NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

tirsdag 31. mars 2020

New York Times beskylder evangeliske kristne for koronakrisen

Fra Breitbart - tipset av Kirkehøyden. 

Fredag 27 mars publiserte The New York Times en kronikk som legger skylden på evangeliske kristne for corona pandemien.

Dette argumentet hevdes av journalist og forfatter Katherine Stewart fordi hun mener religiøse velgere støtter Trump og at han dermed styrer uten hensyn til vitenskap.

Stewart hevder også at republikanere, mer enn demokratene, sannsynligvis vil benekte vitenskapen.

I sin op-ed , med tittelen "The Road to Coronavirus Hell Was Paved by Evangelicals", skriver hun:

Donald Trump kom til makten med målbevisst assistanse fra en bevegelse som benekter vitenskap og prioritert lojalitet fremfor faglig ekspertise. I den nåværende krisen høster vi alle det som denne bevegelsen har sådd.

Helt siden 1800-tallet, da proslaverieteologen Robert Lewis Dabney angrep vitenskapen som "vantroens teorier", har fiendtlighet mot vitenskap preget de mer ekstreme former for religiøs nasjonalisme i USA.

Hun fortsetter deretter med å gi flere sitater fra pastorer som presset tilbake mot ideen om å stenge kirkene sine.

Stewart innrømmer: "President Trumps tendens til å stole på sin egen magefølelse framfor ekspertene i saker som vaksiner og klimaendringer kommer ikke fra noen dyptgående religiøs overbevisning."

Men hun legger til: "Men han er perfekt i tråd med de religiøse nasjonalistene som utgjør kjernen i velgerbasen hans."

Les hele kronikken her.

Siden starten av koronavirus-krisen har Trump gjentatte ganger nølt med å ha forskere, leger og eksperter i administrasjonen - spesielt Dr. Anthony Fauci og Dr. Debbie Birx, som er med i hans daglige pressemøter.

Forskerne har imidlertid bekreftet at president Trumps reiseforbud til Kina og Europa bremset og begrenset spredningen av sykdommen i USA. I Faucys tilfelle oppfordret han spesielt til at reiseforbudet ble innført for Europa.

Alle de demokratiske presidentkandidatene motsatte seg disse forbudene.

Tidligere visepresident Joe Biden  kalte Kina-forbudet "hysterisk" og fremmedfiendtlig, og fordømte Europa-forbudet etter at Trump kunngjorde det.

mandag 30. mars 2020

MDG vil øse ut enda mer til «Korona-bistand»: Opererer med utømmelig pengesekk

Av Kirkehøyden. 

Til MDGs tillitsmenn - og kvinner:

Jeg ser at der er mange innsiktsfulle kommentarer under documents artikkel med samme overskrift, av dem som ikke lar seg lure av forfengeligheten til Sigrid Heiberg og MDG.

Det må sannelig være gøy å gi bort milliarder av andre folks penger for å innbille oss at dere er så gode og snille.

Det er typisk norsk å være gode akkurat her, hvor det ikke koster dere fem øre personlig. Thatcher sa det slik: "Sosialism works until they run out of other peoples money."

Egentlig er dere en gjeng kommunister. Den natten Berlinmuren falt satset de alle på "miljøet", for alt de sto for var konkurs etter 70 år - økonomisk og moralsk. Og her er dere, med ett mål;  å ødelegge det økonomiske systemet, som endog betaler deres egne lønninger. Men det er ikke så farlig, for dere skal bli del av den politiske mafiaen som tar alt for dere selv, som i alle kommunistiske paradiser. Vi skal bli slaver etter at dere har fått nok makt, med fagre løfter som aldri skal innfris. Og her ligger grunnen til at skolen til slutt ble en fordummingsanstalt, helt opp til universitetsnivå. Derfor stemmer unge på MDG.

Nå har dere medgang etter at ungdommen har blitt indoktrinert fra barnehagen, i skolen og opp til de får høyere "lissom utdannelse". Alt infiltrert og styrt av de samme kommunistene/ 68erne. Jeg var der som student på 60/ 70tallet og vet hvilket pakk som ødelegger Norge. Jeg vet også hvordan en muslimsk invasjon spiller en viktig faktor. Falske flyktninger og volden som griper om seg er planlagt. De skal maximere krisa, også for MDG, som stilte med muslimsk ordfører kandidat lenge før Høyre. Her hva de står for: koran 2:191 «Slay the unbelievers wherever you find them»

All bistand etter krigen har vært rendyrket korrupsjon. Den har gjort overklassen i "banana republics/ shit holes" superrike, med "kick back" systemer til giversiden. Det er her dere kommer inn, etter at dere og andre politikere blir beilet til i øst og vest med løfter om internasjonale karrierer og mye annet, om bare Norge blir enda en større del av korrupsjonen og dens finansiering. Dere undergraver vår fremtid, frihet og økonomi.

Ikke en fattig borger i u-land/ "the shit holes" blir hjulpet. Nei, de må holdes nede for evig, for holde svindelen gående om å redde dem, som proletaren skulle reddes. Klima er bare en av mange svindler FN har kommet opp med. USA var villig til å betale etter krigen, men en opplyst Trump har satt foten ned. La oss håpe han legger ned dette korrupte FN monsteret før han er ferdig, som den fantastiske presidenten han er.

Men dette angår ikke egoer som dere; om fattige aldri kommer ut av elendigheten.  Dere jobber bare for dere selv og egen herskesyke. Dere skal endog bestemme over hva vi skal spise og hvordan vi skal leve våre liv, bevist ved at dere skal tvinge eldre til å spise smakløs mat, ta fra dem gleden av den flotte og sunne norske maten de alltid har elsket og spist.

Kirkehøyden

søndag 29. mars 2020

Han var en from mann og aktet Gud med hele sitt hus

Fra Øivind Andersens bok "Ved Kilden". 

"Han var en from mann og aktet Gud med hele sitt hus og gav mange almisser til folket og bad alltid til Gud." Apg 10, 2

Et menneske som får en slik karakteristikk, må da være en kristen; han må vel ha syndenes forlatelse og evig liv! Slik tenker vi mennesker etter vår naturlige innstilling om Gud og om kristendom. Et fromt menneske er jo en som er ærlig overfor Gud, og som bekjenner sine synder for ham. Når han dertil gir mange almisser og alltid ber til Gud, kan det umulig være noe galt i hans gudsforhold!

Men den mannen som dette er sagt om, Kornelius, var enda ikke frelst. Han hadde enda ikke syndenes forlatelse og evig liv. Han får en åpenbaring fra himmelen gjennom en engel. Men denne engelen forsikrer ham på ingen måte at hans gudsforhold er i orden. Derimot ber han Kornelius om å sende bud på Peter. Og Peter skal nettopp forkynne ham ord som han skal bli frelst ved.

Dette viser tydelig at ingen kan bli frelst og få syndenes forlatelse ved sin fromhet, sine bønner, sine almisser. Religiøsitet kan ikke frelse noe menneske - enn ikke i sin mest fullkomne form.

Slår du deg til ro med din fromhet, med at du lever et intenst bønneliv, og at du gjør meget for andre mennesker, er du ikke en kristen. Med alt dette har du ikke syndsforlatelse og liv i Gud. For å få det må vi ha Jesus!

Peter forkynte Jesus i Kornelius hus og sa om ham: "Ham gir alle profetene det vitnesbyrd at hver den som tror på ham, får syndenes forlatelse ved hans navn". Apg 10, 43. Ved å høre dette, fikk de Den Hellige Ånd.

All syndsforlatelse er knyttet til troen på Jesus og gis ene og alene ved Jesu navn!

Derfor er det nødvendig å miste troen på oss selv og vår egen fromhet, våre egne bønner og gjerninger, slik at ordet om Jesus er det eneste vi har å sette vårt håp til! Da har vi syndenes forlatelse og evig liv.

Øivind Andersen

lørdag 28. mars 2020

Hvem er Johannes Morken?

Av Hallgeir Oppraak. 


Hvem er Johannes Morken? Vel, hvem vet, egentlig. Kanskje vet han ikke hvem han selv er eller hva han står for, eller så vet han det og er fullt bevisst på det. (Det fins grader av bevissthet). Han er redaktør i Stefanusalliansen. Vi skal her kommentere en kronikk i Dagen 26020, (bak betalingsmur,her og en tilsvarende gratisartikkel lagt inn på Vårt Lands Verdidebatt her).

