NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

tirsdag 30. september 2014

Dette er en velmenende advarsel til Dagen redaksjonen

Viser til avisen Dagens artikkel av Silje Rognsvåg; – Kristne ekstremister har ingen omsorg for jøder

Dette er en velmenende advarsel til Dagen redaksjonen, for dere er på ville veier som kristen avis.

Jeg håper nesten dere mister mange kristne abonnenter (dessverre kan en bare si opp en gang) slik at dere våkner etter artiklene med agitatoren Gule, samt "ofrene" Græsvik og Brun- Pedersen. Mangler de fora for sine syn? Mye annet stoff som får stemple oss navnløse konservative kristne, uimotsagt. Hva ville Arthur Berg ha gjort, tror dere han ville la en muslim, som fornærmer vår intelligens få fast spalteplass?

Dere er med på å blåse opp "noe fælt noen har skrevet" på en privat Facebook side (som de personlig har beklaget), sammen med den verdslig pressen. Så fullstendig overser systematisk alt hatet rettet mot oss, så lenge Internett har eksistert. Vårt segment kristne er knapt synlig på nettet, og de konservative ledere som er, viser stor verdighet. Selv om de blir karakterdrept om og om igjen.

Jeg er veteran i flere kommentarfelt. Og om jeg og andre som meg bare antyder å være konservativ kristne og venner av Israel, har det vært helt kurant å lire av seg uhemmet hat mot oss, uten at noen reagerer. Det skjer hver dag, og i tiår har vi måttet finne oss i de notoriske løgnene mot Israel fra NRK, TV2 og norsk presse.

Så denne sommeren hadde vi endelig en seier grunnet MIFF (ikke Dagen), og nå er vi er de hatefulle? Fordi Græsvik med flere ble avslørt som propaganda-armen til terror org. HAMAS. Og nå er vi problemet, og Dagen slipper "dem" til, endog netttrollet "himself" Lars Gule. Ta en titt på hans "vitenskapelige" produksjon, for å studere hat, "name calling" og forakt for kristne og jøder. Og det er "vitenskap og forskning?"

Dagen følger nå VLs eksempel, og blir ett organ for ateister, liberale kristne og andre, som snakker om oss "fundamentalister og ekstremister," som ikke firer på krava eller vil ikke se bort fra Guds Ord. VLs redaktører snakker om ekstremister på begge sider, og vil ikke nevne ett navn. Dagen lar Gule få si det samme uhemmet.

Greit - gå ned den avenyen, vi har Norge I Dag i allianse med Visjon Norge, og det skjer store ting, også for Partiet De Kristne. Vårt segment kristne kommer ikke å bli "moderate," for finnes det ikke et større bedrag enn det, om de liberale faktisk gidder å lese Bibelen med hjertet. Bakkevig slapp dere til også, for han liker ikke konservative bisper. Han begrunner homoekteskap med naturretten før og etter syndefallet, ikke Guds Ord. Det er ikke ekstremt?

Han og hans like er ekstremistene, fra ett kristent ståsted med sitt svik. Derfor skal de "ta oss," for i sine hjerter vet de at de sviker på alle fronter. Jeg bad en annen prest høflig på VD begrunne sitt ekteskapssyn ut fra bibelen fem ganger. Han nektet, en masse utenomsnakk og han gikk til grove personangrep mot meg - ja hat. Og vi var tre aktive venner hos VD, som ble presset ut, stadige advarsler fra Morken. Ikke grunnet hat, men for å snakke sant, om sviket til de liberale, i seng med en hedensk stat, ateister og sosialister.

Dere skal kanskje speile alle synspunkter innen "kristenheten," men glemmer det finnes ikke noe andre verdige kristne synspunkter på abort, ekteskapet, homofili og Israel enn de vi har - med klar hjemmel i Guds Ord. Derfor bruker de kjent taktikk, snakker om disse fæle reaksjonære "kristne." Det i en tid da muslimer massakrerer våre kristne trosfeller, og Gule forsvarer dem som forsvarer IS. Så får han lov å angripe kristne i Dagen, uimotsagt, med adgang til en hver annen redaksjon, men Dagen hiver seg på bølgen. Arthur Berg hadde gitt ham så øra flagret.

Så avbryter prester ferien for å gå i demonstrasjon for Israels fiender, som har lovfestet Holocaust 2. Det mens kristne korsfestes og massakreres i Irak. Og ikke ett kvekk fra dem. Og vi er ekstremistene? Det er som en må klype seg i armen, for å sjekke om en drømmer.

De vet alle at om ikke vår fløy bringens til taushet, vil de liberale svikerne innen kristen Norge bli avslørt, som med filmen om Knudsen og hans bortgang viser. Han og Nessa hadde rett hele tiden, vil få rett, sodomi og forbannelse av Israel vil bli straffet. Tror noen at Gud sover? De liberale skal gi det hedenske Norge alibi, men har kommet i forlegenhet fordi vi ikke firer. Og det kommer vi aldri til å gjøre, om vi skal gå i katakombene. Dagen får velge redaksjonell linje, men dere styrer mot stupet, som kristen avis. VL kan ikke reddes.

W. Kirkehøyden

Sing along - Nothing to do with Islam

Let's all sing together:

"Nothing to do with Islam"

mandag 29. september 2014

Allah Made Me Do It

FrontPage Mag
by Daniel Greenfield


Stop me if you’ve heard this story before.

A Muslim convert who recently became very religious beheads a woman while reportedly shouting Islamic phrases. The authorities rush to convince everyone in sight that it has nothing to do with Islam.

I’m not talking about Alton Nolen in Oklahoma at the end of September, but Nicholas Salvador in the UK at the beginning of September. Salvador, a Nigerian Muslim convert, beheaded an 82-year-old European woman with a foot-long blade. Nolen killed a 54-year-old American woman with a 10-inch blade.

The bios of both men are fairly similar to the beheaders of British soldier Lee Rigby. The perpetrators were Nigerian converts to Islam. Alton Nolen was a black convert to Islam. They had a history of criminal behavior followed by a conversion to Islam and the inevitable bloody ending.

On his Facebook page, Nolen posted, “Sharia law is coming!!!” The killers of Lee Rigby had chanted for Sharia law in the streets of London. That is the same Sharia law of stonings and beheadings.

It is the law of the Koran which states, “When you meet the unbelievers in Jihad smite at their necks until you have slaughtered many of them.” (Koran 47:4)


Read more in FrontPage Mag

søndag 28. september 2014

Brev til en ateist

Ut fra ditt ståsted forstår jeg at du snakker om absurditet, men fra Adams tid så mistet menneskeheten tilgang til en form for tenkning og innsikt, som bare kommer direkte fra Gud, i et sant paradis. Det er en Virkelighet som overgår tid og rom hvor alt er relativt. Det går for langt, men de som har tilført verden stor innsikt, som Newton (kristen) og Einstein (jøde), hadde dette åndelig aspektet i seg. Selv om Einstein var jøde, snakket han med stor varme om mannen fra Nazaret. Frisk og banebrytene innsikt, kommer alltid fra, Gud. Det du kaller "å tenke selv," er alt basert på imitasjon og repetisjon. Intet orginalt kommer ut av det, men det er et annet tema.

Jeg forstår godt at ateister og andre avviser dette.. "Been there done that," ja at de ser på mange kristne forunderlige, det gjorde jeg selv også. Her vil jeg sette de Evangeliske kristne i en spesiell stilling, siden jeg har etter hvert hatt den store glede å møte dem, og regner meg som en av dem. Og jeg ser at de har fått del i det samme jeg har fått del i, gjennom troen. Disse miljøene er faktisk ganske avsondret fra det norske samfunn. De som representerer den offisielle kristenheten i Norge, føler jeg ikke stort slektskap med, ja de er for meg en del av det verdslige samfunn. Det vises ved at de med bare litt motstand underkaster seg politiske herrer - ikke Guds Ord, som prestene Knudsen, Nessa og flere ikke så kjente.

Dette er en fakta opplysning: Spikeren og jeg har vært på to bibelkonferanser nylig, som begge samlet nær 500 mennesker, med betydelig kostnader for en uke på hver. Klarer ateister det? Vi var på to konferanser, men over det ganske land samles de på mange flere hvert år, totalt med mange flere enn rockekonserter kan vise til. Og noe stort/ felles får dem til å komme tilbake. Hva som finner sted i deres/ våres hjerter vet du og andre ateister ingen ting om, jeg har lest mer enn nok om ateisters visdom - der er det intet nytt. Dere har heller ingen forutsetning å forstå Guds Rike, fordi dere baserer deres "tro," på fornekte hva dere ikke tror ER. En intelligent person ville ikke gjøre det til ett livssyn, ja ikke ofre noe tid på det.

DnK, dets presteskap har svært lite med dette å gjøre, med hederlige unntak. Vi lurer ofte på om de leser Bibelen eller om de føler noen Enhet med Fader og Sønnen. Du kan som allerede nevnt ikke forstå dette som ateist. Du vet ikke vet hva honning er, om du nekter å åpne glasset og smake. Jeg sier bare at alt blir nytt i landet av "melk og honning." Noe enormt skjer når du tar i mot Jesus som Herre og Frelser. Ja, vi faller også tilbake til Adamtenking (tenke sjøl var hva han gjorde med råd fra "you know who"). Vi ser jo hvor håpløst det er, men da har vi en annen mulighet. Vi vender tilbake til Ham som aldri svikter. Han løser våre problemer, tenker for oss og tar våre byrder, fyller oss med håp og Kjærlighet. Det sier Guds Ord, og vi opplever det hver dag om vi tror. Tro er en avansert form for viten, vissheten om at Adamtenking ikke holder, og at vi må koble oss på "Guds Computer."

Igjen: Det er din fulle rett å avvise dette, men jeg kan fortelle at millioner av kinesere oppdager det samme som oss, slik at de nå er en sann kraft, og det land med flest kristne. Her må du bare ta mitt ord: Vi opplever en tilstand av håp, en visshet om et evig liv, og frihet fra særlig den sjelelige smerte. Du har sikkert fått med deg alle historiene om unge og eldre på lykkepiller den siste tiden, som allikevel tar sitt eget liv. Jeg var der selv, og en enkel bønn fikk meg på den rette vei, ut av håpløsheten. Og jeg har fått livet og helsen i gave, ta mitt ord for det.

Det kan ikke beskrives, det må oppleves, en må innta "melken og honningen." Derfor drar mennesker på bibelkonferanser, for å dele dette fantastiske med andre kristne. Der snakker vi om hvordan gi det til dem som lider i sjelelig smerte, gi dem samme håp og lindring. Det finnes latent i alles Hjerter - også i ditt. Du ville bli overrasket hvor lite teologi har med dette å gjøre. Det er fire enkle faktorer for meg personlig: Guds Ord, Bønn, Vitne og Takksigelse. Og her vil jeg vise til de narkomane (fra det verste utgangspunkt tenkelig), som Evangeliesenteret, Maritastiftelsen med flere har fått ut av helvetet. Å høre på disse menneskene, burde inspirere alle, for så mange er historiene.

Hvordan er det mulig? Fordi Gud gir en "rus" som er så mye mer fantastisk. Den er gratis, og den opphører ikke, om en bare holder oppmerksomheten på Ham. Ikke sjelden tar frustrasjonen over oss alle, og den sjelelige smerten vender tilbake. Da har vi evne og midler til å skaffe oss et "skudd", helt gratis. Noen enkle bibelvers, bønn og takksigelse er nok for meg, og jeg kjenner "rusen," komme inn i hver celle - bokstavelig talt.

Dette er vitenskap: Kroppens kjertler og organer produserer alle typer narkotika. Sanne skreddersydde medisiner og "lykkepiller" - organiske. Legemiddel produsenter prøver å imitere disse, og de finnes også i naturen. Den organiske produksjonen i våre organer og kjertler stenges ned selv i barn, grunnet omgivelsenes uforstand og ateistiske propaganda. Bibelen er full av innsikt om hvordan unngå dette. Særlig Jesu lære er suveren, selv ikke-kristne må innrømme dette. Ja, selv Marx plagierte ham. De som sier ja til "the Real Man," - Jesus, får den organiske produksjonen av helbredende stoffer "kick startet". Her ligger forklaringen på hvorfor narkomane blir helbredet og overkommer abstinensen. For noen skjer det momentant.

Jeg har lest hva du har skrevet i flere år, og alt jeg sier er: Troen har gitt oss alt, og det har intet med hodet og teologi å gjøre. Det har alt med Hjertet og blodet (dets substanser og energier) å gjøre, og her finnes det også mye bekreftende vitenskap. Hjertet er porten til Himmelen, et enormt endeløst ROM. Hvorfor leter alle etter Kjærligheten etter fattig evne? Jo, for en gang har faktisk alle følt dette i Hjertet. Men noe er tapt, og de ønsker å finne tilbake til det. De vil vekk fra tomheten, smerten, og det ender ikke sjelden opp med surrogater... Har vi ikke alle vært der? Feilen er at Kjærligheten knyttes til forgjengelige objekter og personer der ute. Hva de alle har smakt på en gang i livet og minnes - uten unntak - er Agape Kjærligheten - rett fra Gud, og Han er ikke forgjengelig, og er der for oss i all EVIGHET. Det er løftet. Det blir ikke bedre enn det.

Det er den Kjærligheten som gir oss alle Livet, ikke tørr teologi. Tenke selv: Er en evig runddans, og det kan vi alle teste: Da livet var uutholdelig, var det ikke en revy av den samme "tenkning" dag ut og dag inn, mennesketanker inplantert. Så ved en tilfeldighet slapp noe annet til. Vi kaller det insprirasjon. Den kommer alltid fra Gud, og han har mer å gi, om vi bare tar i mot hans Enbårne Sønn:

For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, forat hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv; Joh 3.16. Kalles den lille Bibel, for her ligger så mye velsignelse, om du vil tenke nytt.

W. Kirkehøyden.

lørdag 27. september 2014

Løslatt hatpredikant til VG: – De har ingenting på meg

VG

I en årrekke har Choudary vært en av de mest omstridte islamistene i Storbritannia. Han har også et stort nettverk i andre land, deriblant i Norge.

På spørsmål fra VG om han kjenner noen av de norske fremmedkrigerne som har tilsluttet seg IS, svarer Choudary nei.

Han har tidligere uttalt at islamisten Ubaydullah Hussain, selverklært talsperson for den ytterliggående islamistgruppen Profetens Ummah, er en god venn av ham.

– Jeg er enig med Ubaydullah i at norske kvinner og menn må dekke seg til og kle seg etter sharialovens regler, sier Choudary.


Norge har blitt et utpekt terrormål for islamister ved å delta i krigene i Irak og Afghanistan og nå ved å være med i alliansen mot Den islamske stat. 

Les mer i VG

fredag 26. september 2014

Kritiserte IS på Facebook - ble torturert og drept

VG

Ekstremister fra Den islamske staten (IS) henrettet menneskerettsadvokaten Samira Salih al-Nuaimi etter at en sharia-domstol hevdet hun hadde «frafalt islam».

Væpnede medlemmer av gruppen hentet al-Nuaimi mens hun var hjemme med ektemannen og tre barn i den irakiske byen Mosul i forrige uke, får nyhetsbyrået AP opplyst av to personer med nær kunnskap om hendelsen.

Kvinnen ble deretter tatt med til et hemmelig sted. Etter fem dager ble familien tilkalt til likhuset for å hente hennes døde kropp, som hadde tegn etter tortur, forteller kildene.

Les mer i  VG

Dette viser bare hvor farlig det er å stå fram med fullt navn i sosiale medier. De fleste norske aviser krever idag at folk må stå fram med fullt navn for å kunne ytre seg i kommentarfeltene. Det kan nok være forholdsvis greit så lenge man har de politisk korrekte meningene. Men skulle man ha et litt annet syn enn det som er allment akseptert, vil man fort oppleve å bli stemplet, demonisert og i dette tilfellet drept for sine meningers skyld.

Når skal norske medier skjønne at den navne-politikken som drives idag ikke er bra, hverken for ytringsfriheten eller personsikkerheten? Det viktige i en debatt er jo ikke HVEM som skriver, men HVA man måtte skrive. Nettavisene kan godt kreve at debattantene må registrere seg, men la de som måtte ønske det få lov til å stå frem med alias i den offentlige debatten.

STOR honnør til Dagbladet, som ennå lar sine lesere kommentere anonymt!

torsdag 25. september 2014

Norsk Jihad

Journalist og forfatter Lars Akerhaug er en av Norges fremste eksperter på radikal islamisme. 

 

Hør hans foredrag om norske jihadister


 

onsdag 24. september 2014

Folket holdes for narr gjennom løgn og demagogisk bedrag

Kronikk av "Pluto", fra Document.no

Takk Hans Rustad, for ditt innlegg her om fenomenet Jonas Gahr Støre. Michael Tetzschner overrasker positivt! - Og la meg også samtidig få påpeke som en honnør til Rustad, at når det gjelder norske samfunnspolitiske forhold, så er Documents Redaktør noe av det beste som finnes innenfor den samfunnskritiske journalistikk her i landet. Intet merkelig er det derfor, at Document.no øker hva gjelder lesere fra det ganske land, hvor stadig flere også aktivt engasjerer seg (de annen post her på Document). Vel fortjent, og må det fortsette, slik at vi kan frigjøre oss fra dagens politiske dilettantisme, klovneri og politisk korrekt sjarlatanisme! -

«Brød og sirkus»; hvor folket holdes for narr gjennom løgn og demagogisk bedrag: For det ER alvorlig når Arbeiderpartiets nye leder allerede nå har meldt seg ut av virkeligheten ved å konstruere «årsakssammenhenger» i beste «Pravda-stil». Men la oss slå fast det åpenbare: Jonas Gahr Støre er en pratmaker i ordets rette forstand, hvor substans og rasjonale er fraværende slik at den ideologiske ønsketenkningen kan tilpasses maktens behov for en imaginær underskog av «folkefiender» som lurer bak ethvert AP-hjørne. Ingen slår hans ordrike «forklaringer» og - bortforklaringer, hvor sjongleringskunsten naturligvis visker ut skillet mellom det realpolitisk virkelige og det eventyrlige fantasteri. Støre er jo den fødte dialog-diplomat hvor intet er umulig for denne solvente mann. Det var ikke for ingenting at Gro Harlem Brundtland plukket opp denne høyre-skikkelse og fikk ham vel plassert hos «Dr. WHO» som ordets tryllekunstner for all verdens global-initierte elendighet.

Både Jonas Gahr Støre og Raymond Johansen bruker «Breivik-kortet» flittig. De misbruker altså en tragisk hendelse, hvor de mange som falt for morderhånd, samt de som ble skadd og kvestet for livet, blir brukt i et politisk spill som rett og slett er motbydelig, ja, rent ut sagt; utilbørlig! - Anders Behring Breivik kom fra et sosialdemokratisk hjem. Begge hans foreldre tilhørte Arbeiderpartiet, men det betyr ikke på noen måte at foreldrene kan lastes for hva deres sønn gjorde. Eller andre, som kjente ham, eller atter andre, som ABB selv oppsøkte og/eller manisk studerte for at kunne få utløp for sine ekstreme fantasier fra en verden som gikk ham imot. Det Jonas Gahr Støre og andre livsfjerne/multikulturalister ikke forstår er at når ABB satte i gang massemordet på Utøya, så bokstavelig talt skjøt han seg ut av enhver normal relasjon til sine medmennesker, så også i en politisk kontekst. - Dette vet Støre og Johansen meget vel, som alle vi andre med normale sjelsevner vet det. Når Arbeiderpartiets ledelse må bruke Breivik-saken for å promotere sin anti-norske politikk, så har de ikke mye at fare med, hvilket de jo faktisk ei heller har når man tar i betraktning nasjonens status av i dag.

Hvem har skapt det mere og mere skakkjørte samfunnet vi har i dag, med alle de problemer vi i dag opplever grunnet en fullstendig forfeilet politikk gjennom de siste 40 år? Jo, Arbeiderpartiet, som satte malen gjennom Gro Harlem Brundtlands reformering av sosialdemokratiet til et markedsliberalt globalt orientert partivesen hvor alle land skulle integreres med hverandre. Nasjonen var noe gammeldags, som gradvis skulle «demonteres». At de såkalte borgerlige partiene også lot seg besmitte av sosialdemokratiets multikulturelle, liberal-marxistiske, kulturrelativistiske føringer viser bare hvor sterk denne påvirkning har vært som en form for «endelig sannhet – historiens ideologiske endepunkt»; hvor man ikke skulle sette spørsmålstegn ved «det grenseløse samfunn», OM man ville «det ultimate gode» (les; frelse verden gjennom det globale likhets-fellesskap).

Om man følger ABB sitt liv, så ser man ganske klart at han var (og er) et produkt av dette samfunnets (fragmenterte) tilstandsutvikling; det sosialdemokratiske samfunnet, hvor «alle skal med» uansett problemer dèt førte med seg. Og ABB var med, for så at ikke være med, og utviklet et abnormt patologisk hat mot AP som fikk utløp gjennom et massedrap som ikke noe annet kan sammenlignes med her i vårt land. ABB var og er noe for seg selv; en sinnsforvirret mann uten noe som helst ærefrykt for livets verdi i seg selv. – Derfor kan vi slå fast at Jonas Gahr Støre er en frekk og freidig overklassegutt som tror at han er noe gudbenådet, hvor han ut i fra sin noe narsissistiske personlighet tror at han kan pidestalls-moraliserende rette en pekefinger mot store deler av sitt eget folk. Men i virkeligheten, så er han en sleiphetens mester med talegaver for det sirkel-argumenterende «innholdsløse budskap» i en pseudo-filosofisk forpakning.

Jonas Gahr Støre er kun en farlig mann hvis man lar seg forføre av hans frasebefengte retorikk. For hans multikulturelle fanatisme, hans nese-gruse EU-beundring og global-entusiastiske livsanskuelse er vel kjent. Arbeiderpartiet kan kun fortsette med at opprettholde sin maktbase ved at fremmed-innvandringen fortsetter, samt parallelt at stats- og kommune-byråkratiet fortsetter at ese ut over alle grenser. Begge deler kjører naturligvis landet i grøften med tiden, så jeg er glad for at Støre fortsatt kun kan sjonglerer her og der, mens vi ennu har tid før valget om tre år, hvor vi trenger et nytt parti som avløser konsensus-veldet vi har i dag. For Jonas Gahr Støre er en leder vi faktisk ikke behøver her i landet, OM vi da ikke vil oss selv forferdelig vondt. -

***
For fire år siden, så skrev jeg følgende kommentar på Document i anledning signaturens Demosthenes fornøyelige post vedrørende riks-diplomaten Jonas Gahr Støres «Réndevouz»;

- «Og Jonas Gahr Støre stakkars - denne tidligere så oppadgående politiske ”wonderboy” - som nu også leker med personlige politiske ambisjoner for framtiden, flater ut. For karrieristen og diplomaten Støre hater av natur konflikter, som ikke kan løses med de evige kompromissers dialog og diplomatiske finesser for mellommenneskelige løsninger. Støre sitt «problem» er, at han hadde passet som teknokrat, byråkrat, diplomat eller utenriksminister hvor som helst innen tid og rom; Regimets politikk kan forklares og bortforklares uansett oppdragsgiveres politiske eller religiøse farge. - Det er denne «kunsten» det harseleres med i den eminente engelske komiserien ‘Yes – Minister’…

Så slike dyktige og intelligente menn som lyder ordre, trengs alltid for den byråkratiske stat – og er der alltid, uansett et regimets form og farge. Og nu for tiden er den norske stat styrt av det noe fallerte statsbærende enhetsparti AP – som et regjerende maktorgan for de selvbevisste av de siste dagers hellige; «vi alene vite». Tilfeldighetene gjør, at Støre nu er der... - men han kunne egentlig ha vært hvor som helst på den politiske stjernehimmel, og svaret ville alltid være det teknokratiske og monotont aksepterende til det øverste ledd; 'Javel - Statsminister'!

Din levende beskrivelse av champagnediplomatiet og pragmatikerens evige dilemma - er glimrende fremført, Demosthenes. – Så Takk!» -

# Demosthenes humørfylte innlevelse av en «historie» om system-superopportunisten i Støres skikkelse; som et talende eksempel på «den tidløse maktens trofaste tjener», kan leses her.

***
Snipp, snapp snute..: Jonas Gahr Støre vrir seg unna de folkelige sirkler; her tåles ingen nærkontakt med de sannhetssøkende frimodige skarer, men det er også andre som gjør dette av brød-politisk opportunisme, hvor man tekkes det mediale konsortium for at bli stjerneglanset (og mindre kritisert) mens man ignorer folkets røst og nasjonens basale problemer. Politisk leveregel for folk flest: En politiker som ikke rakrygget og forpliktet kjemper for sitt land og folk men heller vil favne all verden utenfor, skal man aldri stole på. For hva gagner det vel at vinne en hel verden, om man selv taper din sjel!

Pluto

DNB-sjefen varsler betalings-revolusjon innen tre år

E24
av Karl Wig

Nordmenns soleklare favoritt når vi skal betale varer og tjenester er på full fart ut, ifølge DNB-sjef Rune Bjerke.

- Racet er i gang. Det er umulig å si hvem som vinner. Men i løpet av de neste to-tre årene vil vi få en revolusjon i betalingsformidling som vi ikke har sett maken til, sier Bjerke.

Ifølge han foretrekker nordmenn i dag å betale med debetkort. Men det er et betalingsmiddel som nærmer seg utløpsdato, ifølge DNB-sjefen.

Bjerke holdt tirsdag innlegg på den årlige Handelskonferansen i Oslo, arrangert av Hovedorganisasjonen Virke.

Les mer i E24

Kjørte rundt i Oslo med IS-flagg

VG

Samme dag som USA bombet Syria og Ubaydullah Hussain (29) møtte i retten tiltalt for oppfordring til terror, kjørte flere menn rundt i Oslo - viftende med et IS-flagg.

Mennene skapte tydelig oppstandelse, og politiet ble også raskt varslet.

– De lo høyt, sier et av vitnene til VG.

Han er selv sjiamuslim og ble kraftig provosert av at en gruppe menn spredte budskap for «Den islamske staten» (IS) midt i Oslo sentrum tirsdag ettermiddag.

Les mer i VG

Terrorsiktet nordmann får globalt reiseforbud

VG

Natt til onsdag innførte FN sanksjoner mot 14 personer tilknyttet al-Qaida. En av dem er nordmannen Anders Dale (35).

På oppfordring fra USA og Frankrike, ble nordmannen svartelistet av FNs sikkerhetsråds sanksjonskomité rettet mot al-Qaida. Det betyr at Anders Dale får et internasjonalt reiseforbud, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Nordmannen får heller ikke lov til å handle våpen, i tillegg til at han blir rammet av FNs målrettede økonomiske sanksjoner. Ifølge Reuters sperres dermed tilgangen til alle hans bankkonti.

De som forsøker å hjelpe 35-åringen, risikerer også å havne på den samme listen.

Les mer i VG

mandag 22. september 2014

Ap anmelder mannen bak hatkommentaren

Dagbladet
(NTB)

«Valgkomiteen bør henrettes». Nå anmelder Ap mannen bak hatkommentaren

- Det er renspikket rasisme.

Arbeiderpartiet anmelder mannen som skrev at nominasjonskomiteen i AUF bør henrettes etter innstillingen av Mani Hussaini som ny ungdomsleder.

Partisekretær Raymond Johansen mener uttalelsen er skremmende og «helt forferdelig», og sikter til at en mann skrev «Valgkomiteen bør henrettes. Norske ungdommer uten ryggrad» på Facebook-siden til Stopp islamiseringen av Norge.

I anmeldelsen framholder Johansen at innlegget rammes av flere bestemmelser i straffeloven: oppfordring til alvorlig samfunnskriminalitet, ordensforstyrrelse, hatefull ytring og å utsette noen for hat.

Den 26 år gamle syrieren Mani Hussaini kom til Norge som tolvåring og sa han ville ta med seg sin personlige historie fra landet han er født i, inn i utøvelsen av tillitsvervet.

- Det er også et paradoks at personer med innvandrerbakgrunn som både er godt integrerte og gjør alt som man sier man skal gjøre for å bli akseptert, ikke blir akseptert, men sett på som en trussel.

- Det er renspikket rasisme, sier Johansen.

Den anmeldte mannen hadde ingen kommentarer til anmeldelsen.

(NTB)

Bibelen går til Hollywood

Dagen
av Bjørn Olav Hammerstad

De store studioene i Hollywood har oppdaget at det er penger å tjene på bibelfilmer.

Denne helgen har filmen Heaven is for real premiere på norske kinoer. Filmen, om gutten som skal ha vært i himmelen, har sopt inn 100 millioner dollar i USA. Det kostet 12 millioner dollar å lage den. Himmelfilmen er bare en av mange filmer med bibeltema som for øyeblikket bringer amerikanere tilbake til kinosalene. Heaven is for real viser det samme bildet som nesten alltid tegner seg når Hollywood lanserer en bibelfilm. De tjener penger. Mye penger. Og nå står bibelfilmene i kø.

Tidligere i år kom filmen Noah med Russel Crowe i hovedrollen. Rett før Noah gjorde Jesusfilmen Son of God stor suksess i det amerikanske kinomarkedet. Om noen måneder kommer det episke dramaet Exodus: Gods and Kings, som bygger på bibelfortellingen om Moses som leder Israelsfolket ut av Egypt.

Les mer i Dagen

søndag 21. september 2014

Britain's Female Jihadists

Gatestone Institute
by Soeren Kern  •  September 21, 2014 at 5:00 am

"My son and I love life with the beheaders." — British jihadist Sally Jones.

Mujahidah Bint Usama published pictures of herself on Twitter holding a severed head while wearing a white doctor's jacket; alongside it, the message: "Dream job, a terrorist doc."

British female jihadists are now in charge of guarding as many as 3,000 non-Muslim Iraqi women and girls held captive as sex slaves.

"The British women are some of the most zealous in imposing the IS laws in the region. I believe that's why at least four of them have been chosen to join the women police force." — British terrorism analyst Melanie Smith.

Read more at Gatestone Institute

Flørting med Rom

Endtime.net
av Bente og Abel Struksnæs

I flere aviser kan vi lese om stor oppslutning om felleskirkelige samlinger. Protestanter og katolikker går sammen. Strategien har vært klar: Først forenes de forskjellige protestantiske samfunnene, deretter slår denne blokkdannelsen seg sammen med katolikkene.

Spørsmålet stilles: Hvorfor går kirkesamfunnene sammen? Hva er i ferd med å skje? Fra katolikkenes egne kilder finner vi at pavens frontkjempere, jesuittene, har fått oppdraget fra Rom om å forene kirkesamfunnene - gjennom dialoger med andre kirkesamfunn. Fra Jesuittenes Generalkonferens i 1995, står det at «den Hellige Far har gang på gang bedt Jesuittene om å få i stand en mellom-religiøs dialog, en apostolisk prioritering i det tredje millenium.» Og videre: «Det ser ut for at dialog utvikler den samlende og frigjørende potensiale for alle religioner.»…«Mellomreligiøse dialoger er et integrerende element av Jesuittenes misjon.»

Les mer på Endtime.net

onsdag 17. september 2014

Radikalisering av ungdom

av Per Sandberg, FrP

Radikalisme debatten har rast og vil sannsynligvis videreføres i lang tid. Regjeringen har lagt frem en handlingsplan noe også tidligere regjeringer har gjort. Hvilke tiltak har virket, hvilke tiltak mangler? Dette er en meget viktig debatt, kanskje ikke selve debatten men hva kan politikken bidra med for å stanse utviklingen.

I en slik situasjon er det trist å registrere at Norges største parti, AP fraskriver seg alt ansvar med sin nye leder Jonas Gahr Støre. Strategien fra Jonas Gahr Støre og AP er tydeligvis å løpe fra sitt ansvar. Leder i justiskomiteen, Hadia Tajik, partisekretær Raymond Johansen og partileder Jonas Gahr Støre prøver febrilsk å legge alt ansvar på FrP, selvfølgelig for å unngå å ta den virkelige debatten. Hva har gått galt med «byggeprosjektet» til AP, og hvorfor føler mange seg tilsidesatt i det norske samfunnet?

Partileder Gahr Støre fornektet sågar at radikal Islam var et problem i Norge i 2009, i motsetning til sin partikollega Martin Kolberg som advarte mot radikal Islam.

«Historien er full av selvopptatte og mislykkede kunstnere som bruker politisk ekstremisme til å hevne seg på verden», sitat fra Nore og Hagen i VG 31 august. Og, «terror og ekstrem politisk vold har alltid appellert til en viss type unge spenningssøkende menn». Det er helt riktig, politisk ekstremisme har eksistert i all tid.

Så, hvorfor opplever Vesten radikalisering, hva kan, hvis mulig forklare at unge menn født og oppvokst i Vesten begår de mest bestialske overgrep mot kvinner og barn. At menn vokst opp i Vesten støtter halshugging, voldtekt, etnisk rensning og menneskesalg til slaveri? I følge den nye lederen i AP har altså ordskiftet i Norge et ansvar for dette og da særlig FrP. Dette er så useriøst og latterlig at jeg vet ikke hvorvidt jeg greier å forholde meg til partilederen Støre, eller var det Jonas, eller Gahr kanskje. Ja, for tåkefyrsten snakker med så mange tunger at det er jammen ikke lett å skjønne hvem han er til enhver tid.

Sjef for E-tjenesten siden 2010, med over 40 års erfaring fra forsvaret, Kjell Grandhagen bør man kanskje lytte til. Ikke i Ap, ikke Jonas, Raymond eller Tajik, de viser til ordskiftet i Norge.

Grandhagen sier i VG 30 august, på spørsmål om hvordan IS rekrutterer terrorister blant helt vanlig ungdom i Vesten, sitat: ISs imponerende evne til å bruke moderne kommunikasjonsmidler som unge mennesker benytter seg av, og har en formidabel medieorganisasjon». Videre, «de motiverer gjennom å beskrive elendigheten i områdene de opererer i, de appellerer til samvittigheten, «som troende muslim må du engasjere deg», sitat slutt.

Jeg vil legge til, mye av den propaganda som serveres fra denne formidable medieorganisasjonen hos IS, eller Hamas for den del, er at Vesten er årsaken til elendigheten. Jonas vil ha en dialog med disse, eller var det Gahr, litt vanskelig å oppfatte, uansett, jeg er mildt sagt uenig med lederen i AP, enten det er Jonas, Gahr eller Støre.

Kanskje bør vi starte på nytt? Konflikter har vi, har hatt mange av. Dette har ført til store flyktningestrømmer til Vesten. Mange av disse har fortsatt sterke bånd til opprinnelseslandet, også 2-3 generasjon. Norsk innvandrings og integreringspolitikk må evalueres, og det må skje uten at «meningspolitiet» og «rasismekortet» brukes for å skremme til taushet.

----

Teksten sto på trykk i Fremskritt 6. september 2014.
Publisert på Spikers Corner med Sandbergs tillatelse.

tirsdag 16. september 2014

Arfan Bhatti advarer Jens Stoltenberg og Norge

TV2 Nyheter
av Sverre Holm-Nilsen og Kadafi Zaman

«Ved å innta førersetet, vil han nok utsette seg selv, sin familie og ikke minst Norge som nasjon for fare», skriver han.

– Norges sikkerhet ligger i at den ikke deltar i koalisjonen som skal angripe muslimer og deres land.

Bhatti oppfordrer til hellig krig

Slik starter et innlegg på Facebook fra den ekstreme islamisten Arfan Bhatti, hvor han advarte norske myndigheter mot å delta i aksjoner mot IS.

Les mer på TV2 Nyheter

mandag 15. september 2014

13 prosent av svenskene betyr ingenting for Sveriges nye statsminister

Jimmie Åkessons SD gjorde et brakvalg i Sverige. Nå gjenstår det å se om Sverige klarer å ta uroen til partiets velgere på alvor, skriver Harald Stanghelle i Aftenposten.

- 781 120 svensker stemte på Sverigedemokratene, skriver den svenske avisa Expressen på en svart avisforside idag.

Sveriges nye statsminister Stefan Löfven ønsker imidlertid ikke å inkludere SD i en samarbeidsregjering, sa de på NRKs Nyhetskanalen idag. Han vil med andre ord utelukke 13 prosent av Sveriges befolkning.

– Kan det bli snakk om å skrive ut nyvalg, spør VG den svenske valgeksperten Jonas Hinnfors.

– Det kan det, men jeg tror de øvrige partiene utenom SD vil gjøre sitt ytterste for å unngå et nyvalg. Om SD går frem i dette valget er det en risiko for at de vil fortsette å gå frem i et eventuelt nyvalg, sier Hinnfors.

... Jeg lurer på hvem som egentlig er de største ekstremistene og rasistene i dette politiske spillet ...

Forsøkte å sette publikum i kontakt med sine døde slektninger

I helga arrangerte Märtha Louise (42), Elisabeth Noreng (46) og det selverklærte mediumet Lisa Williams (41) seminar i Oslo, der Williams blant annet forsøkte å sette publikum i kontakt med sine døde slektninger.

I den anledning har jeg lyst å ta frem en liten historie fra Bibelen, der Kong Saul får en kvinne til å mane frem profeten Samuel fra de døde. Historien finner du i 1 Sam 28,6-17:

Da Saul spurte Herren om råd, svarte ikke Herren ham, verken i drømmer eller ved urim eller ved profetene. Da sa Saul til tjenerne sine: «Finn meg en kvinne som kan mane fram døde, så vil jeg gå til henne og spørre henne.» Tjenerne hans sa til ham: «Det er en kvinne i En-Dor. Hun kan mane fram døde.» Så gjorde Saul seg ukjennelig og tok på seg andre klær. Så drog han av sted, og to menn var med ham. Om natten kom de fram til kvinnen, og han sa: «Jeg ber deg, spå for meg ved å mane fram for meg den jeg nevner for deg.» Da sa kvinnen til ham: «Hør, du vet selv hva Saul har gjort, og hvordan han har drevet bort fra landet alle som maner fram døde, og dem som driver med spiritisme. Hvorfor legger du da en snare for mitt liv*, så jeg må dø?» Men Saul sverget for henne ved Herren og sa: «Så sant Herren lever, skal det ikke komme noen skyld over deg på grunn av dette.» Da sa kvinnen: «Hvem skal jeg mane fram for deg?» Og han sa: «Du skal mane fram Samuel for meg.» Men da kvinnen fikk se Samuel, skrek hun høyt. Kvinnen talte til Saul og sa: «Hvorfor har du sveket meg? For du er Saul!» Kongen sa til henne: «Frykt ikke! Hva så du?» Kvinnen sa til Saul: «Jeg så en ånd som steg opp fra jorden.» Da sa han til henne: «Hva slags skikkelse har han?» Hun sa: «En gammel mann kommer opp, og han er dekket med en kappe.» Da skjønte Saul at det var Samuel, og han falt på kne med ansiktet mot jorden. Samuel sa til Saul: «Hvorfor har du uroet meg ved å mane meg fram?» Saul svarte: «Jeg er i stor trengsel. For filisterne går til strid mot meg, og Gud har vendt seg fra meg og svarer meg ikke mer, verken ved profeter eller ved drømmer. Derfor har jeg kalt på deg, så du kan gjøre kjent for meg hva jeg bør gjøre.» Da sa Samuel: «Hvorfor spør du meg, når Herren har vendt seg fra deg og er blitt din fiende? Herren har for Sin egen skyld gjort det Han talte ved meg. For Herren har revet kongedømmet ut av din hånd og gitt det til din neste, til David.

Mens mediene irriterer seg mest over at det gjøres buissiness på den spiritualismen som Martha Louise og hennes kompanjonger driver med, er jeg mere redd for hva de langsiktige ettervirkningene kan komme til å bli, både for Martha Louise, hennes medspillere, publikum, folk og land.

For det er farlige saker disse damene leker seg med, og ingen av dem ser ut til å skjønne alvorligheten av dette som de holder på med. Bibelen advarer meget sterkt mot dette med å kontakte de døde, for her kan man nemlig komme i kontakt med ånder og demoner som slett ikke er den de gir seg ut for å være.

I 1Sam 28,14 står det: "Da skjønte Saul at det var Samuel, og han falt på kne med ansiktet mot jorden." - Saul, som hadde forlatt Gud og som derfor ikke fikk svar på bønnene sine, "skjønte" plutselig at kvinnen hadde fått kontakt med det han mente var ånden til den døde profeten Samuel, og så "falt han på kne med ansiktet mot jorden" for denne ånden, og på toppen av det hele spør han denne ånden om råd om hva han skulle gjøre. - Ser du de store farene som ligger og lurer her?

Det er akkurat det samme Martha Louise og hennes medspillere holder på med, og de har til og med gjort det til sitt levebrød. Personlig bryr jeg meg ikke om billettprisen er 1500 eller 15000, for de sjelelige konsekvensene er langt mer alvorlige for de som måtte bli dradd inn i denne farlige leken. Jeg synes det er både trist og synd at vår egen kjære Martha Louise har rotet seg inn i disse tingene. For ikke bare farer hun vill selv, men hun er med på å lede mange andre på avveier også. Dette kan få meget tragiske konsekvenser til slutt, både for Martha Louise selv, og for de som hun fører på avveie.

søndag 14. september 2014

Til den kvinnelige "presten" som ber til Allah og Oslo bispedømmeråd

Jeg tror nok at flere enn jeg måpte da Dagsrevyen den 11. sept. 2014 fremviste en kvinnelig "prest" som bad sine inderlige bønner til muslimenes gud, Allah, og avsluttet sine bønner med Amen!

Man trenger trolig ikke være konservativ kristen for å reagere på sånt svineri og blasfemi fra kirkens tjenere, selv om vi etter hvert er blitt vandt med litt av hvert fra det hold. Selv er jeg tidligere sjømann, men har respekt for vårt folks religiøse tro og vår 1000 årige religion.

Jeg tror nok at hvis en imam hadde stått frem og bedt bønner til de kristnes Gud, så ville han vært ille ute blandt muslimer.

Når jeg tenker på historier som vi får dukomentert fra områder der Allah er gud, og ser at "prester" i den såkalte norske Kirken tilber denne gud, og avslutter sine bønner med ordene: "Allah vær meg nær, Amen", må disse prestene ha valgt feil Bok å lese fra.

Når vi ser filmklipp av flokker med kjortelkledde menn som steiner halvt nedgravde mennesker til døde, der mengdene under sermonien roper Allah er stor, og så få oppleve at norske prester hyller denne gud med "Allah vær meg nær, Amen!" da må slike "prester" etter mitt syn kunne betegnes som islams femtekolonnister i vårt land.

 Denne "prestens" oppførsel er etter mitt syn respektløs og grov, og når den dertil foretas i Kirkens kostyme, er min respekt både for "prestinnen" og Kirken på et sånt lavmål at jeg vil gi dette kvinnfolket min kommentar på godt gammelt sjømannsspråk: Ta Allah med deg under prestekjolen og reis til helvede.

Samtidig minner jeg kvinnfolket om det første bud i Bibelen: Du skal ikke ha andre guder utenom Herren din Gud.

Med undertegnede sin største forakt for Allah sine tilbedere i den påstått norske Kirke.

Norvald Aasen,
6983 Kvammen  

Ord av takknemlighet til en venn for hans tjeneste i Guds Rike

Jeg må gi det til min venn, veileder og mentor Spikeren. Hans forkynnelse har hatt følgende urokkelig fokus: 1) Guds Ord, samt 2) å være I KRISTUS. Underveis var det bare naturlig at det oppsto distraksjoner, skal jeg ikke få ta med meg noe av det gamle? Nei, for dette er essensielt:

Derfor, dersom nogen er i Kristus, da er han en ny skapning; det gamle er forganget, se, alt er blitt nytt!  2Kor 5.17

Jeg har fortalt hvordan minnet om den fortapte sønns hjemkomst fra min lærerinnes fortellinger på 50-tallet, og hvordan en enkel bønn tok meg inn på fast grunn. Der kunne jeg blitt en vanekristen, som blandet det gamle med det nye. Det skjedde, men Spikeren ville ikke ha noe av det.

Jo mer tid som går, dess mer takknemlig blir jeg, fordi han ikke var ”inkluderende”. Vi vet hva som skjer da: Erstatningsteologiene fremstår som en gresshoppesverm.

Når vi tror at Gud tok ”human form,” og vandret rundt i tre år, avsluttet sin lærergjerning i Gethsemane, da vingler vi ikke lenger. Derfra til oppfyllelsen av det så lenge varslede offer flere tusen år i forveien.  DA TROR VI DET, slik det er fortalt Joh 3.16-17, samt 14.6 - og i denne visshet: "For av nåde er I frelst, ved tro, og det ikke av eder selv, det er Guds gave, ikke av gjerninger, forat ikke nogen skal rose sig." 

De  siste timene i Gethsemane har en helt spesiell betydning for meg (har bilder også fra folkeskolen). Ordene til Filip, med hvert ord og formaning til  ”lærersveiane.” Det er en slik inspirasjon, uten forringelse for noe annet i Skriften (alt er en Enhet). Dog der er Gud, og sier det som det er, for oss å få del i 2000 år senere. Bare tenk, dette ble ikke noe som skjedde på en liten hageflekk, for å bli glemt. Det hadde kraft – Guds Kraft, og det var alt satt i scene!

Joh 16.8-9  ”Filip sier til ham: Herre! vis oss Faderen, og det er oss nok! Jesus sier til ham: Så lang en tid har jeg vært hos eder, og du kjenner mig ikke, Filip? Den som har sett mig, har sett Faderen; hvorledes kan du da si: Vis oss Faderen?”

Jeg kan si mye om opplevelsen av disse to vers for ca to år siden (som jeg hadde lest før, uten en slik massiv effekt). Der sto Gud, og vi får del i det i vår tid. Han sier det med så mange ord etter han tok menneskelig form, for å redde oss fra fortapelsen … ”den som har sett mig, har sett Faderen.” Disse ord gav en enorm forløsning. Min venn og mentor måtte be meg ”coole” litt ned etter hvert. Alltid stram i regien – det er han.

Å være I Kristus hva er det? Jeg skal ikke sette meg til doms over hva andre kristne mener om det, jeg gleder meg over en hver som kommer til Frelse. Jeg vil ikke debattere temaet en gang. Det er hinsides teologi. Jeg vet bare det; takket være Spikerens veiledning, ser jeg min Faders slott / hus i det fjerne der oppe på høyden, og Han  kommer løpende mot meg. Jeg har ennå videoen fra jeg var 7-9 år opp i hodet.

Vi er I Kristus, og det er for meg nå en ufeilbarlig tilstand. Jeg er i Arken, beskyttet, og alle mine byrder er tatt over av Jesus. Det er en udiskutabel realitet.

Kom til mig, alle I som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi eder hvile!

Hvorfor er jeg så sikker?  Fordi intet kan sammenlignes med noe jordisk, ”Kjærleiken (GUDS) strøymar på så eg kan knapt kan andas. ”Verden er ikke mer”. Det gamle er forganget, se, alt er blitt nytt!”

Her må jeg fortelle om vår uke hjemme hos meg i mai 2014, med bibeltime, nattverd og fellesbønn - hver kveld. Det mest meningsfulle jeg har delt med noe medmenneske. Vi jobbet oss vers for vers igjennom Romerbrevet. Hvor den gamle pakt / loven ble som en uoppnåelig standard, for å vise hvor tragisk det jordiske og kjødelig liv er. Selv hvor meget vi enn strekker oss mot dette idealet, så holder det ikke. Vi skal ikke forakte loven, for vi vet at uten lover (derivativ av de ti bud), kan samfunn falle ned i barbariet på ”no time.” Essensen her var at vi ble gitt Frelsen i gave, bare ved å ta i mot, i tro, og at vi - I KRISTUS - blir som ham - syndfri. Likevel iakttar vi disse ord:

"Dersom vi sier at vi ikke har synd, da dårer vi oss selv, og sannheten er ikke i oss;  dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet." 1 Joh 1,8-9.

Likefult gjelder dette: ”Sannelig, sannelig sier jeg eder: Den som hører mitt ord og tror ham som har sendt mig, han har evig liv og kommer ikke til dom, men er gått over fra døden til livet.” John 5.24

Det var da - i studie av Romerbrevet - jeg sa til Spikeren på hans vestlandsdialekt, og nærmest omfavnet ham: ”Eg gir meg øve.” Igjen en ufattelig AHA opplevelse, og forløsning. Tidlig under våre e-mail utvekslinger hadde jeg lest hele Matteus, med lyd, og måtte legge meg nedpå på sengen - helt utmattet. Sendte en e-mail til min mentor med følgende ordlyd, for å komme til hektene: ”Jeg må bli et bedre menneske.”

Igjen responsen overrasket meg, han sa ikke: ”Ja, du må skjerpe deg,” det var ikke der det lå. Siden skjønte jeg, hans stramme regi - for det er her det ligger:

"Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus; for livets Ånds lov har i Kristus Jesus frigjort mig fra syndens og dødens lov." Rom 8.1-2

Så hvor kommer Guds Ord inn i ”the equation?” Det er en vekselvirkning, der hvert ord gir tilstanden mer dybde. Visshet om ens status, I Kristus blir bare mer fyllestgjort. Så en ny runde, og Ordet har bare mer å gi av hva du ikke så før. Derfor må en hver søker av Frelsen, vokse i tro, bygge på det Guds nærvær de kjenner, og vende tilbake til Ordet. Jeg bare vet at dets sjenerøsitet er uten limit. Ja, selv for den som starter helt fra "scratch."

I alle år merket jeg det, at om jeg åpnet bibelen eller ett ord kom til meg tilfeldig, så hadde det en virkning. Beviset er at sammen med disse ordene om hjemkosten i Lukas, og alt annet i sum, innså jeg at jeg hadde bare en opsjon da jeg befant meg i det dypeste mørket. Det var ikke bare tomhet, ett kraftsenter var der tross alt, bygget på Guds Ord. Noe var sådd, i min jord – tross all motgang og håpløshet.

Jeg takker og priser deg HERRE - i  Jesu Kristi Navn - for din Nåde, Miskunn, Kjærlighet og Godhet, og for at du sendte en veileder, da jeg bad om det. Amen.

Hva så med verden der ute? Jo vi merker at den dukker opp, og jeg ser den faktisk legger seg over hjertet som en sky på himmelen. Like illusorisk, like forgjengelig og som i Joh 1... består den også av ord (info), og en emosjonell kraft eller energi om du vil. Den når hjernen ”and here we og again.”

Dog trenger vi ikke lenger å være offer og fortapte i verden. Det er bare en projeksjon. For bare Gud ER. Vi har ett trygt sted å vende tilbake til. Med Ordet, i bønn, og her kan vi også bli mer vis om verden i hver runde. Være i verden, men egentlig ikke. Og jeg ser det jo så klart nå. Hvorfor jeg lå nede for full telling, fordi jeg ikke kunne vende tilbake til Arken, ta tilflukt i Kristus, - jeg manglet innsikten.

Kom til mig, alle I som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi eder hvile!

Livskraften tørket inn, en ond sirkel, visste ikke hvordan finne kraft og håp. Da - på det aller mørkeste - bad jeg en bønn, og Herren steg ned,\ og ledet meg på veien hjem.

Gud Velsigne - min venn, veileder, mentor og for din tjeneste i Guds Rike.

Din Venn og bror i Kristus.

Winston Kirkehøyden

lørdag 13. september 2014

En kritisk gjennomgang av Kåre Willochs framstilling av Israel

MIFF
ac Conrad Myrland

Hør Olav Vidar Landsverk plukke Kåre Willochs framstilling av Israel og Israels historie fra hverandre. Du vil sitte igjen med mange spørsmål til den tidligere statsministeren.

Les også en skriftlig kritikk av Kåre Willochs foredrag ord for ord.

Se hele foredraget fra MIFF Oslo 26. august 2014 her:


torsdag 11. september 2014

Vil fjerne kontanter som betalingsmiddel

Nettavisen

Tiden er moden

Nettavisen har den siste tiden skrevet flere saker om selskaper som nekter å ta imot kontanter, eller hindrer bruken av det.

Begrunnelsene varierer, alt fra sikkerhet, til ekstraarbeid - til det faktum at stadig flere nærmest utelukkende betaler med elektroniske betalingsmidler.

Bankkort, betaling gjennom apper og SMS - og nå snart såkalt kontaktfri betaling med mobil, gjør kontanter overflødig.

Les mer i Nettavisen

onsdag 10. september 2014

The Nice ISIS Jihadist Next Door

Frontpage Mag
by Daniel Greenfield

 Every week another lad or lass from St. Louis, Toronto or Sydney makes the trip through Turkey to the Islamic State. A reporter dispatched by a local paper to talk to the neighbors scribbles down the same recollections about how nice and normal Jihad Joe or Jihad Jane was.

Classmates remember a loud partier or a shy student. Neighbors mention that everything seemed normal until those last few years when he began wearing a robe and she began wearing a burka.

The Somali and Algerian immigrants, the German and American converts, the black burkas and dyed beards, headed into the dying summer to kill Christians and Kurds, Turkmen and Shiites, to behead babies and crucify critics, don’t seem like monsters.

They loved their parents. They posed for jokey snapshots on Facebook. They had dreams of becoming biologists or boxers. Until they began killing people, they seemed just like the rest of us.


Read more in Frontpage Mag

Bhatti hevder endetiden er nær

NTB

Volds- og trusseldømte Arfan Bhatti som nylig slapp ut fra fengsel i Pakistan, hevder på Facebook at endetiden er nær. Han ber muslimer velge hvilken vei de skal ta i resten av sine liv.

Bhatti befinner seg ifølge sin egen Facebook-profil i Gurjat-provinsen i Pakistan, et område et stort flertall av norskpakistanere har sin bakgrunn fra. Han skriver ifølge avisen Dagen at «Den muslimske nasjonen har våknet!».

Bhatti som er norsk statsborger med pakistansk bakgrunn, ble pågrepet av Pakistans terrorpoliti ISI i januar i fjor, og satt fengslet fram til han ble løslatt i slutten av august. Bhatti er tidligere dømt flere ganger, blant annet for trusler, utpressing og vold, og kommer på Facebook med følgende beskjed til sine trosbrødre, både i Norge og i resten av verden:

«Nå er det opp til hver og en av muslimene til å velge hva de skal gjøre for resten av sitt liv. De må ta av seg de sekulære brillene og se verden gjennom øynene til sharia, de islamske lovene. Jihad, hellig krig, er en plikt, på samme måte som bønn, faste og andre handlinger pålagt enkeltindividet.


NTB

tirsdag 9. september 2014

Hatkrim-patrulje skal spane på nett

Vårt Land
av Bjørgulv K. Bjåen

Justisdepartementet lover at det skal bli enklere å anmelde hatkriminalitet.

Oslo-politiet oppretter nå en egen gruppe som skal etterforske hatkriminalitet. Samtidig etablerer politiet en nasjonal gruppe som skal styrke politiets forebyggende arbeid på nett.

– Gruppen skal åpent være til stede på nettsteder som kan bidra til å fremme radikalisering og voldelig ekstremisme, og delta aktivt i diskusjoner, forteller statssekretær Hans J. Røsjorde (Frp) i Justisdepartementet i en e-post til Vårt Land.

Les mer i Vårt Land

mandag 8. september 2014

- Israelsk gass bidrar til regional stabilitet

MIFF
av Tor-Bjorn Nordgaard

Denne uken undertegnet et jordansk selskap en intensjonsavtale om å kjøpe gass fra det israelske offshorefeltet Leviathan for til sammen 90 milliarder kroner over 15 år. Det kan bidra til å skape stabilitet i regionen, sier forskeren og sikkerhetsstrategen Nitzan Nuriel.

Egypt er fra før av samarbeidspartner med den israelske gassindustrien. Når Jordan nå etter alt å dømme kommer inn i bildet for fullt, vil gass-samarbeidet mellom de tre landene kunne bidra til å danne et bolverk mot jihadistene som er på fremmarsj, mener forskeren fra antiterrorinstituttet ved IDC Herzliya. Han er medlem av Israels nasjonale sikkerhetsråd, reservegeneral i IDF, og tidligere direktør for det israelske antiterrorbyrået.

- Israel vil produsere gassen, Egypt vil omdanne den til flytende form, og Jordan vil få nytte av den, i likhet med Egypt og Israel. Folk i alle de tre landene vil være glade for å kunne være sikret tilførsel av energi til en rimelig pris, sier Nuriel ifølge Times of Israel.

Les mer på MIFF

Står Utenriksdepartementet på barneføtter?

Står Utenriksdepartementet på barneføtter, - eller minner UD mest om en barnehage?
Le sålenge dere orker, - eller aller helst gråt så dere rister.

Når en leser hvordan Utenriksdepartementet presenterer Norges engasjement i Midtøsten, er det lite trolig at Børge Brende (H) vil føre en annen politikk enn sine forgjengere fra (AP).

Sitat:

"Mandat-området ble opprettet i kjølvannet av det ottomanske imperiums sammenbrudd under den første verdenskrig. Immigrantene støttet seg til Balfour-erklæringen av 1917, oppkalt etter den daværende britiske utenriksminister, som tok til orde for et nasjonalt hjem for jødene i Palestina."


Spikers Corner bemerker; FEIL:
De jødiske Immigrantene støttet seg ikke til Balfour-erklæringen av 1917, av den enkle grunn at dette bare var en erklæring. De støttet seg til Palestinamandatet som ble utstedt av Folkeforbundet til Storbritannia den 29. september 1923, et område som omfattet dagens Israel, Jordan, Vestbredden og Gazastripen, som tidligere tilhørte Det osmanske rike, og som Folkeforbundet overlot til Storbritannia å administrere i kjølvannet av første verdenskrig som et mandatområde. (Ref.: http://no.wikipedia.org/wiki/Palestinamandatet)

UD skriver videre: "Britene prøvde uten hell å balansere mellom araberne og jødene, og overlot til det nystartede FN å finne en løsning."

Spikers Corner spør: Hvorfor fortelles ikke at britene delte opp mandatområdet slik at araberne fikk 77 % dvs. det som i dag heter Det hasjemittiske kongerike Jordan?  I stedet kan vi lese: "Sionistenes proklamering av staten Israel i mai 1948 ble møtt med overraskelse og motvilje overalt i den arabiske verden."

Men hvorfor utelater UD å fortelle at opprettelsen av Israel ble vedtatt i FN den 29. november 1947, i henhold til resolusjon 181; en resolusjon som Norge stemte for?  Hvorfor fortelles heller ikke at de arabiske statene stemte imot forslaget i FN ?  I stedet sier UD at "proklamering av staten Israel i mai 1948 ble møtt med overraskelse og motvilje overalt i den arabiske verden", og videre "Den arabiske liga gikk umiddelbart til militært angrep, en krig Israel kom styrket ut av."

Kan fremstillingen her virke som UD synes det var legitimt at arabiske tropper fra Egypt, Jordan, Irak, Syria og Libanon angrep Israel den 15. mai 1948 ? At Israel klarte å stå imot angrepet unntatt Jordan, som okkuperte Judea, Samaria og østlige bydeler av Jerusalem i 19 år, nevnes ikke med ett eneste ord. I stedet skriver UD at det var "en krig Israel kom styrket ut av"  selv om også Egypt tok Gaza?

Men da er det kanskje ikke så rart at UD heller ikke forteller at i perioden 1948 -1972 ble 800 000 jøder kastet ut av arabiske land etter de mislyktes med å invadere Israel? (Ref.: http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/talking/jew_refugees.html)

"Of the 820,000 Jewish refugees between 1948 and 1972, more than 200,000 found refuge in Europe and North America while 586,000 were resettled in Israel - at great expense to the Israeli government, and without any compensation from the Arab governments who had confiscated their possessions."

Basert på UD`s fremstilling; - kan vi egentlig annet enn le, gråte eller aller helst begge deler? Hvor mye mer forfordelt og uriktig kan fremstillingen egentlig bli i disfavør av en korrekt fremstilling?  Kan det være at den dypest sett er drevet av jødehat eller for å si det rett ut; antisemittisme?

søndag 7. september 2014

Hamas: Give us the West Bank so we can destroy Israel

lørdag 6. september 2014

A Message to President Obama from a former Muslim

Brother Rachid addresses President Obama about ISIL and Islam; 
he explains to him how ISIL is imitating the prophet Muhammad in every detail they do. 
ISIL represents Islam.


Denne videoen bør alle se og høre budskapet fra Brother Rachid.
Det tar mintre enn 10 minutter.

fredag 5. september 2014

Palestinsk fornuft

Av Tarud


Mange i Norge og i andre vestlige land tror at palestinere tenker omtrent slik som oss.  Dvs. fornuftige mennesker som tenker på fremtiden til sine barn, ønsker fred og vet hva som er best for dem.

Siste meningsmåling som ble gjort blant palestinere på Vestbredden og Gaza, 26-30. august 2014, viser noe helt annet. 

Meningsmålingen som ble utført av den palestinsk senter for politisk forskning (PSR) viser følgende resultat:


  • Hamas har lidd en omfattende ødeleggelse av organisasjonen infrastruktur. Raketter, våpenlager, angrepstunneler, verksteder, kommandosenter og treningslokaler ble ødelagt.   Tusen terrorister ble drept, og ingen av forsøkene med terrorangrep via tunneler, på bakken eller via sjøen lyktes.  De fleste av rakettene som ble skutt mot sivile mål i Israel ble skutt ned eller bommet, og Hamas fikk ingen av sine krav innfridd (sjøhavn, lufthavn, åpne grenser osv.).  Likevel mener 79% av palestinere at Hamas vant krigen!
  • Ødeleggelsene i Gaza er store, og det vil ta lang tid å bygge området opp igjen. Palestinerne vet at om de fortsetter å skyte raketter mot Israel vil det bare gjøre situasjonen enda verre. Likevel støttet 86% av de spurte en fortsettelse av rakett skyting mot Israel.
  • Over tusen sivile ble drept i Gaza som følge av Hamas's terrorstrategi med bruk av sivilbefolkning som menneskelige skjold. Likevel mener 78% at Hamas har gjort en god jobb med å forsvare sivilbefolkning i Gaza.
  • Hamas og Fatah krangler kontinuerlig med hverandre. Hamas plan om maktovertakelse på Vestbredden ble avverget (av Israel), og den annonsert felles regjering for Fatah og Hamas har ikke fungert i det hele tatt siden den ble annonsert for tre måneder siden.  Likevel er 46% fornøyd med prestasjonen av den nye regjeringen.
  • Kidnapping og drap av mennesker er en kriminell handling og et klart brudd på lovlig krigføring. Likevel støtter 57% av palestinere kidnappingen av de tre israelske studentene i juni, og 54% støtter drapene.

Jeg ser på disse resultatene og lurer på hva slags mennesker disse palestinere er.  Kan de være så dumme at de ikke forstår spørsmålene, eller er de så full av hat mot Israel at de ikke greier å tenke klart?  Eller er det den systematiske oppdragelsen til jødehat som overskygger all fornuft?  Uansett er det synd at det skal være slik.

Ved nærmere ettertanke, er kanskje palestinere likevel ikke så dumme.  Kanskje de vet noe som vi i vesten greier ikke å forstå.  Kanskje de har lært at jo verre situasjon er, dess mer sympati og penger fra verden.  Kanskje de har lært at dårlig oppførsel lønner seg, og at de ikke blir stilt for ansvar for sine ugjerninger.  Kanskje vi har lærte dem at de ikke trenger å bry seg om menneskerettigheter, og at terror mot den jødiske staten er noe som lønner seg.

torsdag 4. september 2014

Er Vårt Land i krig mot sin egen befolkning?

"Vi er i krig" heter en kommentar av Erling Rimehaug på Vårt Lands Verdidebatt.

Overlege Morten Andreas Horn skriver under et annet innlegg om "er islamister farlige?"

"Jeg ser ikke problemet? Dersom fredelige islamister en dag vinner makten i Norge gjennom demokratiske metoder og stemmeseddelen - da er jo det nettopp flertallets ønsker. Det er vel ingen "fare" forbundet med det, snare tvert om er det slik demokratiet er ment å virke. Og det er jo risikoen ved å ha et demokrati - man risikerer å havne i mindretall."

Sakens veritable alvor og loddrette likegyldiget tatt i betraktning ble følgende kommentar satt inn, men den ble straks slettet av redaksjonen:

"Det er ingen hemmelighet at mange er meget kritiske til avisen Vårt Land og svært lite imponert over det intellektuelle, politiske og moralske nivået som utvises av VD-redaksjonen. Det er grunn til å spørre; Settes ingen grenser for profilering av ekstremstister på VD?"

Nå ligger det lesetips fra overlege Morten Andreas Horn, som har markert seg med hva som må anses som de aller mest horrible, menneskefiendtlige og samfunnsnedbrytende holdninger som kan fremmes i offentlig debatt.

Horn har og stått i direkte polemikk og synes ikke å innse alvoret i sine umoralske og forkastelige bemerkninger om islamistisk overtagelse i Norge ev. ad. såkalt demokratisk vei.

Ellers forventes vel snart at avisen må begynne å være sitt ansvar langt mer bevisst i situasjonen der formannen i justiskomiteen i dag har ytret at koranen bør deles ut for å kurere dens ekstremisme; - i det lille landet der nord som snart ikke kan tåle synet av et lite kors.

En undres; hvordan har det seg egentlig at koranen skal kunne kurere ekstremisme ved at flere leser om at under en massakre skal nakken hugges, bare som kun ett av flere tankekors som straks melder seg?

onsdag 3. september 2014

- Gi ungdommen en koran før ekstremistene tar de

Dagbladet
av Line Fransson

Hadia Tajik mener flere av Syria-farerne er religiøse noviser.

På et frokostmøte i regi av Civita i morges diskuterte Hadia Tajik, FFI-forsker Thomas Hegghammer, statsviter Anders Romarheim og statssekretær for Høyre, Bård Glad Pedersen, «trusselen fra jihadismen», både i Norge og i utlandet.

Norske borgere er nå i Syria og Irak og kjemper sammen med den ekstreme gruppa IS, Den islamske staten. Men hvordan kom de dit?

Les mer i  Dagbladet

tirsdag 2. september 2014

Helligere enn helligdagen

Bergens Tidende
av Halvor Nordhaug, Biskop i Bjørgvin

Veier økning av forbruket tyngre for regjeringen enn den kristne kulturarven, samfunnets behov for en felles hviledag og de ansattes arbeidsforhold?

Regjeringen Solberg sier i sin politiske plattform at den bygger på «den kristne og humanistiske kulturarv». Samtidig vil man «tillate butikker å holde åpent på søndager». Henger dette sammen? Jeg er redd regjeringens angrep på søndagen viser at prinsippene om like konkurransevilkår i et minst mulig regulert marked med lavest mulige terskler for konsumentene, er helligere enn helligdagen.

Er da den kristne og humanistiske kulturarv en vimpel som man smykker seg med ved passende anledninger, men som fires på straks viktigere hensyn står på spill?

Skapelsesberetningen

Hvorfor har vi en ukentlig helligdag, og hvorfor er denne dagen også hviledag? Utgangspunktet er ikke Arbeidsmiljøloven, men Bibelens første skapelsesberetning. Da seks dager var til ende og skaperverket var fullført, hvilte Gud og «velsignet den syvende dagen og helliget den». Helligdagen sees her som nedfelt i skapelsens eget mønster og forankret i Guds egen hvile. Slik Gud hvilte, skal vi også gjøre det.


Les mer i Bergens Tidende