NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

mandag 31. august 2020

Så stor sjanse er det for å bli smittet av koronaviruset på butikken

Vi gjengir her en artikkel som jeg tror kan være en viktig påminnelse for oss alle. - Spikeren. 


– Det er en klar risiko, fastslår smitteekspert Bjørg Marit Andersen og kommer med en klar oppfordring til hvordan folk kan unngå å plukke opp det fryktede viruset på handleturen.

Etter en rolig start på sommeren, virker det nå som om en ny smittebølge skyller inn over store deler av landet. Romerike er intet unntak og de siste ukene har antall nye smittetilfeller økt også her.

Mange av smittetilfellene kan spores til utenlandsturer, men i flere av tilfellene er det ikke like enkelt å finne smittekildene.

Tidligere smittevernoverlege ved Ullevål, Bjørg Marit Andersen, mener mange av disse tilfellene trolig stammer fra offentlige rom som for eksempel dagligvarebutikker.

– Så hvor farlig er egentlig den nødvendige turen til butikken?

– På en skala fra 1 til 10, så vil det være veldig avhengig av om butikken får de besøkende til å bruke håndhygienemidler på vei inn. Bruker alle dette, så er det liten sjanse for å plukke opp smitten på handleturen. Er det derimot mange som ikke benytter seg av desinfiserende middel, så er vi nok oppe i 5 eller 6 på skalaen, mener Andersen.

Romerikes Blad har i flere dager forsøkt å få noen hos Folkehelseinstituttet til å si noe om denne problemstillingen. De har ikke hatt kapasitet til å svare denne uka, men henviser til informasjon som står på deres nettside.

Der står det blant annet «Forsking tyder på at koronavirus kan overleve på overflater fra få timer til flere dager, avhengig av type overflate, temperatur, sollys og luftfukt. Vi veit mindre om i hvilken grad virus som er avsatt på ulike overflater, kan smitte videre.»

– Neglisjering av smittevernet
Andersen kan knapt tro hva hun hører da Romerikes Blad presenterer tallene fra sine to undersøkelser på hvor mange som brukte Antibac på vei inn til butikken. Bare 8 av 100 spritet hendene på vei inn til Coop Obs på Jessheim i mars.

I august var resultatet noe bedre på butikkene Coop Obs og Meny på Jessheim. Likevel var det kun en femtedel av kundene som benyttet seg av butikkens håndsprit på vei inn.

– Dette er en neglisjering av smittevernet. Da gir man rett og slett blaffen og man tror ikke på tiltakene. Det er veldig synd, for det er en betydelig risiko å bli smittet i butikken. Hvis det var min butikk hadde jeg aldri sluppet inn noen uten at de brukte håndhygienemidlene, fastslår Andersen som stiller seg sterkt tvilende til at alle som unngikk å bruke butikkens håndsprit har sin egen Antibac, sier den tidligere smittevernoverlegen.

Fire av fem droppet håndspriten på vei inn i butikken: – Vi skulle selvfølgelig ønske at tallene var bedre

– Viruset kan leve i mange døgn
Smitteeksperten viser til at det er flere studier som viser at bakterier og virus lever lenge på flater.

– Kontaktsmitte er den hyppigste smitten og dette viruset kan leve i mange døgn i tørr tilstand. Hvis man tar på ting og har viruset på hendene, så vil det bli avtrykk på de flatene man tar på. Dermed er det stor sjanse for at man kan plukke opp viruset hvis man kommer etter en som er smittet, og tar på den samme varen eller i samme kjøleskapshåndtak, sier Andersen.

Dette bør du gjøre
Den tidligere smittevernoverlegen har klare råd til hva du bør gjøre i håp om å unngå koronaviruset på handleturen.

– Hvis man desinfiserer hendene både inn og ut av butikken, er man ganske mer beskyttet. I tillegg er min klare anbefaling at man vasker hendene med vann og såpe så fort man har kommet seg hjem fra handleturen. Dette bør skje før man pakker ut varene og tar på maten, sier Andersen.

Smitteeksperten er også tydelig på at det å holde avstand er blant de viktigste grepene for å unngå smitten.

– Det er svært viktig. Vi vet det forekommer luftsmitte, så jeg personlig mener man bør holde minst to meter avstand til andre. Jeg har opplevd at folk stiller seg helt oppe i ryggen på andre i butikken og det liker jeg dårlig.

For eldre personer og folk i risikogruppen gjentar hun det som var rådene allerede i mars.

– Jeg anbefaler at de går og handler tidlig på morgenen eller seint på kvelden når det ikke er så mange andre i butikken.

Mener butikkene må ta tak
Smitteeksperten har også en sterk oppfordring til butikkene og deres ansatte.

– Butikkene var veldig flinke i starten til blant annet å skille mellom rengjorte og brukte kurver eller vogner. Det synes jeg har blitt helt borte. Jeg mener butikkene må fortsette satsingen for å sikre at smitten ikke overføres. Personlig mener jeg også flere butikkledere burde være aktive ved inngangsdøren og stoppe de som ikke bruker butikkens håndsprit på vei inn, sier Andersen.

Bransjedirektør for dagligvare i Virke, Ingvill Størksen, sier at smittevernarbeidet er høyt prioritert i dagligvarebransjen.

– Det er ingen kjente eksempler på at kunder har blitt smittet på handletur. I tillegg er det få eksempler på at butikkansatte har vært smittet. Det tyder på at smittevernarbeidet har fungert godt. Samtidig er det viktig å slå ned på eksempler der renhold og annet smittevernarbeid ikke er godt nok.

– Har vist bort kunder
Når det kommer til bruk av Antibac før man entrer butikken, har Størksen inntrykk av at folk flest er flinke.

– Kundene får svært tydelig informasjon om at de skal vaske eller sprite hendene får de går inn i butikken, og vårt inntrykk er at kundene stort sett har vært flinke til å overholde dette og andre smittevernregler. Samtidig er det også enkelte eksempler på at kunder har blitt vist bort fra butikken når smittevernreglene ikke overholdes.

Gjorde skrekkfunn
I samarbeid med laboratoriet Mycoteam har TV 2 hjelper deg sjekket hvor mye bakterier det er på handlekurvene/handlevognene og melkeskapene til Rema 1000, Extra og Kiwi.

Av totalt 18 prøver, var det kun én handlevogn hos Extra og ett melkeskap hos Kiwi som hadde akseptable mengder bakterier.

– Jeg synes disse resultatene er litt nedslående. Jeg hadde forventet at det var færre bakterier og renere på overflatene, sier seniorrådgiver i Mycoteam, Ingeborg Bjorvand Engh til TV2.

Hun mener resultatene indikerer lite renhold i butikkene, samt dårlig håndvask blant kundene.

– Jeg hadde også forventet at folk var flinkere til å vaske hender og sprite hendene, og på den måten satt igjen mindre bakterier på overflatene de berører, sier Engh videre til kanalen.

– TV2s sak om smittevern i butikk, var en fin og viktig påminnelse både for kundene og butikkene, sier Størksen i Virke til Romerikes Blad.

søndag 30. august 2020

Det profetiske ord står fast

Av Olav Hermod Kydland. 

Og desto fastere har vi det profetiske ord, som dere gjør vel i å akte på. Det er som en lampe som lyser på et mørkt sted, inntil dagen lyser fram og morgenstjernen går opp i deres hjerter” 2 Pet 1,19.

Det profetiske ord, Guds ord, blir her sammenlignet med en lampe som lyser på et mørkt sted. Vi kjenner også til denne sammenligningen fra Salme 119,5 hvor salmisten bryter ut og sier: ”Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti”.

Apostelen Peter oppfordrer de troende til å akte på det profetiske ord, for det står fast til evig tid. Det er ikke vanlig menneskeord, men er fremkommet ved Guds Hellige Ånds inspirasjon. Guds Ånd åpenbarte for sine vitner hva de skulle skrive om og gav dem også de rette ord og uttrykk. Derfor er det profetiske ord, Guds ord i et menneskelig språk. Det samme gjelder også for det apostoliske ord i Det nye testamente. Derfor kan vi si at Guds ord, Bibelen, er Guds inspirerte og autoritative ord til evig tid.

Apostlene var øyenvitner til Jesu Kristi storhet. På det hellige fjell hørte også tre av dem røsten fra den aller høyeste herlighet som uttalte: ”Dette er min Sønn, den elskede, som jeg har behag i” 2 Pet 1,17.

Det profetiske ord om Jesu komme til jord hadde dermed gått i oppfyllelse, og Gud Fader stadfestet at Jesus er Guds elskede Sønn som Herrens vitner i den gammeltestamentlige tid ved Guds Ånd hadde kunngjort skulle komme til jord.

Jesus er det sanne lys som var i verden, men som ikke mange tok imot (se Joh 1,9-12). Men han tok all verdens synd og skyld på seg og døde en stedfortredende død for alle mennesker. Han stod opp fra de døde og for opp til himmelen hvor han sitter ved Guds høyre hånd og går i forbønn for sine (se Rom 8,34).

Det profetiske ord er som en lampe eller lykt som lyser på et mørkt sted. Verden ligger i mørket hvor synd og urettferdighet florerer, og hvor denne verdens gud hersker og har forblindet de vantros sinn. Derfor ser de ikke ”lyset fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds bilde” (2 Kor 4,4). De lever etter sine lyster i samsvar med sitt gamle menneske under tidsåndens målløse og forførende makt ved Satans bedrag og list. Bare Guds ord kan stoppe den enkelte som er på vei til dom og fortapelse. Ennå lyder Herrens kall til frelse og evig liv, men nådetiden er kort.

Men for dem som har tatt sin tilflukt til Jesus Kristus, lyser evangeliet opp og viser vei mot målet, mot den dagen som snart skal komme. Det er den dagen da Jesus skal komme igjen for å hente sin frikjøpte brud. Morgenstjernen varsler at morgenen kommer. Nå skal den ikke gå opp i øst, men i de troendes hjerter. I Åp 22,16 er ”den klare morgenstjerne” et bilde på Jesus Kristus. ”Morgenstjernen er da her et symbol på Kristus i hans triumferende komme, tenkt som en soloppgang i de troendes hjerter” (David Hedegård).

Når morgenstjernen går opp, da kommer Jesus igjen for å hente sine utvalgte. Det er som en soloppgang fra det høye, og natten er forbi for alltid. Da kommer Guds barn til å glede seg til evig tid. Da må mørke vike, og en evig sommer blir enhver til del som har elsket hans åpenbaring.

Sangeren sier det slik:

”Tenk når engang den tåke er forsvunnet
Som her seg senker over livet ned,
Når dagen evig klar er der opprunnet,
Og lys omstråler meg med himmelsk fred!

Tenk når en gang med utildekket øye
Jeg ham skal se som her jeg trodde på!
Tenk når jeg der mitt kne for ham skal bøye
Når jeg med takk skal for hans ansikt stå!”

(Wilhelm Andreas Wexels 1841. Nr 894, v. 1 og 4 i Sangboken).

lørdag 29. august 2020

Nei til å forandre flaggloven

Fra Olav Hermod Kydland. 

Det norske flagget med kors er et vakkert flagg som landet har vært stolt av i mange år. Flagget står for frihet og toleranse, og representerer nasjonen Norges kristne, kulturelle og historiske arv. Å tillate andre typer flagg på kommunale og offentlige flaggstenger vil bli en reklame for enkelte andre aktuelle grupper, og dermed ikke representere landet og folket. Bruk av andre typer flagg enn det norske flagget, vil skape strid og uenighet blant landets innbyggere.

Nåværende lov verner sterkt om bruken av det norske flagget på offentlige bygg. 

Unntaksbestemmelsene gir åpning for å bruke organisasjoners flagg ved aktuelle arrangementer. Begrunnelsen for å endre flaggloven er å gi kommunene større frihet mht. valg av flagg. Dette igjen er basert på at kommuner allerede har brutt flaggloven ved å flagge med regnbueflagget.

Vi oppfatter dette forslaget som en nedbygging av vårt nasjonale omdømme og vår nasjonale profil. Det er en tendens i tiden å bygge ned nasjonale gjerder/ grenser. Derfor kan det å ta bort vernet rundt bruken av det norske flagget ses på som enda et ledd i arbeidet for globalisering, utvisking av landegrensene og nedtoning av nasjonalfølelsen. Det er ikke Norge tjent med etter vår oppfatning!

Regnbueflagget symboliserer en virkelighetsforståelse og ideologi som står i sterk kontrast til det korsmerkede norske flagg. Det representerer etter vår oppfatning en politisk og ideologisk vinkling som er lite ønskelig å formidle fra våre offentlige bygg. Det er et flagg som splitter og det symboliserer normløshet på det seksuelle området. 

Det representerer et verdisyn som bryter med vår kristne arv, lære og kultur, og følgelig skaper det dype skiller og konflikt blant det norske folk. Bruk av regnbueflagget vil være ideologisk innslag fra det offentlige. Slik representerer det ikke landet og folket, men vil bidra til å uthule nasjonalfølelsen i det norske folk.

Vi ser ingen grunner til å innføre noen av alternativene til ny flagglov.

Vi oppfordrer følgelig regjeringen og Stortinget til ikke å forandre flaggloven.

Jostein Bjerga
Bjarne Bjelland
Olav H. Kydland

(Denne høringsuttalelse sendes også til departementet med mange flere underskrivere.)

Andre kan skrive seg på ved å sende melding til Jostein Bjerga (jbje@lyse.net), Bjarne Bjelland (bjellandbjarne9@lyse.net) eller til undertegnede (olav.kydland@lyse.net).

Olav Hermod Kydland


fredag 28. august 2020

Jacob Blakes familie 'disgusted' av Kenosha opprør og vold, hans mor gir Trump en unnskyldning

Fra RT.com.

Julia Jackson, moren til den 29 år gamle Jacob Blake som ble skutt syv ganger av politiet under en krangel i Kenosha, Wisconsin, sier at hun og familien er motbydelig av opprør og plyndring i byen deres.

"Familien min og jeg er veldig såret og helt ærlig forferdet," sa Jackson i et TV-intervju.

“Og som hans mor sier jeg, vær så snill å ikke brenn opp eiendom og forårsake kaos og rive deres egne hjem i min sønns navn. Dere burde ikke gjøre det. Folk burde ikke gjøre det uansett, hverken ved å bruke barnet mitt eller andre foreldres barn, til å reagere på den måten. Det er bare ikke akseptabel,” la hun til.

Jackson ga intervjuet sent tirsdag kveld, men hennes bønner om ro falt tilsynelatende for døve ører da alt helvete brøt løs på gatene i Kenosha for tredje natt på rad, med dødelige konsekvenser, da opprør, plyndring og skyting intensiverte.

To personer ble drept og en tredje person ble skadet i en skyting utenfor en lokal bildeler-butikk. En politijakt på den mistenkte ble satt igang like etterpå da ofrene ble kjørt til sykehus for akutt behandling.

Jackson henvendte seg også til USAs president Donald Trump og ba om unnskyldning for støtende bemerkninger rettet mot ham av et ikke navngitt familiemedlem, samt for den ekstreme volden som ble utført i sønnens navn, men uten hennes families støtte.

“Og også, for president Trump, beklager jeg at jeg gikk glipp av telefonen fra deg, for hadde jeg fått høre hva du ønsket å si, ville kanskje kommentarene om deg vært forskjellige. Og jeg er ikke sint på deg i det hele tatt. Jeg har den største respekt for deg som leder for vårt land,” sa hun.

torsdag 27. august 2020

Islamsk vold inntar nå vårt land

Av Amund Garfors. 

Det var vel flere enn meg som reagerte både med redsel, avsky og oppgitthet, da vi ble vitne til hvordan disse muslimske pøblene av forskjellige nasjonalitet, klarte å ødelegge et lovlig arrangement fra den islam-kritiske organisasjonen SIAN på Festplassen i Bergen sist lørdag. Det var direkte forferdelig og svært skremmende å se på disse villmennene som hoppet over politiets sperringer, og tok seg fram mot lederen av SIAN-lederen under hans tale. Der politiet ble fullstendig satt ut av spill, slik at 2-3 av disse islamistene kom seg opp på podiet. Og med mord og hat i blikket, slo en stein i hodet på Lars Thorsen, lederen av SIAN.

Ja er det ikke merkelig? Her har disse voldmennene kommet til Norge for å få beskyttelse fra det landet de forlot, der de påstår at de blir forfulgt og trakassert. For så å begynne med den samme vold og trakassering mot oss nordmenn, så fort de har fått oppholdstillatelsen og et norsk pass i hånda? Disse uforskammede og utakknemlige inntrengerne, de påstår at de blir krenket av å høre sannheten om hva Islam og deres profet står for. Noe som er helt lovlig å gjøre i et land som Norge, der vi har full ytringsfrihet ifølge vår Grunnlov! Men slikt skal ikke disse pøblene vite noe av. Her kommer de rekende til Norge, uten det norske folk sin tillatelse, for deretter å sette munnkurv på nordmenn som bare bruker sin lovpålagte rett til å snakke rett fra levra!

Ja hvem er det som virkelig blir krenket? Jo det er vi, det norske folk! Og som bare skal  sitte musestille og se på at vårt kjære fedreland rives i stykker. Om det er noen som burde føle seg krenket, så er det oss nordmenn som betaler inn skatter og avgifter til en stat som ikke engang har et politi som tør settte seg i respekt, som ikke klarer å forsvare en fullt lovlig demonstrasjon. Nei, der de ikke engang klarte å holde disse uhyrlige og frekke muhammedanerne til å gå til voldsomme slag og spark mot SIANs leder, der blodet rant fra hans hode.

Og enda mer krenket blir jeg når jeg tenker på hvilke politisk sjarlatan Erna Solberg er, som ikke engang kommenterer dette grusomme overtrampet som skjedde i Bergen den dagen. Og det mens det stadig pøses på med enda flere slike "berikere", disse dysfunksjonelle, voldelige menn fra MENA, Ja fra volds-kulturer og rett inn i et tidligere godt og trygt land, og  som skal ødelegge også denne nasjonen. 

Ja jeg er dypt såret og skuffet over at jeg må være med på å bidra til å finansiere bosetting her i landet, og til enda flere muslimer som ikke er kommet hit for å gjøre godt. Men med ondskap og som skal snu vårt land på hodet. Der det til slutt blir oss nordmenn som må forlate vårt eget fedreland.

Kan Erna Solberg vennligst komme ut og fortelle oss, om ikke vi nordmenn skal ha større rettigheter enn disse inntrengerne som nå forlanger at vi skal bøye oss for deres krav? Ja om ikke å nevne et ord om denne grusomme ideologien deres, forkledd som religion. Og som kommer til å bli vår bane, dersom vi ikke snarest forstår at vi er i ferd med å legge løkka om egen nakke...

Jeg sier bare; fy for et samfunn disse lite ærefulle politikerne har klart å skape! Hva med nordmenns rettigheter, sikkerhet og trivsel i dette skremmende samfunnet som man snart ikke kjenner igjen i? Forstår ikke disse uansvarlige politikerne at islam er undertrykkende og livsfarlig? En vemmelig ørkenfilosofi som dessverre har fått innpass i kongeriket, der den ALDRI burde ha vært!

Disse pakistanerne, afghanerne, somalierne, irakerne og andre muslimske inntrengere som kommer her og lager kvalme, som angriper vårt  politi og politistasjoner, de bør snarest forstå at her hører de ikke hjemme!

Nei, de kan ha seg tilbake til sine hjemland og bygge opp sine egne land, det som konflikter mellom forskjellige muslimske klaner har ført til, og alltid vil føre til. Vi vil ikke ha dem her, disse patetiske velferdssnylterne og parasittene som kun ønsker å ødelegge også vårt land. SIANs leder har helt rett når han advarer mot denne grusomme ideologien. Han hadde rett i hvert ord han kom med der på Festplassen. JA, islam ER en pest og en plage i alle land der de kommer. Og slik har det vært i 1400 år! La det være klinkende klart!!

Derfor er SIAN en høyst berettiget organisasjon for å bevare vår ytringsfrihet, kultur, frihet, tro, sikkerhet og trivsel. Valget står nå mellom islam og diktatur eller ytringsfrihet og demokrati. For dette som vi så i Bergen, det var bare starten på noe forferdelig som bare vil eskalere i årene framover!

ANKENES, 26.august 2020   AMUND GARFORS

onsdag 26. august 2020

Er Erna Solberg i globalisme-rus?

Av Dan Odfjell. 

Den vedlagte snutten fra Facebook viser en globalisme-entusiasme en virkelig verdensleder verdig, men statsministeren kommer bare fra lille Norge og dummer seg direkte ut. For eget folkeferd er hun ansatt og betalt for å ivareta, dem gir hun her på båten. Jeg tenker denne snutten sier det meste, en anti-norsk statsminister som søker gjenvalg. Jeg håper folk flest som ser dette snakker bedre engelsk enn statsministeren, men, viktigere, er langt mer edruelige enn henne til neste høsts valg. Tilhørerne hennes i München ser ikke ut til å tro sine ører, og det er ikke rart. Hun sier nordmenn har ikke mer rett til Norge enn hvem som helst. Er hun riktig klok? Som bergenser skjemmes jeg og ber henne reise til Blokksberg.

Herved siterer jeg den rapporterte konklusjonen:

"På den årlige internasjonale sikkerhets-konferansen i München februar i år var tilstede blant andre Erna Solberg. Med sine opptredener under arrangementet bidro statsministeren til å undergrave både nasjonale interesser og forholdet til vår viktigste allierte, samtidig som hun tok til orde for økt globalisering og mer globalt styre. Om man skal tro Erna, tilhører fremtiden altså globalister, ikke patrioter.

Erna poengterer at folk har bodd i de europeiske landene i tusenvis av år. Men hvis vi tror på de vestlige ideene, la hun til, bør man også tro at alle er like. Det betyr at man ikke har noen spesielle rettigheter fordi man har familier-røtter på stedet, konkluderte Solberg. Norges stats-minister mener med andre ord at nordmenn ikke har større rett til Norge enn hvem som helst andre."

Dersom norske patrioter og arbeidsgivere gir opp Norge for hennes landssvik, tror Erna at fremmede vil lykke-fylle landet med annet enn vold - enten den kommer fra arbeidssky islamister eller fra ekstreme sosialister? Er det kompanjongen Jonas Gahr Støre hun arbeider for? Mange har trodd Høyre sto for noe bedre og at hun ønsket gjenvalg er noe hun har sagt. Er topp jobben i det korrupte FN kanskje allerede avgjort? Eller er hun helt koko blitt som Joe Biden og har mistet grepet? Skremmende. 

En helt annen sak jeg har merket meg herfra Chile hvor jeg bor, var angrepet på politihuset i min hjemby Bergen nylig. Hvor svaret fra politiet var langt klarer enn østpå; ifølge VG «vil dere ytringsfrihet eller ikke». Politiet sier de er på minimums nivå og kritiserer politikere som legitimerer vold mot politiet, at de selv forsvarer bruk av pepper spray, rett og slett for å få kontroll over situasjonen. Dette var voldelige muslimer som berettiget måtte holdes tilbake fra den fredelige SIAN-markeringen i byen. Ja, klarere kan det ikke sies. For all islam-ettergivenhet viser seg dessuten å skape bare ytterligere vold samt nye mer ekstreme krav. Det å stå opp mot voldelighet uansett fra hvem, det er politiets viktigste jobb. Politiet trenger oppmuntring, ikke helt unødig politisk preget kritikk.

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant

tirsdag 25. august 2020

Lysene slokner i California

Fra Klimarealistene. Av Geir Aaslid . 

California har lenge vært et av fyrtårnene i klimavekkelsen, det perfekte grønne skiftet vi alle må følge opp for å redde kloden fra et imaginært klimaproblem. Etter mange års vanstyre kollapser nå strømforsyningen på varme dager og befolkningen utsettes for tvungne strømutkoblinger, noe man til nå bare har opplevd i klodens mest vanstyrte diktaturer.

Det vanstyrte California

For USA er California selve symbolet på Grønt Skifte, eller «Green New Deal» som det heter der borte. Dette er tydeligst i den forfeilede energipolitikken, som startet med Enron-skandalen, til dagens satsning på såkalt fornybar energi, altså sol og vind, som utgjør 36 % av el-forsyningen i dag, og skal til 2030 økes til 60 % ifølge WSJ.

Men også miljøpolitikken har vært en katastrofe, hvor truede fuglearter ofres på vindmøllealteret, og hvor man har avskaffet mer enn 2/3 av skogforvaltningen som en del av den grønne politikken. Dersom man skal tilbake til fornuftig skogforvaltning, så finnes ikke opplært arbeidskraft.

Det meste av California er i utgangspunktet ørken, og selv i vinterhalvåret hvor det kan falle mye nedbør (oktober til mars) er skogene knusktørre. Det nye miljøregimet i skogene medfører at man ikke fjerner hverken krattskog eller gamle døde trær, slik at skogsteigene blir mer brannfarlige for hvert år som går, med flere skogbranner og flere omkomne. Denne uka har over 11000 lynnedslag startet over 20 større skogbranner.

Brannene har fått et slikt omfang at skogen i California ikke lengre er et netto CO2-deponi, men bidrar til å øke frislippene av CO2 til atmosfæren. Tømmerhogst blir det heller lite av med slik forvaltning, nedgangen i hogsten siden 1988 er på hele 90 %. Selv på mindre private eiendommer blir eierne utsatt for et absurd komplisert miljøregelverk og må ut med hundretusener av kroner for å få fjernet krattskog eller døde trær.

2001 var forrige gang strømforsyningen kollapset, dengang mistet ca 1,5 millioner strømmen, og guvernøren ble ikke gjenvalgt. Senere har balansekraft som atomkraftverk og gasskraftverk blitt nedlagt i rask rekkefølge, til tross for at anleggenes levealder går opptil flere tiår inn i fremtiden. Og «Public Utilities Commission» hadde i forkant advart om at man måtte forvente energimangel i California på varme sommerkvelder så tidlig som i 2021. Både på fredag og lørdag (14-15. aug) ble ca 3,3 millioner frakoblet uten varsel for å hindre en total kollaps av strømforsyningen. WSJ har detaljene.

Hvorfor skjedde dette? Jo, hovedgrunnen var simpelthen fordi det sluttet å blåse på kveldstid på en varm dag, samtidig som solen gikk ned utpå kvelden, noe som later til å forbause grønne politikere hver eneste kveld i opptil flere land. Siden det var godt og varmt også i andre delstater, så kunne man ikke importere den nødvendige balansekraften.

Løsningen på problemene er den samme som andre steder det er for mange grønne politikere, enda mer fornybar energi. Samt batteriparker som kan lagre energioverskudd når solen er oppe og det blåser, noe som bare vil doble strømprisene i California, enda en gang. Det eksisterer ikke industriell kapasitet som kan levere batteriene både California og Tyskland mener de trenger til mer av den samme forfeilede energipolitikken.

Alt som går galt i California skyldes selvsagt menneskeskapte klimaendringer, eller landets president, ifølge demokratene som for tiden vanstyrer California. Delstaten har ikke vært et positivt utstillingsvindu for demokratene foran høstens presidentvalg, hvor både Biden og Harris har talt seg varme om hvordan de skal redde kloden fra klimakrisen med mer fornybar energi. Deres grønne plan er enda mer utopisk enn Californias, de vil ha et 100 % karbonfritt el-nett til 2035, «to meet the existential threat of climate change while creating millions of jobs with a choice to join a union.» Selv i California vil nok ikke alle stemme på mer av det samme i november etter å ha sittet hjemme i mørket et par kvelder.

Og mer av det samme kan være rett rundt hjørnet, for befolkningen I California er varslet om at nye strømutkoblinger kan være påkrevd.

Elon Musk er en av mange som misliker alt som ikke fungerer i California. Hans neste Tesla-fabrikk skal nå bygges i Texas, og LA Times melder at hans bolig i byen selges og at Musk skal få utstedt nytt førerkort i Texas.

Pest – det ultimate klimaskremsel?

Som om ikke ovenstående pluss en Koronaepidemi dere kan lese om andre steder, var nok for innbyggerne i California, så er det også rapportert et tilfelle av pest i delstaten. Ja, det dreier seg om Svartedauden og bakterien Yersinia pestis, som ifølge vår hjemlige klimaskremmer professor Nils Chr. Stenseth, er blitt mer smittefarlig grunnet de pågående klimaendringene, ifølge dette intervjuet i 2019.

Det blir neppe lenge å vente til NRK, NTB, Dagbla og alle de andre som har dilla på klimaskremsler, oppdager at her har de sovet i timen. Mer nedbør skal gi mer pest, også i Norge ifølge Stenseth.

mandag 24. august 2020

Valgforsker Hilmar Mjelde (38) er slett ingen USA-ekspert

Seniorforsker Hilmar Mjelde
Av Kirkehøyden. 

Norsk Main Stream Media fremstiller Hilmar Mjelde (38) som "USA-ekspert" når han hevder at "Trump er en inkompetent og uegnet president".

Du er ingen ekspert, men et indoktrinert  produkt/ et hjelpeløst offer av min egen generasjon 68ere. Jeg var konservativ student op 60/ 70 tallet, og kjenner dette løgnaktig marxistiske pakket første hånd. 

Frank Aarebrot trakk nazi kortet mot Trump, her er diagnosen

Dere er på nivå med de verste nettroll, uten argumenter, men med "guilt by association," nazi-, rasist- og en håndfull andre kort, alle i Hillarys "deplorable speech."

Du/ dere forsker ikke, men driver avskrift fra CNN,  "akademia" i USA, som alle de andre "ekspertene," her på berget. Og dette er typen "akademikere," som har gitt deg "utdannelse." 

Uvitenhet i nte potens, hvordan er det mulig?

De (SV tanter) har tatt deg fra barnehagen opp til høyere liksom "utdannelse," og møblert den lille hjernen din. Så stiller du med et kart, som ikke har noe med terrenget å gjøre, før eller siden går det utfor stupet. 

Nå er du/ dere imponert av en senil Biden, som gjemmer seg i en kjeller, og leser svar fra "teleprompteren" på spørsmål han har fått på forhånd, fra korrupt media, som vi har her - pluss "akademia." Han har ingenting å vise til i sine 47 år, som politiker, aller minst som VP under muslimen Obama. Trump svarer ad hoc på hvert spørsmål de kaster etter ham, alltid like brilant.

Trump er den største av alle presidenter, fortjener en plass på Mount Rushmore, selv større enn Reagan. Han reddet Amerika (verden) takket være de opplyste  "blue collar workers," de som forholder seg til virkeligheten (terrenget) der ute. Akkurat som en snekker, som bygger ett hus, fra arkitektens tanke,  tegning til ferdig produkt - hos dere er alt støy inne i skallen.  De samme skikkelig arbeidsfolk, som skjønte at Carl I. Hagen, så galskapen. De gav Trump makten, via guddommelig intervensjon - det er hva det er.

Ved siden av å vinne den kalde krigen, uten å avfyre ett skudd var Reagan briljant på de fleste områder. Bare med støtte fra sin venn Thatcher, som reddet den syke mann i Europa fra marxismen, med støtte fra de samme opplyste velgerne. "Ekspertene," som deg skjønte ikke bæret. Og du og Lodgaard er endog verre enn dem på 80 tallet.

Følg document/ Hans Rustad, de har fått hver eneste detalj rett, fra Trump kom ned rulletrappen i juni 2015. Og vi var tre konservative evang. kristne, som jublet etter den første talen, fordi vi forstår førstehånd hva som skjer i USA. En av oss la straks inn en "bet" med gode odds, og vant nok til denne bilen.  

Der har du en sann ekspert, hvorfor kontakter du ikke ham, før det er for seint. Du/ dere vil bli kledd naken for alle å se om ikke for lenge, stå uten karrierer, bare tomme løgner.

Østhassel vet mer, en sann Amerika ekspert, dro til USA og jobbet som håndverker i ungdommen. Var ikke politisk, men kom hjem, så våset til slike som deg, "akademia," NRK og resten av løgn media. Hva de  fortalte det intetanende norske folk om USA. Du har ikke peiling, like lite som alle "ekspertene," som var i sjokk etter Reagans "tear down this wall speech"  


Hans egne eksperter holdt på, strøk det fra av manuskriptet flere ganger, og i bilen til Brandenburg skrev Reagan det inn igjen med hånd. Og "ekspertene" har i alle år håpet på at ingen leste  våset deres før denne store statsmannen viste dem og verden sant lederskap. Trump er endog større, og jeg skal komme tilbake til deg din indoktrinerte liksom "ekspert."

