Til frihet har Kristus frigjort oss

Spikerens "Nyttårstale" :)

Selv om vi hadde vår sedvanlige søndagsandakt igår, har jeg likevel lyst til å dra frem noen enkle vers fra Bibelen også idag, på denne siste dagen i året.

Jeg starter med å sitere noe som Jesus sa ved avslutningen av den store Løvhyttefesten, som var en takkefest når årets innhøstning var tilendebrakt. Det som Jesus sier her kan etter min mening meget godt anvendes på vår egen nyttårsfeiring når vi oppsummerer "innhøstingen" av året som gikk.

Slik står det i Joh 7,37-38:

"På den siste dag i høytiden, den store festdagen, stod Jesus fram og ropte: "Den som tørster, la ham komme til meg og drikke! Den som tror på meg, fra hans indre skal det, som Skriften har sagt, renne strømmer av levende vann."

Er du tørst på denne siste dagen i året, "den store festdagen", som Bibelen kaller den? Kanskje du til og med har kjøpt inn litt "godsaker" for anledningen og bare venter på å komme igang med feiringen? I så fall skal du vite at Bibelens Gud har gitt deg frihet til å feire slik du selv måtte ønske, men samtidig skal du ikke glemme det som står i 1 Kor 6,12:

"Jeg har lov til alt, men ikke alt gagner. Jeg har lov til alt, men jeg skal ikke la noe få makt over meg."

Som troende kristen er du satt fri. Du er ikke lenger under loven i det gamle testamente. Du er frigjort under nåden, slik vi leser i Gal 5,1 "Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast og la dere ikke igjen tvinge inn under trelldommens åk."

Alle som tror på Jesus er frigjort for at de skal leve i frihet og ikke i trelldom under den gamle loven i GT. Som Kenneth siterte for oss igår fra Gal 2,19-20 "For jeg er ved loven død for loven for å leve for Gud. Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det liv jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds Sønn, han som elsket meg og gav seg selv for meg."

Alt dette betyr selvsagt ikke at vi bare kan kaste alle hemninger og leve som vi selv måtte finne for godt. For selv om vi er frigjort fra loven i det gamle testamente, er vi fremdeles bundet av lovene i denne verden og de lover hvert enkelt land måtte velge å la seg styre av.

Så spørs det da om vi i årene fremover ønsker at landet vårt fremdeles skal styres etter nytestamentlige, kristne prinsipper, eller om vi skal kaste vrak på disse og erstatte det med noe annet?

Selv håper jeg at majoriteten av det norske folk fremdeles ønsker å holde fast på de nytestamentlige, kristne prinsippene som landet vårt i sin tid ble bygget på. Måtte vi tenke oss grundig om før vi forkaster disse og går over til andre styreformer.

Med disse ord ønsker jeg dere alle et riktig Godt Nytt År!

Spikeren