Vås og tåkelegging fra Morken

Av Kirkehøyden. 

Torsdag 7 august står det en kronikk av Johannes Morken i Dagen under tittelen "Katastrofe og håp". 

Jeg følte for å kommentere Morkens artikkel og sendte dermed følgende mail til Morken og Stefanusstiftelsen, samt lederne i avisen Dagen:

Ja, Beirut var Midt Østens paradis, fordi det var en kristen - og sivilisert nasjon. Nå ødelagt, som Norge vil bli, fordi vi også slipper inn muslimer. Det er hva du jobbet for i Vårt Land, og nå i Stefanus stiftelsen, landssvikere. 

Sett deg inn i Brigitte Gabriels historie, som barn lå hun i dekning med familien - i syv år. PLO og muslimer satte opp veisperringer på 70 tallet og henrettet alle med kristen navn, og så smalt det fordi muslimer lagret sprengstoffet der kristen bor. Les om hvordan jøder tok seg av henne og familien, for også hun hadde blitt affisert av løgnene om Israel.

Israel rykket inn og stoppet folkemordet, og norske "journalister" fortiet folkemordet, for å bli aktiv når de skulle lime et folkemord på Israel, de ikke begikk. Med slike som deg og Odd Karsten Tveit.

Nå arbeider Gabriel for å redde sitt nye hjemland Amerika fra det islamske barbariet, tenk fly inn i to skyskrapere, mens de skrek hvor stor deres "gud" er, VÅKN OPP!

Du og stiftelsen din jobber for at muslimer skal ødelegge vårt land, du er løgnaktig eller uvitende, antagelig begge deler. Og Dagen går nå ned samme veien, som Vårt Land. Skal noen få Petter Dass Prisen, må de fremme volds religionen Islam og drive med avkristning.

Hvis du er journalist, så bør det ikke ta stor innsats å regne ut hvor mange av oss vantro muslimer allerede har henrettet, endog i våre hjem. Bussjåfører og en lege jeg gikk til, og mange flere, dolket til døde.

For dette befaler "profeten," ved siden av å omtale oss som griser og aper: 

koran 2:191 «Slay the unbelievers wherever you find them» koran 3:28 «Muslims must not take the infidels as friends» koran 3:85 «Any religion other than Islam is not acceptable» koran 5:33 «Maim and crucify the infidels if they criticize islam» koran 8:12 «Terrorize and behead those who believe in scriptures other than the koran» koran 8:60 «Muslims must muster all weapons to terrorize the infidels» koran 8:65 «The unbelievers are stupid; urge the muslims to fight them» koran 9:5 «When opportunity arises kill the infidels wherever you find them» koran 9:30 «The Jews and Christians are perverts, fight them» koran 9:123 «Make war on the infidels living in your neighbourhood» koran 22:19 «Punish the unbelievers with garments of fire, hooked iron rods, boiling water; melt their skin and bellies» koran 47:4 «Do not hanker for peace with the infidels; behead them when you catch them»

Kirkehøyden