Er Vårt Land i krig mot sin egen befolkning?

"Vi er i krig" heter en kommentar av Erling Rimehaug på Vårt Lands Verdidebatt.

Overlege Morten Andreas Horn skriver under et annet innlegg om "er islamister farlige?"

"Jeg ser ikke problemet? Dersom fredelige islamister en dag vinner makten i Norge gjennom demokratiske metoder og stemmeseddelen - da er jo det nettopp flertallets ønsker. Det er vel ingen "fare" forbundet med det, snare tvert om er det slik demokratiet er ment å virke. Og det er jo risikoen ved å ha et demokrati - man risikerer å havne i mindretall."

Sakens veritable alvor og loddrette likegyldiget tatt i betraktning ble følgende kommentar satt inn, men den ble straks slettet av redaksjonen:

"Det er ingen hemmelighet at mange er meget kritiske til avisen Vårt Land og svært lite imponert over det intellektuelle, politiske og moralske nivået som utvises av VD-redaksjonen. Det er grunn til å spørre; Settes ingen grenser for profilering av ekstremstister på VD?"

Nå ligger det lesetips fra overlege Morten Andreas Horn, som har markert seg med hva som må anses som de aller mest horrible, menneskefiendtlige og samfunnsnedbrytende holdninger som kan fremmes i offentlig debatt.

Horn har og stått i direkte polemikk og synes ikke å innse alvoret i sine umoralske og forkastelige bemerkninger om islamistisk overtagelse i Norge ev. ad. såkalt demokratisk vei.

Ellers forventes vel snart at avisen må begynne å være sitt ansvar langt mer bevisst i situasjonen der formannen i justiskomiteen i dag har ytret at koranen bør deles ut for å kurere dens ekstremisme; - i det lille landet der nord som snart ikke kan tåle synet av et lite kors.

En undres; hvordan har det seg egentlig at koranen skal kunne kurere ekstremisme ved at flere leser om at under en massakre skal nakken hugges, bare som kun ett av flere tankekors som straks melder seg?

Kommentarer