Øygarden er Norge i miniatyr

Roger Dyrøy, partiet De kristne. 
Av Roger Dyrøy, partiet De kristne. 

Nye Øygarden er på mange måter sammenlignbart med Norge, både geografisk, økonomisk og demografisk. 

Om denne saken er direkte knyttet til regjeringens nye lov skal jeg ikke mene så mye om, men de er nok bekymret for utviklingen på Vestlandet. Det ble åpenbart da Persen presterte å kritisere den bittelille Stord Kristne skule, og det eneste argumenter hun hadde, var at skolen var så liten.


Foreldrene ber innstendig om at Danielsen skal få drive skolen, slik at de i det minste har en skole i nærmiljøet, men de roper for døve ører.

LESERINNLEGG: Det er påfallende at kommunen stadig kutter i det som er grunnlaget for kommunens framtid, barna. Hvis det er elevgrunnlaget som skal stagge utviklingen av lokale bærekraftige lokalsamfunn så står vi i fare for å utradere og devaluere de bygdene våre.

At Arbeiderpartiet på død og liv ikke vil ha kristne skoler, er ikke noe nytt. Men her har vi en privat aktør, ildsjeler som brenner for det de driver med. Danielsen tilbyr seg å hjelpe kommunen med det kommunen selv ikke evner.

Det er et åpent spørsmål hvorfor regjeringen forsøker så hardt å kneble alt som har med kristendom å gjøre? For det er ikke bare den offentlige skolen som begrenses av byråkrati og systemtro tjenere, de private skal også nå begrenses.

Enda en skole legges ned, i strid med befolkningens ønske om å beholde den lokale skolen i Blomvåg. Foreldrene ber innstendig om at Danielsen skal få drive skolen, slik at de i det minste har en skole i nærmiljøet, men de roper for døve ører. Her er enda et eksempel på hvordan kommunen legger ned skoler for fote, de sentraliseres, og barna som hadde en kort og trygg skolevei skal nå busses til overfylte skoler langt unna.

Men det som gjør saken noe underlig er at kommunen gjør kort prosess og legger ned av helt andre grunner enn hva regjeringen begrunner sine radikale grep med. Det kan jo ikke være slik i 2022 at vi på død og liv skal ha offentlige skoler når kommunene ikke prioriterer dem. Snakk om gammeldagse holdninger.

Når vi planlegger for fremtiden, så må vi tenke på barnets beste. Det er billigere og mer miljøvennlig å vedlikeholde og bygge ut det man allerede har. Hvis kommunen venter en folkevekst etter Sotrasambandet står ferdig, må man legge til rette for gode områder for familier med barn.

Tenk at Bibelen er selve grunnlaget for etableringen av folkeskolen! I gamle dager var det ikke slik at oljepengene bare rant inn, og vi kunne sløse slik som i dag. Nei, det var store forskjeller i samfunnet, og folk var tvunget til å jobbe. Det var gjerne hardt manuelt arbeid på gård eller fiske.

Etter at Hans Nielsen Hauge hadde vandret omkring i det langstrakte landet vårt, så vokste det frem en nasjonalfølelse som samlet folket. Han samarbeidet med alle som ville, og etablerte virksomheter som bokbinderier (her på Vestlandet og i Bergen) og trykkerier og skrev bøker. Som følge av alt dette ble man enige om å etablere en skole for alle, ingen skulle lenger utelates fra samfunnet. Basert på at alle nordmenn skulle lære å lese Bibelen ble det altså etablert en folkeskole som til denne dag eksisterer. Men når innholdet fjernes, ja, så står en igjen uten et fundament, som Bibelen jo er og alltid har vært.

Resultatet av politikken som nå føres kan bli at enda flere vil søke til sentrale strøk som Straume, hvor Danielsen driver med stor suksess. Kommunen bidrar i praksis bare til at barna får lengre reisevei, og blir avhengig av buss for å komme seg til skolen.

Det siste vi trenger nå, er mer trafikk på Litlesotra. I verste fall vil folk flytte fra kommunen, men trenden er tydelig; Folk vil ha flere private alternativ.

Roger Dyrøy, partiet De kristne

Legger ved denne som sette det hele litt i perspektiv: "Forbud mot bibler – går regjeringen i totalitær retning?"

Stadig flere engasjerer seg og tar til orde, og vil ha norske verdier som landet er bygget på, og strengt tatt helt avhengig av. "Skoleflagging kan ikke være et spørsmål om penger"

Kommentarer