NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

mandag 31. desember 2018

Til frihet har Kristus frigjort oss

Spikerens "Nyttårstale" :)

Selv om vi hadde vår sedvanlige søndagsandakt igår, har jeg likevel lyst til å dra frem noen enkle vers fra Bibelen også idag, på denne siste dagen i året.

Jeg starter med å sitere noe som Jesus sa ved avslutningen av den store Løvhyttefesten, som var en takkefest når årets innhøstning var tilendebrakt. Det som Jesus sier her kan etter min mening meget godt anvendes på vår egen nyttårsfeiring når vi oppsummerer "innhøstingen" av året som gikk.

Slik står det i Joh 7,37-38:

"På den siste dag i høytiden, den store festdagen, stod Jesus fram og ropte: "Den som tørster, la ham komme til meg og drikke! Den som tror på meg, fra hans indre skal det, som Skriften har sagt, renne strømmer av levende vann."

Er du tørst på denne siste dagen i året, "den store festdagen", som Bibelen kaller den? Kanskje du til og med har kjøpt inn litt "godsaker" for anledningen og bare venter på å komme igang med feiringen? I så fall skal du vite at Bibelens Gud har gitt deg frihet til å feire slik du selv måtte ønske, men samtidig skal du ikke glemme det som står i 1 Kor 6,12:

"Jeg har lov til alt, men ikke alt gagner. Jeg har lov til alt, men jeg skal ikke la noe få makt over meg."

Som troende kristen er du satt fri. Du er ikke lenger under loven i det gamle testamente. Du er frigjort under nåden, slik vi leser i Gal 5,1 "Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast og la dere ikke igjen tvinge inn under trelldommens åk."

Alle som tror på Jesus er frigjort for at de skal leve i frihet og ikke i trelldom under den gamle loven i GT. Som Kenneth siterte for oss igår fra Gal 2,19-20 "For jeg er ved loven død for loven for å leve for Gud. Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det liv jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds Sønn, han som elsket meg og gav seg selv for meg."

Alt dette betyr selvsagt ikke at vi bare kan kaste alle hemninger og leve som vi selv måtte finne for godt. For selv om vi er frigjort fra loven i det gamle testamente, er vi fremdeles bundet av lovene i denne verden og de lover hvert enkelt land måtte velge å la seg styre av.

Så spørs det da om vi i årene fremover ønsker at landet vårt fremdeles skal styres etter nytestamentlige, kristne prinsipper, eller om vi skal kaste vrak på disse og erstatte det med noe annet?

Selv håper jeg at majoriteten av det norske folk fremdeles ønsker å holde fast på de nytestamentlige, kristne prinsippene som landet vårt i sin tid ble bygget på. Måtte vi tenke oss grundig om før vi forkaster disse og går over til andre styreformer.

Med disse ord ønsker jeg dere alle et riktig Godt Nytt År!

Spikeren

søndag 30. desember 2018

Fra drikkelag og slagsmål til kristen sang

Andakt av Ivar Gerdi (fra Bladet Evangelisten).

Hans Nielsen Hauge levde fra 1771-1824. Det er i en rekke bøker skrevet mye om Hauges betydningsfulle liv for folk og land, hans budskap og enorme samfunnsnyttige virksomhet. Journalisten og forfatteren Dag Kullerud skriver i boken «Hans Nielsen Hauge - Mannen som vekket Norge»:

«Stikkord som selvstendighet, nye fellesskap og samfunn, mobilitet og næringsvirksomhet, sier noe om hvordan Hauge brøt med det gamle, og vekket Norge. Målt mot andre bevegelser, begivenheter og utviklingstrekk, er det selvsagt vanskelig å klassifisere Hauge-bevegelsens betydning, men at den fortjener større plass i historiebøkene enn den har fått i de siste generasjonene og at den bør bli gjenstand for bredere og mer omfattende forskning, det er jeg overbevist om.»

Mannen som endret Norge

I boken «Ånd og hånd» av Sigbjørn Ravnåsen, skriver forfatteren i epilogen: «Mannen som endret Norge og som ga mange mennesker en ny start åndelig og sosialt, har lagt etter seg en arv som vår hektiske og oppjagede tid trenger.»

Han som ble en banebryter for åndelig frigjøring og selvstendighet, var ikke ukjent med fengselsopphold. I nesten 10 år gikk han inn og ut av norske arrester og fengsler.

Årsaken til de mange fengselsoppholdene var jo at han prekte Guds ord offentlig i en tid da det ikke var lov for lekmenn å gjøre slikt. Men Hauge trosset forbudet. Han ville lyde Gud mer enn menneskelige forordninger, og det hadde sin pris. Hauge ble ikke bare en leder for det vi kaller Hauge-bevegelsen, men for en vekkelsesbevegelse som har satt sine spor like fram til i dag. Han ble bare 53 år gammel. Den 5. april 1796 hadde han sin store åndelige opplevelse ute på jordet, mens han pløyde, på fødestedet i Rolvsøy i Østfold. En opplevelse som skulle få så stor betydning for hans tjeneste med evangeliet.

Fra drikkelag til kristen sang

Like før Hauge ble arrestert før jul i 1799, virket han i Sør-Trøndelag. Han er kommet ned Meldalen, til Leinstranda hvor han vitner om Gud. I følge Jacob B. Bull skjedde det at «en del av dem som før hadde vært henfalne til drikk og slike ting, sluttet seg til Hauge og ble gode borgere». I stedet for skrål fra drikkelag steg det nå opp kristen sang fra mange gårder i bygda. Der det før var slagsmål, foregikk det nå fredelige ting.

Men slik det hadde skjedd også andre steder i landet, så våknet øvrigheten, ofte med lensmann og prest i spissen, for å undersøke hva Hauge drev med. Han blir innkalt til forhør, som foregikk på sokneprest Stenbuchs kontor. Biskop Schønheyder er i bygda i annet ærend, og soknepresten har beklaget seg overfor ham over Hauges virksomhet i distriktet. Forhøret, som hele tiden synes å gå i Hauges favør, ender som alltid i arrestasjon og fengsel for Hauge.

Julesalme fra fengselet

Neste dag sendes han til arresten i Trondheim. Det er bare et par dager til julaften.

Herfra gir han oss dette sterke vitnesbyrdet gjennom salmen «Jeg er hos Gud i nåde», der han altså gir uttrykk for at selv om han sitter i «fengslets mørke skjul», så vil Guds Ånd virke med sin kraft og vinne seier, og på den måte skape glad jul i hjerte og sinn.

Det første verset lyder slik:

Jeg er hos Gud i nåde, hva skader verden meg,
om den en stund får råde og stenger meg min vei!
Vil den mitt legem binde i fengslets mørke skjul,
skal ånden seier vinne og holde glad sin jul.


(Salmeboken nr. 77, Sangboken nr. 346)

lørdag 29. desember 2018

Det viktigste er å slå svenskene!

Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix
Av Jan Johansen.

Til Statsminstereren kontor.

Viser til artikkel på Resett.no: "Amerikansk journalist sjokkert etter besøk i Sverige" Av Henrik S. Werenskiold - 22. desember 2018.

Det er åpenbart at vi er tilbake til de dager da nordmenn var misunnelige på svenskene, som alltid lå ti år foran. Iht mine observasjoner ligger vi nå bare noen få år etter svenskene. Og jeg overbevist om at regjering og storting jobber så hardt for å slå svenskene. Derfor oppgir stadig Norge suverenitet, nylig til det korrupte monsteret FN, styrt av 57 muslimske diktaturer, "bana republics, failed states and other shit holes." De bare fordømmer Israel, mens Norge finansierer terror mot dette demokratiet - for å blidgjøre muslimer her hjemme?

Disse statene jobber faktisk for å sende sine borgere til oss (nekter å ta dem tilbake), som underbygger en stor "cash flow" tilbake til landet de "flyktet" fra, og hvor de stadig ferierer. Cuba ville aldri ha klart seg uten remisser fra sine i Florida, som Castro og partiklikken hans alltid konfiskerte, som og skjer med all norsk bistand. Min tanke er at dette driver våre norske broilere med, for å skaffe seg en internsjonal karriere 2 etter de har vannstyrt Norge lenge nok. For det offrer de våre nasjonale interesser, for de forteller oss ikke hvorfor  de stadig gir fra seg suverenitet.

Våre muslimer sender sine barn hjem  for å henrette deres døtre for ære, kjønnslemlestelse dem og til torturskole, fordi de er ikke fornøyd med den norske "einskapsskulen" alle er så stolte av. Den som har mentalt svekket våre gutter, mange ikke i stand til militærtjeneste og annet arbeid. Dette har faktisk intelligente  innvandrere oppdaget, og sender dem til eliteskoler i utlandet. Tegn på broilervannstyret.

Det blir allikevel verre for Norge som Sverige, som vil bli en de facto shariastat, hvor menn og og kvinner ikke kan kan gå tur i Jotunheimen eller Hardangervidda uten å bli gjengvoldtatt og halshugd - faktum allerede i lavlandet. "Frågan" er: Vil vi slå svenskene? Våre IS medlemmer vender hjem, og de har deltatt i tusenvis av halshugginger og korsfestelser av kristne, før de ble gjengvoldtatt. Vi kristne er bekymret, for to år siden advarte PST oss på våre store sommerstemmer, samtidig som sidegater til Karl Johan ble blokkert på 17ende mai. Var det grunnet oss kristne, at vi ikke skal meie dem ned med en buss - statsminster?

Statsministeren elsker muslimer, men ytrer stadig forakt og at det er vi kristne som er problemet: Høyres programkomite har sagt at den kristne kulturarv skal ut av programmet. Skal Islam inn? Uansett alt dette kan tyde på at vi vil slå svenskene, før vi aner det.

Jan Johansen

fredag 28. desember 2018

Hvorfor må sannheten om dobbeltdrapet i Marokko holdes hemmelig?

Av Amund Garfors. 

De fleste her i landet har nok fått med seg dette forferdelige dobbeldrapet på ei ung norsk og ei dansk jente som var på fottur i Atlasfjellene i Marokko? Og der deres juleferie endte i en forferdelig tragedie. Ja, i to grusomme bestialske voldtekter og rovmord. Der de begge to ble regelrett slaktet som dyr og fikk strupene kuttet og hodet skjært av. Mens de store avisene, NTB og NRK fortalte oss at det bare hadde "stikkskader" på halsen. Det hele blir så filmet på video av disse fire terroristene og deretter lagt ut på nettet.  Hele denne filmingen er så motbydelig, at en klarer ikke å ta innover seg, og at dette gjøres av mennesker. Dette er skapninger som er fullstendig fri for alt som heter følelser og empati. Ja, individer som jeg ser på som det verste avskum og søppel på denne jord.  Som er så full av hat og ondskap mot andre mennesker, at det tydelig kan leses i deres ansikt. Man kan bare undre seg på hvorfor noe slikt skulle skje med to vakre unge skandinaviske jenter, og at de tilfeldig skulle møte på disse fire udyrene. Og der jentene måtte bøte med livet på en slik blodig og grusom måte?

Ja, vi fikk se både den danske statsminister Lars Løkke Rasmussen og vår egen Erna Solberg stå fram på TV der de omtalte drapene i Marokko. Mens Løkke Rasmussen uttalte dette som "bestialske og "barbariske" gjerninger der han viste både sinne og avsky, så valgte Erna Solberg å forholde seg heller ganske taus om det bestialske dobbeldrapet. Men som for skams skyld kom med den samme leksa om å ta avstand fra mordene, at det var meningsløst og der tankene går til de etterlatte. Ja, den samme svada som vi alltid hører fra henne, mens ordet terror, islam eller jihad ikke blir nevnt.  Men ikke mange timer etterpå, så var hun i godt humør og "twitret" i vei, i vilden sky om  Ole Gunnar Solskjær som fikk jobben som manager i en fotballklubb i England. Og trolig i håp om at folk flest skulle hurtigst mulig glemme voldtektene og drapene på disse to "vantro" jentene der i Atlasfjellene. Utført at jihadister som hadde sverget troskap til IS.

Nei, det er ikke vanskelig å se hva Erna Solberg prioriterer, der sirkus, sport, julefeiring, mat og spillopper er langt viktigere enn å snakke om terror og død. Ja, som kan vederfare enhver turist som ferdes i muslimske land. At hun ikke engang har oppegående og vettuge rådgivere og folk i sin nærhet, ja som kan rettlede henne i hennes villfarelser, det er mer enn skremmende. Ser ikke ut som hun har den minste omtanke overfor disse stakkars to ofrene og hva de måtte gjennomgå i sine siste minutt her på denne jord. 

Selvfølgelig vil hverken Løkke Rasmussen eller Solberg komme med en eneste uttalelse om det islamske motivet som disse avskyelige jihadistene sannsynligvis hadde. Til det er de nok for feige og litt for politiske korrekte til å gjøre, begge to. Mens Solberg snakket om at det var "meningsløst", det hele. Men, det som er meningsløst, det er at vi har en statsminister som aldri har orket å lese ei eneste bok om islam.  Der hun da selvfølgelig heller ikke forstår bæra av den ondskap som islam representerer. Nei, der hun heller ikke vil vite noe som helst om islam, dets historie og 1400 år med med jihadistisk vold. En vold som aldri vil ta slutt!!  

Saken er den at terrordrapene var ikke "meningsløse" slik Solberg påstår. Det som er meningsløst, det er at vi lar inkompetente politikere blir statsministrer i Norge! Og der de har sluppet inn hundretusenvis av potensielle terrorister de siste 20-30 år. Og en må bare riste på hodet og se denne skjebnens ironi i det hele, der en svært kontroversiell migrasjonsavtale, og som det norske folk ikke skulle få rede på, ble forhandlet fram av FN i Marrakesh. Der Norge  selvfølgelig var villig til å skrive under på hva som helst... Ja, der denne meget kritiserte avtalen er blitt beskrevet som et nasjonalt selvmord av flere enn undertegnede. 

Nei, det hele er bare uforståelig, at bare 20 kilometer fra der denne katastrofale avtalen ble underskrevet av de norske, danske og svenske representantene og på vegne av disse regjeringene,  der blir bare få dager seinere, ei norsk og ei dansk jente regelrett slaktet av islamske terrorister. At de to jentene ble halshugget etter en grusom og pervers voldtekt, ja skjært hodet av i levende livet. Ja i Marokko, der denne flyktningavtalen om fri migrasjon fra Afrika ble undertegnet, det er en meget dårlig reklame både for Erna Solberg og FN! 

Dessverre gikk jeg inn ei lita stund for å se på denne videoen, og som viste fram den grusomme slaktingen av ei av jentene. Noe jeg ikke burde ha gjort, der jenta skrek fortvilt mens blodet spruta. Ja, det hele var bare helt horribelt, og der jeg ikke kunne holde tårene tilbake. For dette gikk så inn på meg, så sterkt, både fysisk og psykisk, slik at jeg mista nattesøvnen, og bare gikk i ring her. Og på en måte forstår jeg at både Erna og myndighetene ønsker å forby denne videoen, der også noen advokater mener det er straffbart å vise dette. 

Men egentlig burde denne videoen vært tilgjengelig for publikum, ikke minst til skrekk og advarsel til unge jenter som reiser alene til muslimske land. Og skulle ikke ha noe imot at hver enkelt stortingsrepresentant fikk se denne videoen på jobb i stortingssalen. Ja, der de skriftlig måtte forklare hvorfor de mener denne ideologien, forkledd som religion, er berikende og til å importere inn i det norske samfunnet!

Sannheten og virkeligheten som nå bare må erkjennes, nå som Erna Solberg og globalistene har satt døra på vid vegg, der de ønsker all verdens lykkejegere og islamister velkommen inn i kongeriket Norge, så er det ikke lenger nødvendig å reise som turist til andre land for å få halsen skåret av med en sløv kniv. Dette kan nå skje hvor som helst i Norge, i Jutunheimen, på Hallingskarvet eller rundt Beitostølen. Ja for nå har våre uansvarlige politikere med Erna Solberg i spissen invitert millioner av det nye herrefolket til gards. Og som kun har til hensikt å disiplinere oss "vantro og skitne hunder" - som kun fortjener døden. Nei, da er det ikke å vente at Erna Solberg gjør hva som helst for å stoppe denne videoen, og som neppe er noen reklame for den svært kontroversielle og farlige avtalen som ble underskrevet i Marrakesh den 10 desember. Og stadfestet og signert at Utenriksminister Ine Søreide i New York, bare ni dager seinere. Nå spiller de norske globaliseringsmyndighetene på lag med islam. Noe som om noen år kan få de mest skremmende følger og fatale konsekvenser for fedrelandet. Skremmende hendelser som disse damene og som har underskrevet avtalen, ikke har forstått rekkevidden av enda. Eid mubarak, er det ikke det, det heter du Erna, Siv, Trine og Ine? Tror det kan være farlig å gi kvinnfolk for mye makt? I hvert fall ifølge Bibelen...

Amund Garfors

torsdag 27. desember 2018

Plasser Hareide der hvor han passer best -

Kjell Ingolf Ropstad, krf.
Av Norvald Aasen.

Herr Kjell Ingolf Ropstad, krf.

Jeg leser i dag på Nettavisen at du krever å få inn Hareide som statsråd. Hvor mye tror du at et parti som ligger ofte under, eller rundt, sperregrensen kan kreve?

Du bør vise litt tilbakeholdenhet og ikke gape over så altfor mye. Hareide har store deler av det norske folk fått nok av. Jeg ser at han nå benevnes som Rødekrist. Dette trolig etter at han ønsket at Krf skulle gå inn i favnen på AP, et parti som gjennom hele sin eksistens har kjempet for å avvikle kristendommen i Norge.

Minner om en gammel AP-er som sa, "Stryk korset av flagget og heis det rent og rødt."

Hverken du eller fru Grande har mye å hente i dagens regjering, det dere mest kjemper for er økt innvandring slik at utskiftningen av vårt gamle folkeferd, nordmenn, kan sikres, og raskest mulig. Dine, og fru Grandes sosiale reformer, som f.eks. økt barnetrygd, vil tilgodese innvandrerfamilier som dermed kan stimuleres til å få flere barn.

Det vil være med å gi samme effekt som det foran nevnte - utskiftningen av folket som har bebodd landet vårt gjennom tusener av år og som har bygget det landet som dere nå ser dere bemyndiget til å gi som gave til fremmede folkegrupper.

Minner også om Thomas Hylland Eriksens visjon som sier at: "Den siste hvite flekken består i å dekonstruere majoriteten og gjøre det så grundig at det aldri mer kan bli en majoritet". Litt av et livsmotto fra en professor!

Men så er han også i "godt" selskap. Hold Hareide der han passer best, i armkrokene til Støre, Lysbakken og Moxnes.

God og tankefull romjul, herr Ropstad.

Norvald Aasen, 6983 Kvammen

onsdag 26. desember 2018

Kjære statsminister Erna Solberg!

Statsminister Erna Solberg. Foto: Berit Roald / NTB scanpix
Av Jan Johansen.

Viser til Helge Lurås' artikkel på Resett, 20 desember 2018: "Kjære norske etablissement: Når kommer fordømmelsene av islam?"

Vi vet hva din plan er, ved siden av å skaffe deg og andre Høyrebroilere en internasjonal karriere, når du har sveket og vannstyrt Norge lenge nok:

1) Forfølge kristne - og du er villig til å bruke mye penger på det. 2) Du vil så bruke milliarder på en muslimsk invasjon, for å gjøre Norge om til en Shariastat. Sammen med venstresiden, som Høyre nå er en del av. I samarbeid med FN, som de facto styres av 57 Islamske despotier, som skal spre Islam til hele verden, og som utelukkende fordømmer Israel. De skal slette dem fra kartet, som nasjon og folk. Norge støtter med iver Iranavtalen, despotiet som skal skaffe seg atomvåpen for dette ene formål.

Din og vekslende regjeringer sender milliarder til terror organisasjoner i Midt Østen, som har lovfestet tilintetgjørelse av det jødiske folk. Din partifelle/ sjefsideolog Willoch har fått ærespass fra terror organisasjonen PLO for en lang løgnkampanje mot Israel: Regner med at han har vetorett i alle saker i Midt Østen, derfor følger dere ikke Trumps eksempel.

Derfor er det nødvendig for Islam og dere quislinger/ globalister/ Blderbergere "på innsiden av fortet" å angripe alle velstående land med kristen kulturarv. Høyre vil endog stryke det fra programmet - vekk med den kristne kulturarv for å kunne bli en Shariastat. Allerede var dere instrumentelle i å avkristne Grunnloven. Når dere skjærer grenene av vintreet, visner og dør det ganske fort. Dette ser vi for hver dag som går.

Vår kristne kulturarv, som har gitt oss fremgang og velferd, som alle andre land med en slik fortid, mens andre land bare har høstet fattigdom og blitt avhengig av vestlige land. Slik ble Kina løftet opp, mens de stjeler og jukser. Og marxisme og Islam skal ta alt fra oss, med hjelp fra Høyre. De land som alle flykter til, og som barbariske muslimer skal erobre - etter eget utsagn. De får hjelp av dere landsvikere - flertallet på Stortinget - derfor måtte Listhaug stoppes, dolkes i ryggen og stoppes.

Målet må være at når to unge kvinner vandrer i Jotunheimen kan de bli halshugd der, i stedet for å dra til Marokko. En bonus må være om de er kristne, for siden 2011 har muslimer korsfestet og halshugd tusener av kristne, på det verste en hvert 5te minutt, og dere har ikke løftet en finger. Nei, heller nektet dem flyktningstatus. Mange kastet overbord i Middelhavet av muslimer, som dere ikke kan få nok av. Du må ha vært en stolt statsminister, for Norge har sendt ned en stor IS kontingent, mange lønnet av NAV. Får de boliger og mer velferd av staten når de kommer hjem, som takk for innsatsen?

Nedenfor finner du utdrag fra koranen, gitt muslimer av en pedofil war lord som de kaller "profet", og dere må jo ha kjent til dette programmet hele tiden. Det må passe rett inn i dine; Høyres, stortingets og den øvrige venstresidens planer. Nordmenns interesser angår ikke dere, et stort antall forføres av korrupt MSM, skolen, akademia og dere quslinger. Noen av oss har sett hva dere har drevet med i mange tiår. Og nå skal dere stoppe oss med "hat prat" lover, som Tory (Høyre) har tatt til det ekstreme i Storbritannia?

Her hva som skal prege vår fremtid, takk til dere norske quslinger som ikke ville beskytte oss:

Jan Johansen

tirsdag 25. desember 2018

- Og nå, over til Sporten!

Av Ten4.

Trening, sport, håpløshet, talentløshet og politikere.
Et mikro-Encyclopedia.
Her skal det komme faktaopplysninger om sport eller trening, og så på naturlig vis knytte sporten til kjente og kjære politikerstrutser.
Aking:
Den desidert farligste sporten i verden. Glem Formel1, eller kamelriding. Dette er livsfarlig! Du sitter på en plastbit 2 mm tykk, som suser nedover juvet i 120 km/t og kalles "Luge" i OL sammenheng. Uten sikkerhetsbelter. Plasten er på størrelse med snyteskaftet til Bondevik, men glattere enn gliset hans. Dette er sporten du inderlig håper at du ikke må nyse underveis i.
Politiker:
Ingen tør. Unntaket kan være Helga Pedersen etter å ha tygd gummiaktig reinsdyrsteik, såkalt "rudolf well done" og svelget ned med 15 shots med karsk. Da er hun klar for hva det skal være.

Curling:
En direkte motsetning til luge. Her er det langt mellom fareskiltene. Bortsett fra skiltet fare for icing. Her er det avslappingsøvelser som gjelder.
Kle deg som en klovn, men bær din selvpåførte ydmykelse med stoisk ro.
ISS, eller Adecco, har folk som er eksperter på kosting og rengjøring, og deltar gjerne som børsteassistenter på isen.
Skippen kan slappe av og se betenkt, men betydningsfull ut.
Målet her er å IKKE gli over til nabobanen. Så her gjelder rød swix og klister under begge skoa.
Politiker:
Raymon Johansen. En ekte slabbedask og slubbert med et glis som kunne skremt selveste Hillary Clinton.

Roing:
En øvelse der man skal nå en mållinje uten bruk av påhengsmotor. Altså en utrolig teit øvelse totalt blottet for innovasjon.
Politiker:
Vanskelig å velge, men passer for "Høyt lysende Salamons betrodde bror"
Fotball:
Onde tunger prøver seg med at draktnummeret tilsvarer deres IQ. Det er selvsagt feil, for keeperen har alltid nr.1 på ryggen. Og SÅ dumme er de ikke.
Selv ikke politikere har IQ under 10.

https://www.youtube.com/watch?v=OP_En84aIOM
Stavsprang:
En vrien øvelse som ikke anbefales for folk med høydeskrekk. Øvelsens karakter er tragisk nok at du prøver å sveve fem meter over en pinne.
Politiker:
Jeg ser ikke helt for meg Grande i denne øvelsen. Ei heller i Hallingkast. (Grande og hallingkastet utløste eviglange latterkuler hos meg da jeg skrev dette).
Men kanskje Elvestuen uten tupe?


400 meter hekk:
En idiotisk øvelse der det gjelder å hoppe over hinder, og når føttene når bakken, løpe som merra den blinde, og håpe at man ikke snubler i neste hekk, for det gjør vondt. Mye bedre å kutte ut hekkene!
Politiker:
Siv Jensen. Her kan hun, som den antilopen hun er, ta innersvingen på konkurrentene, selv med sammendraget av sine memoarer i ryggsekken. Ja for de bruker vel ryggsekk?
Kappgang:
En sinnsyk øvelse der det viktigste er å være raskest mulig uten å være raskest mulig.
Øvelsen for de som har et nevrotisk forhold til action og leddgikt.
Politiker:
Lysbakken. Han ønsker at samfunnet skal gå fort fremover, så sakte som mulig.

Skiflyging:
Dette er sporten som er aller mest blendahvit, og vi bør sørge for kvotering her. Djerve migranter fra Costa Quanta, Islamabad og Marrakesh.
Politiker:
En som med letthet kaster seg utfor, Abid Raja.

Skiskyting:
En sport som krever at man kan slå på, eller stenge, adrenalin. Ser du skogen, eller et juletre, så er det bare å brenne av fem kjappe!
Politiker:
Karin Andersen. Skeletor fyrer ofte av etter å ha fått en kul på magen etter all kaffedrikkingen på Stortinget.
Den røde leppestiften er et faresignal og ser mest ut som terrassemaling, hvis man legger godviljen til. Politiker:
Hele MDG mot hele AUF. Lagspill! Det er som å se på muppet show vs Fraggelberget.
De kan ikke bruke fotballen i tilfelle den er oppfunnet av en jøde, og ei heller banegresset siden det sikkert er miljøfarlig. Så i stedet røyker de pot og hverandres sokker fyrt opp med tjærepapir med miljøvennlige dieselaggregater som oppvarming. Her er det bare innkast og "puff, puff pass", som gjelder. Straffe gis kun i nødstilfeller, der folk diver i sitt eget spy. 

10 000 meter skøyter:
Klarer man å telle runder etter at melkesyra har angrepet hjernen og synet, så er man langt på vei i mål. Bena kjennes ut som gummi. Det er ikke sikkert man vinner. Men det gir man derimot blaffen i bare man kommer i mål uten å ha slått ned noen sekundanter.
Politiker:
Støre. Han kan villede makkeren og si;- Du har god tid til mål.- Bare stress ned. 

Ishockey:
Målet her er å mose trynet på motstanderen, for så å putte pucken i nota.
Politiker:
Endelig en jobb for Grande. Som keeper. Nåde den som kommer i komfortsonen hennes! 


Slalom:
Man skal komme ned raskest mulig uten å svinge unna porter på riktig side. Høres uvirkelig ut.
Politiker: Ingen.
Men her hadde nok eksfiskeriministeren vunnet på tid, bare at han hadde kjørt ned og tatt med alle portene og sett ut som oksen Teobald i mål.- Jeg tok dem alle sammen...sjø! 

Wrestling:
Her er det om å gjøre å virke høyest, dummest og mest breial, pluss å ha en påkledning som forteller alle at du solgte din verdiget for lenge siden.
Politiker:
Hadia Tajik. For også småvokste pygme-troll har en feminin rett til selge sin verdighet. 


Orienteringsløping:
Jeg vet ærlig talt ikke hva poenget er her. Hørt blant to i tåka på fjellet som hadde flaks å treffe hverandre:- Har du nummeret til luftambulansen?
- Nei! Har du?- GPS'n sviktet totalt!
Politiker:
196 overbetalte stortingspolitikere, der strutsing er en egen øvelse. 

Markløft:
Her tror jeg poenget er å løfte så mange kilo over knærne, at det gjør vondt i knehasene. Enkelte politikere trenger ikke ekstra vekter.
Politiker:
Erna Solberg når hun reiser seg bakerst i moskeen, langt bak mennene. Her snakker vi løft i verdensklasse. 

Rally cross:
Petter Solberg som kartleser:
+1 bai that ouak, and -2 far off butt behind that låve, then take curve and slide +3 bai that bru before that stolpe.
Politiker:
Martin Kolberg før og etter noen drinker. 


Maraton for enbente:
Her er det i realiteten snakk om 100 meter hinking. Ingen kjenner denne øvelsen siden multimedia er mest opptatt av om Fru Stordalen har sagt noe, eller kjøpt noe.
Politiker:
Petter Stordalen. 

Ved kongens bord og slottsmiddag:
...det får bli en annen gang.Ten4

mandag 24. desember 2018

Hans egne tok ikke imot ham

Av Olav Hermod Kydland

Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham. Men alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn.” (Joh 1,11-12).

Før verdens grunnvoll ble lagt, ble vi utvalgt i Guds Sønn, Jesus Kristus, ”for at vi skulle være hellige og ulastelige for hans åsyn.” (Ef 1, 4). Alle som tok imot Jesus som sin Frelser, om dem ble det forut bestemt at de skulle få barnekår. Dette er et herlig budskap som vi bør være evig takknemlig for og takke og prise Herren for. Vårt barnekår er altså bestemt før verdens grunnvoll ble lagt. Da kan ingen i sannhet si at frelsen beror på tilfeldigheter eller flaks her i tida.

Løfte om å sende en frelser

Allerede på syndefallets dag lovet Gud å sende en frelser. Gud sa til slangen: ”Fiendskap setter jeg mellom deg og kvinnen, mellom din ætt og hennes ætt. Han skal knuse ditt hode, og du skal knuse hans hæl”. (1 Mos 3,15). Dette gikk i oppfyllelse på Golgata, men den endelige dom over Satan skjer når han kastes   i ildsjøen.

I 1 Mos 12 leser vi at Gud kaller Abraham, gir ham løfte om landet, lover ham å gjøre ham til et stort folk og velsigne ham. Han skal også bli til en velsignelse. Så sier Herren Gud (vers 3): ”Jeg vil velsigne dem som velsigner deg, og den som forbanner deg, vil jeg forbanne. Og i deg skal alle jordens slekter velsignes.

Abraham og hans ætt fikk landet av Herren, himmelens og jordas skaper og oppholder. Israels-folket skulle være Herrens eiendomsfolk og ta landet i eie for alltid. I dette folket skulle Messias komme i tidens fylde.

Herren lovet å sende en profet

Herren lovet også å sende en profet som Moses av dette folket. I 5 Mos 18,18-19 sier Herren: ”En profet vil jeg reise opp for dem av deres brødre, likesom deg. Jeg vil legge mine ord i hans munn, og han skal tale til dem alt det jeg byr ham. Og hver den som ikke hører på mine ord, som han skal tale i mitt navn, ham vil jeg kreve til regnskap.

Herren ville i sin tid oppreise en profet, og han ville legge sine egne ord i hans munn. Men den eller de som ikke ville høre på hans profet, ville han kreve til regnskap.

Profeten Jesaja skriver også om Messias som skulle komme og sier: ” … Se, jomfruen skal bli med barn, hun skal føde en sønn og gi ham navnet Immanu-El.” (Jes 7,14). Og i Jes 9, 6 tales det om at herredømme skal være på hans skulder, og han skal få navnet ”Under, Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far, Fredsfyrste.”

I Jes 53 tales det om Herrens lidende tjener som både menneske og Gud som skulle utføre Guds løfter om sin frelsesgjerning i tidens fylde. Følgelig kan vi si at GT er en frelseshistorie hvor Gud Fader allerede på syndefallets dag lover de to første menneskene på jord å sende en frelser. Løftet om Messias komme ble gjentatt flere steder i GT. Han skulle komme fra Abrahams ætt og fødes i Davids by, Betlehem.

Gud sendte sin Sønn til jord

Apostelen Paulus sier i Gal 4,4-5: ”Men da tidens fylde kom, utsendte Gud sin Sønn, født av en kvinne, født underloven, for at han skulle kjøpe dem fri som var under loven, så vi skulle få barnekår.

I juleevangeliet leser vi om han som kom til jord, født av jomfru Maria i en stall i Betlehem, Davids stad. Det var nemlig ikke plass for ham i herberget.

Han kom ned til oss på vårt plan, ble født i det landet som Herren ga til Abraham og hans ætt til evig tid.

Apostelen Johannes sier det på denne måten i Joh 1,14: ”Og Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss. Og vi så hans herlighet, en herlighet som den en enbåren Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet.

Guds Sønn kom til sitt eget. Han har fra evighet av vært til som den andre person i guddommen. Alt som er skapt, er skapt ved ham og består og er til ved ham (Kol 1,16). Derfor tilhører hele universet Jesus Kristus, og det skal bestå så lenge som Gud har fastsatt.

Sann Gud og sant menneske

Da Jesus kom til jord som menneske, kom han til sitt eget. Jødeland og hele universet tilhører ham fra evighet til evighet. (Se 3 Mos 25, 23; Hos 9,3; 1 Mos 14, 19; 5 Mos 10,14!). Som menneske var han av Davids ætt og arving til å være konge i landet.

Men dessverre bare noen få av hans eget folk tok imot ham som Messias. Selv om han kom fra Gud og ble menneske, sann Gud og sant menneske, så erkjente ikke de fleste av jødene ham. Det hjalp ikke at han åpenbarte Gud Fader, både ved sine ord og ved sine underfulle gjerninger. Selv om han tre ganger oppvakte døde mennesker, helbredet sjuke og drev ut onde ånder, så tok hans egne ikke imot ham. Løftene fra GT var skjult for dem slik at de ikke erkjente at det var i sannhet Guds enbårne Sønn som ble født i Betlehem og vokste opp i Nasaret.

Mange betraktet han som en religiøs oppvigler og Guds-bespotter som kom med en ny lære som ikke var i samsvar med GT. Derfor ønsket de som hadde den religiøse makten i landet, å ta livet av ham, for de mente at han forførte folket.

Noen tok imot Jesus

Heldigvis var det noen som tok imot han, og trodde budskapet han kom med. Blant disse var først og fremst de 12 apostlene som han kalte til tjenesten å gå sammen med seg med det glade budskap. NT forteller også om andre som erkjente hvem han var og sluttet seg til han, blant dem var flere kvinner.

Evangeliet var ikke bare for jødene, men for alle menneskene i hele verden. Jesus ga sine apostler befaling om å gå ut i hele verden å forkynne evangeliet og døpe i Den treenige Guds navn.

Etter pinsedag ble så evangeliet spredt ut over den daværende kjente verden, og mange tok imot evangeliet, ble gjenfødt og rettferdiggjort. Ordet sier at de fikk rett, fullmakt til å bli Guds barn. Følgelig ble de satt over fra mørkets makt til Guds elskedes Sønns rike. (Se Kol 1,13!)

Det finnes ikke noe større og viktigere enn å tilhøre Guds rike både her i tida under trengsler og forakt, men på en fullkommen måte i evigheten i det nye Jerusalem. Æren og takken tilhører Den treenige Gud som har åpnet vegen til himmelens land for enhver botferdig synder! Presten Lars Oftedal sier det slik:

Ja, deg alene skje evig ære,
O Jesus, som oss kjøpte med ditt blod! 
Vår syndebyrde du ville bære,
Det skyldbrev slette som var oss imot.
"

Olav Hermod Kydland

søndag 23. desember 2018

Gud er Herre i både det verdslige og det åndelige regimentet

Av Eivind Gjerde.

Martin Luther har lært oss ut fra Den hellige Skrift at Gud styrer verden på to måter. Han styrer gjennom det åndelige regimentet og det verdslige regimentet, og han er herre i begge regimentene.

Det åndelige regimentet svarer i stor grad til den kristne menigheten som gjennom forkynnelse av Guds Ord og forvaltingen av sakramentene, skal styre over sjelene slik at de kommer til tro på evangeliet og bruker dåpen og nattverden. Den kristne menigheten sin makt ligger i at den forkynner Guds Ord og forvalter sakramentene. Den skal ikke bruke fysisk makt og straff i sin tjeneste (Matt 18,15-18).

Det verdslige regimentet svarer i stor grad den verdslige øvrigheten som skal styre samfunnet gjennom rettferdige og gode lover. Det verdslige styresettet har lov til å føre rettferdige kriger og å straffe onde mennesker med fengsel og i ytterste fall med døden, for å holde det onde i sjakk og bekjempe det i størst mulig grad (Rom 13).

De to styresettene må ikke blandes sammen, for da blir det åndelig kaos i verden.

Den verdslige myndighet skal ikke si hva sjelene skal tro ut fra Guds Ord og evangeliet, og den åndelige myndighet skal ikke detaljstyre de verdslige myndigheter i politiske saker. 

Det er den verdslige tyrannen som vil gripe inn og styre kirkens indre liv, og det er de åndelige svermer som vil bruke verdslig makt for å utbre Guds rike og å slå ned de ugudelige og straffe dem legemlig.

Gud, vår himmelske Far, styrer sin menighet og han styrer verden. Han vil lede menigheten til sitt fullkomne rike, og han vil styre verden slik at han fullfører sine planer med sitt folk bestående av frelste jøder og hedninger.

Etter Martin Luther sin tankegang kan vi ikke fullt ut identifisere staten med det verdslige regimente og kirken med det åndelige regimentet. Både stat og kirke er organiserte størrelser, mens de to regimentene er Guds styresett. Gud utfører sin gode gjerning med høyre hånd som er det åndelige regimente og sin venstre hånd som er det verdslige regimente.