Kirkehæyden

søndag 23. august 2020

"Den som seirer" (Åpenbaringen 2,7) m.fl.

Fra Øivind Andersens bok "Ved Kilden". 


Alt som Gud har gitt til frelse og evig salighet, er tilsagt den som seirer.

Hvem er det? På det svarer Guds ord:

"Hvem er den som seirer over verden, uten den som tror at Jesus er Guds Sønn?" 1 Joh 5, 5

Her er ikke tale om å ha en bestemt mening, en bestemt teori om Jesus. Det dreier seg om å ha satt sitt hjertes tillit på at Jesus er Guds Sønn.

For å si det hverdagslig: Den som seirer, er den som har funnet Jesus og eier ham!

Alt ligger i dette å eie Guds Sønn. Kan vi bli bevart hos ham og i ham gjennom denne verden, da får vi del i alt det som er gitt i løftene til disse syv menighetene.

Men sterke krefter er på ferde for å få oss bort fra ham. Det vitner disse sendebrevene om, for at vi skal ta oss i vare.

Får vi vårt hjerte rettet på vår egen kristendom, eller finner vi en form for den som vi er tilfreds med, fornekter vi Jesu navn, lar vi oss smitte av verden, gir vi oss ut for det som vi ikke er, for å nevne noen av farene - går det galt med oss. Da kommer vi bort fra Jesus. Da er vi ikke lenger i troen på ham.

Det gjelder altså at vi lar Herren tukte oss og advare oss! Bare den som er hjelpeløs, fattig, ikke har noen tro på seg selv eller sin kristendom, som hver dag trenger en frelser som gir ham syndenes forlatelse og en tilregnet rettferdighet, bare den er den som seirer!

Et slikt menneske føler det som om det er smått stell med det selv. Det klager alltid sin nød for Jesus!

Men det er i sannhet ikke smått stell med et slikt menneske. Det har alle løfter på sin side, fordi: I Jesus er det gjort rik på alt!


lørdag 22. august 2020

EU (Europas Undergang) mister grepet

EUs utenriksansvarlige, sosialisten Josep Borell,
vil ikke spille på lag med USA om Iran.
Foto: Yves Herman/Reuters/Scanpix
Av Dan Odfjell. 

Om dette kunne du lese på document.no 16/8/20 under tittelen «EU på kollisjonskurs med USA om Irans rett til våpensalg» hvor redaktøren selv informerte om saken. Hvem som har brudt atom-avtalen kunne diskuteres. Men at Iran støtter terrorisme kunne ikke diskuteres. Under et billede av sosialisten Josep Borell, som er EUs utenriksansvarlige, fremkom det at han støtter Iran. Han så ikke så god ut akkurat, men bilder kan jo lyve. Men verre, i likhet med mange av sine EU-kolleger risikerer han å havne på feil side av historien. USAs utenriksminister Mike Pompeo kritiserte Sikkerhetsrådets manglende besluttsomhet nylig om ikke å forsvare internasjonal sikkerhet som utilgivelig. Rådets europeiske medlemmer unnlot å stemme...

Denne min dagens overskrift lånte jeg fra kommentar-feltet som fulgte den ovenstående kronikken. Som reflekterer min mening også. Det vil si, dessverre indikativ for EUs negative utvikling. Det har jeg rett til å mene. Selv om Erna Solberg-regjeringen fortsetter stø kurs med å støtte EU uansett dets politikk. Og selv om økende mange nå spår den udemokratiske unionens endelikt. EU knaker tydelig i sine sammenføyninger av allslags naturlige og vel kjente grunner. Mens våre riksmedier forholder seg heller tause. 

Iran er islamistisk og under Ayatollah-regimets preste-ledelse og er fanatiske motstandere av Israel. Som de ønsker bombet og drept og totalt fjernet fra jordens overflate. Deres ambisjon som atom-makt har sannsynligvis noe med Israel å gjøre. Det vi ser er at venstresiden jevnt over holder med Palestina-terroristene og støtter slik Irans bastante holdninger. Men se, Israels plan om å anvende sine lover på den såkalte Vestbredden ble ikke avlyst som følge av den nylige fredsavtalen med De forente arabiske emirater. En fjær i hatten til Donald Trump og Israel og en oppmuntring om en regionens fred i horisonten. 

Jeg besøkte Israel i fjor og reiste på kryss og tvers en ukes tid. Hvilket imponerende lite land og et enslig demokrati omringet av totalitære regimer på alle kanter. Besøk landet selv. Det eneste problemet, hele halve verden har Israel-besøk høyt på sin ønskeliste. Og derfor blir det trengsel med å kunne bese de bibelske mest kjente stedene. Jeg var der i slutten av januar som normalt er en gunstig tid, dvs for å unngå den verste turismen. Men «sesongen» er nå angivelig året rundt. Men regjeringen representert med sitt UD, som angivelig er stappfullt av sosialister, er mest på Palestina terroristenes side. UD ble beskrevet av min ambassadør venn som et ideologisk rotte reir. Forstå det den som kan. Regjeringen beskriver seg som borgerlig. Glem det.

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant.

fredag 21. august 2020

Spionsaken

Av Norvald Aasen. 

Til NRK, Kringkastingsrådet, Utenriksdepartementet m. fl.

På Dagsrevyen den 19.07. 2020 forteller journalistene i statskanalen om en "nordmann" som er tatt som spion for Russland.

Det blir mellom linjene fortalt at denne "nordmannen" egentlig er inder og bosatt i Norge fra slutten av 1990 tallet.

Vi kjenner til at journalister i de såkalte rikskanalene ikke synes å ha hverken evne eller vilje til å fremstille sakene de forteller om korrekt. Trolig har dette med deres egen politiske og ideologiske ståsted å gjøre? Også spiller det vel inn hva som er media sine egne målsettinger? Men nå er det engang slik at det er vi - publikum - som betaler for disse kanalene og institusjonene og vi har rett og krav på sannhet, nøytralitet og fakta, ikke noe mindre!

Personen som blir fremstilt som "nordmann" og spion, og som er inder, skal kalles inder uansett om han har norsk statsborgerskap eller ikke. Dette forandrer ikke en person sin etniske tilhørighet, og som jeg mange ganger har påpekt overfor NRK og andre, så er nordmann/nordmenn et eget folk og slett ingen fellesbenevnelse på alle som befinner seg på norsk jord! Skulle det være noen skam å være f.eks. inder?

Jeg krever at UD instruerer NRK og TV2 om å informere saklig og korrekt i sin påståtte "nyhetsformidling" i nevnte sak.

