NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

søndag 30. september 2018

Hva er loven og hva er evangeliet?

Andakt fra Øivind Andersens bok "Ved Kilden".

"For ikke de som hører loven, er rettferdige for Gud, men de som gjør etter loven, skal bli rettferdiggjort – – på den dag da Gud skal dømme det skjulte hos menneskene etter mitt evangelium ved Jesus Kristus." (Rom 2,13 og 16)

Hva er loven? Mange som bekjenner seg som kristne i dag, har aldri ofret en tanke på dette spørsmålet. Dette med lov og evangelium ser de på som noe gammeldags, noe uaktuelt som i det hele tatt ikke angår oss nåtidens mennesker. Men dette røper en innstilling til Gud og hans ord som er falsk fra grunnen av.

Spørsmålene om hva loven er, og hva evangeliet er, blir ikke aktuelle fordi vi tar dem opp, men fordi de er uttrykk for selve Guds åpenbaring til oss mennesker!

I sitt ord gjør Gud klart for oss at fra hans synspunkt er alle mennesker enten under loven eller under nåden. Rom 7, 1–3. Det finnes ikke noen tredje mulighet. Et menneske kan ikke være både under loven og under nåden. Rom 11, 6. Alle mennesker som ikke er i Kristus – som ikke er under nåden – er under loven.

De som er under loven, er under Guds dom og vrede. De har ingen tilgivelse for sine synder. De blir nødt til å gjøre regnskap for seg selv overfor Gud på dommens dag. Og da må de svare regnskap inntil minste detalj for hva de har vært og gjort, tenkt og ment, følt og opplevd. Alt skal frem i lyset, selv den minste hemmelige tilbøyelighet til synd! De opphoper seg «vrede på vredens dag, den dag da Guds rettferdige dom åpenbares.» Rom 2, 5.

For et menneske under loven er det ikke noe håp!

Dette viser hvor påtrengende nødvendig det er for hver og en av oss å vite hvor vi står!

Er jeg under loven? Er jeg en av dem som det ikke er håp for? Og om jeg er det – hvordan skal jeg komme ut av denne stilling og bli frelst?

I dette lys ser vi at spørsmålet: Hva er loven? – er høyaktuelt.

Øivind Andersen

lørdag 29. september 2018

Hareide selger sjela si

Fra VG.

Det siste året har KrF-leder Knut Arild Hareide hatt en rekke fortrolige og hittil ukjente møter med partilederne i Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV, ifølge VGs kilder.

Fredag ettermiddag kom nyheten det politiske Norge har ventet lenge på: KrF-lederen rådet partiet til å velge side, og han pekte til venstre. VG kan nå fortelle at han i tiden etter stortingsvalget i 2017 har hatt en rekke fortrolige samtaler med Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Ifølge VGs kilder skal de to partilederne ha møttes omtrent en gang i måneden på tomannshånd. Omfanget av den personlige kontakten mellom de to skal etter det VG forstår ha økt betydelig sammenlignet med forrige stortingsperiode.

Hareide har også hatt samtaler på tomannshånd med SV-leder Audun Lysbakken, men også med Sps to fremste maktpolitikere: partileder Trygve Slagsvold Vedum og parlamentarisk leder Marit Arnstad.

Møtene med Støre har for det meste skjedd på Støres kontor, i tredje etasje i Stortingsbygningen.
Men i løpet av våren ble også Knut Arild Hareide invitert hjem på besøk til Støre, i hans bolig på Ris i Oslo, ifølge VGs kilder.

De to partilederne skal ha diskutert konkrete saker som har vært til behandling i Stortinget, men etter hvert som tilliten de to imellom har blitt sterkere har også samtalene dreid inn på temaer knyttet til KrFs retningsvalg og strategi, samt hva Ap og KrF har til felles av politiske saker og tankegods, forteller kildene til VG.

VGs kilder bedyrer at omfanget av samtaler med Erna Solberg likevel har vært større, blant annet ved at Hareide etter sommeren har hatt to lengre samtaler med Solberg på Statsministerens kontor (SMK).

– Jeg vil ikke kommentere hva som blir sagt i fortrolige samtaler, men vi har hatt normal kontakt det siste året. Jeg har en tillitsfull relasjon til ham. Jeg liker ham! Jeg har hatt glede av å snakke med ham om saker vi er enige om, og av å forstå saker vi er uenige om, sier Jonas Gahr Støre til VG.

– Jeg har hatt jevnlig kontakt med Jonas Gahr Støre. Han er leder for det største partiet på Stortinget, og vi har brukt tid til å snakke om de aktuelle sakene, og så er det også en fortrolig dialog. Den vil jeg ikke utlevere, sier Knut Arild Hareide.

Les mer i VG.

fredag 28. september 2018

Migrants angry with Sweden: Expected 'Own house' & Girlfriend

By Breitbart. (Tipset av Kirkehøyden).

Migrants dissatisfied with the quality of life provided for them by Swedish taxpayers are increasingly speaking out, with one Syrian even accusing Swedes of wanting to kill him and his fellow ‘refugees’.

“You have made our lives miserable”, Syrian Mohammad Jumaa wrote in an opinion piece published by Sweden’s public broadcaster Thursday. Blasting how he and other migrants have waited a year but have yet to be provided with “a good and natural life”, which includes a well-paid job, he laments: “We are people, not animals that only need to eat and sleep!”

Slamming Swedes for “forcing” migrants to “wait in housing with poor conditions”, he wrote: “I am an honourable and honest man. Many refugees curse the day they came here.

“I can’t believe this is in Sweden!” the Syrian exclaimed and accused the country, which casts itself as a ‘humanitarian superpower’, of only pretending to care about human rights. “Why did you open your doors to us refugees, if you can’t help us to live a dignified, respectful and fulfilled life?” Mohammed asks.

“Do not tell me [as an excuse] that you have so many refugees in Sweden. I know that. But I do not understand why you want to kill us a second time. This waiting process is the same as killing us.”

Waiting “is the same as dying”, and it “leads to a lot of stress” and “a lot of bad feelings”, the Syrian explained. Adding that most migrants feel the same way, Mohammed begs Swedes to show care for him and his cohorts, and to see them as “human beings and not just animals or numbers”.

His fellow Syrian, Mahmoud, made a similar appeal for compassion in an interview broadcast Tuesday. “I want a house”, he told Swedish Radio, bemoaning having to live in an apartment, which he said hampered his chances of finding a girlfriend.

Presenter Katarina Gunnarsson notes that the Syrian’s room, paid for by taxpayers “looks like a hotel room”, but Mahmoud said he had higher expectations of life in Sweden.

“I had very high hopes of getting my own private house. And then they give me this apartment. It’s like a refugee camp. What is the difference?” the former Damascus resident complained.

“I’m 25 years old and have not had a girlfriend before. I’m still a virgin. I’m looking for a girlfriend, I’m looking for a wife. But this is impossible, how can I be able to have a life in this room?” he added.

Gunnarsson reminded Mahmoud that many young Swedes would be jealous of him being given an apartment in Stockholm, as the country is gripped in an unprecedented housing crisis.

“I came to Sweden and had high hopes of creating a life here. But after living here for a year and eight months, I started to lose hope,” he responded.

Migrants living in the same Norrtälje apartment block as Mahmoud protested against the newly built modular housing in August. Almost half the building’s residents joined the demonstration, in which they marched to the social services department.

According to staff at the department, protesters felt “misled” over the accommodation as they had expected to be given their own permanent apartments rather than sharing a kitchen with other migrants. According to their spokesmen, the disappointment left some of the migrants experiencing depression and even suicidal thoughts.

Breitbart

torsdag 27. september 2018

Who Is Karl Marx?

