Den politisk korrekte kirken

Andakt av Kirkehøyden.

Viser til artikkel i avisen Dagen, der Espen Ottesen i NLM diskuterer politikk med en annen debattant hvor saken handler om bekjempelse av slaveriet.

Interessant nok kronikk, Espen, men vi er mange som har gitt opp den organiserte kristenheten, som stort sett bare diskuterer politikk, som egentlig er distraksjoner bort fra "the aweful truth."

Vi har en "kirke" som velsigner grov synd og sodomi med likekjønnet ekteskap, som har suspendert det 5te bud, og sanksjonerer folkemord på de små barn, som skulle komme til Jesus. Vi har en "kirke" som forbanner Guds eget eiendomsfolk. Og det blir enda verre, de støtter fascistiske terror organisasjoner som har lovfestet utryddelse av Israel og det jødiske folk, akkurat som Hitler, som tok barna fra de var tenåringer før Holocaust, mens Kirkens og Mellomkirkelig Råds venner tar dem fra de kan snakke og gå.

Så kommer vi til frikirkene: De kommer med en viss tids forsinkelse og underkaster seg - om bare passivt - disse politiske overgrepene etter hvert som "kirken" bukker under. Dette skjer fordi de alle har stukket hånden ned i honningkrukka til den hedenske staten, og dermed tier de og hengir seg til perifere debatter.

For å distrahere kristenfolket deltar de i debatter om det perifere, for å gjøre seg relevante og motta økonomiske bidrag, i troen på at lekfolket ikke skjønner hva som skjer. Fra Bondeviks tid fornærmet de vår intelligens, og nå kaster Hareide Israel under bussen og vil være en del av venstresiden. Kirken er kuppet av marxister, visste du ikke det?

Vel, legg merke til kommentarer under Dagens kronikker. Flertallet av det sanne kristne lekfolket er ikke distrahert og de har ikke underkastet seg sviket.

Ellers vil jeg si til debatten om slaveri: Jo, det fantes og finnes slaveri, og la oss bekjempe det. Men alt i Guds Ord dreier seg om å være i Jesus eller ikke, og det siste betyr at en er under slaveriet. Nemlig når en identifiserer med verden, kroppen og alt forgjengelig.

Det som visesangeren gav oss i de kjente ord, som selv ikke kristne forsto essens av, jeg en av dem: "Du kan ingenting ta med deg dit du går." Er du ombord i Arken eller ikke før flommen kommer, "to be or not to be, that is the question." Det er dette kirkeledere skulle befatte seg med, ikke hedensk politikk.

Ef 2,8-10 "For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal rose seg. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle gå inn i dem."

Mitt poeng er, Espen, og ingen kritikk av deg personlig, men en varsel fra en gruppe lekfolk, som vender seg bort fra den organiserte kristenheten. Fordi de snakker ikke om å dø for å bli gjenfødt jfr. Nikodemus, første del av Johannes kap 3. Og jeg deltar på en slik blogg, hvor ingen av oss lenger har formell tilknytning noen menighet.

Jesus legeme er vår menighet, og det blir ikke forkynt i "kirken". Nei, de leser heller høyt fra Koranen selv i Nidaros Moskeen, og dere i de store misjons organisasjonene tar ikke avstand fra kjetteriet, som vil føre til krise etter krise. For når grenene er kuttet fra fikentreet, da er det allerede over, selv om det flyter noe sevje en stund etterpå.

Matt 7,16-20 "På fruktene skal dere kjenne dem. Høster en kanskje druer av tornebusker eller fiken av tistler? Et godt tre bærer god frukt, et dårlig tre bærer dårlig frukt. Et godt tre kan ikke gi dårlig frukt, og et dårlig tre kan ikke gi god frukt. Hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hogd ned og kastet på ilden. Derfor skal dere kjenne dem på fruktene."

Kirkehøyden