Helligere enn helligdagen

Bergens Tidende
av Halvor Nordhaug, Biskop i Bjørgvin

Veier økning av forbruket tyngre for regjeringen enn den kristne kulturarven, samfunnets behov for en felles hviledag og de ansattes arbeidsforhold?

Regjeringen Solberg sier i sin politiske plattform at den bygger på «den kristne og humanistiske kulturarv». Samtidig vil man «tillate butikker å holde åpent på søndager». Henger dette sammen? Jeg er redd regjeringens angrep på søndagen viser at prinsippene om like konkurransevilkår i et minst mulig regulert marked med lavest mulige terskler for konsumentene, er helligere enn helligdagen.

Er da den kristne og humanistiske kulturarv en vimpel som man smykker seg med ved passende anledninger, men som fires på straks viktigere hensyn står på spill?

Skapelsesberetningen

Hvorfor har vi en ukentlig helligdag, og hvorfor er denne dagen også hviledag? Utgangspunktet er ikke Arbeidsmiljøloven, men Bibelens første skapelsesberetning. Da seks dager var til ende og skaperverket var fullført, hvilte Gud og «velsignet den syvende dagen og helliget den». Helligdagen sees her som nedfelt i skapelsens eget mønster og forankret i Guds egen hvile. Slik Gud hvilte, skal vi også gjøre det.


Les mer i Bergens Tidende

Kommentarer