From PragerU.

When writing The Communist Manifesto, Karl Marx thought he was providing a road to utopia. But everywhere Marx’s ideas were tried, they resulted in catastrophe and mass murder. In this video, Paul Kengor, Professor of Political Science at Grove City College, illuminates the life of the mild-mannered 19th Century German whose ideas were embraced by the most brutal dictators in world history.

PragerU

onsdag 26. september 2018

En hyggelig myndighet

Av Vladimir Smirnoff. 

Mattilsynet er en hyggelig myndighet skapt for å bla. kontrollere at ikke uønskede dyr og planter kommer inn i landet og gjøre skade. Dyr og planter kan være smittet med sykdom, samtidig som planter kan gjøre store skader på det norske økosystemet. Fremmede planter kan helt enkelt utkonkurrere hele biotoper (mindre økosystem med planter).

Førre høsten importerte vi en hund fra Polen, en engelsk Cocker Spaniel, det var fordi den hadde gått igjennom alle tester og vaksinasjoner som må gjøres og den viste seg å være helt frisk og uten avlingsfeil. Når vår medeier reiste inn i Norge med hunden så måtte han innom mattilsynet for gransking. Det var ikke så at de bare øynet igjennom papirene og stemplet og ønsket han en god dag. Nei og nei, det skulle granskes grundig og tusen spørsmål skulle stilles før de kom igjennom denne trange korridor. Og uten alle de viktige papirer så har ikke hunden sluppet inn i Norge. 

Jeg må si at det er strengt, men så skal det være. Det er viktig å beskytte vårt økosystem og dyr mot sykdommer.

Men det her er jo i sterk kontrast til hvordan vi selv beskytter oss mot mennesker i fra fremmede stater. Altså mennesker kan masse innvandre fritt inn i Norges fra suspekte stater uten å behøve vise frem noen form for papirer på at de er friske eller vise noen attest på at de ikke har begått noen kriminelle handlinger, og fremfor alt behøver de ikke vise noen som helst papirer på hvem de er og hvor de kommer ifra. De kan helt enkelt kvitte seg med alle papirer og kaste passet og lyve om hvor de kommer ifra. Men det er helt ok i det absurde Norge. 

Det er ikke bare sykdom som kan føre med seg problemer med åpne grenser, det får også alvorlige konsekvenser før velferdsstaten og nasjonalstaten ettersom masse innvandringen koster astronomiske summer, og den homogene trygge nasjonalstaten blir forvandlet til et multikulturelt helvete bestående av alskens konflikter og motsetninger som leder til grov kriminalitet, som for eksempel grov vold, voldtekter, mord etc. 

Er det ikke merkelig at det er sånn strengt fokus på dyr og planter men ikke på mennesker? Det er veldig viktig å beskytte vårt økosystem mot dominerende fremmede planter så vi beholder den norske unike flora og beskytte våre dyr og planter mot sykdom. Sekundært kan også faunaen påvirkes i negativ retning av at floraen endres. 

Men når det gjelder det unike norske folket og dets kultur bygget på kristen moral og etikk så er det ikke så viktig? Det finnes ingen myndighet som beskytter oss mot skadelig innvandring av mennesker fra suspekte stater som kan være truende mot vår nasjon? 

At importere andre dominerende folk, kulturer og religioner til Norge og øvrige Europa ses ikke som noen fare? Ja jeg mener importeres når det utloves skyhøye bidrag og andre goder fra den norske velferdsstaten til innvandrere eller okkupanter som jeg kaller de, uten at de behøver å prestere noen ting som helst. 

Det er spesielt en kultur og religion som utmerker seg og er svært giftig for vår fredelige nasjon og det er islam. Om vi ikke får stopp på den muslimske masse innvandringen som våre politikere konkurrerer om å holde i gang og helst øke, så kommer det unike norske folket og dets kultur bygget på kristen moral og etikk at gå under.

Alle vet at der islam etablerer seg blir det problemer før eller senere. Det er ikke spørsmål om det blir problemer men når det blir problemer. Som kjent kan ikke islam leve med andre kulturer og religioner side om side, ettersom islam anser seg overlegen andre religioner og skal dominere og erobre med hjelp av terror, vold og krig. 

Er det noen som ser lyst på Norges framtid som nasjon og fremtiden for våre barn?  

Vladimir Smirnoff

tirsdag 25. september 2018

UN Chief says Europe’s migrant crisis ‘does not exist’

Fra Voice of Europe (tipset av Kirkehøyden). 

UN Chief says Europe’s migrant crisis ‘does not exist’ as migration is ‘a source of prosperity’.

The United Nations (UN) refugee chief calls the political debate on the migrant crisis, “distorted” saying that Europe has become “obsessed” with a migrant crisis that “does not exist”, Filippo Grandi said in an interview published in the German press on Thursday. He urges EU politicians to stop squabbling “over a few boats” [of illegal immigrants].

The High Commissioner dismissed Austria and Italy’s (and other member states) plans to see asylum processing of immigrants done offshore and blocking them from reaching European soil.

“As the United Nations High Commissioner [for refugees], I cannot support a proposal that would deprive people of the right to seek asylum in Europe. There are people who have very pressing reasons for asking for protection in EU nations,” Mr. Grandi told Handelsblatt.

He insists that the mass movement of peoples has been “a source of progress and prosperity since people first began to migrate”.

We are left with the glaring question, for whom is it prosperous? The citizens of the member states having taken migrants have only seen the loss of resources for them and the rising costs of housing and tackling astounding levels of violent crime, as well as, the loss of lives from those crimes, in their countries. Most people feel they are poorer and have watched as their women and children are being raped with the perpetrators having little or no consequence. That isn’t the definition of ‘progress and prosperity’ for most.

In the interview with the German daily, Grandi condemned Interior Minister Horst Seehofer’s labelling the massive immigration influx resulting from Chancellor Angela Merkel’s open borders as having become “the mother of all problems”.

Filippo stated that the propensity for politicians to frame the phenomena as a “major problem” was “unfortunate” because it encourages the opposition to mass, third world migration.

The refugee commissioner said: “The constant problematisation of migration fuels an atmosphere of fear and sometimes even hostility, which is very dangerous and results in a vicious circle where the heated mood strengthens migration opponents, which in turn makes finding solutions [to illegal immigration by boat]difficult.”

He insists there is no migrant crisis in Europe, claiming that the number of people arriving has “fallen sharply”.

During the interview he expressed “concern” over the decline in arrival numbers, the reduction in NGO activity having fallen significantly in the Mediterranean after Italian authorities made it much more difficult for open borders activists with private financing working with criminal traffickers to ferry migrants from Africa to Europe.

When asked that development economists have suggested it would be more ethical to help refugees to stay in their home regions, he claimed: “Excuse me, but that is the wrong debate as 90 percent of the world’s refugees are already in those regions.

“If [development economist Paul]Collier wants to argue these countries [hosting refugees]need more support then I completely agree with him, but here we are talking about a migration crisis in Europe which does not exist.”

Grandi believes that “Europe needs migration”, saying that the EU “should therefore create ways for economic migrants to come to Europe legally [from the third world]and not burden the asylum system”.

His comments only further expose the chasm between the elites who profit from migration and the civilisations forced to suffer the consequences of the influx of migrants living among them.


mandag 24. september 2018

Astronomer i villrede: Sort hull er altfor stort


13 milliarder lysår unna har ­forskere funnet et ­supertungt svart hull som har gitt dem et forklaringsproblem: Det er altfor stort til å være dannet på den måten den klassiske teorien tilsier. Derfor må forskerne nå på jakt etter en ny teori som kan forklare hvordan hullet har vokst seg så stort så raskt.

Det supertunge svarte hullet J1342+0928 er det eldste og fjerneste himmellegemet astronomene har sett. 

Det er omgitt av en roterende skive av gass, og med en glupende appetitt trekker hullet virvlende gasskyer inn bak begivenhetshorisonten, der tyngdekraften er så ekstrem at ikke engang lyset slipper unna. 

Hullet er sentrum i en såkalt kvasar – hjertet i de mest aktive og lyssterke galaksene som finnes i verdensrommet. 

De fleste kvasarene hadde sin storhetstid om lag fire milliarder år etter big bang, da de svarte hullene hadde hatt god tid til å vokse til monsterstørrelse. 

Men J1342+0928 opplyste himmelen allerede 690 millioner år etter big bang, og likevel skjuler den tidlige kvasaren et monsterhull på 800 millioner solmasser, har forskerne beregnet. 

Funnet av J1342+0928 i 2017 har skapt problemer for astrofysikerne – for ifølge den klassiske teorien om opprinnelsen av universets første supertunge svarte hull burde ikke hullet kunne bli så enormt på så kort tid. 

Les mer i Illustrert Vitenskap

søndag 23. september 2018

En meget farlig FN pakt skal undertegnes i desember

Andakt av Spikeren.

Tirsdag, 18 september, kunne vi lese på Resett at FN nå er i ferd med å vedta en global plan for lovlig migrasjon av opp mot 250 millioner mennesker. Selve avtalen, som er ferdig skrevet, skal undertegnes i desember på en internasjonal konferanse i Marokko. 

Denne såkalte "Making Migration Work For All" pakten som FN nå planlegger er ufattelig skremmende, ikke bare for små land som Norge, men faktisk for hele verden. Det vil nemlig føre til en meget farlig demografisk destabilisering som vi aldri har sett maken til.

Men det som nå er iferd med å skje er ikke bare skremmende, det er direkte ugudelig, ifølge Bibelen. For som det står i Ordsp 22,28: "Flytt ikke gamle grensesteiner som fedrene dine har reist." Videre leser vi i Apg 17,26: "Han lot alle folkeslag, som stammer fra ett menneske, bo over hele jorden, og han satte faste tider for dem og bestemte grensene for deres områder."

For det første ser vi at Bibelen advarer mot å flytte gamle solide grensesteiner som har vært retningsgivende for menneskene i tusenvis av år. Men dette faller ikke i god jord hos ugudelige, radikale globalister som er mer opptatt av å sprenge grenser enn å bevare dem. Dette ser vi bl.a. i kirken, i politikken og i samfunnet forøvrig, der alt har blitt snudd på hode bare iløpet av noen få tiår.

For det andre leser vi at da Gud lot menneskene bo over hele jorden bestemte han også grensene for deres områder. I praksis betyr det at folkeslagene var bestemt til å bo på sine tildelte områder. Denne bestemmelsen trådte i kraft etter syndfloden ved at Noas 3 sønner, Sem, Kam og Jafet spredte seg utover til 3 store kontinenter; Europa, Afrika og Asia, og der skulle de i all hovedsak holde seg.

Vi som bor i den "utposten" som kalles for Skandinavia hører da selvsagt til det Europeiske området og vi skal derfor ikke blande oss særlig mye med de andre områdene. Følgelig skal heller ikke de andre områdene blande seg for mye sammen med oss, for da blir det rot og bråk, siden Gud i sin visdom allerede har bestemt grensene for våre områder.

Men nå vil altså globallistene i regi av FN trosse disse Gud gitte bestemmelsene:

Med hovmodig stolthet flytter de gamle grensesteiner og lager en ny verdensorden, stikk i strid med Guds Ord, noe som garantert vil komme til å få store og alvorlige konsekvenser etterhvert. Mange av oss både ser og vet dette som et faktum, mens de fleste andre bare flyter med strømmen som døde fisker.

Det vi er vitne til her er profetier som går i oppfyllelse, rett foran øynene våre! For dette som skjer nå har faktisk skjedd før. Men også dengang ble de ansvarlige stilt til ansvar for sin hovmodige ferd, og deres en gang så mektige kongeriker falt for aldri å reise seg igjen, slik vi så med det gamle babylonske storriket. Men også det assyriske riket falt da kongen ble hovmodig og stolt i sine egne øyne. Interessant nok ville også han utslette grenser mellom folkeslag og plyndre landene for deres skatter, akkurat slik vi ser FN nå er iferd med å gjøre ved å innføre et globalt diktatur.

I så fall kan det være klokt å notere seg hvordan det går når konger og fyrster som blir hovmodige og stolte i egne øyne. Slik står det i Jes 10,12-13: "Men når Herren har fullført hele sitt verk på Sion-fjellet og i Jerusalem, da krever jeg Assurs konge til regnskap for følgene av hans hovmodige ferd og for stoltheten som lyser fra hans øyne. For han har sagt: "Dette har jeg gjort med min sterke hånd, og i min visdom, for jeg er klok. Jeg utslettet grenser mellom folkeslag og plyndret deres skatter. Som en kjempe styrtet jeg fyrster fra tronen."

Dette burde også våre styresmakter og Statsminister notere seg. For når Herren har fullført hele sitt verk på Sion-fjellet og i Jerusalem, da vil han også kreve dem til regnskap for følgene av deres hovmodige ferd og for stoltheten som lyser fra deres øyne.

Åp 3,2 "Våkn opp og styrk det som ennå er igjen, det som er i ferd med å dø, for Jeg har ikke funnet gjerningene dine fullkomne for Gud."

Spikeren

lørdag 22. september 2018

Flere land stanser utbetalinger etter Solheim-avsløringene

Fra NTB. 

Sverige og Danmark holder tilbake penger til FNs miljøprogram på grunn av kritikken mot Erik Solheims reiser.

– Vi har lenge vært klar over at det har vært kritikkverdige forhold knyttet til Solheims reiser. Derfor er vi glade for at det er igangsatt et arbeid for å finne ut av hva som faktisk har skjedd. Inntil vi har sett den endelige rapporten, utbetaler vi ikke flere midler til UNEP. Det inkluderer bidraget for 2018, sier en anonym høytstående kilde i dansk UD til Aftenposten.

Uttalelsen kommer etter at det i forrige uke ble kjent at FNs internrevisjon i et utkast til en rapport kommer med kraftig kritikk av Erik Solheim sine reiser som sjef for FNs miljøprogram.

I rapportutkastet skriver internrevisjonen at Solheim har brukt 4,1 millioner kroner fordelt på 529 reisedøgn, og at han tar for lite hensyn til miljøet, regelverket og budsjettet. Det er foreløpig ikke kjent når den endelige versjonen av rapporten vil være klar.

Også Sverige vil holde tilbake penger til FNs miljøprogram.

Ifølge Solheim selv har han tilbakebetalt 50.000 kroner etter at internrevisjonen avdekket feil i en reiseregning. Miljøsjefen sier til Aftenposten at det er naturlig at land ønsker å vente med å betale ut penger til endelig rapport foreligger.

– Mitt budskap er at vi vil erkjenne feil hvis det er begått noen feil. Og da vil vi korrigere dem, sier Solheim.

fredag 21. september 2018

Negative nyheter feies under teppet

Av Dan Odfjell. 

Dette gjelder fremmed-innvandrer-konsekvensene», for her i landet skal «idyllen» hverken forstyrres eller erkjennes. Dette er mantraet til venstresiden og deres leiesoldater; norsk riksmedia i ett nøtte skall. Men folk ser tegningen, når det blant de forfeilede etterhvert er noen som desperat søker å unngå svarte-Per. Det gjøres enklest ved «strutse-fornektelse» dvs. ved å stikke hodet dypt i sanden, ved å late som ingenting når problemene tårner seg opp. Med strutse-bak-endene til værs, er det et lite vakkert syn, noe som forøvrig påminner oss de mange slike retning Mekka, de beskyttede prioriterte.

Vi mangler politisk realisme i Norge. Når det i Trondheim brutalt drepes to mindreårige fra Afghanistan av en tredje, da skulle du forvente store overskrifter. Men nei, det dysses ned, og NRK, de bare såvidt engang nevner det. Mens Ap ordføreren Rita Ottervik forsøker å snakke det hele vekk, ved å påstå, at vi gjør for lite for innvandrerne... Hun er opptatt av deres sikkerhet, men nevner knapt Ola og Kari. Denne politiske underkjennelsen og virkelighets-flukten er pervers og uforståelig; den må ikke få bygge på seg, til landets fortapelse.

Disse innvandrerne slipper inn i Norge med påstand om trusler og vold der de kommer fra, men de bringer volden og uregjerligheten med seg. Stopp all innvandring inntil de altfor mange allerede ankomme om mulig innordner seg norsk lov og rett, samt en sivilisert oppførsel. Eller send dem snarest mulig tilbake, der de hører hjemme, ref. Dalai Lama nylig. Norge er nemlig ikke internasjonalt forpliktet eller på annen måte nødt til å ødelegge seg selv. Denne venstrevridde «en-verden» politikken er galskap og totalt forkastelig. Det står om nasjonal-statens overlevelse. Som en debattant på document.no nylig og meget treffsikkert forklarte, om oss naive:

«Denne evinnelige trangen til å tekke sine motstandere rir nordmenn som en mare. Slik vinner man ikke respekt, men viser bare at man er svak. Slik taper man skanse etter skanse. Kirken i Norge er et godt eksempel. KrF også. Kristne som står opp for det de tror på blir dolket i ryggen av biskoper og selverklærte kristne politikere, fordi disse høye herrer vil gjøre kristendommen spiselig for deres motstandere. I stedet oppnår de det diametralt motsatte. Kirkens ledere forsøker å «kjøpe» seg fred hos dem (flest) som helst ser kristendommen fjernet fra samfunnet ved å gå sammen med dem, om å kritisere «bokstavtro» kristne. Strategien er fullstendig feilslått. FrP-politikerne bør ta lærdom av disse erfaringene, og søke allianse med SD og Dansk Folkeparti. Samhold og enhet gir styrke».

Uke-avisen til de bibeltro heter «Norge IDAG» og på hver fremside hver uke proklamerer den, at de «Taler der andre tier». Det kan jeg personlig bekrefte; de mest uredde, de eneste av sorten. Derfor støtter jeg den avisen.

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant.

torsdag 20. september 2018

- 14 etiske grunner til å være imot migrasjon

Janne Haaland Matlary. Foto: UiO

Professor trekker fram uetiske aspekter ved migrasjon. Flyktninghjelpen slår tilbake.

Professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, Janne Haaland Matlary, har tatt for seg moralske og etiske aspekter ved migrasjon i en kronikk i Dagens Næringsliv.

Matlary skriver i kronikken at «moralisering er å utøve makt», og ramser deretter opp 14 punkter om uetiske aspekter ved migrasjon.

- Poenget er å se på forskjellige aspekter av etikken og vise at denne saken er mye mer komplisert enn den ensidige moralen om migrasjon som har vært bildet siden 2015. Så det er å utfordre leserne til å tenke selv, for å si det rett ut, sier Matlary til Nettavisen.

Seniorrådgiver ved Flyktninghjelpen, Pål Nesse, mener dette er en feil påstand.

- Det er en ganske nyansert debatt om migrasjon og flyktninger. Det er åpenbart at Matlary ikke er professor i etikk. Dette er særdeles unyansert, tendensiøst og kategorisk, sier Nesse til Nettavisen.

Nettavisen har gjengitt i grove trekk de 14 punktene som Matlary ramser opp i kronikken i Dagens Næringsliv. Flyktninghjelpen har fått anledning til å komme med motargumenter under hvert punkt.

1. Matlary skriver det er uetisk av borgere ikke å bli værende i eget land for å bygge det opp politisk, økonomisk og moralsk - dersom de er i stand til å bli værende. Hun skriver ingen har rett til å migrere til et annet land og at det snarere er en plikt å bli værende i eget land.

- Dette er én av de drøyeste påstandene til Matlary. Hun mener at rundt én fjerdedel av den norske befolkningen som emigrerte til USA oppførte seg uetisk – de kunne blitt igjen selv om det var tøft og vanskelig. Global migrasjon har mange positive sider. Det er urimelig å pålegge at folk i diktatoriske stater, selv om de ikke blir forfulgt, bør bli hjemme og bygge land. Er det for eksempel uetisk å forlate Nord-Korea? sier Nesse.

2. Matlary skriver det er uetisk med ulovlig migrasjon som belaster andre lands velferdsstater, som er bygget opp av landets egne skattebetalende innbyggere i generasjoner. Matlary skriver at flyktninger ikke har rett til statsborgerskap og bør returneres til eget land om mulig, som for eksempel krigsflyktninger.

- Dersom man ikke har et beskyttelsesbehov, kan dette være riktig, sier Nesse.

3. Matlary skriver det er uetisk å bruke europeernes skattepenger i Europa, der de «gir minst effekt», framfor å bruke skattepengene til bistand i nærområdene.

- Dette er en grov forenkling fordi det vi ser er at konflikter varer veldig lenge. Man må gi nødhjelp år etter år, kanskje flere tiår. Når man tar noen inn til Norge, og vi er flinke til å få dem i arbeid, er dette en lønnsom investering for samfunnet og vi får faktisk skattebetalere, sier Nesse.

4. Matlary skriver det er uetisk av land ikke å ta tilbake egne borgere som skal returneres fra landet de har migrert til, samt at det er uetisk at mange land profiterer på returavtaler.

- Helt enig. Et land har plikt å ta tilbake egne borgere, sier Nesse.

5. Matlary skriver det er uetisk hvis ens egen regjering ikke eliminerer illegal grensekryssing i en tid der terrorisme er et økende problem. Hun påpeker at en regjerings første plikt er å sørge for sine egne borgeres sikkerhet. Hun viser til det store antallet identitetsløse innvandrere som befinner seg i landet, uten at myndighetene har kontroll på dem.

- Dette er også en forenkling. Vi hadde mye illegal grensekryssing fra Norge under andre verdenskrig. Det var ikke lovlig å krysse grensen ut av Norge. Motstandsfolk som var forfulgt, forlot Norge. Det er en viktig del av flyktningeregimet at en kan krysse en grense ulovlig dersom du har reelt beskyttelsesbehov. Flyktninghjelpen er kanskje den organisasjonen som har jobbet mest med flyktninger som mangler ID eller lovlig dokumentasjon. Dersom man mangler det for å bløffe seg til et beskyttelsesbehov man ikke har, er det uetisk. Dersom man aldri har hatt det, har mistet det eller blitt konfiskert, skal ikke det være et hinder for å kunne reise, sier Nesse.

6. Matlary skriver det er uetisk at deler av en by eller et land i løpet av kort tid endrer karakter og kultur som følge av at den «nasjonale minoriteten» blir en minoritet. Her viser hun til eksempler som at norske skoler «ikke lenger er norske og at barna fremmedgjøres for sin egen kultur og språk», og at dette rammer områder hvor den politiske eliten ikke bor, og at et resultat er at problemene rundt massemigrasjon dermed «slår urettferdig ut», og ikke rammer de rike.

- Dette er et apropos til ghettofisering. Ghettofisering er uheldig, sier Nesse.

7. Matlary skriver det er uetisk å tillate at flyktninger risikerer livet både over land og sjø «uten adekvat transport», samt la dem bli utnyttet av kyniske menneskesmuglere, og at Europa derfor må « fjerne incentivene til å komme gjennom reell grensekontroll».

- Grensekontroll er greit, men man må ikke gjøre det på en måte som fjerner asylretten ved at de som faktisk har et beskyttelsesbehov ikke får mulighet til å flykte til et sted. Rent praktisk bør vi også ha lovlige migrasjonskanaler, som for eksempel slik polakkene fikk sesongarbeidstillatelse til å plukke jordbær. I dag er dette tilnærmet null, som for eksempel fra Nord-Afrika til Europa og fra Mexico til USA, som gjør at båtsmuglere har fått monopol på transport, sier Nesse.

8. Matlary skriver det er uetisk å la de pengesterke flyktningene, som har hatt midler til å ta seg fram til Europa, får bli værende, mens de fattige og svake ikke har noen mulighet til å flykte.

- Dette blir for enkelt. Svært mange gjeldsfinansierer for eksempel flukten. Hvis du er flyktning, er det ikke mange penger du har. Det skal ikke brukes mot deg at du hadde noen kroner å flykte for, sier Nesse.

9. Matlary skriver det er uetisk, og nedverdigende, å «gi blaffen i hva egne velgere sier om dette ved å avskrive dem som populister.» Hun viser til Sverigedemokraternas (SD) valgoppslutning på 17,5 prosent og de andre partienes holdning til velgerne som stemte på SD.

- Dette er en forenkling av en debatt der det er reelle uenigheter. Og ser vi på den norske debatten, er det ekstremt mye nyanser her. Selv om deler av den er polarisert, sier Nesse.

10. Matlary skriver at valgte politikere har først og fremst ansvar for egne velgere og nasjon, og ikke resten av verden - og at det er uetisk av politikere å mene at de har like stort ansvar, «eller mer», for verden for øvrig som for egne borgere. Valgte politikere skal representere velgerne, og skal ikke «designe» egne mandater,

- Dette er en konstruert problemstilling. Det finnes neppe én norsk politiker som mener at vi bare skal velge verden framfor Norge, sier Nesse.

11. Matlary skriver at det er uetisk å late som at «Europa bør eller kan redde verden», men understreker at verdensdelen kan være stolte av å bevilge nærmere én prosent av bruttonasjonalproduktet i bistand, og at det er egne borgere som må gjøre hovedjobben for å «skape gode stater». Bistand er hovedsakelig noe som kommer i tillegg.

- En særdeles forenklet problemstilling. Europa skal bidra. Det må kunne være åpen debatt om hvordan man best gjør det, både om måten man gjør det og omfanget, sier Nesse.

12. Matlary påpeker at det er uetisk å være urealistisk, at det er uansvarlig å ville gjøre noe godt som ikke er gjennomførbart og at faktabasert analyse er en forutsetning for etisk handling.

- Dette er jeg enig i, sier Nesse.

13. Matlary kritiserer også ikke-statlige organisasjoner (NGO) for å late som at de har løsninger, når de egentlig ikke har det, ettersom de ikke er en regjering. Videre påpeker hun at NGO-er har egeninteresser og er derfor ikke mer etiske enn «folk flest», men later som at de er det.

- Som en NGO som jobber i 30 land med flyktninger, og deltar i den norske debatten, har vi som en forutsetning at våre forslag skal være realistiske. Og sivilsamfunnet skal selvfølgelig delta med løsninger i den norske debatten, sier Nesse.

14. Matlary skriver at det er uetisk å appellere til følelser i politisk debatt, og mener det er en «ugyldig argumentasjonsmetode».

- Debatter skal selvfølgelig være rasjonelle. Men nestekjærlighet kan også ha en god porsjon følelser i seg, uten at man derav er uetisk eller diskvalifisert, sier Nesse.

onsdag 19. september 2018

Olemic Thommessen utnevnte seg selv som leder av kunstutvalget

Fra ABC Nyheter.

Først mistet han kontrollen på milliardene: Nå har Olemic Thommessen ansvaret for kunst-millionene i skandaleprosjektet.

I februar ble Olemic Thommessen presset ut som stortingspresident etter skandaleprosjektetet i Prinsens gate 26. Nå har han ansvaret for kunst-millionene i det samme prosjektet.

ABC Nyheter kan avdekke at tidligere stortingspresident Olemic Thommessen (H) i dag leder arbeidet med å finne kunst til skandaleprosjektet i Prinsens gate 26.

Prosjektet er det samme som førte til at Thommessen fratrådte stillingen som stortingspresident den 8. mars i år.

På tre år økte kostnadsrammene for nytt post- og varemottak, ny innkjøringstunnel og rehabilitering av Prinsens gate 26 fra 1,1 milliarder til 2,3 milliarder kroner.

Thommessen leder nå Stortingets kunstutvalg, bekrefter Stortingets kommunikasjonsavdeling overfor ABC Nyheter.

Kunstutvalget nedsettes av presidentskapet for hver stortingsperiode.

Ifølge ABC Nyheters informasjon skal Thommessen i kraft av å være stortingspresident ha utnevnt seg selv som leder av kunstutvalget.

Ingen i presidentskapet skal ha hatt motsigelser da utnevnelsen fant sted.

ABC Nyheter

tirsdag 18. september 2018

What Is Hezbollah?

From PragerU.

When listing the world’s most notorious terrorist organizations, why is it that Al-Qaeda, ISIS and Boko Haram so quickly spring to mind, while Hezbollah is frequently forgotten? In this video, Tony Badran, Research Fellow at the Foundation for Defense of Democracies, explains how the backing of Iran has served to legitimize Hezbollah on the world stage, while simultaneously making the group all the more dangerous.


PragerU

mandag 17. september 2018

Europa er vårt kontinent

Av Dan Odfjell.

Tibets spirituelle leder Dalai Lama, ifølge Fox News, uttalte under en konferanse i Malmø nylig det helt åpenbare (men som vi selv ikke kan si, uten å bli beskyldt for rasisme) at Europa  er vårt. Så hvem er denne uredde mannen, som de fleste vel har hørt om?

Dalai Lama har levd i exil siden 1959 etter at det kommunistiske Kina tok herredømme over hans landsmenns tidligere selvstendige land-område. Allerede for år siden uttalte han at Tyskland ikke kan bli et arabisk land. «Tyskland er Tyskland». Dette begynner tyskerne selv å forstå, og det er forfeilede Angela Merkels store problem. Men ikke bare hennes, men også hennes tilhengere både hjemme og ellers innen EU, samt i Norge.

Men munken Dalai Lama sa også, ta vel imot dem, hjelp dem (flyktningene), men de må vite helt fra begynnelsen av at til slutt skal de hjem. Og han snakket om reelle, dvs politiske flyktninger, ikke lykkejegere og/eller velferds-passasjerer.

Hans ytterligere synspunkt, også fra en moralsk vinkel, er at fremmede kun skal gies midlertidig oppholds-tillatelse; de må tilbake for å bygge sine egne land.

Det foregår en kamp i Europa om nasjonenes overlevelse. Jimmie Åkesson på Skavlan forleden forsvarte sin SD parti-kollega Mattis Karlsons nylige erkjennelse av dette. Den behandling som SD har fått fra de andre partiene, som det innvandrings-kritiske partiet nå har erfart, er uvirkelig og skremmende. Den minner oss nordmenn om hetsen mot Carl I Hagen som i årevis forgjeves forsøkte å advare oss om fremmed-innvandringens mange farer.

Men Hagen fikk mer enn rett, og det vil også SD snart få, det har jeg lov til å tro og mene. For i land etter land vinner fedrelands-tilhengerne frem, de som hedrer og beskytter nasjonal kultur og levesett, opp mot globalistene, som heller beskytter «inntrengerne» og deres uregjerlige vesen. Sistnevnte, ifølge religion og ideologi, er «herrefolket» som til slutt skal gi islam verdens-kontroll, ja gjøre oss andre til dimmier i eget land. Demokrati, ei heller kongedømme, kan eksistere «i konkurranse» med en absolutt og udiskutabel sharia-lov.

Siden våre riksmedier peprer folk med alt annet enn sannhet og realisme, føler jeg meg tvunget til å gjenta meg selv her, ikke fordi mine lesere er tungnemme, men i håpet om at de derved sprer slike synspunkter hvor de enn er, eller går. Denne kampen om og for Norge, er for hele vår etterslekt. Som må få leve i et trygt og godt land, slik vi selv fikk det i arv fra våre forfedre.

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant.

søndag 16. september 2018

Hvor skal min hjelp komme fra?

Andakt av Spikeren (Dedikert til Arthur Sandberg på Resett.no).

"Jeg løfter mine øyne opp mot fjellene: Hvor skal min hjelp komme fra?" (Sal 121,1).

Hvor skal min hjelp komme fra, spør salmisten, og det samme gjør vi når denne verdens kunnskap og visdom ikke lenger kan hjelpe oss. Det er ofte da vi også begynner å løfte øynene opp mot fjellene fra det lavlandet som vi alle egentlig befinner oss i.

Vi øyner kanskje redningen høyt der oppe, men vi er svake og hjelpeløse og tenker: Hvordan skal jeg kunne nå opp dit? Jeg makter det rett og slett ikke, for veien er altfor tung og lang.

Det er da salmisten gir oss svaret i vers 2: "Min hjelp kommer fra Herren, han som skapte himmel og jord."

Om vi bare hadde begynt å tro at han som skapte himmel og jord også skapte deg og meg, ville vi skjønne at Herren er istand til å hjelpe i enhver situasjon, uansett hvor håpløs den måtte være.

"Han drog meg opp av fordervelsens grav, av den dype gjørmen. Han satte mine føtter på en klippe, han gjorde mine trinn faste." står det i Sal 40,3. Det samme kan Herren gjøre med deg og meg også.

Om vi bare slipper Gud til i våre liv og ber ham om hjelp, så vil han aldri slippe deg og aldri forlate deg. Slik står det i 5 Mos 31,8: "Herren, han som drar foran deg, han skal være med deg – han skal ikke slippe deg og ikke forlate deg. Du skal ikke frykte og ikke være motløs."

Tenk at han som skapte himmel og jord, og deg og meg som kronen på verket, vil dra foran deg og være med deg hele veien. Du skal ikke frykte og ikke være motløs, for han skal ikke slippe deg og ikke forlate deg.

Da vil du etterhvert kunne si som David i Sal 23,1-6: "Herren er min hyrde, det mangler meg ingen ting. Han lar meg ligge i grønne enger, han leder meg til hvilens vann. Han styrker min sjel, han fører meg på rettferdighets stier for sitt navns skyld. Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for ondt. For du er med meg, din kjepp og din stav, de trøster meg. Du dekker bord for meg like for mine fienders øyne. Du salver mitt hode med olje, mitt beger flyter over. Bare godhet og miskunnhet skal etterjage meg alle mitt livs dager, og jeg skal bo i Herrens hus gjennom lange tider."

Derfor skal du gjøre som det står i Fork 12,6-7: "Tenk på din skaper før sølvsnoren slites og gullskålen brister, før krukken knuses ved kilden, og hjulet knekker og faller i brønnen, før støvet vender tilbake til jorden, og ånden går til Gud, som gav den."

Til slutt håper jeg du vil lytte til budskapet i denne 10 minutters lange videoen. Det kan rett og slett forandre livet ditt.


Spikeren

lørdag 15. september 2018

Kaos og forvirring hos Søta Bror

Hva tror du Erna svarer?
Av Amund Garfors. 

Når det gjelder det merkelige resultatet etter valget i Sverige, så var vel det omtrent som forventet. Sverigedemokratene sin prosentvise andel av stemmene ble riktig nok en del lavere enn hva de fleste meningsmålingene tydet på. Men i praksis betyr det ganske lite, så lenge de ikke får flertall i Riksdagen alene. Noe som var ganske åpenbart at de ikke ville klare å få til. 

Ja, jeg tror vi bare må innrømme Sverige er blitt en topartistat, hvor det ene partiet er Sverigedemokratene (SD) - mens det andre partiet kan man gjerne kalle og for enkelthetens skyld,  benevne som De forente Landsforæderne. Om noen av dem kaller seg røde og stemmer på Sosialdemokratene, mens andre kaller seg blå og stemmer Moderaterna, så gjør det ingen forskjell. Begge sider sviker sitt folk og sitt land som i en slags bananrepublikk.  Eller kanskje er det Sverige som er blitt den siste kommuniststat i Europa, og ikke Norge som vi tidligere fikk høre fra en svensk politiker?

Det som skremmer meg med valget i Sverige, det er at Norge og resten av Vest-Europa går samme veien. Ja, der kaos, forvirring, usikkerhet, uro, splittelse og konflikter bare vil eskalere innenfor de politiske partiene i årene framover. Sverige ser også ut til å være fortapt, noe de har vært i mange år. 

Den oppvåkningen vi har sett i land som Tyskland, Frankrike, Nederland og Italia kom litt for seint til å stoppe den skremmende utviklingen vi nå er vitne til over hele Vest-Europa. Kanskje vil vi være i stand til å bremse farten mot ødeleggelsene noe, men det er også alt vi kan gjøre. I Norge har vi dessverre ikke noe slikt parti som SD som kan få folket til å våkne. Vi kan heller ikke regne med at det vil gi seg noe utslag ved kommende valg i 2021. Selv FrP, med sin leder Siv Jensen blir jo hysterisk og ikke så lite rasende, dersom noen er så uheldig at de sammenligner FrP med Sverigedemokratene. Og da kan man trygt si at toget er gått for Norge...

Det er imidlertid også et annet forhold ved valget i Sverige som kan være verdt å trekke fram, men som norske medier så langt ikke har orket eller kanskje tør å nevne. For jeg mener uten den minste tvil, at det har åpenbart foregått et svært omfattende valgfusk i Sverige! Og det valgfusket er mest rettet mot Sverigedemokratene! Det er levert inn en hel haug med anmeldelser om dette til svensk politi, delvis dokumentert med video-opptak. Noe søkes kamuflert som "uhell" men det er lett å gjennomskue. Transportselskapet Post Nord påstår at det var et uhell, når de f.eks mistet en hel trailerlast med valgmateriell for Sverigedemokratene. 

Hvor lett eller vanskelig det er å påvirke et valg ved fusk varierer jo en god del fra land til land. I Norge tror jeg det er svært vanskelig å gjøre slik svindel. Men i Sverige har myndighetene lagt til rette for at juks skal være lett. De skjønte kanskje at de med tiden kanskje kom til å trenge det, slik som landet nå ser ut?

Likeså tror jeg at det godt kan være at Sverigedemokratene sin reelle andel av stemmene lå godt over 20%! Det rapporteres fra sikre kilder at de egentlig lå på 23% da valgmyndighetenes server gikk i knas og crashet. Da serveren kom opp igjen var plutselig prosentdelen sunket til vel 17,5%. Og dette, ja dette stinker det valgfusk av! Og det er så det holder lang vei. 

Jeg tror de fleste er enig med meg i at det som skjedde ved det svenske valget er så rystende og galt at det egentlig IKKE FINNES ORD som klarer å beskrive hva jeg og mange andre føler dypt inn i sjela. Ja det er slik at man gruer seg for mange menneskers framtid, inkludert vår egen, dersom våre politikere ikke makter å lære av det Sverige har gjort i en rekke år. Og der jeg ser at de er kommet til the point of no return. Kanskje følger Norge etter i de samme fotsporene som Sverige? I say no more!

Amund Garfors

fredag 14. september 2018

Vi er ikke like

Av Vladimir Smirnoff.

I Katrineholm i Sverige marsjerer et tog med somalier og roper,

«rättvisa åt alla»

Somalierne er på veg ned til det lokale sosialkontoret eller nav som det heter i Norge. 

Det ny importerte folket virker å tro at her i Skandinavia kan vi bare kreve uten å bidra? Dvs. velge og vrake og kreve at staten skal betale?  

De fleste skandinaver vet at vi må slite for å få en bedre standard i hverdagen, dvs. man bygger opp et liv med hardt arbeid.

Sosialhjelp har vel alle i tider blitt betraktet som krisehjelp om det noen gang skulle gå galt i livet. Og det skal absolutt ikke være noe luksus liv. Ingen skandinav har noen gang protestert på dette.

Men det er altså andre tider nå. En del innvandrere har fått for seg at det er bare å kreve, og får man ikke det man peker på så er det bare å samle seg i hop og protestere.

En video fra Sverige viser hvordan det går til,

Vi kan bla lese på protest skiltene i videoen,

«Inga avhysningar»

Sic «Nya svenskarnas rätt till bosad»

«Nej till diskriminering»

Og i alt støyet kan vi høre en somalisk gutt si,

«Vi vill inte ha ett annat hus som inte mamma beställt. Vi vill inte bara ha tre rum eller nånting. Vi vill ha hur mycket som helst: stort som mamma beställt»


Har somalier rett til å kreve bedre levestandard av sosialen som i videoen over?  Eller skal de være nøyd og vise takknemlighet til de Skandinaviske skattebetalerne?

Vladimir Smirnoff

torsdag 13. september 2018

Hva har gått galt i Sverige?

Av Amund Garfors.

Når man ser hvordan de fire borgerlige partiene i alliansen fullstendig vil utelukke valgets vinner, Jimmie Åkesson og hans parti Sverigedemokratene fra ethvert samarbeide, så tror jeg egentlig løpet er kjørt for vårt naboland Sverige. Det virker som alt som heter demokrati allerede ser ut til å være avskaffet, samtidig som det partiet som kunne bringe Sverige på en ny kurs, ja en langt bedre kurs enn denne de hittil har ført, blir fullstendig boikottet.

Når bare 18% av det svenske folket stemmer på SD, da er det noe som ikke kan forstås, og betyr altså samtidig at 82% av det svenske folket er fornøyd med dagens situasjon. Er det virkelig blitt så galt at de er fornøyd med tusenvis av voldtekter på unge kvinner, overfall og ran på åpen gate, over 2300 brente biler bare hittil i år, titusenvis av kvadratkilometer skog satt fyr på, gjengvold og utrygghet,  mens mord og vill skyting i gatene blir godtatt? Et slikt folk som ikke lenger ønsker å stå opp for lov og rett, det har jeg store problemer med og synes synd på.

Ja, det er forferdelig trist det som nå skjer i Sverige. Historisk er det vel den eneste gang at en nasjon og en kultur frivillig lar seg sjøl gå til grunne? Her hadde svenskene en mulighet til å redde sitt land, men den muligheten grep de ikke fatt i, men lot heller galskapen få fortsette. En ting er i hvert fall klinkende klart med svenskene; de er blitt en stormakt når det gjelder den kollektive utslettelse av demokratiet, og likeså når det kommer til å benekte virkeligheten!

Hjernevask over mange år gir dessverre slike sørgelige valgresultater. Det svenske folket skjønner nok ikke sitt eget beste, kun sitt verste. Nå ser det ut som Stefan Løfven og sosialdemokratene kan fortsette på sin ferd mot undergangen. Ja med ytterligere "berikelser" i form av islamsk innvandring som ballast, og som dessverre har forandret Sverige til et dystert og farlig land, der jeg helst ikke lenger setter min fot frivillig.  Uansett hva som kommer ut av dette valget, så vil utviklingen i Sverige, eller rettere sagt avviklingen av landet, gå sin gang. Balkanisering og libanesiske tilstander, vil nok være det som nå venter det svenske folket, som aldri vil, eller forsøker å forstå, hva det hele dreier seg om.

Denne handlingslammelsen som vi har sett tydeligere og tydeligere år for år under statsminister Stefan Løfven. Det er resultatet av den samlede svenske elitens ønskede og valgte løgn av fortielser i møte med alle de store problemer landet nå står overfor. Problemer som jeg etter mine beste evner ikke ser hvordan de skal kunne løse. Ingenting kommer til å skje før landet blir rystet i sine grunnvoller, enten det kommer til å skje innenfra eller utenfra. Eller en kombinasjon av begge deler.

At vi nå har fått denne situasjonen både i Sverige og Norge, tror jeg har noe med at kristendommen er lempet ut av landet og skal erstattes med islams ondskap. Da VIL det gå galt! For rett og galt, sannhet og løgn, ondt og godt, dette er instinkt vi mennesker har fått inn med morsmelka. Dette er vår rettesnor og det er innebygget i oss biologisk sett ut av rent instinktiv overlevelse. Og det fungerer som et selvadministrerende system som gir seg uttrykk i alle de menneskelig mekanismer som har oppstått. Ikke minst selve konseptet fedrelandet, staten og samfunnet!

Så kan man gjerne spørre seg sjøl om hvor mye løgn og regelrett propaganda en tror finnes på overflaten i Sverige? Der alle ser ut til å ha gitt opp tanken på "folkhemmet" til Tage Erlander, som de nå skal dekonstruere  til "Det nye Sverige",  og som trolig blir et land de innfødte vil komme til å sky som pesten. Og i tillegg reise vekk fra mens det enda er tid...

I tillegg må en få lov til å undre seg på hva som får oss mennesker til å tro at disse valgene er til å stole på og ikke minst er demokratiske fra grunnen av? Jeg vil helst ikke antyde at noe ikke har gått rett for seg i Sverige under valget. Men når meningsmålingene til SD viser klart at de ville bli landet nest største parti, med en oppslutning på mellom 25-30%, og de ikke får mer en knapt 18%, da har man i hvert fall lov til å undre seg...

Til slutt vil jeg bare minne leserne om noen ord som den godeste Winston Churchill uttalte den gangen det så veldig mørkt ut for både England og resten av Europa. Der jeg vil gjerne vil låne hans kloke ord for å stte det hele i sammenheng med dagens skremmende tid: "Dere fikk valget mellom krig og vanære. Dere valgte vanære, og dere vil få krig"!

Amund Garfors

onsdag 12. september 2018

EU som overkikador

Av Dan Odfjell. 

Den rollen ser vi stadig tydeligere, med de mange direktiver etc. Men når EU nå vil straffe Poland og Ungern for beskyttelse av sin egen nasjonale kultur og historie - opp mot islam - da ytterligere rakner den allerede svekkede respekten for EUs demokratiske sinnelag.

Finnen Jyrki Katainen (tidligere finsk borgerlig statsminister) uttaler til NTB at han frykter for EUs fremtid, pga en økende motstand mot det overnasjonale felleskapet. Og som visepresident i EU-kommisjonen etter 4 år i stillingen burde han vite hva han snakker om.