De verdslige øvrigheter har etter Rom 13 lov til å straffe de onde med sitt sverd. Det verdslige sverdet sammenfaller med det som reformatorene kalte for lovens første bruk. Lovens første bruk er den politiske eller den borgerlige bruken av loven. Det betyr at loven skal forkynnes for alle mennesker i et samfunn slik at alle skal få vite hva som er Guds vilje. På den måten kan samfunnet bevares fra ondskap, og sannhet og rettferdighet kan bli opprettholdt. “Vi vet jo at loven er god dersom en bruker den på lovlig vis. En må vite dette at loven ikke er gitt for den rettferdige, men for lovløse og ulydige, ugudelige og syndere, vanhellige og urene …” (1 Tim 1,8-9). 

Lovens andre bruk er den åndelige eller pedagogiske bruken. Den åndelige bruken går ut på å vise oss at vi er syndere som trenger frelse. Loven er vår tuktemester til Kristus, for at vi kan bli rettferdiggjort av tro, som det står i Gal 3,24. 

Den tredje bruken er loven brukt som veiviser for dem som er blitt frelst. Loven viser oss hvilke gjerninger Gud vil at vi skal gjøre. Formaningene i Det nye testamentet er et godt eksempel på dette.

Det åndelige sverdet er Guds Ord som dømmer og frikjenner et menneske.

Efeserbrevet sier at vi skal ta frelsens hjelm og Åndens sverd som er Guds Ord (6,17) og Hebreerbrevet sier at Guds Ord er levende og virksomt og skarpere enn noe tveegget sverd (4,12).

I lys av dette, må ett politisk parti som bruker kristennavnet, stå til ansvar for Gud for den politikken partiet fører. Det gjelder dypest sett alle politiske partier. Den verdslige øvrigheten står til ansvar for Gud.

Et parti som bruker kristennavnet kan aldri forsvare eller på noen som helst måte administrere en fosterdrapslov som legger til rette for og gjennomfører drap på det ufødte menneskelivet. Det er en hån og himmelropende krenkelse av Gud som livets herre. Her kan det ikke tenkes og argumenteres pragmatisk. Her gjelder ett enten eller. Et parti som bruker kristennavnet kan heller aldri forsvare å fremme noen annen samlivsform enn det monogame livslange samlivet mellom en mann og en kvinne. Såkalt homofilt eller polyamorøst samliv er en styggedom som er med på å rive ned et samfunn.

Ekteskapet er en avgjørende institusjon som Gud har innsatt for mannens, kvinnens, barnets, familiens og samfunnets beste. Ekteskapet er en skaperordning som ble til før syndefallet og som skal gjelde for samlivet mellom én mann én kvinne så lenge verden står. Alle andre samlivsformer er synd og opprør mot Gud. Et samfunn som ikke respekterer det monogame og heterofile ekteskapet, lever under Guds dom og vrede. Krenkelse av ekteskapet har alltid store og forferdelige konsekvenser med seg. Rent politisk må enhver rettenkende person kjempe for det monogame livslange ekteskapet mellom en mann og en kvinne, og av all kraft kjempe mot alle andre samlivsformer om det skulle være samboerskap, homofilt samliv eller polyamorøse samliv. Det er utålelig i Guds øyne at mennesker lever i opprør mot hans skaperordning på dette området.

Det er lett å tenke slik at Gud bare er opptatt med sine troende venner her på jorden og så lar han resten av verden seile sin egen sjø. Det er ikke sant. Gud bryr seg om alt og alle. Alle skal en dag stå til regnskap for ham. Til og med hele nasjoner skal dømmes i endetiden i forholdet til hvordan de har behandlet det jødiske folket (Joel 3,7).

Gud er nær hvert menneske og vil gjerne la seg finne av det. Paulus sier i sin verdensberømte tale til athenerne på Aeropagos:

"Han lot alle folkeslag av ett blod bo over hele jorderike, og han satte faste tider for dem og bestemte grensene mellom deres bosteder. Dette gjorde han for at de skulle søke Gud, om de kanskje kunne føle ham og finne ham – enda han ikke er langt borte fra en eneste av oss. For i ham er det vi lever og rører oss og er til. Som også noen av deres egne diktere har sagt: For vi er også hans slekt” (Apg 17,26-28). Gud er ikke langt borte fra noen, sier teksten med all tydelighet.

Uansett er Guds hovedfokus på menigheten. Menigheten består av de sanne troende som har sin eneste trøst om evig liv ved troen på den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus og som bruker nådemidlene dåpen og nattverden på rett bibelsk måte. Men Gud har omsorg for alle, og han ønsker å frelse alle. Men de fleste sier nei til hans kall og må en dag stå til ansvar for det.

Eivind Gjerde

lørdag 22. desember 2018

Riksmediene er sjokkerte

Foto: 2M.ma / NTB scanpix
Av Dan Odfjell. 

At to skandinaviske ungjenter blir voldtatt og halshugd på fottur i Marokko det «forstår» ikke riksmediene, de spiller seg som vanlig snille og uforståelige overfor muslimenes verden. Men de forstår saken utmerket godt, men nekter å innrømme fakta. Falske fakter av ideologiske grunner står i veien; trist bekreftet og demonstrert gjennom to jenter mishandlet og drept. Danmarks statsminister sa det mest direkte, drapene var «barbariske».

Libe Rieber Mohn som er gift med DnB-sjef Rune Bjerke, har svaret. Hun uttalte tidligere hva angår ekstremister, at det bare gjaldt å være kameratslig. Så kanskje var disse jentene ikke tilstrekkelig kamaratslige?

Et lite eksempel fra norsk skole, en folkeskolelærer hang på tavlen et stort bilde av en smilende mørkhudet mann. Til klassen sa han, se på denne mannen, ser ikke han hyggelig ut? Etter en stund sa han, se litt til, se på de snille brune øynene? Ja, hva annet enn å være enige kunne smårollingene være. De forsto seg knapt flerkulturelt indoktrinert. Og slik, som et lite eksempel blir skolesystemet misbrukt av de snille.

Nei, sunn skepsis og realisme synes helt utgått på dato. Som Gro Harlem Brundtland sa forleden «Vi er i ferd med å miste kontroll over hva folk blir fortalt». Smak på den, hun mener i fullt alvor at statens oppgave, liksom i diktaturstater, er å kontrollere hvilken informasjon som må ut til folk.

I et intervjue med Dagsavisen besværte hun seg over Donald Trump og snakket et sted om at «Vår felles kunnskap og erkjennelse er tapt». Felles kunnskap og erkjennelse - hvilket pølsevev. Det mest fantastiske er dersom hun virkelig tror på det selv.

Det venstreorienterte media må selv ta hovedansvaret for ekstremisme og polarisering i den vestlige verden. Der mennesker mangler fakta og et rasjonelt nyhetsbilde som stemmer med egne erfaringer og egen virkelighets opplevelse, tar fantasien over for å fylle inn påkrevet informasjon og fakta. Venstresidens propaganda apparat har skapt en situasjon i vesten som de ikke lenger håndterer. Polarisering, ekstremisme og hat. Hat er som vann. Det flyter fritt og ingen kan kontrollere det.

Avslutningsvis, tiden er gått fra vår tidligere sosialistiske statsminister som fikk oss tilknyttet EU på tvers av to folkeavstemninger. Hun underskrev sågar en EU-søknad før avstemning nummer to en gang var unnagjort. Og hun har søkt, eller Ap har søkt dette meget arrogante solo-utspillet hemmeligholdt.

Folket fikk rett, ikke makt-elitene, for EU er blitt et rent sorgens kapittel.

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant.

fredag 21. desember 2018

Norske politikere krenker ikke bare konstitusjonen, men også folkeretten

Av May-Harriet Seppola.

Synnøve Fjellbakk Taftø har bare sju års skolegang, men har på egen hånd lest seg frem til eksamener som programmerer, systemerer, pedagog og jurist. I 1977 ble hun tatt opp i utenrikstjenesten og tjenestegjorde i Berlin (DDR), New York (FN-delegasjonen), Bangkok og Geneve (EFTA). Da hun i 1992 gikk offentlig ut mot den såkalte EØS-avtalen ble hun erklært alvorlig sinnslidende og avskjediget av regjeringen Brundtland. Synnøve har fortalt om sine opplevelser i diplomatiet og psykiatrien i «Skjoldmøysagaen» og «Nornens Beretning», som begge er gratis tilgjengelig på nettet.

Synnøve arbeidet i Utenriksdepartementet under Gro-Harlem Brundtlands Arbeiderpartiregjering, og ble avskjediget i unåde i 1992. Det var Regjeringen Gro Harlem Brundtland som stod for avskjeden. Avskjeden kom som en konsekvens av hennes avsløringer på metoder som ikke tålte “dagens lys” i saksbehandlingen som Regjeringen og UD er forpliktet å følge i h.h.t. forvaltningsloven. Hun fant ut at det ble gjort grove feil i saksbehandlingen for å føye seg etter EU-saker (fisket) som strømmet på i Utenriksdepartementet. Dette fordi hun som jurist i UD (Utenriksdepartementet) arbeidet med saker vedrørende Regjeringens overivrige EU- tilpasning. Hun reagerte på denne ulovligheten, som bl.a. gikk på å desinformere det norske folk.

Dråpen som fikk begeret til å flyte over for maktapparatet var om EU-direktivene. Bit for bit hadde hennes avsløringer avdekket regjeringens desinformasjon. Kampanjen for å få folk til å akseptere EØS sprakk, takket være personer av Synnøves støpning. Videre ble makteliten redd da de fant Synnøves avsløringer så kompromitterende, at de spredde rykter om henne slik at man ikke skulle ta henne alvorlig - og for at mediafolk skulle ta avstand fra henne.

Synnøve Fjellbakk Taftø – jurist. Forfatter av Skjoldmøysagaen. Taftø arbeider for menneskerettighetene i Norge og mot tvangsbehandling i psykiatrien, ødeleggelse av rettsstaten og den økende korrupsjonen, og har blitt tvangsinnlagt i psykiatrien 4 ganger, senest i februar 1999. Hvorfor? Jo, Synnøve hadde proklamert at hun ville ytre seg om generelle overgrep i Norge, foretatt med myndighetenes velsignelse! Dette skulle skje i Geneve direkte til Torturkommisjonen og direkte til WHO. Dette tåltes ikke, – og veien til Nordland Psykiatriske var ikke lang, og det var med bistand fra politiet!

Innvandringsstoppen ble innført for å danne basis for Norges deltagelse i FNs kvoteflyktningprogram, som det mest menneskerettsfiendtlige av FNs programmer.

Dette programmet er laget for å bistå de landene som har innvandringskvoter først og fremst USA.

Slik fungerte programmet:

Først fikk de store innvandringslandene (USA, CANADA OG AUSTRALIA) finkjemme flyktningeleirene og velge ut de innvandrerne de ville ha.

Retten fikk beskjed om å søke i andre land som deltok, som deltok i kvoteflyktningprogrammet, men ikke Norge.

Til Norge sendte UNHCR (FNs høykommissær for flyktninger) søknad på vegne av de flyktninger som ingen land ville ha, slik som psykiatriske kasus, voldelige personer, opprørsledere og barn under 12 år.

Norges deltakelse i FNs kvoteflyktning program ble aldri tatt opp til drøfting i Stortinget.

Bjarne Lindstrøm og hans kumpaner sørget for at en bevilling til dette programmet ble satt opp i UDs budsjett og dermed var de igang med sin menneskehandel.

Det skjedde fordi Stortinget i 1975 syndet mot det helligste av alle norske rettsprinsipper, nemlig at innskrenkninger i en eller flere av individets friheter krever Grunnlovs form. Da vedtok Stortinget noe de kalte midlertidig innvandringsstopp og gjorde det til en sak for statsansatte å bestemme hvem som skulle få bo og arbeide i Norge. Til alle tider har nordmenn selv bestemt hvem de vil ta inn i sitt hus eller lokalsamfunn. Denne ulovfestede grunnrettigheten ble grovt krenket overfor de såkalte tyskerbrudene som ikke bare ble fratatt sin konstitusjonelle rett til å bo i Norge med sin ektemake, men som også ble frastjålet sin formue av statsansatte.

Etter 1975 har det gått fra vondt til verre. Norge krenker ikke bare konstitusjonen, men også folkeretten. Vi har tiltrådt konvensjonen om statsløse personers rettslige stilling som gir statsløse rett til å oppholde seg og investere i Norge, men de statsansatte setter jesuittenes hemmelige Schengenpåbud over både statsforfatning og folkerett.

Vi har et politisk system som ikke fungerer og stortingspolitikere som er blottet for verdinormer. Ved Grunnlovsendring er statsråder pålagt å gi sanne og fullstendige opplysninger til Stortinget, noe de aldri har gjort og heller ikke vil gjøre i fremtiden av den enkle grunn at embetsverket ikke informerer politisk ledelse om grunnlag og konsekvenser av de direktiver som EU-kommisjonen trer ned over hodet på oss.

May-Harriet

torsdag 20. desember 2018

Regjeringens anfektelser, til selvforsvar

Av Dan Odfjell.

La oss begynne med faktum: Den har sviktet det norske folket med signeringen av Marrakesh pakten. Dens «dagen-etter-forsvar» holder på ingen måte. Utenriksministeren innrømmet at de valgte «å gi etter» for å få avtalen på plass. Dette er en annen måte å si det på, den skulle bare underskrives...

Statsministeren brukte som søkt argument at avtalen ville gjøre det lettere å returnere illegale og andre inntrengere til deres opprinnelsesland. Alle vet at dette er ren ønsketenkning, når vi har med muslimske og dysfunksjonelle land å gjøre.

Det er allerede bevist nær før avtale-blekket er tørt: Tunisias sosialminister Mohamed Trabelsi ved åpningen i Tunisia av et seminar på FNs internasjonale immigrasjons dag 18. desember var klinkende klar: Han avviste blankt tvangsutsendelse av egne ulovlige emigranter fra deres respektive ankomstland.

Hva slags urealistisk koo-koo-land er vi blitt som danser i takt med et FN kuppet av uansvarlige tildels korrupte representanter for Afrika og andre farlige upålitelige regimer? Vil regjeringen Erna Solberg jeg hadde nær sagt Stoltenberg vennligst begynne å hensyn ta oss nordmenn på en rettmessig måte?

Eller er det meningen at Norge skal bli oppslukt av verden og vi nordmenn utradert, sågar fra vårt eget land? Det hele synes som samfunnsmessig galskap uten erklært mål og mening. Hvilken doktrine arbeider regjeringen ut fra; vi skimter ingen realistisk plan.

Donald Trump har det enkelt og klart for seg, han arbeider for USA og amerikanerne, det kan folk faktisk forstå. Hvem arbeider vår regjering for - ikke oss nordmenn?

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant.

onsdag 19. desember 2018

Marrakesh-avtalen, et stort veiskille for rettsstaten

Av Amund Garfors.

Det var med stort vemod, sorg og skuffelse at undertegnede ble vitne til at norske myndigheter, og mot bedre vitende og med klar advarsel, likevel signerte denne ulykksalige GCM-avtalen i Marrakesh den 10.desember. Dette var som å signere landets dødsdom, der folket blir holdt som gisler i et farlig spill. Og som vil komme til å besegle både Norge og resten av Europa sin skjebne for alltid!

Det er nå bare å konstatere at denne regjeringen, og som ledes av statsminister Erna Solberg har skrevet seg inn i landets historie, og som alltid vil bli heftet med henne. Ja, på en meget sjofel måte.

De har forbrutt seg mot Grunnloven, forbrutt seg mot folkeviljen og der de har signert en avtale som er uten dekning i Stortinget. Ja der denne skammelige, forræderske og farlige avtalen, heller aldri har vært diskutert i den forsamlingen. Ei heller lagt ut til folkeavstemning. Jeg vil si det så hardt, at vi for første gang etter tyskernes angrep på Norge den 9.april 1940, så er vi blitt vitne til et tydelig og forhåndsannonsert statskupp. Ja, et rent overgrep og et svik mot det norske folk. Og som overgår statskuppet som Vidkun Quisling var med på i sin tid...