Ett er sikkert: Johannes Morken står for og promoterer alt det gode, det beste som finnes. Og her inkluderer han seg selv, vil jeg tro, helt uten humor. Gjør dette Morken til god, per se, til en slags inkarnasjon av «det gode»? Vel, ingen er god, sa Jesus. – Bare Gud er god.

Kanskje tror Morken at bare Gud er god. Jeg vet ikke. Han vil sikkert ikke benekte det. Han vil ikke tenke at han kanskje er bedre enn de fleste. Han vil kanskje til og med benekte at han tror at han er bedre enn de fleste. Han vil si: Jeg er en synder. Jeg er synder og frelst – på samme tid.

Akkurat på samme måte som alle kristne er det, kan Morken si dette – uten å rødme, så ås si. Morken – og her tenker jeg kun på Morken - har dermed gjort seg – i hvert fall logisk - umulig å angripe. Kanskje vil han også si at han hverken er bedre eller verre enn noen annen. I grunnen har han gjort alle kristne uangripelige, ved å si at alle mennesker er syndere og at vi ikke kan gjøre noe for å motbevise det motsatte.

Men hva med muslimene? Er de like gode, eller like mye syndere som frelste og derfor nærmest identiske med dette å vare kristen? Vel, dette kan Morken ikke si, for muslimer er vitterlig ikke kristne. Men er da muslimer like gode eller like ikke-gode som kristne – i Allah’s øyne? Allah forsikrer om at mennesker ikke er født syndige. Vil Morken da si at muslimer, som mennesker i relasjon til Allah, er bedre enn kristne eller kanskje like gode, minst? (Det virker faktisk som om han mener dette)..

Det fins beviser på at muslimer behandler kristne dårligere enn sine trosbrødre, og at en slik praksis kan legitimeres guddommelig via islams hellige skrifter. Hva kan dette komme av? At muslimer har en rettferdig sak, at «de hvite eller de kristne» - og hele Vesten som en ond og imperialistisk sivilisasjon - har utbyttet fattige i alle land i lang tid og at det derfor er riktig og helt rettferdig etisk av muslimer å behandle kristne dårligere enn kristne?

Morken vil neppe være enig med muslimer her. Men hva hvis Koranen forteller menneskeheten at muslimene er det beste folket – ved uforanderlig guddommelig dekret - og at en muslims liv er mer verdt enn en kristens liv? Her vil Morken trolig være svært uenig. Han vil si at alle er like mye verdt i Guds øyne. Men vil han da si at Allah er identiske med Gud?

Og videre: Vil Johannes Morken si at kristentroen og islam er begge religioner og at ingen kan si at noen av disse to religionene er essensielt bedre enn den annen?

Hvis Morken svarer ja, vil han måtte si følgende om kristendommen og de kristne i Kina:
“Christian religious belief is seen as a pathology” in China, explained James Millward, a professor of Chinese history at Georgetown University, adding that Beijing often claims christian belief and religion fuels extremism and separatism. “So now they’re calling reeducation camps ‘hospitals’ meant to cure thinking. It’s like an inoculation, a search-and-destroy medical procedure that they want to apply to the whole chritians population, to kill the germs of extremism. But it’s not just giving someone a shot—it’s locking them up for months in bad conditions.” The Atlantic

Morken har flere ganger i mange kronikker både i Dagen og andre steder angrepet kommunistpartiet i Kina og fremstilt det som om partiet – dvs Kina - undertrykker både kristne og muslimer og behandler og betrakter kristendom og islam på – omtrent - samme måte. Kina motarbeider religionsfrihet og forfølger troende. Men Kina har aldri formulert seg slik som vi her viser over med engelsk tekst overfor kristne og kristendommen.

Vi har uthevet kristen med rød skrift og den som leser vil tro at Kina forfølger kristne. I originalteksten, som er hentet fra The Atlantic, er det vi har uthevet med rød skrift oversatt med «relious belief» og «religion». I seg selv er dette en tilsnikelse fra The Atlantic’s side, en tilsnikelse Morken ser ut til «å ha falt for»; han har gjort seg «willfully blind»; han har med andre ord slukt fremstilling med sluk, søkke og snøre.

Det sier vel seg selv at dette ikke står seg for en kristen som vil være «objektiv», sannferdig og et menneske som helst vil fortelle ikke bare sannheten, men den fulle og hele sannheten og ikke noe annet enn sannheten å hevde dette. Heller ikke står det seg for kristne aviser å bringe slike påstander til torgs.

Hva er så sannheten? Jo, sannheten er at Kina og partiet aldri ha uttalt seg om den kristne religionen slik og på samme måten som Kina i virkeligheten og «by default» omtaler islam. Det The Atlantic her kaller «religion» skal – tydelig vis - for leseren gjelde helt uten kvalifikasjon, - det retoriske tricket her innebærer at lesere gis inntrykk av at religion her både kan dreier seg om kristendom og islam, og at kristendom og islam skal betraktes på samme nivå og da underforstått med den forutsetning at islam og kristendom i realiteten er identiske størrelser. (All religion er opium for folket, sa Marx, men det sier ikke Kina i dag, snarere tvert imot).

Men dette er selvsagt feil. Helt feil, grunnleggende feil, en virkelighetsfordreining, et kategori-mistak og en tankefeil og ikke en gang en halv sannhet: Det er direkte løgn. Morken kan dermed sies å fare med løgn, i og med at han tar The Atlantic som forbilde: Avisen og Morken får det til å virke som om Kina betrakter islam og kristendom på nøyaktig samme måte og som like farlige.

-Vi heiar på Kina i viruskampen - og gløymer diktaturet, skriver Morken nå i disse korona-dager.
Og videre: Dei truande i Kina har lenge vore under press frå eit regime som vil undertrykkja all religion. Det er ingen grunn til å tru at forfølginga blir mindre. Vår skrekkslagne fascinasjon for hardhendt kinesisk kamp mot korona må ikkje få oss til å gløyma dei mange offera for det harde kinesiske diktaturet.

Kommentar: Hvem er « dei mange offerea» her? Like mange kristne sommuslimer? Og: Hvem er «dei truande» her? Både kristne og muslimer? Ja, det må han ville ha oss til å tro. Hvis ikke, burde han være mer presis, men dette ligger tydeligvis utenfor synsfeltet for Morken. Han er mest interessert i å fremstå som »god» enn å gi en realistisk bekrivelse. Og kanskje aller mest: Han vil helst fremstå som så lite islamkritisk som mulig. Dette ser ut til å være et gjennomgående prosjekt for Morken, sett ut fra hva han ellers skriver og hvordan han stadig vinkler sakene han tar opp og hvor han konsekvent skriver slik at han selv fremstår som nettopp «god» og helst bedre enn de fleste, sammenlignet med ham selv, samtidig som han gjennomgående og helt skamløst alltid forsøker å gi folk flest alltid og stadig mer skyldfølelse, for ikke å tenke og tro som han selv. (Se f eks denne uttalelsen og dette fokuset: «Det er fort gjort å bli så opptekne av korleis vi skal halda ut livet på heimekontoret at vi ikkje ofrar samvitsfangane i overfylte, smittefarlege iranske fengsel ein einaste tanke).

Noen vil si at han da er en radikal eller til og med en ekstrem islamofob. Og hvem kan si mot dette?
For å si det klarer så vil Morken måtte si det samme som The Atlantic forsøker å få oss til å tro, nemlig slik:

Christian religious belief and islam is seen as a pathology” in China, explained …. Beijing often claims christian belief and islam fuels extremism and separatism. “So now they’re calling reeducation camps ‘hospitals’ meant to cure thinking. …

Men dette er ikke hva kinesiske myndigheter sier. Gi meg gjerne beviser på det motsatte. Se: Om Kina og kristendommen. Å tro at det er det de sier, er feil, og å forsøke å si at Kina likestiller kristendom og islam kan betraktes som ren propaganda for islam og som et angrep på kristentroen selv, - en kristendom som Morken påstår han kjemper for og som han tror han misjonerer for.

Man kan da også si at Morken lar seg bruke av islam for at islam skal kunne undergrave kristentroen, både generelt, WW, og i Kina spesielt. Ved å fremstille kristne og muslimer som like og tilnærmet identisk utsatte grupper for forfølgelse og tortur, bagatelliserer Morken og Dagen den fare visse ekstremistiske grupper utgjør i Kina i dag. Og ikke bare det: Han styrker feilaktige forestillinger om at Allah og Gud er identiske guder.

En slik tankefeil, en slik tilnærming og et slik kategorimistak, ja, et slik verdisynsgrunnlag, fremmer samtidig den forestilling at muslimer i Kina bør ha større krav på stimulans og beskyttelse enn andre «truande» i Kina, sett ikke bare fra de kinesiske myndighetenes side, men også som et absolutt normativt «kategorisk imperativ» for alle de kristne i Vesten Morken forsøker å nå og overbevise med sin bent frem «utrolig frekke» og nærmest bevisstløse – eller utilgivelig naive - propaganda og retorikk.

For hva vil man ha «en vanlig kineser» - og for den saks skyld: en vanlig nordmann - til å tro? At islam og kristen tro er like farlige?

Hallgeir Oppraak

fredag 27. mars 2020

Globalismen er problemet, korona-viruset ikke

Av Dan Odfjell. 

For tenk etter, verden går til nedstengning og økonomisk depresjon, for hva? For nedsidene av globalismen som tydeligere og tydeligere nå viser seg. 

Dansen rundt gullkalven fra finans-elitene i Davos og ellers - de har ansvarsløst forflyttet hjemlig produksjon (og sine nasjoners sikkerhets-hensyn) til billig-produksjon i Kina og ellers. Hva annet enn for egoistiske vinning? Som nå legger nasjonale økonomier i knus. 

I Norge med bortreiste myndigheter uten hjemlig beredskap hverken medisinalt eller for andre forsvars- og/eller forbruks-nødvendigheter. Og se et EU nær forsvarsløst og kledd naken fremstår - utopisk uten grenser. Og uten kontroll i troen på fri flyt for økonomiske vinning. Men uten tanke eller reelt forsvar for den kriminelle flyten. Og seg sterkt også innvandrings-truet. Som de sier i Sverige, det her går åt helvete.

Til selv-forsvar sa Ursula van Lyen som EU-sjef i dag at stengte lande-grenser hindrer kontroll av epidemien. Innen hvert enkelt land stenges det imidlertid ned nettopp for å kontrollere epidemien, og folk blir innstendig bedt om å holde seg hjemme etc. Men EU mener kanskje det motsatte? 

Det skjøre EU byggverket faller nå på egoisme og ren dumhet. For se, igjen får Donald Trump rett. Allerede før valget 2016 gjorde han uttrykkelig oppmerksom på at en farlig handelsmessig ubalanse i verden som måtte adresseres, at USA måtte ta seg selv tilbake etter åtte år med Obama. Og at USA ikke lenger kunne la seg true hverken fra Russland eller av Kina. Samt uttrykkelig at industri ut-flagget til Kina måtte søkes tilbake-ført til fordel for de av demokratene glemte amerikanske arbeiderne. De europeiske globalist-lederne gjorde narr av ham, bortsett kanskje fra nasjonalistiske Polen og Ungarn tror jeg.

Se nå hvem som mest har dummet seg ut. Klart det er globalistene inkludert Erna Solberg i nakenhet og panikk fordi deres tid nå synes over. Ikke lenger endeløse dyre utredninger, kommisjoner og allslags annet byråkrati og reisevirksomhet som utsendingene har levd godt av. Et EU uten ansvar ei heller ideologisk mangfold. Lenge som lemen på vei mot havet. "EU-omeletten» var relativt lett å lage. Med forskjellig og forskjellig-artede land på de forskjelligste måter lokket eller truet ombord. Men å få denne omeletten tilbake i eggene/til nasjonal-stater blir langt vanskeligere. Brexit i grevens tid... For det skjøre udemokratiske EU har vist seg både arrogant og folke-fiendtlig. Og aller verst foruten den FN bærekraften som Erna Solberg maser om. Hennes tid er over. Ta ansvar! Og ikke som din forgjenger ved å bli sittende. Nasjonalistene til fremad marsj. Det er ikke for sent å redde Norge.

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant.

torsdag 26. mars 2020

Til Bjørn Guldvog, Helsedirektoratet og Erna Solberg, statsminister

Foto: Tore Meek / NTB scanpix
Av Norvald Aasen. 

Jeg ser på rulleteksten på NRK sine nyhetsendinger at "20000 nordmenn KAN være koronasmittet". TV2 skjermer jeg min husstand for, det er ille nok med NRK. 

Stadig ser vi at alle i Norge blir benevnt som "nordmenn" dette selv om svært mange, kanskje opp mot 1,5 mill. av bosatte i Norge, nå er av annen etnisk bakgrunn enn norsk/nordmenn.

Dette kan virke som noe ubetydelig å ta opp i disse koronatider, men for oss som stadig ser at det praktiseres propaganda med den hensikt å utslette nordmenn som et eget folk med en mange tusenårig historie i Norge så er dette  provoserende.

Det ville vært svært enkelt både av media og politikereliten, og andre med samme hensikt, å nytte en mer korrekt formulering, f.eks. : 20000 personer i Norge KAN være koronasmittet. Dette ville vært korrekt da trolig ikke bare nordmenn "smittes". Men eliten, media og deres meningsfeller, ville selvsakt ikke da kunne provosert og plaget det folket som historisk hører hjemme her sammen med samene. Og da hadde jo deres hensikt falt bort. Og statsministeren har jo selv erklært på en internasjonal sammenkomst at nordmenn ikke har noen egne rettigheter i vårt eget fedreland.

Så kommer altså denne personen, Erna Solberg, frem i TV-ruta i tide og utide og forteller oss om at vi skal ha tillit til henne og regjeringen, og at Norge er et "tillitsamfunn". At monarken på Kongsætera har samme budskap i sin tale er for meg uten verdi. Han har jo selv uttalt at nordmenn har innvandret fra bl.a. Afghanistan, Pakistan, Somalia osv.

Det er lenge siden Norge var et tillitsamfunn. Den tilliten vi engang hadde til samfunnets styrende har gradvis blitt nedbrutt og ødelagt av myndigheter og deres lakeier gjennom de siste 30 årene. 
Denne nedbrytingen av tillitsamfunnet begyndte med Gro Harlem Brundtland og har fortsatt siden, og nå er det fru Solberg som viderefører denne nedbrytingen sammen med sine medsammensvorne og media, samt endel andre spesielt utvalgte og høylytte.

Nei, jeg har ikke lenger tillit til myndighetene og det de foretar seg overfor folk og mitt fedreland. Nordmenn mister sitt land og Norge mister sitt folk - for all fremtid! Dette er vårt endeligt og vår skjebne å bli slaver av fremmede herrefolk og deres "norske" medløpere.

Norvald Aasen, 
6983 Kvammen  

onsdag 25. mars 2020

Her er "the aweful truth" - Norge har ingen presse

Av Kirkehøyden. 

Denne e-posten skulle være en kommentar til ANDERS GIÆVER i VG, men den sendes til deler av løgnmedia, KUD, Stortingskomiteen, med flere: 

Det er like greit at dere legger ned dekningen av USA og Trump, for den er like korrupt som dekningen av Midt Østen, hvor dere er propaganda-armen til terrororganisasjoner som PLO og HAMAS, finansiert av Norge. 

Du, Giæver, reiste rundt før valget for å gjøre narr av Trump velgere, uten peiling på hva som rørte seg i det amerikanske folket, som dere også skjuler for det norske publikum, for ikke å avsløre løgnene: 

Disse velgerne var like smarte som den middelklassen og "the blue collars workers" som valgte inn Reagan i 1980, etter "appeaser" og Chamberlain klonen Jimmi Carter. Han som kysset Breshnev i Wien - til ingen nytte. Reagan reddet verdens økonomien, avsluttet den kalde krigen, bragte "the evil empire" i kne uten ett eneste skudd, bare med støtte fra Margareth Thatcher. Han fikk også bare dritt fra dere "pressefolk og eksperter."

Og dere dro mannsterke over for å feire Hillary fyke gjennom glasstaket på sopelimen, den mest korrupte, ukvalifiserte, som har stilt til valg noen gang. Like ille som "manchurian candidate" Obama. Dere har ingen peiling på hvem denne onde heksa Hillary- og muslimen Hussein Obama er.

