting vi kunne satt fingeren på, for vi kjenner dem alle. Det er nok å konkludere med å si at både vårt kongehus, våre styresmakter og vårt folk i mange år har vendt ryggen til Herrens gode og gagnlige lover. 

Israels historie som vi leser om i Bibelen er gitt oss som eksempler vi skal ta lærdom av. Men i vår utrettelige gjenstridighet har vi nektet å høre. Ja, styresmaktene våre har til og med fratatt andre muligheten til å høre.

Nehemja 9 forteller en trist historie om menneskehjertets hardhet. Selv Guds eget vitnesbyrd aktet de ikke på. Hvordan Gud vitner, ser vi av vers 30. Hva forteller det oss om Guds hjerte? Og om menneskenes? Er du oppmerksom på hvor mye du trenger å se på deg selv? Og på Jesus?

Når vi ser hvordan medgangen virket på israelittene kan det kanskje være interessant å tenke over hvilke erfaringer vi selv har gjort som følge av gode dager i vårt kristenliv. Og av motgang og trengsler.

Når Guds folk var ulydig og handlet dårlig forsøkte Gud å vise dem til rette gjennom profetenes ord. Er du lydhør for Guds tilrettevisninger? Tåler du dem? Og er du overbærende med andre kristnes feil?

Spikeren