Regjeringens anfektelser, til selvforsvar

Av Dan Odfjell.

La oss begynne med faktum: Den har sviktet det norske folket med signeringen av Marrakesh pakten. Dens «dagen-etter-forsvar» holder på ingen måte. Utenriksministeren innrømmet at de valgte «å gi etter» for å få avtalen på plass. Dette er en annen måte å si det på, den skulle bare underskrives...

Statsministeren brukte som søkt argument at avtalen ville gjøre det lettere å returnere illegale og andre inntrengere til deres opprinnelsesland. Alle vet at dette er ren ønsketenkning, når vi har med muslimske og dysfunksjonelle land å gjøre.

Det er allerede bevist nær før avtale-blekket er tørt: Tunisias sosialminister Mohamed Trabelsi ved åpningen i Tunisia av et seminar på FNs internasjonale immigrasjons dag 18. desember var klinkende klar: Han avviste blankt tvangsutsendelse av egne ulovlige emigranter fra deres respektive ankomstland.

Hva slags urealistisk koo-koo-land er vi blitt som danser i takt med et FN kuppet av uansvarlige tildels korrupte representanter for Afrika og andre farlige upålitelige regimer? Vil regjeringen Erna Solberg jeg hadde nær sagt Stoltenberg vennligst begynne å hensyn ta oss nordmenn på en rettmessig måte?

Eller er det meningen at Norge skal bli oppslukt av verden og vi nordmenn utradert, sågar fra vårt eget land? Det hele synes som samfunnsmessig galskap uten erklært mål og mening. Hvilken doktrine arbeider regjeringen ut fra; vi skimter ingen realistisk plan.

Donald Trump har det enkelt og klart for seg, han arbeider for USA og amerikanerne, det kan folk faktisk forstå. Hvem arbeider vår regjering for - ikke oss nordmenn?

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant.