NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

tirsdag 17. mars 2020

Torpederer Korona-epidemien samtidig EU?

Av Dan Odfjell. 

Overskriften på document.no 13/3/20 fra skribenten Christian Skaug lød som følger: «EU reagerer tafatt, klønete og uten varme på enda en krise». Og teksten forklarte nærmere denne påstanden. Den innledende konsise oppsummeringen gjengir jeg her i sin helhet: 

«I en krise som rammer Europa, burde EU spille en konstruktiv rolle, og unionens ledere mane til samhold. EU-sentralbanksjef Christine Lagarde sier i praksis at hun ikke vil hjelpe Italia. Heller ikke kommisjonspresident Ursula von der Leyen er i nærheten av noen moder Europa. Kun nasjonale ledere viser viktige kvaliteter».

Jeg er ikke overrasket. Korona-krisen rammer nemlig store deler av Europa og fremkaller nesten krigstilstander på tvers av landegrenser og folkeslag, dvs uten et reelt emosjonelt felleskap. For EU er tydelig en skrøpelig konstruksjon uten ledere som evner å inspirere til et virkelig genuint folkelig samhold. Men ledet og bestående av høyt gasjerte karriere-byråkrater mest opptatte av seg selv..

Denne krisen belyser godt at det «overnasjonale» ikke holder, at globalismen ikke duger når virkelige kriser oppstår. Da må alle land tenke på seg selv og gjør det. EU er noenlunde funksjonell bare i godvær, for unionen mangler det limet som trengs for patriotisme og sin egen overlevelse. Som Christian Skaug påpekte i et påfølgende innlegg, at mens Christine Lagarde hadde snakket ned børsene måtte Ursula van der Leyen snakke dem opp igjen dagen derpå. Spillet er i gang, men totalt uten folkelig tillit.

Det største spillet i mellomtiden rettes mot Donald Trump hvor korona-krisen hensynsløst blir brukt mot ham både fra demokratene i USA og fra de venstrevridde mediene - og fra de barnslig og fornærmede europeiske landenes lederne, Norge inkludert. For nå skal han endelig taes ned... At de derved hjelper diktatur-regimene Kina og Russland spiller tydelig ingen rolle. Her i Norge med sosialist-roperten NRK i spissen. Snakk om vestlig forsvar og samhold.

Nasjonalt upatriotisk ser vi at Trumps motstandere håper på riktig dårlige økonomiske tider for å ta ham ned, at Korona-krisen ikke er så galt at den ikke er god for noe... Nå blir vi fortalt at den er hans skyld, selv om vi alle vet den startet i Kina. Vinklingen er at Trump ikke tidlig nok forsto og iverksatte tiltak. Men hva vet verden egentlig om hva Trump har tenkt og forberedt? Av alle verdens statsledere synes Trump den desidert mest resolutte, min enkle observasjon. Motstanden mot ham synes å være at han gjør dem nærmest til statister.

USAs demokratiske parti har fått Korona-krisen å spille på. Men de har tapt alle tidligere triks om Russland, Ukraina og senest med sin riksretts-strategi. Nå håper de på og spiller sågar upatriotisk på eget lands økonomisk tilbakegang. Men relativt til resten av verden ser USA økonomisk faktisk langt best ut, virus-krise eller ikke. De store svingningen på børsen forklares enklest med at Wall Street var rekordhøy takket være nettopp Trump. Og at en korreksjon uansett var forventet. 

Men relativt til resten av verden er USA fortsatt i en god posisjon, ikke minst nå som energi-selvforsynte. At oljeprisen stuper forandrer ikke det. Men olje-importerende land nyter godt av det så lenge det varer, noe som samtidig selvsagt er godt for verdens-økonomien. Den kan trenge en stimulans fordi Korona-krisen utvilsomt vil tynge meget tungt. Mye tyder på alvorlig dårlige tider foran oss, også i Norge. Forøvrig med en ganske ubehjelpelig regjering.

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant.