ERNA SER DEG

Av Spikeren. 

I den senere tid har vi sett bilder av statsminister Erna Solberg der hun bærer et stort svart munnbind med påskriften "ERNA SER DEG". Dette må vel kunne sies å være på grensen av fascisme fra et statsoverhode og jeg reagerer ganske sterkt på dette munnbindet.

Hvem er det egentlig denne arrogante "altseende" dama tror at hun er når hun kan gå rundt med et slikt budskap klistret over halve ansiktet? For dette minner ikke bare om fascisme. Jeg vil også si at det grenser mot blasfemi, både overfor kristne og muslimer. Ja, man kan faktisk trekke det enda lenger og si at det grenser mot stalinisme og nazisme!

Ordene "ERNA SER DEG" har nemlig et sterkt overvåkningspreg over seg. En synes å kjenne gufsen fra russernes KGB og tyskernes Stasi. Er det ved hjelp av skremsel og frykt Erna tenker å styre - hvor de som ikke underordner seg "den altseende" risikerer statlig forfølgelse sammen med hjernevaskende "holdningskampanjer"? 

Ordene "ERNA SER DEG" gir i hvert fall ingen trygghetsfølelse. Snarere tvert imot!

Men det er èn ting Erna ser ut til å være total blind for: Nemlig at der er Èn som ser og holder øye med henne også! Se bare hva som står å lese i Salme 139:

"Herre, du ransaker meg og kjenner meg.
Enten jeg sitter eller står opp, så vet du det.
Langt bortefra forstår du min tanke.
Enten jeg går eller ligger, ser du det, du kjenner nøye alle mine veier.
For det er ikke et ord på min tunge – se, Herre, du vet det alt sammen.
Bakfra og forfra omgir du meg, du legger din hånd på meg.
Å forstå dette er for underlig for meg, det er for høyt, jeg makter det ikke.
Hvor skal jeg gå fra din Ånd, og hvor skal jeg flykte fra ditt åsyn?
Farer jeg opp til himmelen, så er du der.
Og vil jeg rede mitt leie i dødsriket, se, da er du der.
Tar jeg morgenrødens vinger, og vil jeg bo ved havets ytterste grense,
så fører også der din hånd meg, og din høyre hånd holder meg fast.
Og sier jeg: La mørket skjule meg, og lyset omkring meg bli natt –
så gjør heller ikke mørket det mørkt for deg,
natten lyser som dagen, og mørket er som lyset.
Du har skapt mine nyrer, du formet meg i mors liv.
Jeg priser deg fordi jeg er virket på forferdelig underfull vis.
Underfulle er dine gjerninger, det vet min sjel så vel.
Mine ben var ikke skjult for deg da jeg ble virket i lønndom,
da jeg ble formet så kunstferdig i jordens dyp.
Da jeg bare var et foster, så dine øyne meg.
I din bok ble de alle oppskrevet,
de dagene som ble fastsatt da ikke én av dem var kommet.
Hvor dyrebare dine tanker er for meg, Gud!
Hvor veldig er summen av dem!
Vil jeg telle dem, er de flere enn sand.
Jeg våkner opp, og ennå er jeg hos deg.
Å Gud, om du ville drepe de onde! Dere blodtørstige menn, vik fra meg!
Det er de som taler imot deg i ondskap og misbruker ditt navn til løgn,
dine fiender.
Herre, skulle jeg ikke hate dem som hater deg,
og avsky dem som reiser seg imot deg?
Jeg hater dem med et fullkomment hat, de er mine fiender.
Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte!
Prøv meg og kjenn mine mangfoldige tanker,
se om jeg er på fortapelsens vei, og led meg på evighetens vei!"

Gud ser deg, Erna, og han kjenner alle dine tanker og motiver. Han ser hvordan du neglisjerer ditt land og ditt folk til fordel for egen vinning, og han vil dømme deg etter din hovmodige adferd. Han ser din likegyldighet i forhold til kristendommen og din hyklerske forkjærlighet til islam. Han ser hvordan du har latt deg beruse av globalisme og tanken om en sekulær verdensregjering. Men "jorden og alt som fyller den, hører Herren til", står det i 1Kor 10,26. "For det står skrevet: Så sant jeg lever, sier Herren, for meg skal hvert kne bøye seg, og hver tunge skal prise Gud. Så skal da hver og en av oss gjøre Gud regnskap for seg selv." - Også Erna Solberg!

Spikeren

Kommentarer