NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

torsdag 30. juni 2022

Den fjerde industrielle revolusjon

Fra P54. 

En liten smakebit av hva Klaus Schwab ser for seg i sitt "Great Reset":

Grunnlegger av World Economic Forum (WEF) Klaus Schwab ønsker å skape en verden der mennesker er koblet til skyen, i stand til å få tilgang til internett gjennom hjernen. Dette er hva den fjerde industrielle revolusjon handler om - sammenslåingen av mennesket og maskin. Slik vet vi, uten tvil, at transhumanisme er en del av "The Great Reset"

Å være koblet til skyen betyr selvfølgelig også at hjernen din ville være tilgjengelig til folk som kanskje liker å tukle med tankene, følelsene, troen og oppførselen din, og det er også en del av planen. De ønsker absolutt å kunne kontrollere tankene dine, følelser, tro og atferd, fra innsiden.

Transhumanisme innebærer også selektiv avl av fysiske kropper ved bruk av kunstig livmor i stedet for mennesker. Allerede har kinesiske forskere brukt CRISPR teknologi for å lage de første genredigerte babyene (født i 2018). De har også utviklet en AI barnepikerobot for å ta vare på embryoer som vokser i en kunstig livmor. Som rapportert av Futurism:

"Systemet kan teoretisk sett tillate foreldre at en baby vokser i et laboratorium, og dermed eliminerer behovet for et menneske til å bære et barn. Forskerne går så langt som å si at dette systemet ville være tryggere enn tradisjonell barnefødsel.»

For de fleste vanlige mennesker høres en fremtid med designerbabyer som vokser opp i kunstig livmor, hjerne-til-sky-tilkobling og opplasting av tankene til en datamaskin mer ut som en formålsløst mareritt enn utopi- transhumanistene prøver å fremstille det som. Schwab snakker imidlertid som om vi ikke har noe valg i saken. «Fremtiden bygges av oss» fortalte han WEF-innsiderne på møtet i Davos i 2022. Og dermed basta.

Fremveksten av anti-humanisme

Noe av hvorfor Great Reset-tilhengere virker så adskilt fra menneskelivet, er fordi de er det. De fleste normale mennesker tror at mennesker er suverene vesener som er frie av guddommelig autoritet. Teknokrati ser derimot på mennesker som en naturressurs, ikke annerledes enn fra en oljeforekomst eller husdyr, og de skal brukes som sådan.

Mennesker kan være mer eller mindre effektive enn en robot, for eksempel, avhengig av jobben de utfører, og effektivitet trumfer menneskeheten. For å minimere problemer innenfor dette menneskelige ressurs styringssystem, må det være maksimal etterlevelse (underkastelse) med minimal innsats, og det er her sosial ingeniørkunst gjennom mediepropaganda (hjernevasking), sensur og AI kommer inn.

For det meste, når det er fullt implementert, vil kontrollsystemet være helautomatisert, med direkte forbindelse til hjernen din. Tro kan endres fra den ene dagen til den andre med en enkel programvareoppdatering, automatisk lastet ned og installert fra skyen. Det er deres drøm, og vårt mareritt.


onsdag 29. juni 2022

Norges historie med Bibelen som fundament

Av Roger Dyrøy, 
Leder for Partiet De Kristne på Sotra/Øygarden. 

Grunnlovens § 2 har blitt endret en rekke ganger, og er så utvannet at det er knapt noe igjen av den. I første ledd står det: «Verdigrunnlaget forblir vår kristne og humanistiske arv.» Men det står fremdeles i motsetning til kulturrelativisme, som ikke er en god samfunnspilar. Det viser historisk erfaring. Vår kristne kulturarv er en av de viktigste årsakene til at Norge er blant verdens beste land å bo i. Denne arven er derfor vel verdt å ta vare på. 

Tidligere stod det blant annet: "Den evangelisk-lutterske Religion forbliver Statens offentlige Religion. De Indvaanere, der bekjende sig til den, ere forpligtede til at opdrage sine Børn i samme." 

Det var altså en forpliktende paragraf, riktig nok bare for dem som bekjente seg til troen. Noe som over 95% av befolkningen på et tidspunkt gjorde, men fremdeles er det 60-70% av befolkningen som er medlem i denne kirken. I tillegg er det mange flere protestanter, evangeliske og katolikker i landet vårt.   
Det er religionsfrihet i Norge. Men vi kan ikke være så «inkluderende» eller «verdinøytrale» at vi glemmer vår egen kulturarv. Et samfunn som ikke står for noe, vil falle.

Enhver av oss har et ansvar for våre omgivelser. Og jeg tror at dersom alle som har en mening om dette tema virkelig stod opp for det eller i det minste ytret seg med en liten kommentar så ville det være begynnelsen på slutten for det regimet som nå er i ferd med å etablere seg i mer enn bare hovedstaden. 

Når det kommer til kjønn som jo er kjernen i det tidsaktuelle spørsmålet så er biologien helt klar, det er TO kjønn. Selv ikke biologen i Bergen, Åge Simonsen fornekter disse tingene, sitat: «Det er to kjønn, men noen føler det annerledes.»

Du skjønner, biologi er ikke noe man kan endres på ved menneskelige inngrep, det er en del av vårt DNA fra skapelsen av. Og at det som nå nærmest fremstår som statens egen religion, påtvinges barn og familier er uhørt. Norge er et av de få landene som fremdeles fremholder dette ideologiske, doktrinen/troen på at man kan endre kjønn bare man ønsker det sterkt nok. Dersom foreldrene ikke tror på (det barnet blir fortalt på skolen) kan Barnevernet kobles inn, og staten finne «andre løsninger». Dette er noe vi ikke kan sitte stille å se på lenger.   

Kanskje det er nettopp derfor staten forsøker så hardt å kneble alt som har med kristendom å gjøre? For det er ikke bare den offentlige skolen som begrenses, de private skal også begrenses. Kanskje er det nettopp denne saken som gjør det så vanskelig for regjeringen. Enda en skole legges ned, i strid med befolkningens ønske om å beholde den lokale skolen. Foreldrene ber innstendig om at Danielsen skal få drive skolen, slik at de i det minste har en skole, men de roper som for døve ører. 

Her er enda et eksempel på hvordan kommunene legger ned skoler for fote, de sentraliseres, og barna som hadde en kort og trygg skolevei skal nå busses til overfylte skoler langt unna. Men det som gjør saken noe underlig er at, kommunen gjør kort prosess og legger ned av helt andre grunner enn hva regjeringen begrunner sine radikale grep med. Det kan jo ikke være slik i 2022, at vi på død og lov skal ha offentlige skoler når kommunene ikke prioriterer dem. Snakk om gammeldagse holdninger! 

Tenk at Bibelen er selve utgangspunktet for etableringen av folkeskolen! I gamle dager var det ikke slik at oljepengene bare rant inn, og vi kunne sløse slik som i dag. Nei, det var store forskjeller i samfunnet, og folk var tvunget til å jobbe. Det var gjerne hardt manuelt arbeid på gård eller fiske. 

Etter at Hans Nielsen Hauge hadde vandret omkring i det langstrakte landet vårt, så vokste det frem en nasjonalfølelse som samlet folket. Han samarbeidet med alle som ville, og etablerte virksomheter som bokbinderier (her på Vestlandet og i Bergen) og trykkerier, skrev bøker mm.  

Som følge av alt dette ble man enige om å etablere en skole for alle, ingen skulle lenger utelates fra samfunnet. Basert på at alle nordmenn skulle lære å lese Bibelen ble det altså etablert en folkeskole som til denne dag eksisterer. Men når innholdet og fjernes, ja så står en igjen uten et fundament, som Bibelen jo er og alltid har vært.

Staten forkynner selv et budskap gjennom skolene, men det som forkynnes i dag er postmodernisme og flytende kjønn. Det er et valg det norske folk ikke har fått tatt del i. Men som ikke det var nok, så legges det nå opp til at staten kan med loven i hånd bruke Barnevernet mot familien og foreldrene dersom de ikke aksepterer det skolen åpenbart forkynner. 

Jeg tillater meg å forkynne litt for dere, for dette tror jeg på! 

I 1. Mosebok kan vi lese følgende fra Skapelsen: 

Gud sa: «La oss lage mennesker i vårt bilde, så de ligner oss! De skal råde over fiskene i havet og fuglene under himmelen, over feet og alle ville dyr og alt krypet som det kryr av på jorden.» 27 Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, som mann og kvinne skapte han dem. 28 Gud velsignet dem og sa til dem: «Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden og legg den under dere! Dere skal råde over fiskene i havet og over fuglene under himmelen og over alle dyr som det kryr av på jorden.»

Kapittel 2.

Da sa Herren Gud: «Det er ikke godt for mennesket å være alene. Jeg vil lage en hjelper av samme slag.» 19 Herren Gud formet alle dyr på marken og alle fugler under himmelen av jord. Han førte dem til mennesket for å se hva det ville kalle dem. Det som mennesket kalte hver levende skapning, det fikk den til navn. 20 Mennesket ga navn til alt feet og til himmelens fugler og til alle villmarkens dyr. Men til seg selv fant mennesket ingen hjelper av samme slag.

21 Da lot Herren Gud en dyp søvn komme over mannen. Mens han sov, tok han et ribbein og fylte igjen med kjøtt. 22 Av ribbeinet Herren Gud hadde tatt fra mannen, bygde han en kvinne, og han førte henne til mannen.

23 Da sa mannen:

«Nå er det bein av mine bein
og kjøtt av mitt kjøtt.
Hun skal kalles kvinne,
for av mannen er hun tatt.»

24 Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være én kropp.

25 Begge var nakne, både mannen og kvinnen, og de skammet seg ikke for hverandre.

Kapittel 6 (Noas ark)

Av alt levende, alt kjøtt og blod, skal du føre to av hvert slag inn i arken, så de berger livet sammen med deg. Hann og hunn skal de være. 20 Av alle slags fugler og av alle slags fe og av alle slags kryp på marken skal to av hvert slag komme inn til deg, så de kan berge livet.

Roger Dyrøy
Leder for Partiet De Kristne på Sotra/Øygarden 

tirsdag 28. juni 2022

Ole Jørgen Anfindsen: trekker vi vår egen samfunnsfornuft i tvil?

Av Dan Odfjell. 

Ja, det gjør vi, til gangs. Og det gjør vi med Pride-bevegelsen og annet tøylesløst tøys. Dette fremkom nå 23/6/22 på document.no med intellektuell grundighet fra mannen som i 2010 mesterlig skrev den deretter «forbudte» boken «Selvmordsparadigmet». For så mesterlig var den at makten måtte slå både mannen og boken til jorden. Få eksemplarer eksisterer derfor, og langt færre har hørt om boken. Derfor håper jeg Anfindsen igjen vil ta seg tid til å advare oss. Ingen sammenligning for øvrig, men jeg har forsøkt å forklare egen befatning med boken Makt Myter Medier fra 2013, altså tre år deretter. Uten at jeg den gang hadde lest eller hørt om hans bok eller kjente til hans ublide, udemokratiske skjebne. Sikkert likt de fleste. Også min bok, mindre utfordrende, ble effektivt motarbeidet i det skjulte. Hvorfor jeg i dag sitter igjen med et usolgt lager av bøker til gratis avhenting. Jeg var, sammen med andre skribenter, under redaktøren Frode Fanebust, opptatt av det lenge venstreside-erobrede og kneblede politiske narrativet. Den gang med Utøya og Eskil Pedersen-opplevelsen friskt i minne.

For se, Anfindsen er heldigvis ikke død, han kom forleden «tilbake» via document.no med innlegget: «Pride-ideologien- antivitenskap satt i system» hvorved han satt på plass alle de forvirrede idiotene som synes å ville ødelegge den hvite mann og kvinnes berettigelse på denne jord - gjennom ren villfarelse. Så velkommen tilbake, Anfindsen, til alle oss «fornuftshungrige» i dette landet som ville vært vanvittig mye bedre av i dag om vi hadde fått lytte til deg for 12 år siden. I mellomtiden har flere med meg (jeg fikk boken mer nylig av en nå avdød venn) lurt på hva som har skjedd med deg. Men når tiden er inne, vil vi kanskje kunne få din fullstendige historie. I mellomtiden, via det lille, modige nettstedet Spikers Corner (SC) i mai i år, har jeg hatt to kronikker med utgangspunkt i oppslagsverket «Selvmordsparadigmet» med overskriftene, først:  «Erden vestlige verdens storhet forbi?» og deretter fulgt jeg opp med  «Ingentingvekker slikt raseri som sanninga». Forgjeves sendte jeg begge til document.no

