Innlegg

New York Times beskylder evangeliske kristne for koronakrisen

MDG vil øse ut enda mer til «Korona-bistand»: Opererer med utømmelig pengesekk

Han var en from mann og aktet Gud med hele sitt hus

Hvem er Johannes Morken?

Globalismen er problemet, korona-viruset ikke

Til Bjørn Guldvog, Helsedirektoratet og Erna Solberg, statsminister

Her er "the aweful truth" - Norge har ingen presse

Selvbildet omvendt proporsjonalt med kompetansen

SV: – Vi bør bruke en stor andel av krisepengene til grønn omstilling

Vandring gjennom livet

– Før EØS hadde vi statlig Medisinaldepot. Nå har vi medisinmangel

Oss folkeflertallet imellom, herved offentlig utropt:

Koronakrise og massehysteri

Grande sin avgang

Torpederer Korona-epidemien samtidig EU?

Om redaktør Giljes utydelige og forvirrende misjon og budskap