Det er i Herren vi er sterke!

Fra Øivind Andersenx bok "Ved Kilden". 

"For øvrig - bli sterke i Herren og i hans veldes kraft!" Ef 6, 10

For øvrig - betyr ikke det som vi pleier å mene med dette uttrykket i vår daglige tale.

Det betyr derimot: Det som det til syvende og sist mest av alt kommer an på! Og hva er det?

Det er å bli sterk i Herren og i hans veldes kraft!

Å bli sterk i Herren betyr ikke at Gud gjør oss sterke i oss selv. Det betyr å ha sin styrke i Herren! Herren selv er vår styrke, og vi blir sterke ved å være i ham.

På samme måte er det med hans veldes kraft. Hans velde betyr hans herredømme; det at han har seiret over alle våre virkelige fiender. Jesus har herredømmet, og den som er avhengig av ham, har derfor seieren i Jesu herredømme.

Fordi Jesus er alle tings herre, blir også den som stoler på ham, alle tings herre. (Luther)

Dette er helt annerledes enn vi ofte tenker. Vi ber Jesus om å gjøre oss sterke, og går og venter på kraft. Men det nytter ikke! Kraften ligger i å stole på og å regne med Jesus!

Når jeg er skrøpelig, da er jeg sterk! 2 Kor 12, 10 Guds kraft fullbyrdes i skrøpelighet!

"Derfor vil jeg helst rose meg av min skrøpelighet, for at Kristi kraft kan bo i meg." 2 Kor 12, 9.

Jesus har seiret over alle våre virkelige fiender. Han har kjøpt oss fri fra alle våre synder. Da Jesus døde, seiret han over vårt gamle menneske. Rom. 6. Han har seiret over verden. Joh 16, 33. Han har seiret over Satan. Åp. 12 og Kol 2, 15. Han har seiret over døden. Joh 11, 25.

Den som har Jesus, har all denne seier i ham! Jo mer vi regner med det, desto mindre kan det som er ondt få makt over oss!

Det er i Herren vi er sterke!


Kommentarer