Denne lite ærefulle regjeringen har på alle måter og med et skremmende svik, forsøkt å unndra all oppmerksomhet fra en avtale som ikke henger på greip. Og der denne regjeringen er fullt klar over at de ikke på noen måte ville fått folket med på dette. Der de heller ikke kan innestå for en slik uhyrlig avtale, uten samtidig å erkjenne at dette går under loven som berører landssvik.

Og det som skremmer vannet av meg, det er hvordan våre politikere i lukkede rom og med stor hemmelighet prøvde seg på å skjule hva de drev på med i sine bakrom. Både her i Norge og under møter med FN i New York. Hemmelige møter der kuppet ble fastsatt med tid og dato. Ja der Norge skulle besegle sin skjebne, og der denne dødspakten skulle underskrives. Mens et uvitende folk skulle holdes som gisler. Samtidig som ikke et eneste parti eller partileder slo alarm. Bortsatt fra Siv Jensen og FrP, som tok dissens i denne avskyelige saken. Men der Jensen ikke valgte å sette hardt mot hardt eller true Erna Solberg med kabinettspørsmål, dersom hun likevel ikke vil gi seg.

Ja FrP sviktet til gangs, også nå i denne meget viktige sak. De viser seg nå som et parti som ikke er til å stole på når det røyner på som mest. Dette så stolte partiet, ja som en gang kunne kalles for et nasjonalt parti og under ledelse av Carl I. Hagen, med sin skarpe retorikk mot de som sviktet nasjonen, de er nå dessverre blitt til en blek skygge av hva de en gang var. Partiet med Siv Jensen i ledelse har ofret alt for å få sitte i regjering og å kjøre i de svarte limousiner. Liberalistene har dessverre vunnet kampen om partiets sjel, der de er villig å ofre fedrelandet på FNs premisser. Et farlig FN, som nå er under ledelse av islamske stater.

Men enda finnes det noen få innenfor partiet som prøver å holde igjen, slike som Listhaug, Thybring-Gjedde, Amundsen og Helgesen. Men de må nemlig oppfattes som staffasje, og for at ikke partiet skal forsvinne helt under 10-tallet på meningsmålingene.

Det vi nå er vitne til det er at globalistene, disse multikulturelle røverne og drømmerne, sammen med frekke og liberale krefter, foretrekker at flere og flere viktige nasjonale avgjørelser skal avgjøres i FN eller i Brussel. Slik kan de pulverisere ansvaret vekk fra dem selv. Og der de ikke lenger er mottakelig for kritikk. Om deres avgjørelser i Stortinget har katastrofale virkninger for Norge og det norske folk, så er de helt likegyldige med det. Der de bare kan skylde på FN eller EU. Slik havner vi i en farlig runddans som vil få uante konsekvenser for framtida til det norske folk. Derfor er det svært viktig for det lille demokratiet vi enda besitter, at vi nå sier stopp. Og før det hele blir irreversibelt!

Marrakesh-avtalen er et stygt eksempel på at det aldri vil bli nok av dette sviket. For i framtida vil vi få stadig større problemer med å hevde landets suverenitet. Og ikke minst det å ivareta folkets og landets interesser. Men denne skremmende avtalen som nå er signert, og som skal ratifiseres i FN den 19 desember, den kan vi fortsatt kansellere. For dersom vi likevel lar FN få det som de vil, da betyr det at denne farlige avtalen og alle tidligere avtaler vil bli stående. Og der vi ytterligere vil miste all mulighet til sjøl å bestemme hvem som kan få bosette seg i Norge eller hvem som har krav på oppholdstillatelse, beskyttelse, asyl etc. Til dette skal vi også bruke enorme pengesummer.

Men det handler faktisk ikke bare om penger. Det gjelder nemlig det mest kjære og det mest dyrebare vi har, nemlig nasjonalstaten Norge! Og om landet fortsatt skal være vårt og om det skal være en fri og kristen nasjon. Slikt lar seg ikke måle i penger!

Sannheten er den, at vi må rett og slett bytte ut de fleste av dagens politikere og byråkrater. Ja, de må byttes ut med ansvarlige ledere som setter sitt land og folkets interesser i første rekke. Og dessverre, vi har dårlig tid. For det er livsviktig at folkevandringen til Norge fra Midt-Østen og Afrika stoppes! Dessverre har dagens folkevalgte forlatt alt av vett og forstand samt sunn fornuft. Det blir vanlige folk som nå må betale prisen for deres dumskap. Der dette vil gå ut over andre viktige ting, velferden og ikke minst de eldre som kommer til å få lide. Gråt mitt kjære fedreland!

Amund Garfors

tirsdag 18. desember 2018

Endelig, SV-pregede NRK under press

Av Dan Odfjell. 

Nettstedet Resett hadde idag 10/12/18 et innlegg med foto av Finn H Andreassen, med denne overskriften «Tidligere NRK-topp usikker på om NRK gir et riktig nyhetsbilde: - Hoderystende». Selv er jeg ikke usikker i det hele tatt; vi er økende mange helt sikre. Derfor sier jeg «endelig» og takk til Andreassen fordi, som statskringkaster, er NRK råere enn råest som en ropert for sosialistene. Og slik mot de av oss som betaler for vår egen skjeve indoktrinering samt til samfunnets des-informasjon. Og sjefen selv, en tidligere SV politiker tar seg sågar betalt 3 millioner i året. Ja, slipp slike karer til makten og de blir de råeste av dem alle, bare tenk på innbilske Erik Solheim (SV) som nylig ble kastet ut av selveste korrupte FN for sin grenseløse griskhet og frekkhet, for å si det enkelt. I tillegg var han ubrukelig, en annen sak.

NRK er udemokratisk og rådyr, med sine altfor mange og stort sett desinformerende medarbeidere, de tør knapt annet. Erna Solberg, er du borgerlig eller sosialistisk? Vi er begynt å lure om du med vitende vilje lar tingene skure. De som tidligere omtalte deg som «jern-Erna» har tatt skammelig feil, de burde heller omdøpe deg til «gummi-Erna». Hadde du vært mann ville du straks blitt «gummi-Tarzan». Jeg har ingenting imot deg personlig, men på den internasjonale arenaen dummer du Norge nærmest ut, og på den hjemlige kjenner vi deg overhodet ikke igjen. Som Torbjørn Jagland, vår tidligere statsminister og «utskremte» EU representant sa det: «Jeg setter foten ned - og står på den». Kløktige greier.

Dette er hverken for å fornærme deg eller å være stygg, men vi mange forventer at du nå faktisk delvis kopierer Jagland, og står eller faller på direkte snakk og politisk ærlighet. Det synes bedre at Jonas Gahr Støre overtar og får skylden for all denne galskapen, inkludert oss EU- og FN-underlagt. Der må da finnes grenser for unasjonal konformitet. Hva sier dine strateger om veien vi vandrer hånd i hånd med EU og Juncker-byråkratene? Hverken Angela Merkel eller Emmanuel Marcon greier lenger å styre kjernen i EU, Tyskland og Frankrike. De andre medlemslandene er mer eller mindre motstrebende. Hva har ikke-medlemmet Norge, likevel den lydigste «gutten» i dette koste-forbundet å fortelle oss det norske folket, ingenting?

Skylder ikke en regjering uansett farge å fremlegge sin utenriks-doktrine, til det beste for landet? Det er vel det minste vi bør kunne forlange av et demokrati. Ellers forblir landet fortsatt både forblindet og et lett bytte for SV-erne, innen NRK og ellers. Avvis KrF-fariseere og andre fordelsfolk, kast dem ut av tempelet for å si det, upopulært bibelsk.

Jeg greier ikke å holde «pusten» lenger, hvilket dette Pauli-innlegget gir uttrykk for.

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant.