Til den kvinnelige "presten" som ber til Allah og Oslo bispedømmeråd

Jeg tror nok at flere enn jeg måpte da Dagsrevyen den 11. sept. 2014 fremviste en kvinnelig "prest" som bad sine inderlige bønner til muslimenes gud, Allah, og avsluttet sine bønner med Amen!

Man trenger trolig ikke være konservativ kristen for å reagere på sånt svineri og blasfemi fra kirkens tjenere, selv om vi etter hvert er blitt vandt med litt av hvert fra det hold. Selv er jeg tidligere sjømann, men har respekt for vårt folks religiøse tro og vår 1000 årige religion.

Jeg tror nok at hvis en imam hadde stått frem og bedt bønner til de kristnes Gud, så ville han vært ille ute blandt muslimer.

Når jeg tenker på historier som vi får dukomentert fra områder der Allah er gud, og ser at "prester" i den såkalte norske Kirken tilber denne gud, og avslutter sine bønner med ordene: "Allah vær meg nær, Amen", må disse prestene ha valgt feil Bok å lese fra.

Når vi ser filmklipp av flokker med kjortelkledde menn som steiner halvt nedgravde mennesker til døde, der mengdene under sermonien roper Allah er stor, og så få oppleve at norske prester hyller denne gud med "Allah vær meg nær, Amen!" da må slike "prester" etter mitt syn kunne betegnes som islams femtekolonnister i vårt land.

 Denne "prestens" oppførsel er etter mitt syn respektløs og grov, og når den dertil foretas i Kirkens kostyme, er min respekt både for "prestinnen" og Kirken på et sånt lavmål at jeg vil gi dette kvinnfolket min kommentar på godt gammelt sjømannsspråk: Ta Allah med deg under prestekjolen og reis til helvede.

Samtidig minner jeg kvinnfolket om det første bud i Bibelen: Du skal ikke ha andre guder utenom Herren din Gud.

Med undertegnede sin største forakt for Allah sine tilbedere i den påstått norske Kirke.

Norvald Aasen,
6983 Kvammen  

Kommentarer