Palestinske myndigheter håner giverlandene

Av Spikeren. 

De palestinske myndighetene (PA) fortsetter å trosse og håne europeiske land som finansierer dem. Donorlandene har gjentatte ganger fordømt PAs politikk for å navngi skoler og fellessentre etter terrorister og har nektet å finansiere dem, mens PA fortsetter å navngi skoler etter terrorister, rapporterer the Palestinian Media Watch (PMW).

PA later ofte som om de vil overholde giverens krav om å stoppe terrorforherligelse, men fortsetter likevel å forherliggjøre terrorisme.

I september 2017 avslørte PMW at PA hadde oppkalt en belgisk finansiert skole etter "The Martyr Dalal Mughrabi Elementary School." Mughrabi ledet det mest dødelige terrorangrep i Israels historie, kjent som massakren i Coastal Road i 1978, der hun og andre Fatah-terrorister kapret en buss på Israels kystvei, myrdet 37 sivile, 12 av dem barn og såret over 70 andre.

I oktober 2017 frøs Belgia sin finansiering av PA-skoler og forlangte at navnet skulle endres. I juli var navnet fremdeles ikke endret. I fjor gjentok derfor Belgia at de "utvetydig fordømmer forherligelsen av terrorangrep" gjennom PA-skoler.

To uker senere fjernet PA terroristens navn fra skolen og omdøpte den til "The Belgian School", mens de samme dag endret navnet på en nærliggende skole (The Beit Awwa Elementary School for Girls), til The Martyr Dalal Mughrabi Elementary Skole. Tre dager senere oppkalte PA enda en skole til "Second Dalal Mughrabi Republic School."

Dette var bare den siste oppvisningen fra palestinske opprørere i samsvar med de palestinske myndighetenes politikk for å presentere terrorister som rollemodeller for palestinsk ungdom.

Spikeren