Dagsrevyen, 29.09. 2020

Fra Norvald Aasen. 

Til Nrk-reporter Christine Svendsen m.fl. 
 
På Dagsrevyen den 29/9, d.å. har du en reportasje om en "fremmedkriger" i IS som du hevder har norsk bakgrunn. Din reportasje er der mange hull og feil ved. Men nett det er vi vel vant til fra såvel NRK som resten av norsk systemmedia.
 
For det første så er ikke denne mannen norsk, heller ikke har han norsk statsborgerskap, selv om hans mor visstnok er norsk statsborger. Altså har han ikke norsk bakgrunn! Om han hadde hatt norsk statsborgerskap så hadde han heller ikke vært nordmann. Et statsborgerskap har ikke noe med etnisk bakgrunn å gjøre, dette selv om en pågående hjernevask fra systemmedia har som mål å koble dette sammen som en "sannhet". Vedkommende skal visstnok være russisk statsborger, kanskje fra Tsjetjenia? At han valgte å konvertere til islam kan tyde på dette?
 
Videre forteller du at han har vært nynazist, altså nazist, og at han har hatt kontakt med et "høyreekstemt" miljø på Østlandet.

Her roter du fælt, bevisst eller ubevisst! Om denne nazisten har hatt omgang med et ekstremistisk miljø så måtte det være et venstreekstremt miljø. Det er jo på venstresiden nazismen har sitt tilhold.

Einar Myklebust skrev en gang en artikkel i Aftenposten der han sier at "som et kollektivistisk sosialistisk system så hører nazismen naturlig hjemme på venstresiden". Å plassere nazismen på høyresiden er meningsløst, skriver han.

Og som vi alle vet så var jo nazismen sosialisme! At de som har tilhold på den politiske venstresiden, slik trolig de fleste journalister og mediafolk i våre dager har, er nok grunnen til at disse miljøene skal forsøke seg med historieforfalskning.
 
At denne krigeren konverterte til islam etter sin tid som nazist passer som hånd i hanske, for det er jo kjent at nazi-Tyskland og Hitler hadde nære forbindelser med muslimer i den galskapen som nazismen bedrev.
 
Det er vår plikt, som betalere av statskanalen NRK, å påpeke feil og mangler som fremkommer til stadighet i kanalens programmer, dette både i såkalte "nyhetsprogrammer" eller det mange av oss tvangsbetalende kaller ren søppelunderholdning. NRK stablet på bena et misfoster som de kalte Faktisk.no og som hadde som oppgave å finne feil hos andre aktører enn dem selv. Dette misfosteret fikk ikke utdelt feiekost for å feie for egne dører, noe de heller ikke gjør! 

Nå kan ikke vi makte å gå i rette med all feilinformasjonen som NRK og lignende sprer ut til hele folket hver bidige dag, til det er det altfor mye å rette på. Det er også ganske tydelig at mange reportasjer og innslag er vinklet slik at det fremstår som sammenfallende med reporteren/journalistens egen ideologi og politisk ståsted? 

Da har vi - som eiere av NRK - en plikt til å si fra enten det er godtatt eller ikke! Det skal være vi som bestemmer!
 
Norvald Aasen, 
6983 Kvammen

Kommentarer