Står Utenriksdepartementet på barneføtter?

Står Utenriksdepartementet på barneføtter, - eller minner UD mest om en barnehage?
Le sålenge dere orker, - eller aller helst gråt så dere rister.

Når en leser hvordan Utenriksdepartementet presenterer Norges engasjement i Midtøsten, er det lite trolig at Børge Brende (H) vil føre en annen politikk enn sine forgjengere fra (AP).

Sitat:

"Mandat-området ble opprettet i kjølvannet av det ottomanske imperiums sammenbrudd under den første verdenskrig. Immigrantene støttet seg til Balfour-erklæringen av 1917, oppkalt etter den daværende britiske utenriksminister, som tok til orde for et nasjonalt hjem for jødene i Palestina."


Spikers Corner bemerker; FEIL:
De jødiske Immigrantene støttet seg ikke til Balfour-erklæringen av 1917, av den enkle grunn at dette bare var en erklæring. De støttet seg til Palestinamandatet som ble utstedt av Folkeforbundet til Storbritannia den 29. september 1923, et område som omfattet dagens Israel, Jordan, Vestbredden og Gazastripen, som tidligere tilhørte Det osmanske rike, og som Folkeforbundet overlot til Storbritannia å administrere i kjølvannet av første verdenskrig som et mandatområde. (Ref.: http://no.wikipedia.org/wiki/Palestinamandatet)

UD skriver videre: "Britene prøvde uten hell å balansere mellom araberne og jødene, og overlot til det nystartede FN å finne en løsning."

Spikers Corner spør: Hvorfor fortelles ikke at britene delte opp mandatområdet slik at araberne fikk 77 % dvs. det som i dag heter Det hasjemittiske kongerike Jordan?  I stedet kan vi lese: "Sionistenes proklamering av staten Israel i mai 1948 ble møtt med overraskelse og motvilje overalt i den arabiske verden."

Men hvorfor utelater UD å fortelle at opprettelsen av Israel ble vedtatt i FN den 29. november 1947, i henhold til resolusjon 181; en resolusjon som Norge stemte for?  Hvorfor fortelles heller ikke at de arabiske statene stemte imot forslaget i FN ?  I stedet sier UD at "proklamering av staten Israel i mai 1948 ble møtt med overraskelse og motvilje overalt i den arabiske verden", og videre "Den arabiske liga gikk umiddelbart til militært angrep, en krig Israel kom styrket ut av."

Kan fremstillingen her virke som UD synes det var legitimt at arabiske tropper fra Egypt, Jordan, Irak, Syria og Libanon angrep Israel den 15. mai 1948 ? At Israel klarte å stå imot angrepet unntatt Jordan, som okkuperte Judea, Samaria og østlige bydeler av Jerusalem i 19 år, nevnes ikke med ett eneste ord. I stedet skriver UD at det var "en krig Israel kom styrket ut av"  selv om også Egypt tok Gaza?

Men da er det kanskje ikke så rart at UD heller ikke forteller at i perioden 1948 -1972 ble 800 000 jøder kastet ut av arabiske land etter de mislyktes med å invadere Israel? (Ref.: http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/talking/jew_refugees.html)

"Of the 820,000 Jewish refugees between 1948 and 1972, more than 200,000 found refuge in Europe and North America while 586,000 were resettled in Israel - at great expense to the Israeli government, and without any compensation from the Arab governments who had confiscated their possessions."

Basert på UD`s fremstilling; - kan vi egentlig annet enn le, gråte eller aller helst begge deler? Hvor mye mer forfordelt og uriktig kan fremstillingen egentlig bli i disfavør av en korrekt fremstilling?  Kan det være at den dypest sett er drevet av jødehat eller for å si det rett ut; antisemittisme?

Kommentarer