Der er nå mange i Norge som frykter landet tapt, som Sverige. Svenske tilstander ble referert offentlig for første gang tror jeg av Sylvi Listhaug fra FrP, etter hun reiste til Sverige for en orienteringsrunde der. Men hun ble deretter raskt definert av politikerklassen i Norge som politisk usaklig og stygt irettesatt. Selv om hennes beskrivelse av de uregjerlige tilstandene som regjerer nabolandet, var saklig korrekt. Løgnene regjerer også i Norge, bevisst, stadig opprettholdt av den norske dyp-staten representert av Ap og Høyre sammen, min påstand. For riksmediene og NRK er statsstøttet og markedsfører det samme narrativet uansett hvem som har statsministerrollen. Opposisjonen er dullet i søvn. Er du statsfiendtlig som politisk uenig? Nei, selv om du er imot globalistene i Ap og Høyre, som skjult bak kulissene, kjører den samme politiske makt-elite-tildekningen. Som «unner» oss Sveriges skjebne - bare de selv tjener karrieremessig på det. Bevisst nasjonal utforkjøring og rent forræderisk, mener jeg.

Er det så enkelt? Ja, logisk; de vil ingen forstyrrende regime-forandring ha, «itte på vilkår» slik Stomperud ville sagt det. Hvilket forklarer systemets udemokratiske og til noen sin klare fordels beskyttelse.. Pressestøtten ble innført i navn og løgn for å skape mangfold. Vi fikk det motsatte, et politisk enfold nå grensende til diktat. Ap tilsatte Thor Gjermund Eriksen sommeren 2013 på en 5- års «åremålskontrakt» for å overlappe en da antatt 4 års borgerlig stortingsperiode. Men Ap tok feil, Solberg regjeringen fikk en 8 års periode. Men hva gjorde Erna Solberg for «borgerlig og nasjonalt» å korrigere i den lengre perioden? Hun forlenget den venstrevridde NRK-sjefens åremålskontrakt ut egen periode.. Men det var ikke nok. Da folket knapt ville betale NRKs ensrettingskontingent lenger, syntes det faretruende.. Men på bakrommet med Ap visste Erna råd, vi belaster folket NRK like godt automatisk via skatteseddelen, da er fedrelandsvennene utmanøvrert. Altså, stats narrativet må fortsette..

Når ting forklares tydelig og enkelt, da kan folk flest forstå det aller meste.. Nemlig at Norge er for Norge og ikke først og fremst for EU og fremmede. Og derfor må folket fortsatt «forvirres» gjennom statsbetalte riksmedier. Med «Informasjonssamfunnetsbegrensninger» steigan.no 23/6/22 hadde Frode Bygdnes et innlegg om sin mors memoarer (Connie Bygdnes, født 1930) med overskriften «Korte trekk fra et langt liv» som intet forlag ville trykke. Boka ble tilslutt utgitt på eget forlag. Anfindsen og jeg «slapp ut» gjennom det lille modige forlaget Kolofon; ingen andre forlag turde å «støte» den sensurerende makten.. For slik er den norske virkeligheten blitt, nemlig kontrollert også gjennom forlag, avisredaksjoner og distribusjons leddene. Og slik Connie Bygdnes far utdypet det, ytringsfriheten har sine begrensninger tross iveren vi ofte ser i å forsvare den. For det er ikke nok å fokusere på hva vi har lov å si lenger. Vi må også forsvare retten til å kunne gi ut bøker, blad og nettsteder. Og det er ikke lett i dagens Norge, heller tvert imot - slik som jeg og mange andre har erfart det. Knapt er Norge lenger en fri suveren og selvstendig nasjon.

Ukraina-stedfortreder-krigen demonstrerer det til fulle, min personlige mening. Samt, stem for all del ikke lenger hverken Høyre eller Ap, begge unasjonale og udemokratiske nær diktatoriske partier. Forkastelige, løgnaktige.

 Dan Odfjell, Samfunnsdebattant 


mandag 27. juni 2022

De hemmelige ukrainske militærprogrammene

Zaporizhia nuclear power plant
Av P54. 

Hadde Russland en annen grunn til å invadere Ukraina? Hva med USA sine 46 biovåpen laber i Ukraina? Og hva med tonnevis av plutonium og anriket uran i Ukraina, ting de ikke skulle hatt etter avtaler inngått?

Oversatt fra Voltairenet.org:

Rafael Grossi fra Argentina, som leder Det internasjonale atomenergibyrået, sa for øvrig på Davos-forumet 25. mai at Ukraina hadde lagret 30 tonn plutonium og 40 tonn anriket uran ved fabrikken i Zaporizhia, og at byrået hans lurte på hva som hadde skjedd med dem.

Dessuten var Zaporizhia-anlegget et av målene til den russiske hæren, som tok den over den andre dagen av sin spesialoperasjon, 26. februar. Det ble påsatt brann i et tilstøtende laboratorium under et russisk-ukrainsk sammenstøt 4. mars. På den tiden ble den russiske hærens uansvarlighet fordømt. Det var åpenbart noe annet, som Moskva uttalte. Russland hadde begynt å overføre drivstoffet og ukrainske spesialstyrker prøvde å stoppe dem.

Plutonium selges for $5.000 til $11.000 per gram. 30 tonn kjøpt til kostpris er verdt 150 milliarder dollar. Prisen på uran avhenger av graden av anrikning. Med mindre enn 5 % kan den bare brukes til sivile formål og må nå minst 80 % til militær bruk. Uten å vite graden av berikelse kan ikke prisen vurderes. Russlands beslagleggelse av dette uerklærte lageret tilbakebetaler sannsynligvis alle sanksjonene som ble pålagt dem.

Informasjonen vi har reiser flere spørsmål: siden når har Ukraina, som hadde gitt fra seg alle sine lager fra sovjettiden til Russland, oppbevart disse materialene? Hvor kom de fra og hvem betalte for dem? Alternativt, hva er anrikningsnivået til uranet og hvem anriket det?

Til disse spørsmålene legger den russiske pressen et annet til: hvor pålitelig er Det internasjonale atomenergibyrået, som holdt denne informasjonen hemmelig inntil forrige uke?

I lys av disse elementene er det hensiktsmessig å revidere den vanlige anklagen om at Russland er ansvarlig for denne krigen.

søndag 26. juni 2022

Stolthet fører til undergang, og hovmod står for fall

Av Spikeren. 

I lys av den tragiske terroren som skjedde i Oslo i går kom jeg til å tenke på det som står i Ords 16,18: "Stolthet fører til undergang, og hovmod står for fall."

Det spørs om vi ikke har dradd strikken for langt etterhvert. Ikke bare når det gjelder Pride, men på en rekke andre områder i tillegg: Det være seg import av muslimer, omfavnelse av islam, utfasing av kristendom, seksuell frigjøring, spørsmål om kjønnsidentitet, egoisme, pengejag, løgnaktighet, hat, svik, osv, osv... Listen kan gjøres veldig lang.

Jeg lurer på om det kanskje er på tide at vi jekker oss ned noen hakk, istedenfor å sprade rundt i gatene og være stolte av våre synder? Det sies at et menneske aldri er større enn når det går ned på kne i sorg og fortvilelse over sin egen uforbederlige, falne tilstand. For det er det vi er, så lenge som vi bor i dette syndelegemet. Derfor skal ingen av oss gå rundt og tro seg selv bedre enn noen andre. For vi står alle skyldig, hver på vårt vis. "Alle har syndet og står uten ære for Gud." (Rom 3,23)

Til de som i dag sitter i sorg og fortvilelse, og i tillegg kanskje sliter med diverse legninger, vil jeg sitere det som står i Salme 34,19: "Herren er nær hos dem som har et sønderbrutt hjerte, og han frelser dem som har en sønderknust ånd."

Herren har ikke glemt deg! Han er deg veldig nær, uansett hva du måtte slite med, og i Jes 1,18 står det slik: "Kom, la oss gjøre opp vår sak! sier Herren. Om deres synder er som purpur, skal de bli hvite som snø; om de er røde som skarlagen, skal de bli hvite som ull."

Ja, kom, for alt er fullbrakt!

lørdag 25. juni 2022

Øygarden er Norge i miniatyr

Roger Dyrøy, partiet De kristne. 
Av Roger Dyrøy, partiet De kristne. 

Nye Øygarden er på mange måter sammenlignbart med Norge, både geografisk, økonomisk og demografisk. 

Om denne saken er direkte knyttet til regjeringens nye lov skal jeg ikke mene så mye om, men de er nok bekymret for utviklingen på Vestlandet. Det ble åpenbart da Persen presterte å kritisere den bittelille Stord Kristne skule, og det eneste argumenter hun hadde, var at skolen var så liten.


Foreldrene ber innstendig om at Danielsen skal få drive skolen, slik at de i det minste har en skole i nærmiljøet, men de roper for døve ører.

LESERINNLEGG: Det er påfallende at kommunen stadig kutter i det som er grunnlaget for kommunens framtid, barna. Hvis det er elevgrunnlaget som skal stagge utviklingen av lokale bærekraftige lokalsamfunn så står vi i fare for å utradere og devaluere de bygdene våre.

At Arbeiderpartiet på død og liv ikke vil ha kristne skoler, er ikke noe nytt. Men her har vi en privat aktør, ildsjeler som brenner for det de driver med. Danielsen tilbyr seg å hjelpe kommunen med det kommunen selv ikke evner.

Det er et åpent spørsmål hvorfor regjeringen forsøker så hardt å kneble alt som har med kristendom å gjøre? For det er ikke bare den offentlige skolen som begrenses av byråkrati og systemtro tjenere, de private skal også nå begrenses.

Enda en skole legges ned, i strid med befolkningens ønske om å beholde den lokale skolen i Blomvåg. Foreldrene ber innstendig om at Danielsen skal få drive skolen, slik at de i det minste har en skole i nærmiljøet, men de roper for døve ører. Her er enda et eksempel på hvordan kommunen legger ned skoler for fote, de sentraliseres, og barna som hadde en kort og trygg skolevei skal nå busses til overfylte skoler langt unna.

Men det som gjør saken noe underlig er at kommunen gjør kort prosess og legger ned av helt andre grunner enn hva regjeringen begrunner sine radikale grep med. Det kan jo ikke være slik i 2022 at vi på død og liv skal ha offentlige skoler når kommunene ikke prioriterer dem. Snakk om gammeldagse holdninger.

Når vi planlegger for fremtiden, så må vi tenke på barnets beste. Det er billigere og mer miljøvennlig å vedlikeholde og bygge ut det man allerede har. Hvis kommunen venter en folkevekst etter Sotrasambandet står ferdig, må man legge til rette for gode områder for familier med barn.

Tenk at Bibelen er selve grunnlaget for etableringen av folkeskolen! I gamle dager var det ikke slik at oljepengene bare rant inn, og vi kunne sløse slik som i dag. Nei, det var store forskjeller i samfunnet, og folk var tvunget til å jobbe. Det var gjerne hardt manuelt arbeid på gård eller fiske.

Etter at Hans Nielsen Hauge hadde vandret omkring i det langstrakte landet vårt, så vokste det frem en nasjonalfølelse som samlet folket. Han samarbeidet med alle som ville, og etablerte virksomheter som bokbinderier (her på Vestlandet og i Bergen) og trykkerier og skrev bøker. Som følge av alt dette ble man enige om å etablere en skole for alle, ingen skulle lenger utelates fra samfunnet. Basert på at alle nordmenn skulle lære å lese Bibelen ble det altså etablert en folkeskole som til denne dag eksisterer. Men når innholdet fjernes, ja, så står en igjen uten et fundament, som Bibelen jo er og alltid har vært.

Resultatet av politikken som nå føres kan bli at enda flere vil søke til sentrale strøk som Straume, hvor Danielsen driver med stor suksess. Kommunen bidrar i praksis bare til at barna får lengre reisevei, og blir avhengig av buss for å komme seg til skolen.

Det siste vi trenger nå, er mer trafikk på Litlesotra. I verste fall vil folk flytte fra kommunen, men trenden er tydelig; Folk vil ha flere private alternativ.

Roger Dyrøy, partiet De kristne

Legger ved denne som sette det hele litt i perspektiv: "Forbud mot bibler – går regjeringen i totalitær retning?"

