NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

torsdag 6. august 2020

Så brente de biblene...

Av Michael Brown. (tipset av Olav Hermod Kydland). 

Det er ingen overraskelse at opprørerne i Portland brant bibler sist helg. Som vi har sagt i flere uker nå, er ånden bak opptøyene lovløshetens ånd. Det er anti-gud og anti-Kristus, og det er grunnen til at synagoger og kirker også har vært mål.

Når det gjelder Bibelen, er den for noen det endelige symbolet på undertrykkelse. 

Bibelen er den onde boken som Amerika ble grunnlagt på, og den skulle brennes sammen med det amerikanske flagget. Bibelen er rasistisk, homofobisk og kvinneundertrykkende. Den støtter folkemord og apartheid, og den er den guddommelig-sanksjonerte manualen for slaveeiere. 

Dette er mentaliteten til den radikale venstresiden, slik den gjenspeiles i grupper som Antifa og BLM.

Ordene til Ian Miles Cheong, administrerende redaktør for Human Events, er blitt sitert mye siden bibel brenningen. Han twitret, “Jeg vet ikke hva brenning av Bibler har å gjøre med å protestere mot politiets brutalitet. Det er ingen tvil om at disse protestene og opptøyene er noe annet enn et forsøk på å avvikle hele den vestlige sivilisasjon samt århundrer med tradisjon og religionsfrihet."

Ja, det er rett og slett latterlig å antyde at brenning av bibler i det hele tatt har noen forbindelse til George Floyds død, som selv var en bekjennende kristen. Like latterlig er det å tro at det er noen reell forbindelse mellom Bibelen og politiets brutalitet.

Det er noe annet som driver disse opprørerne, og som vi har hevdet før, er det ikke ovenfra, men nedenfra. Og på samme måte som en ideologisk linje kan spores fra Saul Alinsky til BLMs ledelse, kan en ideologisk linje spores fra Alinsky til Satan.

Alinskys egne ord (i anerkjennelsesdelen av hans regler for radikaler): “For at vi i det minste ikke glemmer å erkjenne den aller første radikalen: fra alle legender, mytologi og historie. Den første radikalen som er kjent for mennesket som gjorde opprør mot det etablerte, og som gjorde det så effektivt at han vant sitt eget rike - Lucifer. ”

Det er bemerkelsesverdig at Alinsky velger å prise Lucifer som den første opprøreren, mens Gud er karakterisert som "det etablerte." Tydeligere kunne det vel ikke sies? (Interessant nok vokste Alinsky opp som ortodoks jøde, men forlot jødedommen i stedet for å bli rabbiner.)

Det vi da ser i disse opptøyene, er til syvende og sist et forsøk på å avsette Gud som hersker. Dette er presis det samme som vi leser i  Sal 2,1-3: Hvorfor raser folkeslagene, og hvorfor planlegger folkene det som er nytteløst? Jordens konger stiller seg opp, og fyrstene rådslår med hverandre mot Herren og mot Hans Salvede. Og de sier: "La oss rive Deres bånd i stykker og kaste Deres rep av oss!" 

Derfor blir bibler brent. Det er et åpent uttrykk for fiendtlighet mot den jødisk-kristne guden og de jødisk-kristne verdiene. Det er tommel ned til guddommelig autoritet. Det er åpenlyst opprør.

I en artikkel fra 31. juli i The Federalist av Krystina Skurk, under tittelen “4 franske revolusjonstrender som har startet i USA.”  var trend # 4, "Voldelig fiendtlighet mot religion."

Hun skrev: “Å si at den franske revolusjonen var fiendtlig overfor religion er en underdrivelse. Kirkeeiendommer ble nasjonalisert, tiende ble forbudt, kirkelige myndigheter ble gjort til ansatte i staten og 30 000 prester ble bannlyst...

Tradisjonell religion i USA har også blitt angrepet av den moderne radikale venstresiden. Og selv om ting ennå ikke har nådd nivået til den franske revolusjonen, liver det nåværende antikristne klimaet ikke bra for fremtiden.

Fakta er at den samme ånd som animerer vold og hærverk er den samme ånd som setter kirkebygninger og bibler i brann.

Derfor tweetet jeg 1. august, “Først brente de føderale bygninger, så brente de kirkene, nå brenner de bibler. I stedet for å spørre "Hva blir det neste?" bør vi spørre: "Hvem blir den neste?"

La leseren bli advart.

(For å se forbindelsen mellom BLM, “Jezebel,” og trolldom, se her og her.)