Noe er riv ruskende galt

Fra Norge IDAG (tipset av TorsteinP).

I Bibelen står det om lamme som går og blinde som ser. Og det står at dette ikke slutter med Jesus og apostlene, men er Guds gave til kirken. Og det skjer. Overalt. I et ganske så betydelig omfang. De aller fleste som kaller seg kristne, tror på slike under. Også fordi en har sett og opplevd at det er en realitet. Og der Svein-Magne Pedersen utfører sin tjeneste, skjer det i et imponerende stort omfang. Jeg har selv sett at blinde mirakuløst blir seende.

Men Svein-Magne Pedersen har nå fått beskjed fra Forbrukertilsynet at han får 40.000 i bot per uke (Stiftelsen 30.000,- og personlig 10.000) dersom han ikke slutter med å la tidligere syke mennesker fortelle om at de er helbredet.

Tom Roger Edvardsen får kr. 60.000 (stiftelsen 30.000, personlig 10.000 og hotellet 20.000) i bot ukentlig.

Det er «villedende reklame», sier tilsynet som er sertifisert til å ilegge bøter, uten lov og dom. Det betyr jo at Svein-Magne ikke lenger kan trykke bladet Legedom.

Dette er uakseptabelt. Noe er riv ruskende galt. Dette er totalitært og bryter med ytringsfriheten. Og enda verre, det er stikk i strid med religionsfriheten, og Bibelen er det neste skriftet som da må bli erklært villedende.

Den dagen Forbrukertilsynet leser Markusevangeliet, vil det bli sensurert, redigert eller bøtelagt. Norge er her på full fart ut for stupet, og forlater Vestens kristne sivilisasjon og frihet. Vi håper og tror at mesteparten av Europa holder stand mot de nye kulturmarxistiske og ateistiske fremstøt. Folk med verste sort holdninger, langt til venstre, har fått embete i en oppblåst stat som nå oppfyller biskop Berggravs ord etter krigen. Kirkekampen leder og Norges mest respekterte biskop internasjonalt noensinne sa: «Kampen er ikke over. Velferdsstaten kan bli totalitær».

Les hele artikkelen på Norge IDAG.