NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

fredag 21. august 2020

Spionsaken

Av Norvald Aasen. 

Til NRK, Kringkastingsrådet, Utenriksdepartementet m. fl.

På Dagsrevyen den 19.07. 2020 forteller journalistene i statskanalen om en "nordmann" som er tatt som spion for Russland.

Det blir mellom linjene fortalt at denne "nordmannen" egentlig er inder og bosatt i Norge fra slutten av 1990 tallet.

Vi kjenner til at journalister i de såkalte rikskanalene ikke synes å ha hverken evne eller vilje til å fremstille sakene de forteller om korrekt. Trolig har dette med deres egen politiske og ideologiske ståsted å gjøre? Også spiller det vel inn hva som er media sine egne målsettinger? Men nå er det engang slik at det er vi - publikum - som betaler for disse kanalene og institusjonene og vi har rett og krav på sannhet, nøytralitet og fakta, ikke noe mindre!

Personen som blir fremstilt som "nordmann" og spion, og som er inder, skal kalles inder uansett om han har norsk statsborgerskap eller ikke. Dette forandrer ikke en person sin etniske tilhørighet, og som jeg mange ganger har påpekt overfor NRK og andre, så er nordmann/nordmenn et eget folk og slett ingen fellesbenevnelse på alle som befinner seg på norsk jord! Skulle det være noen skam å være f.eks. inder?

Jeg krever at UD instruerer NRK og TV2 om å informere saklig og korrekt i sin påståtte "nyhetsformidling" i nevnte sak.

Dette uavhengig av de enkelte journalisters ønske om å tåkelegge fakta. Men det er trolig mest hyggelig for journalister å kunne stemple nordmenn for kriminelle handlinger som fremmede begår i landet mitt! Da rettes brodden bort fra fremmede i landet.

En utlending som begår straffbare handlinger ved sitt opphold i Norge kan meget enkelt utvises fra Riket, og det norske passet inndras!

Norvald Aasen,
6983 Kvammen