Er Erna Solberg radikalisert?

Av Dan Odfjell.

Hvem står bak Marrakesh-pakten? Det er FN, kuppet av globalister og støttet av de ca. 50 muslimske land som blokk-voterer verdens-organisasjonens general-forsamlinger; samt opplagt og systematisk fremmer global immigrasjon. Vel å merke ikke til seg selv, men til alle andre land - og først og fremst for å fremme sitt ideologiske, erklærte og overordnede mål, islam. Neppe hverken Høyre- eller Venstre-ekstremister ønsker i virkeligheten Kalifatet til Norge. Så hvem da - sentrums-ekstremister?

Vi har vår grunnlov. Ingen udemokratiske krefter ei heller statsministeren skal kunne påtvinge oss FN-inspirerte regler om innvandring, hvilket Marrakesh-avtalen utvilsomt er et innledende, farlig og energisk forsøk på. Blankt avvis unødig slikt, som kommer fra diktatoriske og til dels skjulte og over-nasjonale krefter. Dersom noen påstår at masse-innvandring er positivt og fordelaktig for alle, er det selvfølgelig ren løgn. Og allerede vet vi, at med immigrasjons-avtalen først på plass, er det neste fra dette nå utdaterte FN-systemet en asyl-avtale oss på vei. 

At Stortinget i plenum og full offentlighet ikke vil diskutere realitetene mht dagens og landets reelle utfordringer, er generelt feigt unnvikende, ja nasjonalt skremmende - et regelrett kollektivt landssvik etter min mening. Så hvorfor betaler vi politikerne for å motarbeide og/eller å villede oss, folket? Vi mange, som hverken er, ei heller ønsker oss underlagt hverken EU eller FN. Hva slags norsk skinn-demokrati er dette? Og hvor er dagspressen, som bevisst med vitende vilje skjender oss nasjonalt - realitetene tildekkende? Og hva er det som «helliger» denne deres uforklarlige og unasjonale uærlighet? Ønskes vi virkelig svenske tilstander, eller de franske borgerkrig-lignende, som nå er klart å skimte?

Under tysk okkupasjon snakket vi om Quislingene. Hvor er forskjellen når hjemmefronten og fedrelands-heltene fra den gang er glemt, og sentrums-ekstremistene regjerer? Hva dessverre kan vi verdikonservative vente oss ellers konstantere, i denne flerkulturelle og herlige Vi-tidsalderen, enn oss ut-manøvrert og/eller utgått på dato. Når vårt UD sågar kan velge side med EU i dets erklærte kamp mot nasjonal-statene i Europa? Les kronikken 29/11/18 fra Christian Skaug på document.no med tittelen: «Nasjonalisme betyr krig, sier en EU-kommissær - med Norge som vertskap». Spørsmålet da må bli, har statsministeren mistet kontrollen eller er hun blitt anti-nasjonalist?

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant.