Innlegg

Den fjerde industrielle revolusjon

Norges historie med Bibelen som fundament

Ole Jørgen Anfindsen: trekker vi vår egen samfunnsfornuft i tvil?

De hemmelige ukrainske militærprogrammene

Stolthet fører til undergang, og hovmod står for fall

Øygarden er Norge i miniatyr

Er det på tide med et folkeopprør i Norge?

Krigen kunne vært unngått

Korset står fremdeles

Sp-Vedum som romfarer

Går krigen fra ondt til verre, nå?

Til mann og kvinne skapte ham dem