Trump har endog utrettet mer enn Reagan på under halve tiden. Alt fortiet av den norske "pressen"! Hans Rustad/ Document.no har med presisjon dekket alt i detalj - en privat Avis, leser finansiert, uten ressurser, sammenlignet med dere subsidierte dilettanter og "fakere". Herunder har dere fortiet den ulovlige spioneringen på Trump lenge før valget, og et regelrett statskupp-forsøk etter valget, ledet av Obama, CIA, DOJ, FBI, NSA med flere. Alt sammen fortiet av dere lissom pressefolk og journalister.

Fra DJT kom ned rulle trappen, til Mueller kom tomhendt etter to år, så Kavanaugh, og da Demokratene bestemte seg for "impeachment" før han hadde tiltrådt, bare for å komme opp med ingenting. Alt for å dekke over egen grov kriminalitet, unprecedented i amerikansk historie. 

Dere skjønner ikke bæret! Dere er kun bestemt på ødelegge denne hedersmannen, sammen med korrupte MSM i USA. Dette er norske 68eres anti amerikanisme, som kuppet redaksjoner, "utdanningssystemet" og "journalistutdanningen," til denne dag. Fordummet gjennom to generasjoner.

Alt dere har bragt fra USA er halmstrå, avskrift fra Trumphatere i USA. Antagelig sitter dere alle og ser på CNN. Det virker som dere tror dere skal få ære sammen med korrupte/ "farke news" MSM i USA. Leke WaPo, Woodward & Bernstein, som i denne omgang er del av "the swamp."

Hva som er begått mot DJT er tusen ganger ++ verre enn Watergate. Og dere tror dere er journalister og pressefolk? En dag skal sannheten fortelles. Det kan ikke skje nå, fordi norske media "forskere" er like korrupte som dere, og våre broilere i politikken er uvitende. De får med seg Aftenkampen, Dagsrevyen og TV2. De tror Norge har en sannferdig presse, som de subsidierer til langt over ørene.

Dere ikke noen veteraner, som bruker andre internasjonale kilder, som kan fortelle hvor ille det er. Hør på disse to uvitende dustemikklene, en må klype seg i armen for å tro at det går an:


Publiser gjerne denne kommentaren om noen vil - uten mitt samtykke.

Kirkehøyden

tirsdag 24. mars 2020

Selvbildet omvendt proporsjonalt med kompetansen

Av Dan Odfjell. 

Det var skribenten Ragnar Larsen som ga meg dette slående uttrykket som så godt passer på dagens overmodige politiker-klasse - med svært få unntak. Samt mht riksmediene som hjelper til med å tildekke heller enn å avdekke samfunns og verdens realitetene. Ufortjent tjener mediene nemlig på tildekning, selv om det er helt på tvers av deres samfunnsoppdrag. Som er å røske opp i all elendighet. 

Ufortjent hvorfor? For det øker medienes makt og gjør deres «klippe og lim» jobb lettere samt samfunnet fortsatt farlig ensrettet. Kritisk grave-journalistikk evnes eller villes ikke fra de mange u-kompetente overfladiske lettvekterne. Med redaktører som er politisk bevisst utplasserte nettopp for å bevokte det «erobrede» norske menings-monopolet. Som staten med folkets penger subsidierer. Snakk om urett og snakk om å sette reven til hønsegården til et konservativt lett, brutalt og ensidig politisk slakt.

Nå er det ovenstående et innledende poeng og gufs fra virkeligheten. Om et norsk nær tapt demokrati, nå meget nær til et demo-diktatur blitt. Og her vil jeg samtidig adressere den ubegripelig nyopprettede Ytringsfrihets Kommisjonen. For hva - når Grunnloven allerede har den saken avklaret. Nemlig full ytringsfrihet i et fritt og selvstendig land og antatt velfungerende demokrati - hvor ytringsfriheten utgjør selve grunn-planken. Eller tar jeg feil? Er der kanskje skjulte EU regler (som Norge ikke er medlem av) som «fordrer» norsk «lydighet»? Eller er dette nok en Kommisjonen for å berede grunnen til nye skjeve tiltak for å beskytte eliten og myndighetene fra eget folk? Jeg som vokste opp og trodde at politikerne var til for oss, ikke vi for dem? Er tjener-rollen satt på hodet som i de totalitære samfunn?

Sammensetningen i Ytringsfrihets Kommisjonen inviterer ikke til tillit. Dette er Tordenskjolds soldater på rundt-og-rundt marsj. Vi ser de samme hele tiden. Det virker som Erna Solberg  spiller for tid og later som regjeringen gjør et stykke arbeid. Jeg sier Erna Solberg, men dette vaset kommer nok fra en eller flere av hennes rådgivere, de samme som rådet henne til å eksponere seg maksimalt med stadig billeder av travle seg selv. Vi er slik blitt pepret med allslags uvesentligheter, ikke statsmann-aktig overhodet. Men nå etter korona-pandemien er det iallfall slutt på hennes ustanselige utenlands aktivitet - for å fremme seg selv for FN?

Erna Solbergs forfeilede EU prosjekt og drøm synes torpedert, og godt er det. Mennesket spår, men Gud rår heter det. For nær hele verden er satt på hodet gjennom pandemiens mange konsekvenser som, i skrivende stund, er uforutsigbare. Jeg håper Norge slipper relativt lett fra korona-krisen, slik kalt. Og at vi kommer tilbake til det normale, dvs normale nasjonale tider. At globalismen erstattes med en politikk som tar høyde for landets langsiktige beste interesser, ikke de fremmedes. Og at ytringsfriheten overhodet ikke, av den ovenfor nevnte Kommisjonen av bevisst «beærede» medlemmer, tukles ved. Og brukt i et regissert politisk spill.

Lær mer om forrædere, dvs vårt «totalitære» det statlige Medietilsynet gjennom kronikken fra Hans Rustad på document.no idag 23/3/20: «Mediebase over norske medier utelater de alternative». Konkluder deretter selv. Og det samme om verdens tilspissede geo-politiske realitet gjennom Rustads andre kronikk idag. Med den korte tittelen «Trump-hatet er dødelig. For Norge».

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant. 

mandag 23. mars 2020

SV: – Vi bør bruke en stor andel av krisepengene til grønn omstilling

Fra abcnyheter

Partiet mener coronakrisen er en anledning til å kutte utslipp, skape arbeidsplasser og sikre en mer rettferdig fordeling av samfunnets ressurser. De får støtte fra Arbeiderpartiet og MDG.

Lederen for det Internasjonale energibyrået (IEA) mener coronavirus-pandemien gir myndigheter verden over en historisk mulighet til å akselerere overgangen til fornybar energi, ved å stimulere fornybar-næringen økonomisk når krisen er over.

Flere norske partier ønsker å følge opp denne oppfordringen.

– Vi må tenke at vi skal bruke denne krisen til å kutte utslipp, skape arbeidsplasser og sikre en mer rettferdig fordeling av samfunnets ressurser. De tre tingene må være ledetråden for oss framover, sier stortingspolitiker i Energi- og miljøkomiteen Lars Haltbrekken (SV) til ABC Nyheter.

Mens de foreløpige tiltakene for å takle coronavirus-pandemien handler om å holde folk hjemme, og fører til brems i økonomien, kan krisepakker på sikt stimulere norsk økonomi til å komme i gang igjen så fort utbruddet er over. Den muligheten mener SV Norge bør bruke til å få til en enda raskere omstilling til grønn industri enn planen er i dag.

Helt konkret ønsker partiet at Norge gjennom framtidige, økonomisk krisepakker sprøyter inn ekstra penger i tre næringer.

SV ønsker en storstilt satsing på energieffektivisering av den eksisterende bygningsmassen i form av etterisolering og installering av solcellepaneler for å skape nye arbeidsplasser i bygg- og anleggsbransjen.

Partiet vil investere mer penger i havvind og maritim industri.
De vil finansiere de to prosjektene på Klemetsrud og i Breivik for CO2-fangst- og lagring.

– Det er ting vi nå jobber for å få inn i krisepakkene som har til hensikt å holde hjulene i økonomien i gang. Det vil gjøre norsk økonomi mindre sårbar for klimautfordringer og den klimakrisen vi står foran.

– Vi bør bruke en stor andel av krisepengene til grønn omstilling, understreker Haltbrekken.

Les hele saken på abcnyheter.

søndag 22. mars 2020

Vandring gjennom livet

Av Olav Hermod Kydland.
Heb 12,1-3:

"Så la oss derfor, da vi har en så stor sky av vitner omkring oss, legge av alt som tynger, og synden som henger så fast ved oss, og løpe med tålmodighet i den kamp vi har foran oss, med blikket festet på Jesus, han som er troens opphavsmann og fullender. For å oppnå den glede som ventet ham, led han tålmodig korset, uten å akte vanæren, og har nå satt seg på høyre side av Guds trone. Ja, gi akt på ham som utholdt en slik motstand fra syndere, for at dere ikke skal gå trett i deres sjeler og bli motløse."

Noe er felles for alle mennesker, og noe er forskjellig. – Vi er alle født til verden, og vi må en gang forlate den. Men hvordan livet arter seg og hvordan den enkelte opplever livet, er forskjellig.
Kampen på arenaen
Ordet sammenligner kristenlivet med en kamp eller løp på arenaen, den åpne plass på amfiteateret. – På lignende måte som deltakerne legger av seg alt som tynger før start, oppfordres vi til å "legge av alt som tynger, og synden som henger så fast ved oss". Med andre ord oppfordres vi til å legge av jordiske sorger og bekymringer, vonde følelser og våre syndige tanker, ord og gjerninger. Hvorfor? – For disse ting og forhold vil ta kreftene og motet fra oss og dermed hemme oss under livsløpet.
En sky av vitner
Liksom tilskuerne omkranset arenaen, har vi mange vitner til vårt livsløp eller livskamp. Ifølge kapitel 11 i Hebreerbrevet er dette trosvitner fra den gamle pakt. Men vekten ligger ikke på at de ser oss, men at deres liv under forskjellige forhold, er forbilledlig for oss som lever i den nåværende verden.
Både menn og kvinner er nevnt – som i liv, arbeid, lidelse og død, holdt fast ved Herrens løfter om en kommende Messias selv om de ikke fikk oppleve hans jordiske komme. – Blant dem som er nevnt er Moses, som Herren kalte til å lede israelittene fra trelldommen i Egypt til løftets land – et bilde på den troendes vandring i denne verden mot himmelen.
Bli ikke motløs
Under vandringen er det viktig å ha blikket rettet mot noe bestemt. Ordet taler om å ha blikket rettet på Jesus, troens opphavsmann og fullender. Han er vår Frelser og Forbilde. Han led korsets død , men Gud reiste ham opp fra de døde og opphøyet ham og gav ham herredømme over alt og alle. – Selv om vi vet og erkjenner dette, hender det ofte at vi blir trette og motløse under livets skiftende forhold. Av og til føles det som om alle ting mislykkes. Hva skal vi gjøre da? – Da skal vi gi akt på Jesus, som led og døde i vårt sted – en stedfortredende strafflidelse. Vi kan til alle tider vende sinn og tanker til ham, og han vil høre vår bønn og trøste oss under vandringen ved sitt ord.
Tap ikke motet , du kjære,

For så er det dyreste tapt!
Gud har en lekse å lære
Hvert menneskebarn han har skapt.
Vi skal kun bie og bede,
Og bede og bie på ny,
Når solen er aller lengst nede,
Da bær det det mot morgengry.
Det kors som har tynget din nakke,
Kan blive din rikeste sang,
Og da kan det skje du vil takke
For det som du gråt for en gang.

(Svend Rehling)


lørdag 21. mars 2020

– Før EØS hadde vi statlig Medisinaldepot. Nå har vi medisinmangel

Fra abcnyheter

Lenge før corona-krisen var det ikke bare mangel på smittevernutstyr, men legemidler i Norge. Pensjonert overlege Astor Reigstad beklager at statsmonopolet som skulle trygge beredskapen, ble avviklet.

– Norge er veldig sårbart ved en eventuell krig eller krisesituasjon, idet egenproduksjon av medisiner er relativt liten. Stort sett alt engangsutstyr som brukes i våre sykehus, må også importeres, sa Frps respekterte helsepolitiker John Alvheim i Stortinget 27. mars 1996.

– Det er således særdeles viktig at en i tillegg til beredskapslagrene for det enkelte sykehus også har et tilstrekkelig sentralt lager av medisiner og sykepleieartikler, la han til.

Diskusjonen dreide seg om det da statlige monopolet Norsk Medisinaldepot (NMD), som blant sine mange oppgaver skulle sikre at det til enhver tid var et betryggende beredskapslager av medisiner i Norge.

To tiår senere viste det seg at situasjonen Alvheim var opptatt av å unngå, har oppstått i Norge.

De siste årene har nyhet på nyhet kommet om at medisiner mangler, at globale, kompliserte verdikjeder har gjort oss svært så sårbare.

Nå rykker pensjonert overlege ved Rikshospitalet, Astor Reigstad ut. Han satt i sin tid også i Norsk Medisinaldepots (NMD) råd og bedriftsforsamling.

Les hele saken i abcnyheter.

fredag 20. mars 2020

Oss folkeflertallet imellom, herved offentlig utropt:

Av Dan Odfjell. 

Den politiske eliten betrakter Norge dessverre kun som en befolkning, ikke som en fri og selvstendig nasjon. Som et folk inntar vi derfor og herved en rettmessig forsvars posisjon som den nasjonen vi er, enten det nå gjelder korona-viruset eller globalistisk-relaterte byrder. Befolkningen ønskes av den politiske eliten tydeligvis menings-styrt nær som i det gamle Sovjet. Det forklarer oss samtidig hvorfor de såkalte sosiale mediene urettmessig hetses. For  de sistnevnte «forstyrrer» maktens skjeve og egoistiske «kjørebane» som inkluderer gamle-befolkningen utskiftet.

Men gamle-befolkningen er ikke spurt, så våg ikke å snakke til oss om demokrati lenger. 

Vi tror forøvrig at korona-krisen er ute av kontroll. Men mener at den uansett blekner opp mot masseinnvandringens langt mer skremmende, mer langsiktige perspektiv. Men se, staten har bevisst tillatt og subsidiert dette uheldige menings-monopolet. Og aller verst, fortsetter å subsidiere det med våre penger, et menings-monopol som kjører det norske folket i senk. Om ikke vårt styre nå til et nær Sovjet lignende demo-diktatur er blitt vet ikke jeg. Og vår «unasjonale» statsminister, hun later seg borgerlig. Nei, dessverre det er hun ikke, hun ligner på Knut Arild Hareide. Som hun utrolig nok har tatt til sitt bryst.

Nå med korona-epidemien gjelder det at ikke næringslivet ødelegges gjennom myndigheters forsøk på det utopiske umulige. For vi er i en slags «krig» og må nå forholde oss pragmatiske, ikke slik politikerne søker oss «spill-lammet» til slaver av følelser og godhets ønsker - samt deres vanlige ja - begge deler, takk. For her må det prioriteres. Faktum er at korona-smittede friskner raskt til igjen, og at dødsraten blant folk under 50 år er meget lav. Jeg er selv over 80 og aksepterer lett at jeg er i såkalt risiko-alder. For vi må akseptere at «krig» koster, og støtte patriotisk opp om nasjonens beste. For en antatt tidsperiode også etter denne?

Men her og atter en gang støter vi opp mot den store forskjellen på nasjonalister og globalister. Sistnevnte som stadig og forgjeves pretenderer å kunne redde alt og alle, ja hele verden, og det sågar samtidig. Denne korona-krisen viser hvor totalt nytteløst akkurat det er, og at Svarte Svaner ikke kan bestikkes. Og hvilket skjørt byggverk EU i realiteten og nå falleferdig er blitt. Nei, Brussel-byråkratene mangler akkurat det ansvaret for, samt den folkelige patriotismen til (og det kultur-samholdet) som absolutt trengs for vår nasjons robuste forsvar i vanskelige tider.

Hva vi ser er det menneskelige opplagte, at når farene truer må hver familie og hver nasjon stå opp for seg selv. Ingen andre i den store verden - med fare for eget liv og helse - vil gladelig ofre seg selv for oss nordboere.  Ei heller tilsvarende vi for dem. For selvsagt, alle land står seg selv nærmest i nær alle viktige sammenhenger. Annet er sjarlatan tullprat. De nasjonale ledere som ikke forstår det, avsetter seg selv, og rett for våre øyner.

Konklusjon, i et sant demokrati må den frie folkevilje faktisk både pleies og respekteres. Det skjer ikke i Norge, tvert imot. Men det og all propagandaen til tross, folkeviljen sier fortsatt Nei til EU og Nei til dets navlestreng EØS, et folke-bedrag. Vi, folket, vil ha Norge tilbake som et fritt og selvstendig land, presist som bestemt i vår Grunnlov. Og kun med bilaterale handels-messige avtaler som er nasjonen klart hensiktsmessige, dvs «nødvendige» utover vårt allerede eksisterende WTO medlemskap. Som normalt rekker plenty. Så hør overhodet ikke på globalist løgnere. De har en så dårlige sak at de ikke en gang åpent tør forsvare den offentlig med fakta. For hver dag som går blir realitetene mer åpenbare.

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant.

torsdag 19. mars 2020

Koronakrise og massehysteri

Av Herr Tangen.

Min gode venn Bengt som jeg har kjent i ca. 20 år nå inspirerte meg til å skrive denne kronikken. Bengt, som er finlandssvenske har bodd i Norge i mange år og er en knakende fornuftig og klok kar, og sammen med andre venner utveksler vi nå og da meninger per epost. Noen av faktaopplysningene i denne kronikken kommer via ham. Han begynte sitt skriv med å si at «Nå ble det mye på en gang. Oljekrise, finanskrise, «klimakrise» og viruskrise. Banker og myndigheter har snart de påskuddene de måtte trenge til å innføre kontantforbud, stenge plagsomme medier, innføre tvungen massevaksinasjon, strengere ID-kontroll, gps-sporing av biler eller hva de måtte ønske»

Bengt begynner altså med å melde sin tvil om dette virkelig er en krise og om det vil brukes i annen øyemed, nemlig å få det kontrollsamfunnet man kan mistenke at styresmaktene alltid ønsker seg. Grunnen til at jeg også spør meg selv om koronaviruset er en krise er først og fremst etter å ha lest hvor lav dødeligheten er for de aller fleste av oss, dvs. de som er normalt sunne og friske. Pål Steigan på sin nettside steigan.no hadde en artikkel 15.mars om dødeligheten i Italia som så langt ser ut til å være det hardest rammede landet. Der kommer det bl.annet fram at 15% av de døde var over 90 år gamle, mens 90% var mer enn 70 år. Videre sier Steigan at «80% av de døde hadde to eller flere kroniske sykdommer. 50% av de døde hadde tre eller flere kroniske sykdommer. Kroniske sykdommer inkluderer hjerte- og karsykdommer, diabetes, pusteproblemer og kreft.
Mindre enn 2% av de avdøde var friske mennesker, d.v.s. mennesker uten eksisterende kroniske sykdommer».

I Norge dør det årlig mellom 40- og 50000 mennesker, de fleste av alderdom. Men ca. 900-1000 dør årlig av influensautbrudd, så «vanlig influensa» er altså en ikke ubetydelig dødsårsak allerede og har har vært det lenge. Som med koronaviruset er det allerede syke og svake eldre som dør. Grovt sett kan vi si at omlag 2% av alle nordmenn dør av denne sykdommen. 

Før noen misforstår så er det ikke min mening at vi ikke skal ta vare på gamle og syke mennesker. Bibelen oppfordrer oss til å ære de gamle, og ta vare på de syke og svake. SosialdarwinismeThomas Malthus sine tanker o.l har ingen plass i min tankegang selv om dette er tanker som virker å få gjenhør blant mange når man f.eks hevder at Jorda er overbefolket. Det jeg stiller spørsmål ved er myndighetenes strategi. I mitt svar til Bengt og andre samt delvis i en kommentar på SC 17. mars skriver jeg dette: 

«Man gruser omtrent hele Europas økonomi og kaster millioner ut i arbeidsledighet og permitteringer for et virus som ser ut til å være farlig for 2-5% av befolkningen. I stedet for å innføre isolasjon og nødvendige tiltak for denne gruppen av sårbare mennesker (pga. alder og sykdom) setter man nærmest hele kontinentet i karantene. Sannsynligvis ville isolasjon og særtiltak for de sårbare gruppene være nok og koste en brøkdel. For en gangs skyld kan det se ut for meg som om de utskjelte svenske lederne faktisk har mest rett. Hele situasjonen virker nærmest ufattelig om man da ikke ønsker å gjøre dette til en krise slik Bengt antyder. I kriser modnes fårene til endringer slik også en av EUs grunnleggere, den berømte Jean Monnet visste: 

-People only accept change when they are faced with necessity, and only recognize necessity when a crisis is upon them.

Norske myndigheter i likhet med de fleste i Europa og mange steder i verden innfører de mest drakoniske tiltakene sett i moderne fredstid og siden 2. verdenskrig. I denne prosessen ødelegger de mange menneskers levebrød som nå blir avhengige av offentlig støtte en god stund som igjen vil koste astronomiske beløp. De fleste forgjeldete europeiske landene har i virkeligheten ikke penger til dette annet enn ved å sette seg enda mer i gjeld. For selskapers og også privatpersoners del handler veldig mye om såkalt «avdragsfrihet» på lån (avdragsutsettelse), utsettelse av forfall på husleier og lignende tiltak. Mao. skyver man mye ut i tid; kjøper seg tid men vil totalt sett sitte igjen med en større regning. Spørsmålet kommer antagelig etterhvert til å bli stilt om man kunne gjort dette veldig mye billigere ved å «tillatte» viruset å smitte i den friske og sterke delen av befolkningen akkurat som ved vanlige influensaepidemier, og heller brukt en god del ressurser på å skjerme og behandle de utsatte blant oss. 

Bare framtida kan vise hva som skjer. Noe av det mest skremmende for meg er massehysteriet som oppstår for noe som umulig kan være "verdens undergang". Koronaviruset har tatt mange menneskeliv og det er leit, men man må sette det i perspektiv. Daglig verden rundt dør det f.eks 300 mennesker av giftige slangebitt. I USA dør 126 mennesker i trafikkulykker daglig, men ingen snakker om å stenge all «unødvendig» ferdsel. Daglig myrdes flere tusen enten forsettlig eller overlagt. Slik kunne man fortsette med en rekke eksempler som ikke får medienes oppmerksomhet, eller knapt nok. 

Spørsmålet for meg blir, hva kommer fårene til å gjøre den dagen man møter en virkelig krise? Da tipper jeg butikkhyllene vil tømmes for langt mer enn bare dassrullær, pasta o.l. 
Men hva kan man forvente når de dårlige hyrdene forteller fårene at nå er det krise? Da går man ut i butikkene og hamstrer til tross for vår statsministers oppfordring om det motsatte. 

I et bibelsk perspektiv står det neppe noe konkret om koronaviruset selv om veldig mange, også mennesker som ikke akkurat daglig leser Bibelen vet at det står endel om pest der også i en endetidssammenheng. Koronaviruset er derimot ingen straffedom fra Gud, men heller et resultat av å ikke lyde noen av de lovene som Han har gitt for at vi skal få gode og trygge liv. 


Denne «krisa» tror jeg også forteller oss at vi egentlig sliter med en lederskapskrise. Våre hyrder, altså et ofte brukt begrep i bibelsk sammenheng om våre ledere, de leder oss dårlig, for ikke å si elendig. Det er dessverre hva vi må forvente når det store flertallet av folket har vendt seg bort fra Gud som er den eneste som kan gi oss gode, trygge og harmoniske samfunn i det lange løp. Men en god stund framover vil Gud gi oss dårlige hyrder, og særlig èn som Sakarja 11 snakker om:

15 Herren sa til meg: «Utstyr deg igjen som en hyrde, en udugelig hyrde! 16 For se, jeg vil oppreise en hyrde i landet, en som

        ikke ser etter dem som går seg bort,
        ikke leter etter dem som går seg vill,
        ikke leger dem som er skadet,
        ikke sørger for mat til de friske,
        men spiser kjøttet av de fete dyr
        og river klovene av dem.»

17 Ve min udugelige hyrde,

        som forlater sauene!
        Sverd mot hans arm og høyre øye!
        Armen skal visne helt,
        og det høyre øyet slokkes ut.

Til slutt vil vi likevel igjen få de gode hyrdene, og ikke minst Jesus Guds sønn som øverste hyrde. Jeremia 23:

Da vil jeg sette nye hyrder til å gjete dem, så de ikke lenger skal skjelve av redsel, og ingen av dem skal savnes, lyder ordet fra Herren.

Den rettferdige spire 

5 Se, dager skal komme, lyder ordet fra Herren,

        da jeg lar en rettferdig spire
        vokse fram i Davids ætt.
        Han skal være konge og styre med visdom
        og gjøre rett og rettferd i landet.

6 I hans dager skal Juda bli frelst

        og Israel bo trygt.
        Og dette er navnet han skal få:
        Herren, vår rettferdighet. 

Herr Tangen

onsdag 18. mars 2020

Grande sin avgang

Av Norvald Aasen. 

Til Ola Elvestuen V, og statsminister Erna Solberg.

Dagsrevyen den 11.03. 2020 om avgangen til Trine Skei Grande.

I denne sendingen uttrykte du, Ola Elvestuen, din beundring for det Grande hadde gjort for Venstre og for Norge.

Vennligst fortell meg hva bra og godt denne dama har gjort for Norge. Venstre trengs ikke lenger om vi skal redde landet vårt fra å bli en koloni under fremmede herrefolk.

Til Erna Solberg: Din sutring med tårevåte øyne og ordene "at dette hadde ikke Trine fortjent" viser at du trolig heller ikke her er i takt med folkeflertallet meninger.

For min del må både frk Grande og Venstre seile sin egen sjø, det er ikke stort bedre det som kommer etter henne. 

Høyre var en gang mitt parti, den tiden er slutt!

Norvald Aasen, 
6983 Kvammen

tirsdag 17. mars 2020

Torpederer Korona-epidemien samtidig EU?

Av Dan Odfjell. 

Overskriften på document.no 13/3/20 fra skribenten Christian Skaug lød som følger: «EU reagerer tafatt, klønete og uten varme på enda en krise». Og teksten forklarte nærmere denne påstanden. Den innledende konsise oppsummeringen gjengir jeg her i sin helhet: 

«I en krise som rammer Europa, burde EU spille en konstruktiv rolle, og unionens ledere mane til samhold. EU-sentralbanksjef Christine Lagarde sier i praksis at hun ikke vil hjelpe Italia. Heller ikke kommisjonspresident Ursula von der Leyen er i nærheten av noen moder Europa. Kun nasjonale ledere viser viktige kvaliteter».

Jeg er ikke overrasket. Korona-krisen rammer nemlig store deler av Europa og fremkaller nesten krigstilstander på tvers av landegrenser og folkeslag, dvs uten et reelt emosjonelt felleskap. For EU er tydelig en skrøpelig konstruksjon uten ledere som evner å inspirere til et virkelig genuint folkelig samhold. Men ledet og bestående av høyt gasjerte karriere-byråkrater mest opptatte av seg selv..

Denne krisen belyser godt at det «overnasjonale» ikke holder, at globalismen ikke duger når virkelige kriser oppstår. Da må alle land tenke på seg selv og gjør det. EU er noenlunde funksjonell bare i godvær, for unionen mangler det limet som trengs for patriotisme og sin egen overlevelse. Som Christian Skaug påpekte i et påfølgende innlegg, at mens Christine Lagarde hadde snakket ned børsene måtte Ursula van der Leyen snakke dem opp igjen dagen derpå. Spillet er i gang, men totalt uten folkelig tillit.

Det største spillet i mellomtiden rettes mot Donald Trump hvor korona-krisen hensynsløst blir brukt mot ham både fra demokratene i USA og fra de venstrevridde mediene - og fra de barnslig og fornærmede europeiske landenes lederne, Norge inkludert. For nå skal han endelig taes ned... At de derved hjelper diktatur-regimene Kina og Russland spiller tydelig ingen rolle. Her i Norge med sosialist-roperten NRK i spissen. Snakk om vestlig forsvar og samhold.

Nasjonalt upatriotisk ser vi at Trumps motstandere håper på riktig dårlige økonomiske tider for å ta ham ned, at Korona-krisen ikke er så galt at den ikke er god for noe... Nå blir vi fortalt at den er hans skyld, selv om vi alle vet den startet i Kina. Vinklingen er at Trump ikke tidlig nok forsto og iverksatte tiltak. Men hva vet verden egentlig om hva Trump har tenkt og forberedt? Av alle verdens statsledere synes Trump den desidert mest resolutte, min enkle observasjon. Motstanden mot ham synes å være at han gjør dem nærmest til statister.

USAs demokratiske parti har fått Korona-krisen å spille på. Men de har tapt alle tidligere triks om Russland, Ukraina og senest med sin riksretts-strategi. Nå håper de på og spiller sågar upatriotisk på eget lands økonomisk tilbakegang. Men relativt til resten av verden ser USA økonomisk faktisk langt best ut, virus-krise eller ikke. De store svingningen på børsen forklares enklest med at Wall Street var rekordhøy takket være nettopp Trump. Og at en korreksjon uansett var forventet. 

Men relativt til resten av verden er USA fortsatt i en god posisjon, ikke minst nå som energi-selvforsynte. At oljeprisen stuper forandrer ikke det. Men olje-importerende land nyter godt av det så lenge det varer, noe som samtidig selvsagt er godt for verdens-økonomien. Den kan trenge en stimulans fordi Korona-krisen utvilsomt vil tynge meget tungt. Mye tyder på alvorlig dårlige tider foran oss, også i Norge. Forøvrig med en ganske ubehjelpelig regjering.

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant.

mandag 16. mars 2020

Om redaktør Giljes utydelige og forvirrende misjon og budskap

Av Hallgeir Oppraak. 

«Vi ser ut til å befinne oss i en situasjon hvor mange kristnes frimodighet har avtatt, og mange har blitt mindre innstilt på å innta upopulære standpunkter, skriver Tarjei Gilje i Dagen 070320.

Kommentar: Gilje er en sann kristenbyråkrat og så lite frimodig at det er påfallende. I hver setning forteller Gilje noe om seg selv, noe han burde forsøke å skjule eller bearbeide: At han er kjedelig. Og med indre spenninger som gjør ham uklar og underdanig, dvs: lite sant og overbevisende misjonerende. Jeg utdyper i forfølgelsen her, (holdt jeg på å si).

Gilje: …. vi ser at kraften i abortmotstanden har avtatt kraftig siden 1970-tallet. Sånn blir det gjerne når man har kjempet i massiv motvind i lang tid.

Gilje viser så til forskning og skriver at «Abort er et av de spørsmålene der nordmenn er mest samstemte.» Like vel, eller på tross av dette, skriver Gilje: Klassekampen forteller at hovedparolen i mange 8. mars-tog i år blir et krav om å fjerne nemndene. Det vil i så fall innebære den mest omfattende endringen i abortloven siden den ble vedtatt.

Han fortsetter: En av tre kirkeaktive støtter dagens abortlov. En av fire KrF-velgere at de støtter dagens abortlov. … Kanskje ligger noe av forklaringen i at selv Kristelig Folkeparti har strever med å utarbeide et helhetlig alternativ til dagens abortlovgivning.

Gilje: -Det er vanskeligere å være imot noe hvis man ikke helt vet hva man skal være for. Mye av forklaringen på at kampviljen har avtatt. … er at kristnes frimodighet har avtatt, og mange har blitt mindre innstilt på å innta upopulære standpunkter.

Gilje siterer så Bibelens salme 139, som ifølge Gilje, hittil har gjort det umulig for kristne å støtte dagens abortlov. «Det handler om at livet er gitt av Gud, og at ingen av oss har rett til å ta det i egne hender», skriver Gilje.

Så kommer et ledende «lammelsesspørsmål» fra «den lure misjonær» redaktør Tarjei Gilje: «Men hvordan skal idealer settes ut i livet? Det spørsmålet er det ikke alltid så lett å svare på».

Kommentar: Her argumenter Gilje for at tvilen er av større vekt og verdi enn troen. At tvilerne faktisk ikke bare KAN ha rett, men at de faktisk har rett, gitt det jeg vil kalle «den politiske virkeligheten», og at hvis de mener det seriøst, dypt og inderlig nok, så har livet like vel ingen sjanse, fordi spørsmålet kan være vanskelig å svare på. Til og med i livets største spørsmål, altså.