Dette uavhengig av de enkelte journalisters ønske om å tåkelegge fakta. Men det er trolig mest hyggelig for journalister å kunne stemple nordmenn for kriminelle handlinger som fremmede begår i landet mitt! Da rettes brodden bort fra fremmede i landet.

En utlending som begår straffbare handlinger ved sitt opphold i Norge kan meget enkelt utvises fra Riket, og det norske passet inndras!

Norvald Aasen,
6983 Kvammen

torsdag 20. august 2020

Idag skal Greta Thunberg ha møte med Angela Merkel

Fra Breitbart.

Den svenske klimabehandleren Greta Thunberg vil torsdag ha møte med kansler Angela Merkel, der hun gir den tyske lederen 90 minutter til å skissere Europas tilnærming til den globale "klimakrisen."

Hode-mot-hode møtet kommer istand bare to måneder etter at Thunberg offentlig kjeftet på Merkel for å være "oppmerksomhetssøkende" etter at hun stilte opp på et bilde sammen med tenåringen i FN i New York.

Thunberg har også anklaget den tyske føderale regjeringen for ikke å gjøre nok for å beskytte klimaet og truet med å saksøke landet for å tvinge det til å endre sine holdninger.

Nå innehar Tyskland EUs presidentskap, sa Thunberg og hun forventer at det vil føre til "omfattende klimapolitikk."

Tenåringen vil også levere en liste over klimakrav hun har utarbeidet med sine følgere for å bli sendt videre til verdensledere uten forsinkelse.


Så sent som i juni i fjor, skjelte en bekymret Thunberg ut "presidenter, statsministre, konger og prinsesser", som hun hevdet bare ønsket å pusse bildet av seg ved å bli fotografert i hennes nærvær, som Breitbart News rapporterte.

Som en del av en ny serie om hennes kampanje laget for svensk radio under nedstengingen av coronavirus, avslørte Thunberg at Merkel hadde ventet i kø for å få en "selfie" med tenåringen på et klimamøte i FN.

Nå vil hun snakke igjen, og den tyske lederen er fokus for hennes press for en høyere klimaprofil.

”Vi må fremfor alt se det som en eksistensiell krise. Og så lenge den ikke blir behandlet som en krise, kan vi ha så mange av disse klimaendringsforhandlingene og samtalene, konferansene som mulig. Det vil ikke endre noe, sa Thunberg til Reuters forrige måned i forkant av møtet.

Hun sa at bare grunnleggende endringer i det eksisterende systemet vil bringe klimaendringene under kontroll, og fortsatte sine pågående oppfordringer til øyeblikkelig handling.


Thunberg siterte en FN-studie publisert i november som antydet at planlagte investeringer for å øke produksjonen av fossilt brensel sannsynligvis vil presse temperaturmålene som er nedfelt i Parisavtalen 2015 utenfor rekkevidde.

“Så det betyr at hvis vi skal holde oss under disse målene, må vi gjøre det mulig å rive opp og forlate gyldige kontrakter og avtaler. Og det er ikke mulig i dagens system,” sa Thunberg.

“Så ja, da må vi åpenbart tenke annerledes. Og ja, vi må tenke utenfor boksen.”

Thunbergs møte i Berlin sammenfaller med andre årsjubileum for starten av hennes klimaprotest.

20. august 2018 satt den da 15 år gamle svensken foran Riksdagen i Stockholm for å oppfordre regjeringen sin til å iverksette sterkere tiltak mot klimakrisen.

Dette resulterte i den internasjonale klimabevegelsen "Fridays for Future" og førte Thunberg og hennes familie inn på den globale miljøscenen.

onsdag 19. august 2020

Om Kamala Harris

Fra CultureWatch. (tipset av Olav Hermod Kydland). 

Ikke stol på MSM for å lære hva Harris egentlig handler om:

Som dere alle burde vite nå, har Joe Biden valgt California Senator Kamala Harris som sin løpskamerat. Men det er mange ting du IKKE ville vite om du bare stolte på venstresidens mainstream media. Hvis du går etter hva de har sagt, ville du bli ført til å tro at hun er en moderat, at hun er den første svartamerikanske kvinnen som stilte som VP og så videre.

Selvfølgelig er hun ingen av de tingene. Mens 55-åringen har flippet mye gjennom årene, er hun nå stolt over å være en hard venstre-demokrat. Hun favoriserer åpne grenser; hun er anti-politi; ønsker å gjøre unna privat helseforsikring; hun vil ha Medicare for alle; hun støtter Green New Deal; hun vil ha gratis collegeundervisning; og selvfølgelig er hun voldsomt for abort, bare for å nevne noen av hennes radikale oppfatninger.

Mer om det om et øyeblikk. Og det er rart å høre henne bli kalt en afroamerikaner eller en svartamerikaner når hun heller ikke helt er det. Moren hennes er fra India, og faren er fra Jamaica. Men hei, alt for å avhjelpe årsaken til offer og identitetspolitikk. Hun er faktisk ikke avstammet fra slaver, men fra slaveeiere:


Med tanke på at venstrespillere som henne insisterer på at folk i dag på en eller annen måte er skyldige i "syndene" til sine store olderforeldre og må gjøre erstatning, vil hun tilby å gjøre det på vegne av sine forfedre? Eller vil det også være noe MSM nekter å nevne?
Så hvorfor ble hun plukket ut, da hun gjorde det så dårlig under primærene, og droppet tidlig ut? Sannheten er at den 77 år gamle Biden er gått ut på dato og burde vært på et aldershjem. Vi vet alle at hans mentale tilstand blir dårligere for hver dag, og at han på ingen måte vil klare å stå løpet ut.
Demokratene vet at det ikke er Biden som vil sitte i Det hvite hus hvis de vinner i november, men Harris. Og hennes hyper-radikalisme er akkurat hva det moderne demokratiske partiet vil ha. Husk at det er hun som sa at ICE-agenter (de som søker å forsvare grensen og holde nasjonen trygg mot ulovlige) er "innenlandske terrorister" og som KKK.
Når det gjelder de vanlige agendaene med hard venstre politikk, sier John Paulton fra Family Policy Alliance dette om hennes radikalisme:

Harris ble først kjent på LHBT-spørsmål da hun som statsadvokat i California nektet å forsvare Prop 8, den grunnlovsendringen som beskyttet ekteskapet som ble vedtatt av velgerne i California. Senere, som AG, utførte hun personlig bryllup mellom to av samme kjønn. Som presidentkandidat talte hun nidkjært for hele LHBT-bevegelsen, pluss noen av hennes egne tillegg. Disse inkluderer:
- Å tvinge skoleelever til å dele bad og garderober med motsatt kjønn.

Det motsatte av president Trumps forbud mot transgendere i militæret - og dermed prioritere sosialteknikk fremfor militær beredskap. -
Etablere et White House LGBT-lederskap - "En forsvarsadvokat for LHBTQ + saker" - som ville samarbeide med byråer i hele den føderale regjeringen for å fremme LHBT-agendaen - Å
tvinge skattebetalere til å subsidiere såkalte “sex-endrings” -kirurgier gjennom garantert dekning i hennes Medicare for All-plan

Paulton gjør det også klart hvor hun står i forhold til religionsfriheten - hun vil begrense den sterkt:

Harris ser ut til å bare ha en tilnærming når det gjelder religionsfrihet - å begrense den. Hun introduserte faktisk et forslag for å gjøre akkurat det. Hennes såkalte "Do No Harm Act" ville forby første endring av religionsvernet hvis de religiøse synspunktene ble ansett som diskriminerende mot mennesker som identifiserer seg som LHBT. Med andre ord, i Kamala Harris 'verden, trumfer LHBT verdensanskuelse religionsfrihet hver gang.
Som senator vekket Harris også kontrovers da hun angrep en katolikk som president Trump hadde nominert til en føderal dommer. Hun kalte ham en "ekstremist" ganske enkelt fordi han er medlem av Knights of Columbus, en katolsk broderlig organisasjon. 

Mer kan sies på hennes radikale antifamilie-agenda: "Demokratiske Kamala Harris, California, støttet et lovforslag som skulle tvinge offentlige skoler til å tillate biologisk mannlige idrettsutøvere som identifiserer seg som transpersoner på jentenes idrettslag." 

Harris' agenda handler selvfølgelig om makt og kontroll - slik demokrater pleier å være. En annen ting MSM ikke vil bringe opp er hvordan hun tidlig hadde en affære med en gift mann for å hjelpe til med å fremme sin egen politiske karriere:

Kamala Harris snakker kanskje stort om å beskytte kvinners rettigheter overalt; hun kan hevde at hun vil at kvinner skal dømmes ikke ut fra deres utseende, men etter deres karakter, og likevel undergraver hennes egne personlige handlinger slike utsagn. Ville Kamala Harris være en mektig senator som stiller for presidentskapet i USA hvis ikke for det faktum at hun hadde en affære med den godt forbundne, mektige, mye eldre og gift Willie Brown?
Hvordan er kvinners rettigheter best representert av en kvinne, som Kamala Harris, som brukte kjønnet sitt for å fremme sin egen karriere? Harris er mildt sagt en hykler. Dessuten er handlingene hennes i strid med at hennes ord om kvinner er likeverdige. Hvis Harris virkelig trodde på sin egen retorikk, hvorfor stod hun da ikke utelukkende på ferdighetene og utdannelsen sin for å klatre opp på karrierestigen? Hvorfor fornedre oppfordringen om likhet ved å oppnå avansement mellom lakenene til en mektig manns seng? www.sebgorka.com/kamala-harris-and-the-extramarital-affair-which-made-her-career-possible/

Men bare Trumps tidligere liv i denne forbindelse er rettferdig spill for media. Se mer om hennes ganske lurvete fortid her: www.breitbart.com/clips/2020/01/30/peter-schweizer-kamala-harris-gained-job-promotions-bmw-7-series-willie-brown-affair/
Da hun var toppadvokat i San Francisco i syv år, gjorde hun seg dårlig med ting som å håndtere saker om sexovergrep, og hun bestilte selvfølgelig et raid på hjemmet til varsleren David Daleiden som avdekket Planned Parenthood og dets salg av baby kroppsdeler.
Faktisk er spørsmålet om abort avgjørende her. Selvfølgelig vil dette være det mest pro-death teamet som har blitt tilbudt av demokratene. Vi vet at demokratene bare vil ha de som mener at å drepe babyer er en grunnleggende menneskerettighet - til og med et hellig sakrament. Og Harris har gjort ganske klart sine egne syn på pro-death - og handlinger. Som Operation Rescue sier om henne:

Kamala Harris er blitt kjøpt og betalt av Planned Parenthood, som utøver en utrolig politisk makt til venstre. Uansett hva Planned Parenthood sier, går det rett inn hos Demokratpartiet. Harris var Planned Parenthoods valg, sier operasjonspresident Troy Newman.
Videobevis av Planned Parenthoods kriminelle oppførsel, som inkluderte å tjene på handel med abortert babyer, hvorav mange ble oppnådd ved bruk av den ulovlige prosedyren for abort med partiell fødsel, ble sendt til Harris under hennes periode som California statsadvokat.
Men Harris hadde nære bånd til Planned Parenthood-organisasjoner i California, noe som fremgår av en rekke med dokumenter innhentet av Operation Rescue mens Harris fungerte som statsadvokat i California I stedet for å undersøke bevis for at Planned Parenthood begikk forbrytelser, vendte hun etterforskningen sin mot CMP-journalister for å beskytte sin store kampanjebidrag. Totalt har over 81.000 dollar strømmet inn i Harris 'Attorney General Campaign coffers fra de fem California Planned Parenthood-tilknyttede selskaper og andre som var mest involvert i urett.
Etter anmodning fra Planned Parenthood, engasjerte Harris seg i en interessekonflikt ved å beordre et raid på hjemmet til David Daleiden, hovedetterforsker for Center for Medical Progress, som Newman fungerte som styremedlem for. Under søket ble alle originale arbeidsprodukter som ble oppnådd under CMP undercover-undersøkelsen tatt i bruk på feil måte. Harris skylder bokstavelig talt Planned Parenthood i stor grad for at hun lanserte og støtter sin politiske karriere.

Man kan si så mye mer, inkludert om hennes antipolitiske holdning. Husk hvordan Harris i juni twitret at folk skulle bidra til Minnesota Freedom Fund for å hjelpe med å poste kausjon for dem som ble arrestert under opprøret og plyndringen der! Defund politiet mens du finansierer kriminelle? Og hun er en moderat? Jeg vil hate å se hvordan en radikal ser ut.
Biden og Harris har begge fullstendig gitt etter for partiets agenda til venstre. De er drømmeteamet til hyper Venstre-progressive som i grunnlag ønsker å gjenskape Amerika til sitt eget ubehagelige image. Kontrasten mellom dem og Trump / Pence-teamet kunne ikke være større.
Og gitt sannsynligheten for en veldig kort holdbarhet for Biden hvis de skulle vinne, vet vi at dette egentlig handler om et Harris-presidentskap. Gud hjelpe Amerika hvis det skulle skje.