NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

mandag 3. september 2018

Mens Sverigedemokratene hetses...


Den politiske eliten og de fleste massemedier i Europa advarer mot fremgangen til såkalte høyrepopulistiske partier. I Russland, derimot, heier politikere og massemedier på høyrepopulistene. 

Et typisk eksempel er artikkelen ”Sverige våkner opp for å forlate EU og ta Russland som partner”, en utilslørt hyllest av Sverigedemokratene, publisert i den engelskspråklige utgaven av Pravda 23. august, skriver Dr. Bjørn Ditlef Nistad som leder Russisk Opplysningssenter i Oslo. 

Store deler av artikkelen kunne ha vært hentet fra en valgbrosjyre til støtte for Sverigedemokratene. 

Det påpekes at 600 000 immigranter har ankommet Sverige i 2014–18, og at dette for et land med 9,5 millioner innbyggere ikke bare har ført til problemer med jobb, bolig og infrastruktur, men at den svenske velferdsstaten er i ferd med å bryte sammen.

Europa har ifølge det russiske synet vært en skapende og dynamisk sivilisasjon som har gitt menneskeheten utallige skatter. Men som en følge av forkvaklede ideer (gudløshet, materialisme, ekstrem individualisme med mer på Dostojevskijs tid, ekstrem liberalisme og multikulturalisme i dag) har Europa ødelagt seg selv, slik at verdensdelen har blitt forvandlet til en kirkegård der man kan vandre mellom gravene og minnes alt det store de avdøde stod for.

Les mer i The Herland Report.