Stadig flere engasjerer seg og tar til orde, og vil ha norske verdier som landet er bygget på, og strengt tatt helt avhengig av. "Skoleflagging kan ikke være et spørsmål om penger"

fredag 24. juni 2022

Er det på tide med et folkeopprør i Norge?

Av Spikeren. 

I går stilte vi følgende spørsmål i pollen: "Bør Ola og Kari bli mer Anti-statlige?" Her svarte hele 95 % Ja, og det vil jeg si er et sunnhetstegn. For når vi ser hvordan politikerne og de styrende myndigheter ødelegger landet og folket vårt, da er det grunn til et aldri så lite folkeopprør! I et demokrati er det nemlig politikerne som skal være folkets og landets TJENERE, ikke omvendt.

Infrastrukturen vår råtner på rot. Den kristne kulturarven som landet vårt er bygget på viskes ut og erstattes av islam. Det pågår en folkeutskiftning som vil ødelegge den norske demografien for all tid, samtidig som våre myndigheter tillater at det drepes 15.000 barn på norske sykehus hvert eneste år.

Vi har bensinpriser som nærmer seg 30 kroner literen og strømpriser som gjør at industrien vår ødelegges. Forsvaret vårt er så og si nedlagt, samtidig som vi gir moralsk støtte, økonomisk bistand og sender våpen til noen av verdens mest korrupte regimer, inkludert Kina, helt i strid med Grunnloven.

Jeg må imidlertid gi litt ros til Jonas Gahr Støre og hans AP regjering, for de kjører en politikk helt som forventet: Støre er fast bestemt på å legge landet inn under Agenda 2025 og 2030, mens Vedum leker med kalkulatoren og hevder at økonomien vil bli bedre for de fleste. Huitfeldt inviterer selveste Taliban til Oslo på folkets regning i den tro at hun kan belære dem om kvinnerettigheter, og nå krever hun at israelske varer produsert på Vestbredden må være merket. Espen Bart Eide har gått fullstendig av hengslene og vil bruke 60 milliarder for å dra i gang "det grønne skifte" som ikke har noen ting for seg, mens Jan Egeland vil oversvømme landet med såkalte "flyktninger" fra MENA land.

Men det var faktisk enda verre under de 8 årene med Erna, for det var hennes regjering, sammen med FrP, som la oss under både Marrakesh og ACER avtalene, også dette helt i strid med Grunnloven. Det var under Solberg-regjeringen vi fikk strømkablene som tapper landets energiressurser og gjør at vi nå sitter med skyhøye strømregninger. Det var Erna som rett ut sa at nordmenn ikke har mer rett på Norge enn folk fra andre steder i verden. Det er nærmest ikke til å tro, men det er sant!

Både Jonas og Erna gir bort landet vårt til EU og FN, og nå ser jeg jammen meg at det er en markant fremgang for både Høyre og FrP i en ny partimåling. De to partiene sammen får flere mandater enn hele venstresiden. Det er utrolig at folk ikke husker et år eller to tilbake i tid!

Men i dag er det Pride som er mest i fokus. Det triste er imidlertid at all erfaring viser at samfunn som vender ryggen til fornuft og vitenskap, får problemer. Med en prisverdig intensjon om å sikre LHBTI-personers menneskerettigheter, står det norske samfunnet nå i fare for å bygge på antivitenskap. Det vil gjøre skade på demokratiets grunnvoll.  

På toppen av det hele blir vi totalovervåket 24/7. Storebror ser det aller meste av hva du og jeg gjør. Faktisk er Norge nå blant de landene som har gått lengst i å gjøre oss alle til digitale slaver. Lønn, pensjon, helse og kommunikasjon er nesten fullstendig koplet opp mot de digitale skyene. Nå vil Statistisk Sentralbyrå (SSB)  samle inn alt av kassalapper fra dagligvarekjedene

Samtidig passer de statsfinansierte riksmediene våre på at vi ikke lager kluss i systemet ved å ytre oss "anti-statlig". Derfor driver de ensidig propaganda og manipulasjon, samt hindrer, sensurerer og tier ihjel all opposisjon. De som ennå tør å uttale seg litt kritisk til myndighetene må derfor ty til blogger og alternative medier, og til og med da kan man risikere både bøter og fengsel. Ja, slik har Norge i dag faktisk utviklet seg til å bli et fascistisk diktatur.

En eller annen gang blir det norske folk nødt til å reise seg og ta landet og friheten vår tilbake!

torsdag 23. juni 2022

Krigen kunne vært unngått

Av Dan Odfjell. 

Ukraina-krigen kunne lett ha vært unngått. Det vil komme bedre til syne etter hvert, tror jeg. Krigen synes et resultat mest av USAs hauke-ledelse og feilslåtte stormaktspolitikk, samt Joe Biden-regimets behov for å trekke oppmerksomhet vekk fra sine egne økende interne problemer. Allerede for mange år tilbake, nemlig - i Ukraina minst tilbake til 2014 - søkte USA med «forsvars-alliansen» Nato å ekspandere i østlig retning. Russland har vært advarende tydelig, likt John F. Kennedy var det, i 1962. Som ved trussel om atomkrig fikk Khrustsjov til å trekke sine missiler (for utplassering på Cuba) tilbake. Det var altfor tett innpå USA´s nødvendige sikkerhetssone. Jeg husker det godt, jeg jobbet da i New York, samt året etter da Kennedy ble skutt. Mens vår tids dessverre overmodige og mer dekadente ledere ikke har villet estimere og lytte til russernes tilsvarende sikkerhetsbehov - av ikke helt å bli omringet av Nato-missiler.
 
Å sende krigsmateriell inn i en pågående konflikt har et tvilsomt moralsk aspekt. Og Norge, som produserer angrepsvåpen, hadde eksportforbud for nettopp det. Men Jonas Gahr Støre brydde seg knapt om slikt, u-seremonielt brøt regjeringen forbudet tidligere i år. At USA ikke har et tilsvarende forbud, er tydelig for de gedigne forsendelsene av våpen gjort til Ukraina, og mer nylig også fra andre Nato-land, altså å sende våpen til et ikke-Nato-land. Men viktig, i motsetning til andre Nato-land, har Norge felles grense med Russland hvilket betyr at Norge tok side mot et naboland, for tilfellet i rent overmot?
 
Det rare er at «Stortingspartiet» er taust og riksmediene nær like ens, hvilket tyder på alt annet enn et åpent velfungerende debatterende demokrati, nå også demonstret i Ukraina-sakens sammenheng. Vi har to dominerende partier som veksler om å fronte for den «dype» norske staten, som tydelig «byr» oss ingen forandring, tusen takk.. Ap og Høyre er nær globalistiske, siamesiske tvillinger i et spill mest av pretendert uenighet seg imellom, dog felles «globalistisk» til vår nasjons tilintetgjørelse, dessverre. Ikke et eneste parti står for det nasjonale og den lille norske mann og kvinne lenger. Selv ikke skrekk-tilfellet Sverige tør noen ta til orde imot, som går til grunne rett for øynene våre. Og plutselig vil Sverige bli Nato-land og sloss mot Russland? Ikke en god spøk en gang.
 
Men tilbake til USA´s  imperialistiske spill som innbefatter Kina og den fjerne Østen. Nå med  Joe Biden og hans «fuskende» ekstremister som regjerende. Som nå spiller Vesten til falitt etter alle solemerker. Stedfortreder-krigen deres i Ukraina har også som sin konsekvens at Europa tas med ned i det økonomiske dragsuget. Og Nato som en forsvarspakt blir misbrukt krigersk. Russland tilhører naturlig Europa, men det passer neppe USA. For kombinasjonen Russland og Europa ville blitt litt for mye av en alliansepartner.. Gjennom Nato sørger USA fra å holde oss på sin rette side. Russland ville opprinnelig slutte seg til Nato og Europa. Men det ville ikke USA  tillate og ga Russland den kalde skulderen. Resultatet ser vi nå, Europa senkes økonomisk og Russland tvinges i armene på Kina, samt at USA mister sin etterkrigsverdens politirolle.
 
Ikke bare krig er propaganda, nær alt synes blitt til løgn og tildekning. I dypstaten Norge er dette politisk bevisst tillatt. Takket være "Stortingspartiet", det eneste partiet å stemme på, rigget til og lønnet av det politiske korrekte systemet, benevnt PK. Som ble oppfunnet i det gamle Sovjet og med fordelene og pengene styrt til de rette, med politikere som gjøres til sauegjetere og bjellesauer for staten, ikke for folket. Og med et nytt Pravda, kalt NRK. Der røpet Erna Solberg dypstaten da hun forlenget åremålskontrakten med den tidligere  SVeren Thor Gjermund Eriksen. Og ikke bare det, hun tillot NRK oss beskattet og automatisk trukket for over skatteseddelen enten vi vil eller ei, enten vi bruker NRK eller ei. Er ikke dette diktatorisk og ensrettende vet ikke jeg. Og det fra en statsminister som lot seg uenig med Jonas Gahr Støre og Ap, faktisk lite troverdig. Neppe borgerlig heller lenger.
 
Dan Odfjell, Samfunnsdebattant

onsdag 22. juni 2022

Korset står fremdeles

Fra Breitbart
Tipset av Kirkehøyden.

En brann ødela en kirke i Texas fredag, men det var én ting brannen ikke klarte å ødelegge.

Brannen ved Balsora Baptist Church i Bridgeport konsumerte bygningen, ifølge Wise County Emergency Services Department nr. 2, men da flammene stilnet, var det ett symbol som fortsatt sto høyt, rapporterte Fox News mandag.

Avdelingen sa: «Brannen tok strukturen, men ikke korset. Et symbol på at bygningen var nettopp det, en bygning. Kirken er menigheten, og der to eller flere samles, der skal også Han være.»

Bilder lagt ut lørdag viste korset stående midt blant de oppbrente ruinene, mens flere bilder viste flammene som nådde opp fra under kirkens tak:

Da ekstreme temperaturene gjorde det vanskeligere for brannmannskapene, ba tjenestemenn om hjelp fra statlige og lokale etater.

«Da brannmenn kjempet mot brannen, begynte kirketaket å kollapse med mannskaper fortsatt inne, ifølge brannvesenet. Flere brannmenn ble behandlet av Wise County EMS på stedet, heter det i Fox-rapporten, og myndighetene undersøker fortsatt hva som forårsaket brannen.

Videoopptak viste flammene kravle over kirkens tak mens brannmenn sto på trygg avstand og så scenen utfolde seg:

I et innlegg på sosiale medier fredag ​​kveld kunngjorde Balsora Baptist Church at den ville holde en samling på søndag klokken 10:00 og ba deltakerne om å kle seg kjølig og ta med en plenstol.

«Vi vil ha en bønn og søke Guds veiledning for vår kirke. Korset som holdt vår bønn i helligdommen, sto fortsatt!»

«Vi priser Gud for at han fortsatt besvarer bønner. Vi ser frem til alt han kommer til å gjøre på Balsora Baptist!!!” det fortsatte.

Tilhengere sa at de ba for menigheten etter et så stort tap.

"Gud velsigne dere alle. Bønner om en klar veiledning fra Gud denne morgenen," skrev en person,  mens en annen sa : "De brennende prøvelsene i dette livet kan ikke stoppe tjenesten Gud kaller oss til. Pris Gud fra hvem all velsignelse strømmer ut! Dere er alle i våre bønner."

tirsdag 21. juni 2022

Sp-Vedum som romfarer

Av Ragnar Larsen. 

Det er pussig hvordan ellers noenlunde forstandige mennesker blir forvandlet når de trer inn i Regjeringen som finansminister.

SVs Kristin Halvorsen snakket som en byråsjef allerede etter 14 dager som finansminister. Løfter og visjoner forsvant som dugg for sol. Hun holdt seg til innøvde talepunkter og sa det hun ble bedt om å si. Frp-leder Siv Jensen trengte heller ikke særlig lengre tid for å bli omskolert fra politiker med gode kommunikasjonsevner til å ordlegge seg som en kloning av økonomiprofessor og kemner.

Senterpartiets Trygve Slagsvold Vedum har løftet forvandlingen til et enda høyere nivå. Sp-lederen som jekket partiet sitt opp til historiske høyder før stortingsvalget ved å gi situasjonsbeskrivelser folk kjente seg igjen i og løsninger folk trodde på - han leder nå et parti som har satt ny norgesrekord i rask halvering av velgerflokken.

