Nei til å forandre flaggloven

Fra Olav Hermod Kydland. 

Det norske flagget med kors er et vakkert flagg som landet har vært stolt av i mange år. Flagget står for frihet og toleranse, og representerer nasjonen Norges kristne, kulturelle og historiske arv. Å tillate andre typer flagg på kommunale og offentlige flaggstenger vil bli en reklame for enkelte andre aktuelle grupper, og dermed ikke representere landet og folket. Bruk av andre typer flagg enn det norske flagget, vil skape strid og uenighet blant landets innbyggere.

Nåværende lov verner sterkt om bruken av det norske flagget på offentlige bygg. 

Unntaksbestemmelsene gir åpning for å bruke organisasjoners flagg ved aktuelle arrangementer. Begrunnelsen for å endre flaggloven er å gi kommunene større frihet mht. valg av flagg. Dette igjen er basert på at kommuner allerede har brutt flaggloven ved å flagge med regnbueflagget.

Vi oppfatter dette forslaget som en nedbygging av vårt nasjonale omdømme og vår nasjonale profil. Det er en tendens i tiden å bygge ned nasjonale gjerder/ grenser. Derfor kan det å ta bort vernet rundt bruken av det norske flagget ses på som enda et ledd i arbeidet for globalisering, utvisking av landegrensene og nedtoning av nasjonalfølelsen. Det er ikke Norge tjent med etter vår oppfatning!

Regnbueflagget symboliserer en virkelighetsforståelse og ideologi som står i sterk kontrast til det korsmerkede norske flagg. Det representerer etter vår oppfatning en politisk og ideologisk vinkling som er lite ønskelig å formidle fra våre offentlige bygg. Det er et flagg som splitter og det symboliserer normløshet på det seksuelle området. 

Det representerer et verdisyn som bryter med vår kristne arv, lære og kultur, og følgelig skaper det dype skiller og konflikt blant det norske folk. Bruk av regnbueflagget vil være ideologisk innslag fra det offentlige. Slik representerer det ikke landet og folket, men vil bidra til å uthule nasjonalfølelsen i det norske folk.

Vi ser ingen grunner til å innføre noen av alternativene til ny flagglov.

Vi oppfordrer følgelig regjeringen og Stortinget til ikke å forandre flaggloven.

Jostein Bjerga
Bjarne Bjelland
Olav H. Kydland

(Denne høringsuttalelse sendes også til departementet med mange flere underskrivere.)

Andre kan skrive seg på ved å sende melding til Jostein Bjerga (jbje@lyse.net), Bjarne Bjelland (bjellandbjarne9@lyse.net) eller til undertegnede (olav.kydland@lyse.net).

Olav Hermod Kydland