Brev til en ateist

Ut fra ditt ståsted forstår jeg at du snakker om absurditet, men fra Adams tid så mistet menneskeheten tilgang til en form for tenkning og innsikt, som bare kommer direkte fra Gud, i et sant paradis. Det er en Virkelighet som overgår tid og rom hvor alt er relativt. Det går for langt, men de som har tilført verden stor innsikt, som Newton (kristen) og Einstein (jøde), hadde dette åndelig aspektet i seg. Selv om Einstein var jøde, snakket han med stor varme om mannen fra Nazaret. Frisk og banebrytene innsikt, kommer alltid fra, Gud. Det du kaller "å tenke selv," er alt basert på imitasjon og repetisjon. Intet orginalt kommer ut av det, men det er et annet tema.

Jeg forstår godt at ateister og andre avviser dette.. "Been there done that," ja at de ser på mange kristne forunderlige, det gjorde jeg selv også. Her vil jeg sette de Evangeliske kristne i en spesiell stilling, siden jeg har etter hvert hatt den store glede å møte dem, og regner meg som en av dem. Og jeg ser at de har fått del i det samme jeg har fått del i, gjennom troen. Disse miljøene er faktisk ganske avsondret fra det norske samfunn. De som representerer den offisielle kristenheten i Norge, føler jeg ikke stort slektskap med, ja de er for meg en del av det verdslige samfunn. Det vises ved at de med bare litt motstand underkaster seg politiske herrer - ikke Guds Ord, som prestene Knudsen, Nessa og flere ikke så kjente.

Dette er en fakta opplysning: Spikeren og jeg har vært på to bibelkonferanser nylig, som begge samlet nær 500 mennesker, med betydelig kostnader for en uke på hver. Klarer ateister det? Vi var på to konferanser, men over det ganske land samles de på mange flere hvert år, totalt med mange flere enn rockekonserter kan vise til. Og noe stort/ felles får dem til å komme tilbake. Hva som finner sted i deres/ våres hjerter vet du og andre ateister ingen ting om, jeg har lest mer enn nok om ateisters visdom - der er det intet nytt. Dere har heller ingen forutsetning å forstå Guds Rike, fordi dere baserer deres "tro," på fornekte hva dere ikke tror ER. En intelligent person ville ikke gjøre det til ett livssyn, ja ikke ofre noe tid på det.

DnK, dets presteskap har svært lite med dette å gjøre, med hederlige unntak. Vi lurer ofte på om de leser Bibelen eller om de føler noen Enhet med Fader og Sønnen. Du kan som allerede nevnt ikke forstå dette som ateist. Du vet ikke vet hva honning er, om du nekter å åpne glasset og smake. Jeg sier bare at alt blir nytt i landet av "melk og honning." Noe enormt skjer når du tar i mot Jesus som Herre og Frelser. Ja, vi faller også tilbake til Adamtenking (tenke sjøl var hva han gjorde med råd fra "you know who"). Vi ser jo hvor håpløst det er, men da har vi en annen mulighet. Vi vender tilbake til Ham som aldri svikter. Han løser våre problemer, tenker for oss og tar våre byrder, fyller oss med håp og Kjærlighet. Det sier Guds Ord, og vi opplever det hver dag om vi tror. Tro er en avansert form for viten, vissheten om at Adamtenking ikke holder, og at vi må koble oss på "Guds Computer."

Igjen: Det er din fulle rett å avvise dette, men jeg kan fortelle at millioner av kinesere oppdager det samme som oss, slik at de nå er en sann kraft, og det land med flest kristne. Her må du bare ta mitt ord: Vi opplever en tilstand av håp, en visshet om et evig liv, og frihet fra særlig den sjelelige smerte. Du har sikkert fått med deg alle historiene om unge og eldre på lykkepiller den siste tiden, som allikevel tar sitt eget liv. Jeg var der selv, og en enkel bønn fikk meg på den rette vei, ut av håpløsheten. Og jeg har fått livet og helsen i gave, ta mitt ord for det.

Det kan ikke beskrives, det må oppleves, en må innta "melken og honningen." Derfor drar mennesker på bibelkonferanser, for å dele dette fantastiske med andre kristne. Der snakker vi om hvordan gi det til dem som lider i sjelelig smerte, gi dem samme håp og lindring. Det finnes latent i alles Hjerter - også i ditt. Du ville bli overrasket hvor lite teologi har med dette å gjøre. Det er fire enkle faktorer for meg personlig: Guds Ord, Bønn, Vitne og Takksigelse. Og her vil jeg vise til de narkomane (fra det verste utgangspunkt tenkelig), som Evangeliesenteret, Maritastiftelsen med flere har fått ut av helvetet. Å høre på disse menneskene, burde inspirere alle, for så mange er historiene.

Hvordan er det mulig? Fordi Gud gir en "rus" som er så mye mer fantastisk. Den er gratis, og den opphører ikke, om en bare holder oppmerksomheten på Ham. Ikke sjelden tar frustrasjonen over oss alle, og den sjelelige smerten vender tilbake. Da har vi evne og midler til å skaffe oss et "skudd", helt gratis. Noen enkle bibelvers, bønn og takksigelse er nok for meg, og jeg kjenner "rusen," komme inn i hver celle - bokstavelig talt.

Dette er vitenskap: Kroppens kjertler og organer produserer alle typer narkotika. Sanne skreddersydde medisiner og "lykkepiller" - organiske. Legemiddel produsenter prøver å imitere disse, og de finnes også i naturen. Den organiske produksjonen i våre organer og kjertler stenges ned selv i barn, grunnet omgivelsenes uforstand og ateistiske propaganda. Bibelen er full av innsikt om hvordan unngå dette. Særlig Jesu lære er suveren, selv ikke-kristne må innrømme dette. Ja, selv Marx plagierte ham. De som sier ja til "the Real Man," - Jesus, får den organiske produksjonen av helbredende stoffer "kick startet". Her ligger forklaringen på hvorfor narkomane blir helbredet og overkommer abstinensen. For noen skjer det momentant.

Jeg har lest hva du har skrevet i flere år, og alt jeg sier er: Troen har gitt oss alt, og det har intet med hodet og teologi å gjøre. Det har alt med Hjertet og blodet (dets substanser og energier) å gjøre, og her finnes det også mye bekreftende vitenskap. Hjertet er porten til Himmelen, et enormt endeløst ROM. Hvorfor leter alle etter Kjærligheten etter fattig evne? Jo, for en gang har faktisk alle følt dette i Hjertet. Men noe er tapt, og de ønsker å finne tilbake til det. De vil vekk fra tomheten, smerten, og det ender ikke sjelden opp med surrogater... Har vi ikke alle vært der? Feilen er at Kjærligheten knyttes til forgjengelige objekter og personer der ute. Hva de alle har smakt på en gang i livet og minnes - uten unntak - er Agape Kjærligheten - rett fra Gud, og Han er ikke forgjengelig, og er der for oss i all EVIGHET. Det er løftet. Det blir ikke bedre enn det.

Det er den Kjærligheten som gir oss alle Livet, ikke tørr teologi. Tenke selv: Er en evig runddans, og det kan vi alle teste: Da livet var uutholdelig, var det ikke en revy av den samme "tenkning" dag ut og dag inn, mennesketanker inplantert. Så ved en tilfeldighet slapp noe annet til. Vi kaller det insprirasjon. Den kommer alltid fra Gud, og han har mer å gi, om vi bare tar i mot hans Enbårne Sønn:

For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, forat hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv; Joh 3.16. Kalles den lille Bibel, for her ligger så mye velsignelse, om du vil tenke nytt.

W. Kirkehøyden.

Kommentarer