Plasser Hareide der hvor han passer best -

Kjell Ingolf Ropstad, krf.
Av Norvald Aasen.

Herr Kjell Ingolf Ropstad, krf.

Jeg leser i dag på Nettavisen at du krever å få inn Hareide som statsråd. Hvor mye tror du at et parti som ligger ofte under, eller rundt, sperregrensen kan kreve?

Du bør vise litt tilbakeholdenhet og ikke gape over så altfor mye. Hareide har store deler av det norske folk fått nok av. Jeg ser at han nå benevnes som Rødekrist. Dette trolig etter at han ønsket at Krf skulle gå inn i favnen på AP, et parti som gjennom hele sin eksistens har kjempet for å avvikle kristendommen i Norge.

Minner om en gammel AP-er som sa, "Stryk korset av flagget og heis det rent og rødt."

Hverken du eller fru Grande har mye å hente i dagens regjering, det dere mest kjemper for er økt innvandring slik at utskiftningen av vårt gamle folkeferd, nordmenn, kan sikres, og raskest mulig. Dine, og fru Grandes sosiale reformer, som f.eks. økt barnetrygd, vil tilgodese innvandrerfamilier som dermed kan stimuleres til å få flere barn.

Det vil være med å gi samme effekt som det foran nevnte - utskiftningen av folket som har bebodd landet vårt gjennom tusener av år og som har bygget det landet som dere nå ser dere bemyndiget til å gi som gave til fremmede folkegrupper.

Minner også om Thomas Hylland Eriksens visjon som sier at: "Den siste hvite flekken består i å dekonstruere majoriteten og gjøre det så grundig at det aldri mer kan bli en majoritet". Litt av et livsmotto fra en professor!

Men så er han også i "godt" selskap. Hold Hareide der han passer best, i armkrokene til Støre, Lysbakken og Moxnes.

God og tankefull romjul, herr Ropstad.

Norvald Aasen, 6983 Kvammen