NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

søndag 9. september 2018

Da ble øynene deres åpnet

Andakt av Spikeren.

1 Mos 3,7 "Da ble øynene deres åpnet, og de skjønte at de var nakne. De flettet sammen fikenblader og bandt dem om livet."

Her får vi et innblikk i hva som skjedde rett etter at mennesket hadde spist av "treet som gir kunnskap om godt og ondt", og jeg tror det kan appliseres til enhver berøring av den samme kunnskapen, også idag.

Øynene deres ble åpnet, leser vi, og det skjedde ganske så momentant. De fikk plutselig et helt nytt aspekt på tingene rundt seg, nesten som en aha-opplevelse, "og de skjønte at de var nakne".

Men så snart overtredelsen var et faktum kom den ubehagelige følelsen som alltid følger et lovbrudd. Frykten begynte å snike seg inn. Og med frykten kom redselen og trangen til å gjemme seg for å unngå skammen som lovbruddet ville føre med seg.

"Jeg hørte stemmen Din i hagen, og jeg ble redd fordi jeg var naken, så jeg gjemte meg", sier Adam i 1 Mos 3,10. Men det var ikke nakenheten som var årsaken til redselen, for nakne hadde de vært helt siden de ble skapt, uten at noen tok anstøt av det. Hovedårsaken lå i vissheten om at de hadde trosset Guds forbud mot å tilegne seg kunnskap om godt og ondt, men de hadde ikke moral nok til å innrømme det.

Gjennom den listige slangen narret Satan menneskene i hagen til å tro at de kunne bli like moralsk fullkommen som Gud dersom de tilegnet seg kunnskap om godt og ondt, og det samme narrespillet holder Satan på med også idag.

Faktum er at jo mer vi spiser av treet som gir kunnskap om godt og ondt, dess mer ugudelige blir vi. For Guds bud i 1 Mos 2,16-17 gjelder ennå den dag idag: "Og Herren Gud ga mennesket dette budet: Du må gjerne spise av alle trærne i hagen. Men av treet til kunnskap om godt og ondt må du ikke spise. For den dagen du spiser av det, skal du dø."

Mennesket har aldri og vil aldri kunne bli noen fullverdig moralsk skapning. Ytre sett når kanskje de beste av oss opp til et visst nivå, men innvendig er vi alle mer eller mindre slik som Jesus sier i Matt 23,27 "Dere hyklere! Dere ligner hvitkalkede graver, de som utvendig er vakre å se til, men innvendig er fulle av dødningeben og all slags urenhet."

Så kommer spørsmålet: Har du hørt Guds stemme i den hagen som du befinner deg i? Blir du redd og gjemmer deg når du står der avkledd og naken med alle dine synder og lovbrudd? Da håper jeg du får en ny aha-opplevelse når du får se at Gud har laget klær av skinn også til deg, akkurat som han gjorde for Adam og Eva i 1 Mos 3,21. Ja, Han kler deg i skinnet av et lyteløst lam som ble slaktet nettopp for deg, før han sender deg ut i en hard og brutal verden hvor han vet du vil komme til å falle og skitne deg til. "For kjødets sinnelag er fiendskap mot Gud, for det bøyer seg ikke inn under Guds lov og har heller ikke evne til det." (Rom 8,7)

Men holder du fast på Lammets blod og det som han har gjort for deg, da vil du oppleve det samme som Josva når Satan anklaget ham: Og engelen sa til dem som stod foran ham: "Ta de skitne klærne av ham!" Til Josva sa han: "Se, jeg tar bort din syndeskyld og kler deg i høytidsklær!" (Sak 3,4).

Spikeren