Dette kom opp senest nå med «sabel-raslingen» mht EUs bruk av artikkel 7 den såkalte «atombomben» mot Ungarn for å tvinge dem på plass. Imorgen onsdag skal kommisjonen ta stilling til eventuell «aktivering» av denne straffe-mekanismen.

Men i tillegg til ovennevnte to land er også Romania i søkelyset pga nasjonale føringer. Dessuten kommer gradvis de fleste andre EU land etter, de som er opp mot innvandrings-galskapen som ikke lenger kan skjules. Det eneste EU kan og bør gjøre er å løsne på grepet og å respektere denne demokratiske nasjonale bølgen av protest. Enten det, eller gjøre EU om til et to-delt system hvor Tyskland og Frankrike får bli den harde indre kjerne, mens vi andre får bli «satellitter» i et høyere friere demokratisk luftlag, med nasjonalt spillerom.

Der er verdt å huske at EU ble solgt inn som et handels-felleskap, med felles forsvar og ingen krig i Europa, igjen. Resultatet har blitt noe helt annet, en omelett, bevisst av globalistene søkt gradvis gjort vanskeligere å få tilbake i eggene. Men det blåser nå en sterk konservativ nasjonal vind mot politikere og de venstrevridde medier og globalister som har ivret for «en-verden». Det de glemmer er viljen, den feller eller fremmer, nemlig nødvendigheten av felles vilje, kultur og lojalitet, det som binder folk sammen, i tro, håp og fordragelighet; langt utover politiske maktmennesker som vet best.

Nå tror jeg hverken Tyskland eller Frankrike, når alt kommer til alt, vil holde sammen. Ikke at det betyr noen ny krig; de har hver for seg økende galskap i sin midte. Merkel og Macron sitter utrygt begge, og snakker defensivt, ja utvilsomt mot bedre vitende. De frykter nok mest borgerkrig.

Da får jeg si, som min far stadig pleide å si, født i 1908 og levde til han passerte 100, en periode som omfattet to verdenskriger og en helt utrolig vestlig industriell utvikling:  «Vi lever i interessante tider». Ja, nesten for utfordrende kunne jeg legge til.

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant.

tirsdag 11. september 2018

What Is Net Neutrality?

By PragerU.mandag 10. september 2018

Italia setter hardt mot hardt for bevaring av nasjonalstaten

Av Vladimir Smirnoff. 

Nåværende Italias visestatsminister og innenriksminister Matteo Salvini som tilhører partiet Lega Nord uttalte seg i 2015 for journalister om de to moskeer som krevdes av muslimer i byen Milano. Salvini sa til journalister, 

«dessverre har muslimene en livsstil som er uforenlig med vår og praktiserer ikke religionsfrihet, men invasjon»

Videre så sa han, 

«Muslimer dreper i islamsk navn og kutter struper, og moskeer lærer ut intoleranse og hat»

Salvini kryper ikke for liberale, globalister eller islam. Han er helt enkelt politisk ukorrekt og rett frem som alle politikere burde være i en nasjonalstat. 

Som kjent er en nasjonalstat en stat der «sammensetningen av befolkningen utgjør en ensartet språklig og kulturell gruppe med felles bakgrunn og historie»

Det her forstår Salvini meget bra, og ser faren med å la islam utbrede seg i Italia, fordi det er truende mot nasjonalstaten. 

Alle vet når muslimer blir mange nok på en plass de okkuperer så kommer vold og terror for å separere seg fra de utro. De kan helt enkelt ikke leve side om side med andre kulturer og religioner.

Italienske folket begynte å forstå at det skulle gå til helvetet om de ikke røster frem de som står for nasjonalstaten og som samtidig vil bevare det kristne katolske arvet som støttes av ca. 75% av folket. Og det gjorde de den 4 mars 2018 gjennom at å røste frem de rette partiene som tenker å ta vare på nasjonalstaten. 

Tenker Salvini feil? Eller gjør han rett som vil bevare nasjonalstaten som bevarer det kristne arvet? 

Vladimir Smirrnoff 

Kilder

søndag 9. september 2018

Da ble øynene deres åpnet

Andakt av Spikeren.

1 Mos 3,7 "Da ble øynene deres åpnet, og de skjønte at de var nakne. De flettet sammen fikenblader og bandt dem om livet."

Her får vi et innblikk i hva som skjedde rett etter at mennesket hadde spist av "treet som gir kunnskap om godt og ondt", og jeg tror det kan appliseres til enhver berøring av den samme kunnskapen, også idag.

Øynene deres ble åpnet, leser vi, og det skjedde ganske så momentant. De fikk plutselig et helt nytt aspekt på tingene rundt seg, nesten som en aha-opplevelse, "og de skjønte at de var nakne".

Men så snart overtredelsen var et faktum kom den ubehagelige følelsen som alltid følger et lovbrudd. Frykten begynte å snike seg inn. Og med frykten kom redselen og trangen til å gjemme seg for å unngå skammen som lovbruddet ville føre med seg.

"Jeg hørte stemmen Din i hagen, og jeg ble redd fordi jeg var naken, så jeg gjemte meg", sier Adam i 1 Mos 3,10. Men det var ikke nakenheten som var årsaken til redselen, for nakne hadde de vært helt siden de ble skapt, uten at noen tok anstøt av det. Hovedårsaken lå i vissheten om at de hadde trosset Guds forbud mot å tilegne seg kunnskap om godt og ondt, men de hadde ikke moral nok til å innrømme det.

Gjennom den listige slangen narret Satan menneskene i hagen til å tro at de kunne bli like moralsk fullkommen som Gud dersom de tilegnet seg kunnskap om godt og ondt, og det samme narrespillet holder Satan på med også idag.

Faktum er at jo mer vi spiser av treet som gir kunnskap om godt og ondt, dess mer ugudelige blir vi. For Guds bud i 1 Mos 2,16-17 gjelder ennå den dag idag: "Og Herren Gud ga mennesket dette budet: Du må gjerne spise av alle trærne i hagen. Men av treet til kunnskap om godt og ondt må du ikke spise. For den dagen du spiser av det, skal du dø."

Mennesket har aldri og vil aldri kunne bli noen fullverdig moralsk skapning. Ytre sett når kanskje de beste av oss opp til et visst nivå, men innvendig er vi alle mer eller mindre slik som Jesus sier i Matt 23,27 "Dere hyklere! Dere ligner hvitkalkede graver, de som utvendig er vakre å se til, men innvendig er fulle av dødningeben og all slags urenhet."

Så kommer spørsmålet: Har du hørt Guds stemme i den hagen som du befinner deg i? Blir du redd og gjemmer deg når du står der avkledd og naken med alle dine synder og lovbrudd? Da håper jeg du får en ny aha-opplevelse når du får se at Gud har laget klær av skinn også til deg, akkurat som han gjorde for Adam og Eva i 1 Mos 3,21. Ja, Han kler deg i skinnet av et lyteløst lam som ble slaktet nettopp for deg, før han sender deg ut i en hard og brutal verden hvor han vet du vil komme til å falle og skitne deg til. "For kjødets sinnelag er fiendskap mot Gud, for det bøyer seg ikke inn under Guds lov og har heller ikke evne til det." (Rom 8,7)

Men holder du fast på Lammets blod og det som han har gjort for deg, da vil du oppleve det samme som Josva når Satan anklaget ham: Og engelen sa til dem som stod foran ham: "Ta de skitne klærne av ham!" Til Josva sa han: "Se, jeg tar bort din syndeskyld og kler deg i høytidsklær!" (Sak 3,4).

Spikeren