NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

tirsdag 11. august 2020

Den franske nasjonalforsamlingen godkjenner abort frem til fødselen

Fra Breitbart. (tipset av Kirkehøyden). 

Den franske nasjonalforsamlingen har godkjent en rekke endringer i landets bioetiske lov, hvorav den ene vil legalisere abort etter behov frem til fødselen.

Ved en avstemning på 60 for og 37 mot, ble lovgiverne enige om å tillate abort når som helst for en mor som gjennomgår "psycho-social distress", et ullent begrep som gjør at helsepersonell kan få fritt spillerom til å godkjenne prosedyren.

Fransk lov skiller mellom l'Interruption volontaire de grossesse (frivillig abort), som må finne sted senest den tolvte uken av svangerskapet, og l'interruption médicale de grossesse (medisinsk abort), som kan utføres uten begrensninger frem til fødselen.

Foreløpig krever senaborter medisinsk godkjenning og er begrenset til tilfeller av alvorlig misdannelse av fosteret eller når en graviditet setter morens liv i fare, men den nye loven vil utvide denne andre formen for abort til å omfatte tilfeller der mor lider av "psycho-social distress". 

I den seneste avstemningen i forrige uke for å revansjere landets bioetiske lov, godkjente nasjonalforsamlingen også skattebetalersfinansiert kunstig befruktning for lesbiske par, genmodifiserte embryoer og kimærer (en organisme som inneholder en blanding av forskjellig genetisk vev, dannet av prosesser som fusjon av tidlige embryoer, poding eller mutasjon).

Den franske Pro-Life gruppen Alliance Vita understreket at psykososial lidelse er et "ikke-verifiserbart kriterium", som åpner for at kvinner kan få godkjent medisinsk abort under nærmest enhver omstendighet.

"De som vet at det ALDRI har vært mulig å bekrefte psykososial lidelse, som var det tidligere motivet for frivillig abort, vil forstå hvor fellen ligger," skrev Tugdual Derville, grunnlegger av Alliance Vita.

Når han kommenterte resultatene av avstemningen, twitret biskop Bernard Ginoux fra Montauban at "dette er måten sivilisasjoner dør og menneskets egenart blir utslettet," og la til at fremtidige generasjoner "er i stor fare."

Biskopene uttrykte også sin forferdelse over at av 577 varamedlemmer i nasjonalforsamlingen, var det bare i overkant av 100 som møtte opp til avstemningen, for en lov som sanksjonerer "store etiske overtredelser" som er blitt avvist av Generalforsamlingen for bioetikk.

For øyeblikket blir det utført cirka 220 000 lovlige aborter hvert år i Frankrike, men mange frykter antallet vil øke med de nye endringene som vil utvide tilgangen til senaborter.

Det var ytterligere innvendinger over mangelen på tid som ble tatt for å vurdere lovforslaget på riktig måte. Bare 25 timer ble gitt til diskusjon, mens endringsforslaget om kunstig befruktning ble innført noen timer før avstemningen.

Etter godkjenning av nasjonalforsamlingen vil lovforslaget nå bli sendt til senatet for videre behandling.

Et felles utvalg av de to husene vil stemme over loven senere i år, men hvis ikke enighet oppnås, vil nasjonalforsamlingens beslutning bli ansett som endelig.