NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

søndag 12. juni 2022

Er Bibelens lære om kjønn hatspråk?

Kvinneaktivisten Christina Ellingsen.
Av Olav H. Kydland, Eivind Gjerde og Gunnar Holth. 

Vi vil først takke redaktør Selbekk som i sin leder av 30.05.2022 tar opp spørsmålet om det kan være straffbart å hevde grunnleggende biologiske fakta om kjønn. Vi er også takknemlige til NORGE IDAG som har tatt opp saken.

Dette spørsmålet tvinger seg fram etter at straffelovens paragraf 185, kalt hatparagrafen, ble utvidet til også å gjelde «kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk». Nå kan en få opptil tre års fengsel dersom en  skulle «true eller forhåne noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen» på grunn av at de er transpersoner.

Derfor knytter det seg stor interesse for om kvinneaktivisten Christina Ellingsen vil bli dømt siden hun er anmeldt til politiet for noen Tvitter-meldinger om kjønn.

Hun hevder selv at hun bare har uttalt seg om biologiske fakta. Hun har skrevet  at menn verken kan bli kvinner, jenter, lesbiske eller mødre. I tillegg har hun uttalt at det finnes verken papirarbeid, kirurgiske inngrep eller tankemønstre som kan gjøre at hankjønn bli hunnkjønn.

Dette er jo sant også i følge Den Hellige Skrift.

Det finnes nemlig bare to biologiske kjønn. Menn har XY-kromosomer i alle kroppens celler, mens kvinner har XX-kromosomer. Selv om det finnes noen få medisinske unntak fra dette, så er ikke dette nye kjønn. Følgelig er begrepet «kjønnsmangfold» verken biologisk eller medisinsk sant.

Den Hellige Skrift lærer oss at i begynnelsen skapte Gud mennesket. 

Mennesket er skapt som mann og kvinne for at én mann og én kvinne skulle leve sammen i et ekteskap. Adam og Eva fikk i oppdrag om å bli mange og herske over jorda. De to første menneskene skulle videreføre slekten. Til det var det nødvendig med kjønnsceller, mannen har sæd-celler, mens kvinnen har egg. Det finnes ikke noen annen måte for forplantning og videreføring av menneskeslekten.

Det er Den treenige Gud i sin visdom som har skapt menneske på denne måten og oppholder det i denne verden.

Det er med stor forbauselse og vantro at vi har blitt gjort kjent med denne saken mot Ellingsen. At slike ytringer om biologiske fakta, som også er i samsvar med Bibelens lære, kan medføre anmeldelse, politiforhør og kanskje straffeansvar, er tragisk og hører ikke hjemme i et utviklet demokrati.

Derfor dersom Ellingsen blir dømt for  å uttale  disse biologiske fakta, vil enhver kristen som sier det samme på grunnlag av Bibelen, også risikere å bli dømt. Hvor er det da blitt av ytrings -, tros- og religionsfriheten?

Kan også vi som har gjentatt disse anmeldte utsagn, også bli anmeldt, forhørt og fengslet?

Dersom det skjer, er landet vårt ikke et  velfungerende demokrati lenger, men på veg til et å bli et totalitært samfunn hvor Den treenige Gud og Hans Ord, Den Hellige Skrift, degraderes og forkastes. Det er den antikristelige ånd som ligger bak. Om denne ånd sier generalsekretær, cand. theol. Ole Andersen:

Når samfundets og kirkens ledere med handling og ord ophæver Guds bud, er det Antikrists ånd i fuld aktion. Når præster og andre sætter spørgsmålstegn ved åbenbaringen i Bibelen, er det Antikrists ånd, der  taler. 
Selvom den sidste store Antikrist endnu ikke er trådt synligt frem i verden, er der fare på færde. For også i dag lever den kristne menighed under det antikristelige angreb på Guds bud og Jesu ord.” 
(Fra det danske ”Ordet og Israel” november 2005).

Utfallet av saken mot Christina Ellingsen vil vise oss hvor langt  myndighetene har kommet i kampen mot sannheten i Den Hellige Skrift.

Olav H. Kydland
Eivind Gjerde
Gunnar Holth