NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

onsdag 26. september 2018

En hyggelig myndighet

Av Vladimir Smirnoff. 

Mattilsynet er en hyggelig myndighet skapt for å bla. kontrollere at ikke uønskede dyr og planter kommer inn i landet og gjøre skade. Dyr og planter kan være smittet med sykdom, samtidig som planter kan gjøre store skader på det norske økosystemet. Fremmede planter kan helt enkelt utkonkurrere hele biotoper (mindre økosystem med planter).

Førre høsten importerte vi en hund fra Polen, en engelsk Cocker Spaniel, det var fordi den hadde gått igjennom alle tester og vaksinasjoner som må gjøres og den viste seg å være helt frisk og uten avlingsfeil. Når vår medeier reiste inn i Norge med hunden så måtte han innom mattilsynet for gransking. Det var ikke så at de bare øynet igjennom papirene og stemplet og ønsket han en god dag. Nei og nei, det skulle granskes grundig og tusen spørsmål skulle stilles før de kom igjennom denne trange korridor. Og uten alle de viktige papirer så har ikke hunden sluppet inn i Norge. 

Jeg må si at det er strengt, men så skal det være. Det er viktig å beskytte vårt økosystem og dyr mot sykdommer.

Men det her er jo i sterk kontrast til hvordan vi selv beskytter oss mot mennesker i fra fremmede stater. Altså mennesker kan masse innvandre fritt inn i Norges fra suspekte stater uten å behøve vise frem noen form for papirer på at de er friske eller vise noen attest på at de ikke har begått noen kriminelle handlinger, og fremfor alt behøver de ikke vise noen som helst papirer på hvem de er og hvor de kommer ifra. De kan helt enkelt kvitte seg med alle papirer og kaste passet og lyve om hvor de kommer ifra. Men det er helt ok i det absurde Norge. 

Det er ikke bare sykdom som kan føre med seg problemer med åpne grenser, det får også alvorlige konsekvenser før velferdsstaten og nasjonalstaten ettersom masse innvandringen koster astronomiske summer, og den homogene trygge nasjonalstaten blir forvandlet til et multikulturelt helvete bestående av alskens konflikter og motsetninger som leder til grov kriminalitet, som for eksempel grov vold, voldtekter, mord etc. 

Er det ikke merkelig at det er sånn strengt fokus på dyr og planter men ikke på mennesker? Det er veldig viktig å beskytte vårt økosystem mot dominerende fremmede planter så vi beholder den norske unike flora og beskytte våre dyr og planter mot sykdom. Sekundært kan også faunaen påvirkes i negativ retning av at floraen endres. 

Men når det gjelder det unike norske folket og dets kultur bygget på kristen moral og etikk så er det ikke så viktig? Det finnes ingen myndighet som beskytter oss mot skadelig innvandring av mennesker fra suspekte stater som kan være truende mot vår nasjon? 

At importere andre dominerende folk, kulturer og religioner til Norge og øvrige Europa ses ikke som noen fare? Ja jeg mener importeres når det utloves skyhøye bidrag og andre goder fra den norske velferdsstaten til innvandrere eller okkupanter som jeg kaller de, uten at de behøver å prestere noen ting som helst. 

Det er spesielt en kultur og religion som utmerker seg og er svært giftig for vår fredelige nasjon og det er islam. Om vi ikke får stopp på den muslimske masse innvandringen som våre politikere konkurrerer om å holde i gang og helst øke, så kommer det unike norske folket og dets kultur bygget på kristen moral og etikk at gå under.

Alle vet at der islam etablerer seg blir det problemer før eller senere. Det er ikke spørsmål om det blir problemer men når det blir problemer. Som kjent kan ikke islam leve med andre kulturer og religioner side om side, ettersom islam anser seg overlegen andre religioner og skal dominere og erobre med hjelp av terror, vold og krig. 

Er det noen som ser lyst på Norges framtid som nasjon og fremtiden for våre barn?  

Vladimir Smirnoff