Det viktigste er å slå svenskene!

Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix
Av Jan Johansen.

Til Statsminstereren kontor.

Viser til artikkel på Resett.no: "Amerikansk journalist sjokkert etter besøk i Sverige" Av Henrik S. Werenskiold - 22. desember 2018.

Det er åpenbart at vi er tilbake til de dager da nordmenn var misunnelige på svenskene, som alltid lå ti år foran. Iht mine observasjoner ligger vi nå bare noen få år etter svenskene. Og jeg overbevist om at regjering og storting jobber så hardt for å slå svenskene. Derfor oppgir stadig Norge suverenitet, nylig til det korrupte monsteret FN, styrt av 57 muslimske diktaturer, "bana republics, failed states and other shit holes." De bare fordømmer Israel, mens Norge finansierer terror mot dette demokratiet - for å blidgjøre muslimer her hjemme?

Disse statene jobber faktisk for å sende sine borgere til oss (nekter å ta dem tilbake), som underbygger en stor "cash flow" tilbake til landet de "flyktet" fra, og hvor de stadig ferierer. Cuba ville aldri ha klart seg uten remisser fra sine i Florida, som Castro og partiklikken hans alltid konfiskerte, som og skjer med all norsk bistand. Min tanke er at dette driver våre norske broilere med, for å skaffe seg en internsjonal karriere 2 etter de har vannstyrt Norge lenge nok. For det offrer de våre nasjonale interesser, for de forteller oss ikke hvorfor  de stadig gir fra seg suverenitet.

Våre muslimer sender sine barn hjem  for å henrette deres døtre for ære, kjønnslemlestelse dem og til torturskole, fordi de er ikke fornøyd med den norske "einskapsskulen" alle er så stolte av. Den som har mentalt svekket våre gutter, mange ikke i stand til militærtjeneste og annet arbeid. Dette har faktisk intelligente  innvandrere oppdaget, og sender dem til eliteskoler i utlandet. Tegn på broilervannstyret.

Det blir allikevel verre for Norge som Sverige, som vil bli en de facto shariastat, hvor menn og og kvinner ikke kan kan gå tur i Jotunheimen eller Hardangervidda uten å bli gjengvoldtatt og halshugd - faktum allerede i lavlandet. "Frågan" er: Vil vi slå svenskene? Våre IS medlemmer vender hjem, og de har deltatt i tusenvis av halshugginger og korsfestelser av kristne, før de ble gjengvoldtatt. Vi kristne er bekymret, for to år siden advarte PST oss på våre store sommerstemmer, samtidig som sidegater til Karl Johan ble blokkert på 17ende mai. Var det grunnet oss kristne, at vi ikke skal meie dem ned med en buss - statsminster?

Statsministeren elsker muslimer, men ytrer stadig forakt og at det er vi kristne som er problemet: Høyres programkomite har sagt at den kristne kulturarv skal ut av programmet. Skal Islam inn? Uansett alt dette kan tyde på at vi vil slå svenskene, før vi aner det.

Jan Johansen