Og det skyldes ikke minst Vedum selv. At et parti ikke blir fullt så friskt i regjeringsposisjon som i opposisjon, er ikke noe nytt. Det er forståelig at Sp heller ikke kunne regne med fullt gjennomslag for alt partiet sto for når det ble forhandlet med Arbeiderpartiet. Sp måtte gi seg på noe, slik Ap heller ikke vant frem med alt.

Konrad Nordahl, som gikk av som LO-leder for 57 år siden, sa en gang noen kloke ord om at "ens standpunkter formes av hvilken posisjon en innehar". Trygve Slagsvold Vedum har ikke bare bekreftet LO-kjempens resonnement, men gitt det en ny dimensjon. Sp-lederen er blitt en annerledes politiker etter et halvår i departementet. 

Statsrådoppdraget har gjort noe både med Vedums standpunkter, dømmekraft og virkelighetsforståelse. Det virker som den ellers så jordnære hedmarkingen med god og tradisjonell Sp-teft for hva som rører seg blant folk, nå har isolert seg i en slags Oslo-boble hvor virkeligheten stenges ut.

Når stadig flere familier får problemer med å betale strømregningen, virker det som Vedum ikke bryr seg. I mange medier rapporteres det fra bensinstasjoner at mange ikke har råd til å fylle full tank. Bensinprisen er nå nærmere 30 kroner literen enn de 20 kronene Sp-talspersoner i fjor satte som smertegrense for å bli regjeringsparti. 

Trygve Slagsvold Vedums opptreden i NRKs Debatten i forrige måned kunne tyde på at han nå er blitt astronaut på vei til en annen planet. Han hevdet, åpenbart med krav om å bli trodd, at Regjeringens politikk i kombinasjon med resultatet av lønnsoppgjøret ville gi familier flest økt kjøpekraft. Sp-lederen illustrerte påstanden med bl.a. å ta utgangspunkt i en toinntektsfamilie med 1 million kroner i årsinntekt.

Vedum ble motsagt både i TV-programmet og etterpå, men er ikke i stand til å innse at hans regnestykker ikke hører virkeligheten og jordkloden til. Bare halvannen måneds tid etter at Fellesforbundet sa ja til 3,7 prosents lønnsøkning, og dermed la planken for alle påfølgende
lønnsoppgjør, er lønnsveksten innhentet av prisstigningen.

Det blir ingen vekst i lønnstakernes kjøpekraft i år. Det er Slagsvold Vedum selv en medvirkende årsak til. Svært mye av den innenlandske prisstigningen er nemlig et resultat av de svært høye strøm- og drivstoffprisene - som igjen er en følge av Regjeringens politikk. Som Senterpartiet er medansvarlig for - og kunne gjort noe med.

Når Sp-lederen fastholder fortellingen om økt kjøpekraft for folk flest i år, vitner det om at han har forlatt den jordiske virkelighet og befinner seg på en annen planet.

Velgerne har imidlertid ikke slått følge med ham. 

mandag 20. juni 2022

Går krigen fra ondt til verre, nå?

Av Dan Odfjell. 
 
På dette nettstedet hadde jeg 2/6/22 innlegget «Ukrainas «krigshelter» sitter i Washington» og der bemerket jeg at både Nato og EU danser på lag med de udemokratiske USA-haukene. Så fulgte jeg opp samme sted 17/6/22 med overskriften «EU, USA og Nato mangler samklang» og der forklarte jeg at det vestlige samholdet sprekker. I dag ser dere min siste overskrift som varsler om et mulig neste steg og min bekymring mht de tilnærmelsesvis gale Biden-regimekreftene som vil ha krig. For nå skal kanskje Litauen brukes til å sette den russiske enclaven Kaliningrad under press ved hjelp av polske Nato-styrker fra den motsatte tilstøtende grensen. Og Kaliningrad er slik innelåst og fullt av krigsmateriell, russiske atomvåpen inkludert. 
 
Derfor er jeg bekymret, noe jeg for øvrig lenge har vært i en vestlig verden full av ensidig krigspropaganda. Før jeg går videre må jeg skynde meg til å si at jeg hverken er Putenist eller Bidenist, men opptatt av en fredelig verden uten krig. I så måte kan jeg kalles en Trumpist som ville trekke USA ut av alle kriger og som forberedte tilbaketrekningen fra Afghanistan. Som imidlertid ble sluttført hodeløst under Joe Biden. Alle bortsett fra den senile presidenten synes enige i akkurat det. Nær alt den mannen står for går i knas. Men det rapporteres knapt, det tildekkes, og ikke minst av de norske kjøpte og betalte riksmediene. For Norge oppfører seg som en vassal under USA, som gjennom Nato holder Europa på sin side..
 
I den pretenderte fredsnasjonen Norge er det bare ord og pretensjon. Alle vet at Nato er en forsvarspakt, iallfall ble Nato angivelig til for det formålet, og ble initiert fra USA. Det var USA som hovedsakelig reddet Europa fra Hitler-Tyskland og stemningen, naturlig nok meget USA-takknemlig, med rette. Mye vann er i mellomtiden rent i havet. Ingen skal fortelle meg at ikke også politiske og maktpregede tanker fra USA gjorde og gjør seg gjeldende, selv den gang med Marshall-hjelpen.. Verden har utviklet seg videre og USA i imperialistisk retning. Og dollarens rolle har forandret seg, ikke minst etter Nixon frakoblet den gullstandarden. Nå kan USA misbruke verdensvalutaen ved å kjøre seddelpressen vilt, noe Biden-administrasjon senest har gjort. En resesjon er i anmarsj.
 
Men tilbake til USAs «stedfortrederkrig» i Ukraina og mer, den har pågått minst siden 2014; og den er farlig og skadelig hele veien rundt.. Mest for Europa med Tyskland gjenreist og med sitt nye slags lebensraum, nemlig EU.. Du bør kanskje være så gammel som meg, født før krigen, for å få hele perspektivet sånn noenlunde på plass. Men Tyskland har ikke villet la seg USA-dirigere lenger, og har demonstrert det på forskjellig vis, ikke minst via den ambisiøse Angela Merkel som uklokt ikke har villet satse på et militært forsvar, til tross for at Tyskland i Europa hadde best råd til nettopp det. Og «merkantilt» har hun satset på Russland og den fjernere Østen, inkludert sågar det farlige Iran. Tysklands industrielle stormakt ligger bak..
 
Mest uklok har Tyskland vært i sin energipolitikk ved å gjøre seg avhengig av olje og gass fra Russland, senest gjennom ledningen under Østersjøen. Sågar før dens ferdigstillelse stengte kansleren ned atomverkene og stoppet kullverkene i sitt generelle overmot, ikke minst mht Russlands evne til å kunne utnytte sin energi som en brekkstang om nødvendig, ja faktisk mot nær hele Europa. Og provosert av Vestens utvilsomme infiltrasjon i Ukraina og senest med voldsomme USA-dikterte sanksjoner, tar Russland seg til motverge så godt de kan, egentlig ikke til å forundres over. Tyskland ble sågar sterkt advart av Donald Trump, men Merkel ble fornærmet i sin overlegne storhet og doubled down. 
 
Og her er vi med en atomkrig truende. Russland har sagt at kun dersom deres extensielle tilværelse står i fare, vil de ty til slike våpen. USA har intet sagt eller lovet, og det er også godt forståelig. Mens Vesten propagandistisk samstemt, har hevdet at Russland gikk uprovosert inn i Ukraina i slutten av februar i år. Ordet uprovosert er neppe korrekt, men deretter at Biden offentlig beskriver Putin som et monster - og at Russland skal regime skiftes eller knuses - det er uklok provokasjon og en krigs erklæring av de helt sjeldne. 
 
Jeg kan ikke alle detaljene, hvem gjør forresten det, men alle vet at i krig er det første som tapes er sannheten. Derfor må fred oppnås gjennom en avtale mellom Ukraina og Russland før en spent situasjon helt kommer ut av kontroll. Og akkurat der er det Litauen og Kaliningrad kommer inn. USA har et ansvar de frasier seg ved fortsatt å pøse på med krigsvåpen til Ukraina og å oppmuntre Zelensky til å sloss til siste mann. Mens USA godt vet at krigen allerede er tapt, de fleste av oss som følger med vet det også.
 
Om ikke hele halve verden skal utslettes gjennom atomkrig, må krigshandlingene stoppes og forhandlingene begynnes, mest sannsynlig er de allerede hemmelig i gang. For Russland gir seg aldri, det vet vi og de har allerede vunnet i Ukraina. Og nå gjelder det en potensielt større katastrofe hvor Nato er lillegutt.
 
Dan Odfjell, Samfunnsdebattant

søndag 19. juni 2022

Til mann og kvinne skapte ham dem


Av Spikeren. 

"Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem.
(1 Mos 1,27)

I disse PRIDE tider føler jeg grunn til å minne om det helt essensielle ved mennesket: For det første at vi er skapt av Gud, og for det andre at vi er skapt som enten mann eller kvinne.

Det finnes altså bare 2 kjønn, uansett hva såkalte fagfolk, "eksperter" eller andre måtte mene, føle eller tro! Å hevde noe annet er løgn og ren stupiditet! At folk lar seg lure og styre av den ugudelige PRIDE bevegelsen viser bare hvor langt bort fra både Gud og virkeligheten man har kommet.

De som i dag styrer landet vårt er gitt et særlig stort ansvar, og en dag vil de som alle andre stå ansikt til ansikt med Skaperen og måtte svare for hva de har gjort. Ikke en eneste vil slippe unna! 

Da nytter det ikke å skjule seg bak fine titler eller nekte å svare. Da vil man nemlig stå ribbet, naken og ikke minst skyldig overfor den 3 ganger Hellige Gud! Så lar vi Guds Ord tale for seg selv:

"Har dere ikke lest at Skaperen fra begynnelsen av skapte dem til mann og kvinne og sa: Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett. Så er de ikke lenger to; deres liv er ett. Det som altså Gud har sammenføyd, skal mennesker ikke skille." (Matt 19,4-6)

"For det en kan vite om Gud, ligger åpent for dem; Gud selv har åpenbart det. For hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, har menneskene helt fra skapelsen av kunnet se og erkjenne av hans gjerninger. Derfor har de ingen unnskyldning." (Rom 1,19-20)

"De kjente Gud, men likevel gav de ham ikke den ære og takk som Gud skal ha. Med sine tanker endte de i tomhet, og det ble mørkt i deres uforstandige hjerter." (Rom 1,21)

"Derfor overgav Gud dem til skammelige lidenskaper. Deres kvinner byttet om det naturlige samliv med et som er mot naturen. På samme vis forlot også mennene den naturlige omgang med kvinnen og brant i sitt begjær etter hverandre. Menn drev skammelig utukt med menn, og fikk på sin egen kropp den straff de fortjente for sin forvillelse. Og ettersom de ikke brydde seg om å eie Gud i kunnskap, overgav Gud dem til et udugelig sinn, så de gjør slikt som ikke sømmer seg." (Rom 1,26-28)

"De er fulle av all slags urett, umoral, griskhet, ondskap, fulle av misunnelse, mordlyst og strid, svik og falskhet. De ble ryktemakere, baktalere, gudshatere, voldsmenn, overmodige, storskrytere, oppfinnsomme til ondt, ulydige mot foreldre, uforstandige, upålitelige, uten naturlig kjærlighet, ubarmhjertige. De kjenner godt til Guds rettferdige dom, at de som gjør slikt, fortjener døden. Likevel gjør de ikke bare slikt selv, men de holder også med dem som gjør det." (Rom 1,29-32)

Ja, slik er situasjonen i dagens Norge. Derfor vil jeg råde og oppmuntre politikerne og styresmaktene våre til å opptre rettferdig, moralsk og godt. Ikke driv med falskhet og svik overfor det folket som dere er satt til å tjene. Ikke bli overmodige gudshatere som går rundt og skryter av den uforstand og upålitelighet som dere så ofte viser. For vi hører hva dere sier, men vi ser også hva dere gjør!

"Vis det samme sinnelag som Kristus Jesus! Han var i Guds skikkelse, men så det ikke som røvet gods å være Gud lik. Han gav avkall på sitt eget, tok på seg en tjeners skikkelse og ble mennesker lik. I sin ferd var han som et menneske; han fornedret seg selv og ble lydig til døden, ja, korsets død." (Fil 2,5-8) 

"Derfor har Gud høyt opphøyet ham og gitt ham navnet over alle navn, for at hvert kne skal bøye seg i Jesu navn, i himmelen, på jorden og under jorden, og hver tunge bekjenne: Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære!"
 (Fil 2,9-11)

Spikeren