Hva er lettest?

Fra Øivind Andersens bok - "Ved Kilden". 

«Hva er lettest, enten å si: Dine synder er deg forlatt, eller å si: Stå opp og gå?» Matt 9, 5

Hva er lettest? Dette spørsmålet av Jesus er det ikke gitt noe menneske å kunne svare på.

En ting vet vi: Ingen kan helbrede en lam med et ord, uten Gud alene. Ved å helbrede den lamme, viser Jesus hvem han er. Han er Gud. Da har han guddomsmakt på jorden til å forlate synder.

Men spørsmålet er ikke besvart med det.

Om Jesus er Gud, må han som menneske bære ansvaret for all verdens synd. For å si til den lamme: Dine synder er deg forlatt, måtte Jesus selv bære ansvaret for denne manns synder og gjøre opp regnskapet for ham.

Det samme må han for oss. For å kunne tilsi oss syndenes forlatelse, måtte Jesus selv ta konsekvensene av det som vi har vært og gjort. Det var ikke lett.

Da Jesus stod foran sin lidelse og død, sa han: «Nå er min sjel forferdet.» Joh 12, 27. I Getsemane sa han: «Min sjel er bedrøvet inntil døden!» [Matt 26, 38]

Guds Sønn «har i sitt kjøds dager med sterkt skrik og tårer frembåret bønner og nødrop til ham som kunne frelse ham fra døden, og han ble bønnhørt for sin gudsfrykt.» Heb. 5, 7

Hva er det Jesus engstes for? Det er ikke torturen. Også mange andre mennesker har lidd tortur som han. Men det er noe Jesus er alene om. Han bærer Guds dom og straff på sitt legeme! Han rammes av hele fortapelsens gru!

Dette vet Jesus, og det ligger bakom spørsmålet hans: «Hva er lettest?»

Men han tok dommen. Fordi han var gudfryktig og holdt mål etter Guds hellige lov, hadde han den rett til å leve som loven tilsier den som holder budene. Derfor seiret Jesus og fridde oss fra dommen og straffen! Derfor kan han si: «Dine synder er deg forlatt!»

Men ingen, uten han alene, vet hva det har kostet!

Kommentarer