Oss folkeflertallet imellom, herved offentlig utropt:

Av Dan Odfjell. 

Den politiske eliten betrakter Norge dessverre kun som en befolkning, ikke som en fri og selvstendig nasjon. Som et folk inntar vi derfor og herved en rettmessig forsvars posisjon som den nasjonen vi er, enten det nå gjelder korona-viruset eller globalistisk-relaterte byrder. Befolkningen ønskes av den politiske eliten tydeligvis menings-styrt nær som i det gamle Sovjet. Det forklarer oss samtidig hvorfor de såkalte sosiale mediene urettmessig hetses. For  de sistnevnte «forstyrrer» maktens skjeve og egoistiske «kjørebane» som inkluderer gamle-befolkningen utskiftet.

Men gamle-befolkningen er ikke spurt, så våg ikke å snakke til oss om demokrati lenger. 

Vi tror forøvrig at korona-krisen er ute av kontroll. Men mener at den uansett blekner opp mot masseinnvandringens langt mer skremmende, mer langsiktige perspektiv. Men se, staten har bevisst tillatt og subsidiert dette uheldige menings-monopolet. Og aller verst, fortsetter å subsidiere det med våre penger, et menings-monopol som kjører det norske folket i senk. Om ikke vårt styre nå til et nær Sovjet lignende demo-diktatur er blitt vet ikke jeg. Og vår «unasjonale» statsminister, hun later seg borgerlig. Nei, dessverre det er hun ikke, hun ligner på Knut Arild Hareide. Som hun utrolig nok har tatt til sitt bryst.

Nå med korona-epidemien gjelder det at ikke næringslivet ødelegges gjennom myndigheters forsøk på det utopiske umulige. For vi er i en slags «krig» og må nå forholde oss pragmatiske, ikke slik politikerne søker oss «spill-lammet» til slaver av følelser og godhets ønsker - samt deres vanlige ja - begge deler, takk. For her må det prioriteres. Faktum er at korona-smittede friskner raskt til igjen, og at dødsraten blant folk under 50 år er meget lav. Jeg er selv over 80 og aksepterer lett at jeg er i såkalt risiko-alder. For vi må akseptere at «krig» koster, og støtte patriotisk opp om nasjonens beste. For en antatt tidsperiode også etter denne?

Men her og atter en gang støter vi opp mot den store forskjellen på nasjonalister og globalister. Sistnevnte som stadig og forgjeves pretenderer å kunne redde alt og alle, ja hele verden, og det sågar samtidig. Denne korona-krisen viser hvor totalt nytteløst akkurat det er, og at Svarte Svaner ikke kan bestikkes. Og hvilket skjørt byggverk EU i realiteten og nå falleferdig er blitt. Nei, Brussel-byråkratene mangler akkurat det ansvaret for, samt den folkelige patriotismen til (og det kultur-samholdet) som absolutt trengs for vår nasjons robuste forsvar i vanskelige tider.

Hva vi ser er det menneskelige opplagte, at når farene truer må hver familie og hver nasjon stå opp for seg selv. Ingen andre i den store verden - med fare for eget liv og helse - vil gladelig ofre seg selv for oss nordboere.  Ei heller tilsvarende vi for dem. For selvsagt, alle land står seg selv nærmest i nær alle viktige sammenhenger. Annet er sjarlatan tullprat. De nasjonale ledere som ikke forstår det, avsetter seg selv, og rett for våre øyner.

Konklusjon, i et sant demokrati må den frie folkevilje faktisk både pleies og respekteres. Det skjer ikke i Norge, tvert imot. Men det og all propagandaen til tross, folkeviljen sier fortsatt Nei til EU og Nei til dets navlestreng EØS, et folke-bedrag. Vi, folket, vil ha Norge tilbake som et fritt og selvstendig land, presist som bestemt i vår Grunnlov. Og kun med bilaterale handels-messige avtaler som er nasjonen klart hensiktsmessige, dvs «nødvendige» utover vårt allerede eksisterende WTO medlemskap. Som normalt rekker plenty. Så hør overhodet ikke på globalist løgnere. De har en så dårlige sak at de ikke en gang åpent tør forsvare den offentlig med fakta. For hver dag som går blir realitetene mer åpenbare.

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant.