Hva har gått galt i Sverige?

Av Amund Garfors.

Når man ser hvordan de fire borgerlige partiene i alliansen fullstendig vil utelukke valgets vinner, Jimmie Åkesson og hans parti Sverigedemokratene fra ethvert samarbeide, så tror jeg egentlig løpet er kjørt for vårt naboland Sverige. Det virker som alt som heter demokrati allerede ser ut til å være avskaffet, samtidig som det partiet som kunne bringe Sverige på en ny kurs, ja en langt bedre kurs enn denne de hittil har ført, blir fullstendig boikottet.

Når bare 18% av det svenske folket stemmer på SD, da er det noe som ikke kan forstås, og betyr altså samtidig at 82% av det svenske folket er fornøyd med dagens situasjon. Er det virkelig blitt så galt at de er fornøyd med tusenvis av voldtekter på unge kvinner, overfall og ran på åpen gate, over 2300 brente biler bare hittil i år, titusenvis av kvadratkilometer skog satt fyr på, gjengvold og utrygghet,  mens mord og vill skyting i gatene blir godtatt? Et slikt folk som ikke lenger ønsker å stå opp for lov og rett, det har jeg store problemer med og synes synd på.

Ja, det er forferdelig trist det som nå skjer i Sverige. Historisk er det vel den eneste gang at en nasjon og en kultur frivillig lar seg sjøl gå til grunne? Her hadde svenskene en mulighet til å redde sitt land, men den muligheten grep de ikke fatt i, men lot heller galskapen få fortsette. En ting er i hvert fall klinkende klart med svenskene; de er blitt en stormakt når det gjelder den kollektive utslettelse av demokratiet, og likeså når det kommer til å benekte virkeligheten!

Hjernevask over mange år gir dessverre slike sørgelige valgresultater. Det svenske folket skjønner nok ikke sitt eget beste, kun sitt verste. Nå ser det ut som Stefan Løfven og sosialdemokratene kan fortsette på sin ferd mot undergangen. Ja med ytterligere "berikelser" i form av islamsk innvandring som ballast, og som dessverre har forandret Sverige til et dystert og farlig land, der jeg helst ikke lenger setter min fot frivillig.  Uansett hva som kommer ut av dette valget, så vil utviklingen i Sverige, eller rettere sagt avviklingen av landet, gå sin gang. Balkanisering og libanesiske tilstander, vil nok være det som nå venter det svenske folket, som aldri vil, eller forsøker å forstå, hva det hele dreier seg om.

Denne handlingslammelsen som vi har sett tydeligere og tydeligere år for år under statsminister Stefan Løfven. Det er resultatet av den samlede svenske elitens ønskede og valgte løgn av fortielser i møte med alle de store problemer landet nå står overfor. Problemer som jeg etter mine beste evner ikke ser hvordan de skal kunne løse. Ingenting kommer til å skje før landet blir rystet i sine grunnvoller, enten det kommer til å skje innenfra eller utenfra. Eller en kombinasjon av begge deler.

At vi nå har fått denne situasjonen både i Sverige og Norge, tror jeg har noe med at kristendommen er lempet ut av landet og skal erstattes med islams ondskap. Da VIL det gå galt! For rett og galt, sannhet og løgn, ondt og godt, dette er instinkt vi mennesker har fått inn med morsmelka. Dette er vår rettesnor og det er innebygget i oss biologisk sett ut av rent instinktiv overlevelse. Og det fungerer som et selvadministrerende system som gir seg uttrykk i alle de menneskelig mekanismer som har oppstått. Ikke minst selve konseptet fedrelandet, staten og samfunnet!

Så kan man gjerne spørre seg sjøl om hvor mye løgn og regelrett propaganda en tror finnes på overflaten i Sverige? Der alle ser ut til å ha gitt opp tanken på "folkhemmet" til Tage Erlander, som de nå skal dekonstruere  til "Det nye Sverige",  og som trolig blir et land de innfødte vil komme til å sky som pesten. Og i tillegg reise vekk fra mens det enda er tid...

I tillegg må en få lov til å undre seg på hva som får oss mennesker til å tro at disse valgene er til å stole på og ikke minst er demokratiske fra grunnen av? Jeg vil helst ikke antyde at noe ikke har gått rett for seg i Sverige under valget. Men når meningsmålingene til SD viser klart at de ville bli landet nest største parti, med en oppslutning på mellom 25-30%, og de ikke får mer en knapt 18%, da har man i hvert fall lov til å undre seg...

Til slutt vil jeg bare minne leserne om noen ord som den godeste Winston Churchill uttalte den gangen det så veldig mørkt ut for både England og resten av Europa. Der jeg vil gjerne vil låne hans kloke ord for å stte det hele i sammenheng med dagens skremmende tid: "Dere fikk valget mellom krig og vanære. Dere valgte vanære, og dere vil få krig"!

Amund Garfors