Og dette faktum må ikke bare «tvilen» så bøye seg for, uten å mukke, men også troen. (Gilje ser ikke at han her serviliserer seg under presset fra aborttilhengerne, de som umulig da kan ta Bibelen på alvor i dyp tro).

Likevel står den kristne overbevisningen fast, fortsetter Gilje. Når Jesus Kristus stod opp fra de døde, kan ikke kristne mennesker gå rundt og mene at det er greit å ta livet av barna sine.

Kommentar: Det ser ut for at Gilje her på en pen pedagogisk «korrekt» måte forsøker å skremme aborttilhengerne til å omvende seg. Han skremmer imidlertid ikke med Helvete, men med Jesu oppstandelse fra det døde! Det er sannelig litt av en forkynnelse! Det skal være «det glade budskap», slik Gilje ser det, og Dagen. Gilje bedyrer at han snakker «på livets vegne».
 
Gilje konstaterer så at det kan være rett å ta liv i krig og at mange forsvarer dødsstraff. Dette er noe ganske annet enn at den enkelte skal ha rett til å velge liv eller død for sitt ufødte barn.
Men, skriver Gilje: Selve lovgivningen er ikke primært et teologisk eller et kirkelig anliggende.

Kommentar: Her gir Gilje staten – dvs den til enhver tid politiske sittende makt - «carte blance» i abortsprømålet. Han skriver: Kirkens bidrag til debatten er først og fremst av etisk art.

Gilje forsøker så å vri sprømålet over fra statens anliggende til noe annet: «Hvis valget står mellom at et foster dør og at et foster og dets mor dør, er det bedre at kun fosteret dør». Med dette retoriske grepet forsøker Gilje å vri seg unna. Han forsøker kanskje å trøste, eller ufarliggjøre abort. Han forsøker kanskje å gjøre det til et gradsspørsmål, i alle tilfeller; antakelig i frykt for ikke å støte noen. Han vil – for å si det med litt andre ord - ha «alle» med på laget, - sitt lag: Det mest tolerante laget, må vi tro, og så får heller etikk og moral fly …

Gilje skriver så kjekt, så kjekt: Han er kommet for å rydde opp i sakene, klargjøre!. Men hva er det han rydder veien for? Han «irettesetter» riktig nok alle bispene i Bispemøtet: Bispemøtets uttalelse fra i fjor ga for liten oppmerksomhet til det etiske hovedspørsmålet knyttet til fosterets krav på livsvern. Det skulle være mulig å komme med en kraftfull oppfordring til å støtte og utvikle tiltak som kan få ned aborttallene, for eksempel økt økonomisk støtte til gravide i studentalder.

Så hva sier egentlig Gilje til bispene: Jo, «møtet» bør utvikle tiltak som kan få ned aborttallene. Gilje kritiserer med andre ord altså ikke biskopene for å være imot abort, - for dårlig eller svak moral eller antimoral - men for å unnlate å komme med «tiltak». Gilje forlanger intet svar fra biskopene som avklare hovedspørsmålet: U-moralen og anti-etikken i dette å ta et forsterliv. Det kommer tydelig vis i annen rekke, eller helt nederst i rekken av spørsmålene. Det viktigste er å treffe tiltak.

Gilje skriver riktig nok: Det er vanskelig å forstå at noen som vil kalle seg kirkeledere aktivt kan støtte dagens abortlov. Den er en ukristelig lov. (Han klager over at biskopene har kommet så langt bortfor alt som heter kristendom, skal vi tro ham på «stemmen», men ikke for umoral; han skriver at biskopene er ukristelig, ja vel, men umoralske? Eller onde? Nei, det kan Gilje ikke få seg til å skrive. Han må være meget redd for å fornærme biskopene, slik jeg ser det. Han må ha et enormt kategorisk imperativ inni seg for å være korrekt servil, - i mangel av et bedre ord, her og nå. Behovet for å være korrekt tvinger ham derimot til å «innta en maxime», en svært tydelig og beleilig selvbetjende slags ad hoc moral, men dette synes ikke å bekymre Gilje. Han er kanskje heller ikke klar over hva han gjør, sett i dette perspektivet. Det er sannelig svakt av en Redaktør …

- Kristelig Folkeparti har de lite å gå på - hvis kampen legges bort, fortsette Gilje. -Samtidig risikerer partiet å skape større avstand til andre enn den lille minoriteten abortmotstandere hvis de opprettholder den tradisjonelle linjen.

Kommentar: A, ha, så det er dette det dreier seg om. Partiet risikerer å skape større avstand; som om det skulle være umulig å skape mer nærhet nettopp til abortmotstanderne! Her skinner Giljes privat konstituerende moral igjennom: Det er flertallet som egentlig kan bestemme hva som er rett og galt i abortspørsmålet. Flertallet kan med andre ord trumfe Gud ord. Men var det ikke nettopp Guds bud som «frimodig» skulle komme først og trumfe «menneske-ordene» eller «menneskefrykten»?

Konklusjon: Giljes politikk forutsetter opportunismens primat, ja, den gjøres til absolutt imperativ og normerende, og overstyrende,  i de største og viktigste spørsmål og i spørsmålet om å verne de svakestes liv og soleklare rett til liv. Giljes etikk forutsetter at opportunismen og dermed verdinihilismen politisk legitimerer hans egen og biskopenes og «forhåpentlig alle kristnes «frimodigheten» i abort-spørsmålet. Giljes teologi retter seg etter tidens etiske mote og blir en moral uten substans og verdighet. (Ikke minst fordi Gilje sender ut motstridende signaler, noe som kan være basert i hans psyke). Den er et uttrykk for dyp, irrasjonell frykt like mye som den illustrerer en feighet som bare de alle mest «emosjonelt og servilt betinget korrekt tolerante» kan oppvise og standpunkter som ikke er noen standpunkter, men som overlater etikken og valgene til andre. (En form for hypermagi, med andre ord). Se om relativisme og toleranse og Om hypermagi, villspor og emosjoner, Den nye hypermagikeren, Om bl a Roe & Wade og juss i USA i dag, Klargjøring av det juridico-religico mennesket, Om Gilje, hatprat, manshard-syndromet, hypermagi og mücher

Gijle overlater til andre å ta standpunkt til om det er rett eller galt å ta liv. I seg selv er dette toppen av dette å «toe sine hender». Det er da ikke til å tro at Dagen kan stå inne for Giljes posisjon. Han «truer eller pedagogiserer» riktig nok med at «Jesus har stått opp fra de døde», men dette lyder hult, sett i sammenheng med resten av det han skriver. Han tror tydeligvis at tvil og inkonsistens i seg selv er det nådemiddel som skal til for å redusere abortproduksjonen.  

Men så skriver Gilje og tror at han slipper å ta stilling, fundamentalt, (annet enn i snakk):
«Men uavhengig av KrFs strategi skulle det fra et kristent ståsted stå fast at denne kampen ikke først og fremst handler om politisk lovgivning. Den handler om ærefrykt for Gud. … lovgivningen blir sjelden helt slik den enkelte av oss aller helst hadde ønsket. Vi risikerer alle å bli stilt overfor dilemmaer der det ikke er opplagt hvilken løsning vi bør velge. Men samtidig som vi erkjenner dette, må vi også kunne fastholde at vi alle har en etikk som går utover selve lovverket. På dette planet skulle kirken frimodig løfte frem livets verdi. Det er et definerende trekk ved en kristen kultur. Jesus døde og stod opp for å gi oss liv»

Sluttkommentar: Her tilgir Gilje både kristne og ikkekristne politikere og ikke-politikere på Guds vegne, nærmest for å gjøre alle til lags, og det attpåtil på forhånd, før inngrepene foretas, fordi noe annet ikke er politisk mulig.

Gilje tror kanskje at han kan redusere aborttallene på denne måten og at denne holdningen er mer moralsk enn å fortelle folk og politikere rett ut at abort er galt, enkelt og greit, fordi det uttrykkes i klartekst av Gud selv, både konsekvent og konsistent, Den allmektige og Altseende.

At Gilje ikke nevner Helvete med et ord, torde kanskje være overskriften over Tarjei Giljes etikk, filosofi og teologi. Eller mangel på sådan.


Hallgeir Oppraak