Norges historie med Bibelen som fundament

Av Roger Dyrøy, 
Leder for Partiet De Kristne på Sotra/Øygarden. 

Grunnlovens § 2 har blitt endret en rekke ganger, og er så utvannet at det er knapt noe igjen av den. I første ledd står det: «Verdigrunnlaget forblir vår kristne og humanistiske arv.» Men det står fremdeles i motsetning til kulturrelativisme, som ikke er en god samfunnspilar. Det viser historisk erfaring. Vår kristne kulturarv er en av de viktigste årsakene til at Norge er blant verdens beste land å bo i. Denne arven er derfor vel verdt å ta vare på. 

Tidligere stod det blant annet: "Den evangelisk-lutterske Religion forbliver Statens offentlige Religion. De Indvaanere, der bekjende sig til den, ere forpligtede til at opdrage sine Børn i samme." 

Det var altså en forpliktende paragraf, riktig nok bare for dem som bekjente seg til troen. Noe som over 95% av befolkningen på et tidspunkt gjorde, men fremdeles er det 60-70% av befolkningen som er medlem i denne kirken. I tillegg er det mange flere protestanter, evangeliske og katolikker i landet vårt.   
Det er religionsfrihet i Norge. Men vi kan ikke være så «inkluderende» eller «verdinøytrale» at vi glemmer vår egen kulturarv. Et samfunn som ikke står for noe, vil falle.

Enhver av oss har et ansvar for våre omgivelser. Og jeg tror at dersom alle som har en mening om dette tema virkelig stod opp for det eller i det minste ytret seg med en liten kommentar så ville det være begynnelsen på slutten for det regimet som nå er i ferd med å etablere seg i mer enn bare hovedstaden. 

Når det kommer til kjønn som jo er kjernen i det tidsaktuelle spørsmålet så er biologien helt klar, det er TO kjønn. Selv ikke biologen i Bergen, Åge Simonsen fornekter disse tingene, sitat: «Det er to kjønn, men noen føler det annerledes.»

Du skjønner, biologi er ikke noe man kan endres på ved menneskelige inngrep, det er en del av vårt DNA fra skapelsen av. Og at det som nå nærmest fremstår som statens egen religion, påtvinges barn og familier er uhørt. Norge er et av de få landene som fremdeles fremholder dette ideologiske, doktrinen/troen på at man kan endre kjønn bare man ønsker det sterkt nok. Dersom foreldrene ikke tror på (det barnet blir fortalt på skolen) kan Barnevernet kobles inn, og staten finne «andre løsninger». Dette er noe vi ikke kan sitte stille å se på lenger.   

Kanskje det er nettopp derfor staten forsøker så hardt å kneble alt som har med kristendom å gjøre? For det er ikke bare den offentlige skolen som begrenses, de private skal også begrenses. Kanskje er det nettopp denne saken som gjør det så vanskelig for regjeringen. Enda en skole legges ned, i strid med befolkningens ønske om å beholde den lokale skolen. Foreldrene ber innstendig om at Danielsen skal få drive skolen, slik at de i det minste har en skole, men de roper som for døve ører. 

Her er enda et eksempel på hvordan kommunene legger ned skoler for fote, de sentraliseres, og barna som hadde en kort og trygg skolevei skal nå busses til overfylte skoler langt unna. Men det som gjør saken noe underlig er at, kommunen gjør kort prosess og legger ned av helt andre grunner enn hva regjeringen begrunner sine radikale grep med. Det kan jo ikke være slik i 2022, at vi på død og lov skal ha offentlige skoler når kommunene ikke prioriterer dem. Snakk om gammeldagse holdninger! 

Tenk at Bibelen er selve utgangspunktet for etableringen av folkeskolen! I gamle dager var det ikke slik at oljepengene bare rant inn, og vi kunne sløse slik som i dag. Nei, det var store forskjeller i samfunnet, og folk var tvunget til å jobbe. Det var gjerne hardt manuelt arbeid på gård eller fiske. 

Etter at Hans Nielsen Hauge hadde vandret omkring i det langstrakte landet vårt, så vokste det frem en nasjonalfølelse som samlet folket. Han samarbeidet med alle som ville, og etablerte virksomheter som bokbinderier (her på Vestlandet og i Bergen) og trykkerier, skrev bøker mm.  

Som følge av alt dette ble man enige om å etablere en skole for alle, ingen skulle lenger utelates fra samfunnet. Basert på at alle nordmenn skulle lære å lese Bibelen ble det altså etablert en folkeskole som til denne dag eksisterer. Men når innholdet og fjernes, ja så står en igjen uten et fundament, som Bibelen jo er og alltid har vært.

Staten forkynner selv et budskap gjennom skolene, men det som forkynnes i dag er postmodernisme og flytende kjønn. Det er et valg det norske folk ikke har fått tatt del i. Men som ikke det var nok, så legges det nå opp til at staten kan med loven i hånd bruke Barnevernet mot familien og foreldrene dersom de ikke aksepterer det skolen åpenbart forkynner. 

Jeg tillater meg å forkynne litt for dere, for dette tror jeg på! 

I 1. Mosebok kan vi lese følgende fra Skapelsen: 

Gud sa: «La oss lage mennesker i vårt bilde, så de ligner oss! De skal råde over fiskene i havet og fuglene under himmelen, over feet og alle ville dyr og alt krypet som det kryr av på jorden.» 27 Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, som mann og kvinne skapte han dem. 28 Gud velsignet dem og sa til dem: «Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden og legg den under dere! Dere skal råde over fiskene i havet og over fuglene under himmelen og over alle dyr som det kryr av på jorden.»

Kapittel 2.

Da sa Herren Gud: «Det er ikke godt for mennesket å være alene. Jeg vil lage en hjelper av samme slag.» 19 Herren Gud formet alle dyr på marken og alle fugler under himmelen av jord. Han førte dem til mennesket for å se hva det ville kalle dem. Det som mennesket kalte hver levende skapning, det fikk den til navn. 20 Mennesket ga navn til alt feet og til himmelens fugler og til alle villmarkens dyr. Men til seg selv fant mennesket ingen hjelper av samme slag.

21 Da lot Herren Gud en dyp søvn komme over mannen. Mens han sov, tok han et ribbein og fylte igjen med kjøtt. 22 Av ribbeinet Herren Gud hadde tatt fra mannen, bygde han en kvinne, og han førte henne til mannen.

23 Da sa mannen:

«Nå er det bein av mine bein
og kjøtt av mitt kjøtt.
Hun skal kalles kvinne,
for av mannen er hun tatt.»

24 Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være én kropp.

25 Begge var nakne, både mannen og kvinnen, og de skammet seg ikke for hverandre.

Kapittel 6 (Noas ark)

Av alt levende, alt kjøtt og blod, skal du føre to av hvert slag inn i arken, så de berger livet sammen med deg. Hann og hunn skal de være. 20 Av alle slags fugler og av alle slags fe og av alle slags kryp på marken skal to av hvert slag komme inn til deg, så de kan berge livet.

Roger Dyrøy
Leder for Partiet De Kristne på Sotra/Øygarden 

Kommentarer