Koronakrise og massehysteri

Av Herr Tangen.

Min gode venn Bengt som jeg har kjent i ca. 20 år nå inspirerte meg til å skrive denne kronikken. Bengt, som er finlandssvenske har bodd i Norge i mange år og er en knakende fornuftig og klok kar, og sammen med andre venner utveksler vi nå og da meninger per epost. Noen av faktaopplysningene i denne kronikken kommer via ham. Han begynte sitt skriv med å si at «Nå ble det mye på en gang. Oljekrise, finanskrise, «klimakrise» og viruskrise. Banker og myndigheter har snart de påskuddene de måtte trenge til å innføre kontantforbud, stenge plagsomme medier, innføre tvungen massevaksinasjon, strengere ID-kontroll, gps-sporing av biler eller hva de måtte ønske»

Bengt begynner altså med å melde sin tvil om dette virkelig er en krise og om det vil brukes i annen øyemed, nemlig å få det kontrollsamfunnet man kan mistenke at styresmaktene alltid ønsker seg. Grunnen til at jeg også spør meg selv om koronaviruset er en krise er først og fremst etter å ha lest hvor lav dødeligheten er for de aller fleste av oss, dvs. de som er normalt sunne og friske. Pål Steigan på sin nettside steigan.no hadde en artikkel 15.mars om dødeligheten i Italia som så langt ser ut til å være det hardest rammede landet. Der kommer det bl.annet fram at 15% av de døde var over 90 år gamle, mens 90% var mer enn 70 år. Videre sier Steigan at «80% av de døde hadde to eller flere kroniske sykdommer. 50% av de døde hadde tre eller flere kroniske sykdommer. Kroniske sykdommer inkluderer hjerte- og karsykdommer, diabetes, pusteproblemer og kreft.
Mindre enn 2% av de avdøde var friske mennesker, d.v.s. mennesker uten eksisterende kroniske sykdommer».

I Norge dør det årlig mellom 40- og 50000 mennesker, de fleste av alderdom. Men ca. 900-1000 dør årlig av influensautbrudd, så «vanlig influensa» er altså en ikke ubetydelig dødsårsak allerede og har har vært det lenge. Som med koronaviruset er det allerede syke og svake eldre som dør. Grovt sett kan vi si at omlag 2% av alle nordmenn dør av denne sykdommen. 

Før noen misforstår så er det ikke min mening at vi ikke skal ta vare på gamle og syke mennesker. Bibelen oppfordrer oss til å ære de gamle, og ta vare på de syke og svake. SosialdarwinismeThomas Malthus sine tanker o.l har ingen plass i min tankegang selv om dette er tanker som virker å få gjenhør blant mange når man f.eks hevder at Jorda er overbefolket. Det jeg stiller spørsmål ved er myndighetenes strategi. I mitt svar til Bengt og andre samt delvis i en kommentar på SC 17. mars skriver jeg dette: 

«Man gruser omtrent hele Europas økonomi og kaster millioner ut i arbeidsledighet og permitteringer for et virus som ser ut til å være farlig for 2-5% av befolkningen. I stedet for å innføre isolasjon og nødvendige tiltak for denne gruppen av sårbare mennesker (pga. alder og sykdom) setter man nærmest hele kontinentet i karantene. Sannsynligvis ville isolasjon og særtiltak for de sårbare gruppene være nok og koste en brøkdel. For en gangs skyld kan det se ut for meg som om de utskjelte svenske lederne faktisk har mest rett. Hele situasjonen virker nærmest ufattelig om man da ikke ønsker å gjøre dette til en krise slik Bengt antyder. I kriser modnes fårene til endringer slik også en av EUs grunnleggere, den berømte Jean Monnet visste: 

-People only accept change when they are faced with necessity, and only recognize necessity when a crisis is upon them.

Norske myndigheter i likhet med de fleste i Europa og mange steder i verden innfører de mest drakoniske tiltakene sett i moderne fredstid og siden 2. verdenskrig. I denne prosessen ødelegger de mange menneskers levebrød som nå blir avhengige av offentlig støtte en god stund som igjen vil koste astronomiske beløp. De fleste forgjeldete europeiske landene har i virkeligheten ikke penger til dette annet enn ved å sette seg enda mer i gjeld. For selskapers og også privatpersoners del handler veldig mye om såkalt «avdragsfrihet» på lån (avdragsutsettelse), utsettelse av forfall på husleier og lignende tiltak. Mao. skyver man mye ut i tid; kjøper seg tid men vil totalt sett sitte igjen med en større regning. Spørsmålet kommer antagelig etterhvert til å bli stilt om man kunne gjort dette veldig mye billigere ved å «tillatte» viruset å smitte i den friske og sterke delen av befolkningen akkurat som ved vanlige influensaepidemier, og heller brukt en god del ressurser på å skjerme og behandle de utsatte blant oss. 

Bare framtida kan vise hva som skjer. Noe av det mest skremmende for meg er massehysteriet som oppstår for noe som umulig kan være "verdens undergang". Koronaviruset har tatt mange menneskeliv og det er leit, men man må sette det i perspektiv. Daglig verden rundt dør det f.eks 300 mennesker av giftige slangebitt. I USA dør 126 mennesker i trafikkulykker daglig, men ingen snakker om å stenge all «unødvendig» ferdsel. Daglig myrdes flere tusen enten forsettlig eller overlagt. Slik kunne man fortsette med en rekke eksempler som ikke får medienes oppmerksomhet, eller knapt nok. 

Spørsmålet for meg blir, hva kommer fårene til å gjøre den dagen man møter en virkelig krise? Da tipper jeg butikkhyllene vil tømmes for langt mer enn bare dassrullær, pasta o.l. 
Men hva kan man forvente når de dårlige hyrdene forteller fårene at nå er det krise? Da går man ut i butikkene og hamstrer til tross for vår statsministers oppfordring om det motsatte. 

I et bibelsk perspektiv står det neppe noe konkret om koronaviruset selv om veldig mange, også mennesker som ikke akkurat daglig leser Bibelen vet at det står endel om pest der også i en endetidssammenheng. Koronaviruset er derimot ingen straffedom fra Gud, men heller et resultat av å ikke lyde noen av de lovene som Han har gitt for at vi skal få gode og trygge liv. 


Denne «krisa» tror jeg også forteller oss at vi egentlig sliter med en lederskapskrise. Våre hyrder, altså et ofte brukt begrep i bibelsk sammenheng om våre ledere, de leder oss dårlig, for ikke å si elendig. Det er dessverre hva vi må forvente når det store flertallet av folket har vendt seg bort fra Gud som er den eneste som kan gi oss gode, trygge og harmoniske samfunn i det lange løp. Men en god stund framover vil Gud gi oss dårlige hyrder, og særlig èn som Sakarja 11 snakker om:

15 Herren sa til meg: «Utstyr deg igjen som en hyrde, en udugelig hyrde! 16 For se, jeg vil oppreise en hyrde i landet, en som

        ikke ser etter dem som går seg bort,
        ikke leter etter dem som går seg vill,
        ikke leger dem som er skadet,
        ikke sørger for mat til de friske,
        men spiser kjøttet av de fete dyr
        og river klovene av dem.»

17 Ve min udugelige hyrde,

        som forlater sauene!
        Sverd mot hans arm og høyre øye!
        Armen skal visne helt,
        og det høyre øyet slokkes ut.

Til slutt vil vi likevel igjen få de gode hyrdene, og ikke minst Jesus Guds sønn som øverste hyrde. Jeremia 23:

Da vil jeg sette nye hyrder til å gjete dem, så de ikke lenger skal skjelve av redsel, og ingen av dem skal savnes, lyder ordet fra Herren.

Den rettferdige spire 

5 Se, dager skal komme, lyder ordet fra Herren,

        da jeg lar en rettferdig spire
        vokse fram i Davids ætt.
        Han skal være konge og styre med visdom
        og gjøre rett og rettferd i landet.

6 I hans dager skal Juda bli frelst

        og Israel bo trygt.
        Og dette er navnet han skal få:
        Herren, vår rettferdighet. 

Herr Tangen