NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

torsdag 31. desember 2015

For Auld Lang Syne!

Here's to all who came and went to Spikers Corner in 2015.

Thank you for everything you have given of your heart and mind.

May God be with you and richly bless you in the year to come.HAPPY NEW YEAR!

From Spikeren

onsdag 30. desember 2015

Dobbel 
julefeiring?


- "I år feires Muhammeds og Jesu fødsel samtidig. 
Hvorfor slår vi oss ikke sammen, og lager en eneste 
diger fødselsdagsfest?" Forslaget kommer fra Nora S. Eggen og står på trykk i den "kristne" avisen Vårt Land, 23 desember, 2015. Den som måtte være interessert i hvem som skjuler seg bak det helnorske navnet Nora Sunniva Eggen er, kan klikke her.

Nora Sunniva Eggen skriver videre:

[Sitat] "Selvfølgelig endrer tradisjoner seg over tid. Nye elementer tas opp, andre forsvinner, og meningsinnholdet i ritualer og tradisjoner kan dessuten endre seg over tid eller sågar være ulikt for mennesker som lever i samme tid.


Så hvorfor slår vi oss ikke sammen i år, og lager en eneste diger fødselsdagsfest, i dialogens og den gode fellesskapsfølelsens navn? Hvorfor lar vi ikke alle hemninger fare og pynter våre hus med nisser og trær, lys, halvmåner og stjerner, mens vi spiser pepperkaker og baklava og synger julesalmer om Jesus ispedd resitering av al-Burda – et kjent og kjært hyllingsdikt til Muhammad? Hvorfor gir vi ikke dobbelt opp av gaver til store og små, og forteller tradisjonelle historier fra de ulike respektive kildene?" [Sitat slutt]

Kanskje Nora Sunniva Eggen's drøm er iferd med å gå i oppfyllelse? Kan det være at 2015 blir en av de siste gangene vi feirer en ekte norsk jul her i landet? Har virkelig det norske folk tenkt å "la alle hemninger fare", slik konvertitten Nora Sunniva Eggen foreslår, eller skal vi bestemme oss for å ta et standpunkt? For hun har ihvertfall tatt sitt standpunkt når hun bl.a. kan uttale følgende:

Men at jeg skulle forplikte meg moralsk overfor Norges lover fremfor Koranen, eller følge en ideologisk lojalitet overfor Norge fremfor islam, det vil aldri skje!!!! Jeg finner meg ikke presset til å anta FN’s erklæring om menneskerettighetene, som en slags kvasi-religiøs overbevisning, eller å sette Norges lover over det som er min dypeste tro.” (Uttalelsene ser ut til å være slettet fra islam dot no, men jeg viser her til flere kilder som sier det samme: Kilde 1, Kilde 2, Kilde 3)

Om vi skal overleve som folk og nasjon, tror jeg det er på høy tid at vi står opp for våre norske kristne verdier og tradisjoner. Den enkelte av oss må altså foreta et valg om vi ønsker at Norge fortsatt skal bygges på kristendommens verdier og tradisjoner, eller om vi bare skal gi oss over og la islam overta? Det nytter ikke lenger å være "verdinøytrale humanister". - Vi må reise oss opp og STÅ for noe.

5 Mos 30,19 "I dag tar jeg himmel og jord til vitne mot dere. Jeg har lagt fram for deg livet og døden, velsignelsen og forbannelsen. Velg da livet, så du og dine etterkommere kan få leve."

Hva velger så DU?

Spikeren

tirsdag 29. desember 2015

Vil ikke ha mat fra kristen leverandør


En bedrift i Grimstad sier opp avtalen om kjøp av mat fra selskapet BIG Catering, eid av den kristne organisasjonen Normisjon. Begrunnelse: Bedriften vil være livssynsnøytral.

Selskapet Big Catering holder til på Bibelskolen i Grimstad og er eid av den kristne organisasjonen Normisjon.

Nå har imidlertid en av kundene sagt opp avtalen om kjøp av mat fra cateringselskapet. Begrunnelsen er at de ønsker å være en livssynsnøytral bedrift.

- Det er tankevekkende at noen ikke vil kjøpe mat eller tjenester av oss fordi vi har en kristen verdiforankring, sier daglig leder i BIG Catering, Kjetil Haga.

Selskapet leverer catering til små og store arrangement i Grimstad-området.


BIG Catering vil ikke oppgi navnet på bedriften som har sagt opp avtalen, men sender en e-post på vegne av NRK for å få deres kommentar.

Bedriften vil ikke kommentere saken, men skriver i en e-post til BIG Catering at de har vært fornøyde med maten. Oppsigelsen av avtalen begrunnes med at de ønsker å være en livssynsnøytral bedrift.

- Enhver kunde må kunne avslutte sitt kundeforhold hvis de ønsker det, men jeg synes det blir vanskelig hvis vi skal begynne å vurdere leverandører basert på livssyn og verdiforankring, sier Haga.

Les mer på NRK.no

mandag 28. desember 2015

Folkemøte om asylmottak på Montebello:
- Vi betrakter dette som en invasjon

Midt mellom villaene i Montebello står de tidligere kontorene til Statnett tomme (ett av de tre byggene er synlig til venstre i bildet). Her er UDI i dialog med Hero og de private eierne om å innkvartere inntil 1000 asylsøkere.
FOTO: Rolf Øhman

En rekke naboer var svært kritiske til planene om å få 750 asylsøkere som naboer i Ullern bydel.

Osloby har tidligere skrevet at UDI har planer om å bosette inntil tusen asylsøkere midt mellom villaene på Montebello.

Saken har skapt sterke reaksjoner i lokalmiljøet, og onsdag kveld inviterte bydel Ullern til folkemøte om situasjonen.

Mens nærmeste nabo åpnet med å ønske mottaket hjertelig velkommen, var en rekke andre oppmøtte svært kritiske til planene.

- Jeg har forståelse for at vi må ta vår del av dugnaden. Men jeg vil gi uttrykk for at jeg er redd. Jeg ser for meg at det står hundre fremmede menn på t-banestasjonen og skal til byen. Jeg frykter unge menn, vandrende dynamittgubber, som går rundt. Jeg frykter at jeg ikke tør gå til Montebello stasjon lenger, sa nabo Bodil Wiel-Larsen.

Naboene har fått en frist til 25. desember på å komme med innsigelser til en eventuell etablering.

Les mer på Osloby.no

søndag 27. desember 2015

Og Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss

De mest avgjørende ord i hele Bibelen: "Ordet" ble kjøtt og blod. Gud ble menneske!

Det hjelper lite om allverdens betydningsfulle ord svever i eteren hvis mottagerutstyret mangler så ingen kan fange dem opp. Det hjelper også lite om tilværelsen er full av mening dersom meningen er utilgjengelig og ufattelig i den hverdag vi kaller vår.

"Inkarnasjon" kaller kristenheten dette under over alle undere. "Kjøttspåtagelse" - som ville være en direkte oversettelse - er dårlig norsk. Men vi har faktisk ikke noe bedre ord i vårt norske språk som dekker den greske betydning. Enkelt sammenfattet betyr det at den over-sansbare Gud velger å la seg sanse: Han lot seg høre, se og føle.

Som det står i 1 Joh 1,1 "Det som var fra begynnelsen, det vi har hørt, det vi har sett med våre øyne, det vi så og våre hender tok på, om det bærer vi bud, om livets ord." Han ble en av oss. Han gikk inn i menneskeætten. Han hører oss til som bror og medmenneske. Uten å opphøre å være Ordet, å være alle tings mening, å være Gud av Gud, og lys av lys...

Kristendom er å møte Gud her, midt i vår hverdagslige verden. Her var det "Ordet" gikk inn i materiets verden og tok bolig iblant oss.

Det virker faktisk skremmende når vi sier at "Ordet ble kjød". For kan det tenkes noe som passer mindre sammen enn Gud og menneske: den evige og de forgjengelige, urkraften og de avmektige, lyskilden og skyggesprederne?

Det er såvisst ingen selvfølge at Gud skulle dukke opp som del av vår virkelighet. At evigheten skulle tre inn i historien på et bestemt sted og til en bestemt tid. Spottere har gjort seg lystige over det - i talløse varianter. Er det ikke meningsløst? Jo - for den som ikke er på utkikk etter en ny mening, en mening som omfatter ham selv og alle ting.

Men den som speider etter meningen, skal få øye på meningen. Og han skal se noe mer: For som det står i Joh 1,14 "Og Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss, og vi så Hans herlighet, den herlighet som Den enbårne har fra Faderen, full av nåde og sannhet."

Da Jesus ble født som "den siste Adam", var det for at Gud skulle skape en ny begynnelse gjennom ham.

Forskjellene mellom den første og den siste Adam

Den første Adam
Adam (1Kor.15:45)
Den siste Adam
Jesus Kristus (1Kor.15:45)
Ble en levende sjel (1Kor.15:45)
(Adam ble gitt liv - 1Mos 2:7).
Ble en livgivende Ånd (1Kor.15:45)
(Jesus gir liv - Joh 5:21,25; 6:33 etc.).
Representerer det sjelelige (1Kor15:46) Representerer det åndelige (1Kor15:46)
Kommer fra jorden (1Kor15:47) Kommer fra himmelen (1Kor15:47)
Bærer bildet av den jordiske (1Kor.15:49) Bærer bildet av den himmelske (1Kor15:49)
Død i Adam (1Kor15:22) Liv i Kristus (1Kor15:22)
Representerer den gamle skapningen (2Kor 5:17) Representerer den nye skapningen (2Kor 5:17)
Adam representerer hele menneskeslekten
(Romerbrevet kapitel 5)
Kristus representerer også hele menneskeslekten
(Romerbrevet kapitel 5)
Adams fall hadde enorme konsekvenser
Jesu seier hadde større konsekvenser
Adams handlinger ble til fordømmelse (Rom.5:12) Jesu handlinger ble til frifinnelse (Rom.5:18)
Adam var ulydig mot Gud
(Rom 5:19; se også 1Mos 2:17; 3:6)
Jesus var lydig mot Gud, helt inn i døden
(Rom 5:19 se også Filipperne 2:8).
Adam’s ène handling førte til:
Død (Rom 5:12,14,15)
Dom (Rom 5:16,18)
Fordømmelse (Rom 5:16,18)
Jesu ène handling førte til:
Liv (Rom.5:17,18,21)
Nåde (Rom.5:15,16,17,18)
Frifinnelse (Rom.5:16,18,19)

1 Kor 15,22 "For slik som vi alle dør i Adam, slik skal alle bli gjort levende i Kristus."

Spikeren

lørdag 26. desember 2015

Truer med fem års fengsel og bot til alle som feirer jul

Hassanal Bolkiah Foto: Carlo Allegri / Reuters
Sharia-lovgiving er veien å gå, mener Bruneis styrtrike hersker, sultan Hassanal Bolkiah. Nå innfører han forbud mot synlig julefeiring. 

Det er ikke ønsket om mer penger som ligger bak sultanens beslutning, for penger har han nok av. Hassanal Bolkiah er en av verdens rikeste menn og styrer over oljerike Brunei på Borneo-øya.

Den mektige sultanen kunngjorde i fjor at han ønsker å innføre sharialovgivning i Brunei, med steining og avkutting av kroppsdeler som straffemetoder.

Sharialovgivning er ennå ikke på plass, men folk som bryter forbudet mot å feire jul skal heretter straffes med fem års fengsel og bøter på 175.000 kroner (20.000 dollar), selv hvis de bare har på seg «hodeplagg eller klær som ligner på julenissen».

– Alle festligheter knyttet til jul- og nyttårsfeiring strider mot islamsk kultur og kan skade troen til det muslimske fellesskap, slo Mohamed Khayrow i departementet for religiøse spørsmål fast tidligere i uka.

– Bruk av religiøse symboler som kors, stearinlys, juletrær, julesanger og å sende julehilsener, er imot islamsk tro, heter det i en preken som en gruppe lokale imamer har publisert i landets lokale medier.

(NTB)

fredag 25. desember 2015

Kirkehøyden og Norvald diskuterer Hareide og Napoleon


Tenk, Norvald: Norge var 400 år under Danmark, så under Sverige, som et oppgjør etter Napoleon. Danmark var på "feil side" og vi ble gitt bort som et usselt krigsbytte.

Men ennå var ikke vår nasjonalfølelse drept...

I dag går alle landsvikerne løs på vår nasjons historie. Sosialister og kommunister er verst, som Mao og Pol Pot.
De ble hyllet av våre egne, som nå går løs på vår kristne kulturarv, for å åpne opp for arabisk fascisme...

Og Hareide føler seg krenket over å bli kaldt landsviker?!


Helt riktig, Kirkehøyden: 400 år under Danmark så 90 år som krigsbytte under Sverige, så 5 år under Hitler, og nå, mindre enn 100 år som nesten fritt land, så skal vi inn under en ny tvangs- og terrortid. Den tiden kommer ikke til å bare vare i 5 år, jeg frykter også at den vil vare i mere enn 400 år, men da er vår folkeferd, vårt gamle norrøne folk, for lengst borte - og som Kristen Clemet sa, glemt. Jeg har gjennom utallige leserbrev minnet folk på denne historien fra Svartedauen i 1349 og videre oppgjennom. Likevel synes det som om det er uinteressant for den vanlige norske kvinne og mann. Det virker som om vi er et folk som har mistet livslysten og som heller ønsker å dø. Det er det nå store muligheter for vil skje. Fra pol potterne til Høyre, og i noen tilfeller også som infiltratører i nasjonale partier, gjør de sitt beste for å gjennomføre sitt nidingsverk mot vår nasjon - og mot Europas nasjoner. Som forfatteren Arild Dahl: "Jeg blir stiv av skrekk ved tanken på at Norge, slik vi kjenner det, vil være like norsk og hvitt om 50 år." Eller professoren som skal dekonstruere oss slik at vi aldri mere blir en majoritet i eget land.

Hvor er folkets hoder????


Norvald Aasen har laget sin egen personlige julehilsen av dei to flaskelamma som han har på gården sin og ønsker å dele dette som en liten julehilsen til oss alle. Med denne lille "friskussen" ønskes alle på Spikers Corner en riktig God romjul og et skikkelig Godt Nytt År!

Vi håper pinnekjøttet faller i smææææk...


torsdag 24. desember 2015

Se, jeg står for døren og banker

Juleevangeliet - Lukas kapitel 2, vers 1-20Og det skjedde i de dager at det utgikk et bud fra keiser Augustus at all verden skulle innskrives i manntall. Dette var den første innskrivning, i den tid Kvirinius var landshøvding i Syria. Og alle gikk for å la seg innskrive, hver til sin by. Også Josef drog opp fra Galilea, fra byen Nasaret, til Judea, til Davids stad, som heter Betlehem, fordi han var av Davids hus og ætt, for å la seg innskrive sammen med Maria, sin trolovede, som var med barn. Men det skjedde mens de var der, da kom tiden da hun skulle føde. Og hun fødte sin sønn, den førstefødte. Hun svøpte ham og la ham i en krybbe, fordi det ikke var rom for dem i herberget. Det var noen hyrder der på stedet som var ute på marken og holdt nattevakt over sin hjord. Og se, en Herrens engel stod hos dem, og Herrens herlighet lyste om dem. Og de ble meget forferdet. Men engelen sa til dem: Frykt ikke! For se, jeg forkynner dere en stor glede - en glede for alt folket. I dag er det født dere en frelser, som er Messias, Herren - i Davids stad. Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe. Og med ett var det sammen med engelen en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sa: Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden, i mennesker Guds velbehag. Og det skjedde, da englene var faret opp fra dem til himmelen, da sa hyrdene til hverandre: La oss nå gå rett til Betlehem og se dette som har skjedd, det som Herren har kunngjort oss. De skyndte seg av sted, og de fant både Maria og Josef, og barnet som lå i krybben. Da de hadde sett det, fortalte de om det ord som var talt til dem om dette barn. Og alle som hørte det, undret seg over det som ble sagt dem av hyrdene. Men Maria tok vare på alle disse ord og grunnet på dem i sitt hjerte. Hyrdene vendte så tilbake, og de priste og lovet Gud for alt det de hadde hørt og sett, slik det var blitt sagt dem. 

For 2000 år siden kom Gud ned til oss gjennom et lite barn som fikk navnet Jesus, som betyr "Gud frelser." Og som vi så i andakten igår, ble Jesus født ute på betlehemsmarkene, midt blant alelammene som skulle brukes i tempelofringene for å sone folkets synder.

Men hvor forberedt var hyrdene på dette som skjedde? Det står riktignok at de holdt nattevakt over sin hjord, men de ble likevel meget forferdet da Herrens engel plutselig stod hos dem, og Herrens herlighet lyste om dem.

Har vi grunn til å stille det samme spørsmålet idag? Er dagens hyrder forberedt på det som snart kommer til å skje, eller vil de bli like forferdet som hyrdene på betlehemsmarkene? For når Gud igjen kommer til oss gjennom Jesus, da kommer Han ikke som et lite barn, men som fullbåren Konge!

Er du klar til å ta imot Kongen når Han kommer, eller er det fremdeles ikke rom for Ham i herberget?

"Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nattverd med ham, og han med meg."


Med disse ord ønsker jeg dere alle en God og Velsignet Jul!

http://kirkehistorie.com/kaaret/symbolikk.htm


Spikeren

onsdag 23. desember 2015

De lange linjene i Bibelen

Andakt av Spikeren.

Bibelen begynner med å fortelle oss om Adam som levde i full harmoni med sin Skaper og Gud. Men Adam syndet og vendte seg bort fra Gud. Derfor måtte han forlate det fullkomne Paradis og fikk en slitsom og hvileløs vandring på denne jord. Adam ble 930 år - altså nesten 1000 år gammel, men vi hører aldri noe om at han forsøker å vende tilbake til Gud igjen. Kanskje synden, skammen og ærekjærheten ble for stor? - Vi vet ikke...

Tusen år etter at Adam døde, blir Abraham født i Ur i Kaldea. Han vokste opp i en forholdsvis bekymringsfri tilværelse i et multikulturellt samfunn som dyrket mange slags skikker og guder. Men Abraham følte seg ikke hjemme der. Det var liksom en stemme som lokket ham til å forlate sitt folk og sitt land, og dermed startet han vandringen mot et nytt og bedre hjemland.

Stemmen som lokket ham var Gud, og Abraham ble ført til det landet som vi i dag kjenner som Israel. Her lovde Gud ham en god framtid med mange etterkommere gjennom en ektefødt sønn. Og løftessønnen kom gjennom Isak.

Men siden Abraham hadde forsøkt å gå omveien ved å få barn med sin tjenestepike, Hagar, stilte Gud ham på prøve for å vise sin trofasthet. Derfor sa Gud til Abraham: «Ta Isak, din eneste sønn, som du er så glad i, og dra til Moria-landet! Der skal du ofre ham som brennoffer på et av fjellene som jeg vil vise deg!» Abraham viste seg villig til å gjøre som Gud befalte, men Gud hindret ham i å ofre sin sønn Isak og gav ham en værbukk som stedfortreder.

Vet du hva "Moria" betyr? - Det betyr "Se Gud!" Derfor står det i 1 Mos 22,14: Og Abraham kalte dette stedet "Herren ser". Og den dag i dag sier de: "På fjellet hvor Herren lar seg se."

Profeten Jesaja skriver også om Moria-fjellet i kapitel 25, vers 6-7: "På dette fjell skal Herren, Allhærs Gud, gjøre et gjestebud for alle folk, et gjestebud med fete retter, et gjestebud med gammel vin, med fete, margfulle retter og gammel, klaret vin. På dette fjell skal han fjerne sløret som tilhyller alle folk, dekket som er lagt over alle folkeslag."

Tusen år etter Abraham, reiser Kong Salomo det første jødiske tempel på det samme Moria-fjellet, rett over stedet der Abraham skulle ofre sin sønn. 2Krøn 3,1 sier det slik: "Så gikk Salomo i gang med å bygge Herrens hus i Jerusalem, på Moria-fjellet. Det var der Herren hadde åpenbart seg for hans far David, på det stedet David hadde gjort i stand, på jebusitten Ornans treskevoll." Her ble det oppgjennom århundrene ofret utallige lyteløse lam som brennoffer og syndoffer for folkets synder. Men alt dette var bare et forbilde på det som senere skulle komme.

For tusen år etter det igjen blir Jesus født på de samme Betlehemsmarkene som ble brukt til å ale opp offerlammene som skulle brukes i tempelet. Og 33 år senere, reises det et kors på det samme Moria-fjellet, der Jesus - Guds Lam - èn gang for alle, skulle bli ofret og korsfestet for dine og mine synder.

Ifølge Mark 15,25 fant korsfestelsen sted ved den 3 time, altså kl. 9 om morgenen; det vil si akkurat på den tid da morgenofferet ble gjort i stand i templet. Da skulle mange tusen lam som trengtes til påskemåltidet slaktes der. Og alt sammen foregikk mens Jesus hang på korset.

Tusen år senere kommer kristendommen til Norge, og det ble som det står i Matt 4,16: "Det folk som satt i mørke, har sett et stort lys. Over dem som bor i dødens land og skygge, har lyset gått opp."

Tusen år etter det igjen, skriver vi år 2015, og snart er vi over i 2016. Men ennå står Jesus utenfor og sier til oss: "Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nattverd med ham, og han med meg." (Åp 3,20).

Kanskje vi skulle gjøre som Abraham og høre på denne stemmen som ber oss om å åpne opp for Ham. La oss forlate det multikulturelle med alle sine fremmede skikker og guder og ta imot den løftessønnen som Gud ønsker å gi oss.

"For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt på hans skulder, og hans navn skal være: Underfull Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far og Fredsfyrste." (Jes 9,6)

"Og dette er vitnesbyrdet: At Gud har gitt oss evig liv, og dette livet er i Hans Sønn. 
 Den som har Sønnen, har livet. Den som ikke har Guds Sønn, har ikke livet. " (1 Joh 5,11-12)

Tenk om den 23 desember kunne bli som en ny fødselsdag for oss? Vi sier Gratulerer med dagen, særlig til Kirkehøyden! :)

Spikeren

tirsdag 22. desember 2015

Til Sylvi Listhaug

Eg les på nettavisene at UDI ber kommunar om å melde seg til asylinnsats. Som om det ikkje har vore gjort gjennom dei 30 siste åra!

La UDI og brakkebaronane fyllast med asylantar og migrantar til det tyt ut av alle gluggar. La dei sjølve betale for sine eigne gjestar!

Steng kranane frå statskassen (våre pengar) til desse umettelege pengesluka, UDI og asylprofittørane! Stogg humbugen med dei såkalla "einslege mindreårige asylsøkjarane" som vi er fortalde kjem "åleine" ved å starte retur av dei tilbake til sine eigne heimland, kjende tilhøve og sine familiar!

Skal vi, eit lite folk på knapt 4 millionar eigenbefolkning, la det flomme inn over våre grenser for at nokre skal tene seg søkkrike, og egoistar frå den vide verd skal kunne få ein høgare levestandar på de norske velferden?

Du, Sylvi Listhaug, veit at det som føregår no er ei utskifting av vårt gamle folkeferd i vårt eige fedreland! Vil du vere med å la dette skje, eller vil du la ditt eige folk få vere med å bestemme om vi vil avgå ved dauden slik lemenen gjer?

Gå ut til folket å fortel oss om kostnadar og konsekvensar ved det som no føregår i samband med den nye okkupasjonen.
Ville dei som kjem hit like at deira eigne land vart invaderte av framande med den fylgje at deira eige folkeferd vart fortrengd, framandgjort og utsletta?

Del dette brevet med Anders Anundsen og andre i Frp. Høgre er like upåliteleg når det gjeld nasjonalt ansvar som resten av stortingspartia.

God Jul, Sylvi! Og tenk på ditt eige folk og fedreland, det er det svært få andre av dei styrande som gjer i våre dagar.

Med venleg helsing og lukke til i arbeidet ditt!

Norvald Aasen,
6983 Kvammen

mandag 21. desember 2015

Ope brev til NRK, Ingerid Stenvold og statsråd Sylvi Listhaug


Kommentar til innslag på Dagsrevyen den 17.12 2015 vedrørande saka om migrantar sitt bruk av falske pass.

Fyrst får vi ein veldig god og avslørande reportasje ved Anders Magnus om dei som nyttar seg av falske pass for å kome seg inn i Europa og Norge av økonomiske grunnar.

Så intervjuar Ingerid Stenvold statsråd Sylvi Listhaug, og spør kva norske styresmakter gjer for å avsløre slik praksis med falske pass i asylstraumen.

Og her er det vi verkeleg finn å måtte spørje Stenvold: Men kva har NRK, deira reportarar og journalistar gjort overfor dei som har ytra seg kritisk mot den flodbylja av migrantar, herunder alsysøkjarar med eller utan falske pass og reisedokument? Og som dei fleste av oss har skjønt har ein heilt anna grunn enn beskyttelse som grunnlag for reisa.

Media, herunder NRK, har hatt sine reportasjar som har vorte oppfatta som dei reine propagandaen for at vi skulle ta imot og gje opphald til alle og einkvar som har ramla inn over Europa sine grenser. Det er "born åleine på flukt" og "flyktningar med traumer" som vi skulle ha ei plikt til å hjelpe, har media fortalt oss. Minnast også det tragiske bilete av det døde barnet på ei strand ved Middelhavet, og der Viggo Johansen og ein professjonell fotograf diskuterte på Dagsrevyen om dette bilete kunne få europearane til å verte meir villege til å opne opp for menneskestraumane som velta i stri straumar inn over verdsdelen vår.

Men når det gjeld dette med menneskesmuglarane som Stenvold synes Listhaug skal gjere noko med, så er det også andre i vårt samfunn som burde sitje i klisteret i tillegg til media, nemleg heimlege brakkebaronar og andre som profitterar grovt på menneskesmuglinga. Staten auser ut pengar frå statskassen til UDI som betalar vidare til profittørane som skapar sine asylimperium med millionar i inntekter frå statens - våre pengar.

Har NRK og media elles nokon gong sett kritisk søkelys på denne sida ved migrantstraumen som helst truleg er styrt for å erobre Europa? Nei, asyladelen har heller vorte framheva som det edlaste innan menneskeslekta.

NRK burde gå i seg sjølv og granske si framferd mot menneske som ærleg og ekte har ytra seg verbalt mot ei utvikling som på sikt vil framandgjere folk og land. For mot slike har media, ikkje minst NRK, slengd ut karakteristikkar som rasistar, menneske med primitiv framandfrykt, framandfiendtlege, nazistar og anna nedlatande dei har kunne kome på for å kriminalisere og kneble meningmann sine ærlege meiningar. Dette fortener både media og deira medarbeidarar skam og forakt for.

Norvald Aasen,
6983 Kvammen

søndag 20. desember 2015

Vær Ordets gjørere, ikke bare dets hørere

Andakt av Spikeren. 

Jeg ønsker idag å forsøke meg på en noe bedre analyse av Jak 1,22-27 enn jeg hadde i min forrige andakt. Dette gjør jeg mye fordi denne teksten veldig ofte blir misforstått og kanskje også litt misbrukt i endel sammenhenger. Jeg er klar over at jeg hadde denne analysen som kommentar for et par dager siden, men her har jeg lagt til et par nye momenter som jeg håper kan gi en enda bedre forståelse av denne litt lurne teksten.


Jak 1,22-27

"Men vær Ordets gjørere, ikke bare dets hørere, ellers vil dere bedra dere selv. For dersom noen er en Ordets hører og ikke dets gjører, da ligner han en mann som ser på sitt naturlige ansikt i et speil – han så på seg selv og gikk bort, og glemte straks hvordan han så ut. Men den som skuer inn i frihetens fullkomne lov, og fortsetter med det, slik at han ikke blir en glemsom hører, men gjerningens gjører, han skal være salig i sin gjerning. Den som mener at han dyrker Gud, og ikke holder sin tunge i tømme, men bedrar sitt eget hjerte, hans gudsdyrkelse er forgjeves. En ren og usmittet gudsdyrkelse for Gud og Faderen er dette: å se til farløse og enker i deres nød, og å holde seg uplettet av verden."

Hver gang noen leser eller forkynner fra denne teksten, tenker de fleste: Ok - Vi kan ikke bare sitte her og være passive tilhørere. Nå må vi brette opp ermene og sette igang å GJØRE noe. For som mange sier: "Hvis jeg skal bli kristen, da skal jeg bli en SKIKKELIG kristen!"

Men stopp litt... Hva er det Jakob egentlig forsøker å formidle til oss i denne teksten?

Her ser vi først at Ordet sammenlignes med et speil.

Deretter sier Jakob at den som IKKE er en Ordets gjører, han kan sammenlignes med en mann som ser på sitt naturlige ansikt i et speil, men som straks glemmer hvordan han så ut.

Så hvis det å IKKE være en "Ordets gjører" representerer en som glemmer hvordan han ser ut, da må det å VÆRE en "Ordets gjører" representere en som husker hvordan han så ut.

Hva forteller så Ordets speil oss? Jo, det forteller oss bl.a. følgende:

Joh 13,10 Jesus sier til ham: Den som er badet, trenger ikke å vaske annet enn føttene, han ER jo helt ren. Også dere er rene, men ikke alle. (Judas)

Joh 15,3 Dere ER alt rene på grunn av det ORD som jeg har talt til dere.

Apg 15,9 Han gjorde ingen forskjell på oss (jøder) og dem (hedninger), for ved TROEN renset han også deres hjerter.

Ef 5,26 for å hellige den ved å rense den ved vannbadet i ORDET.

Etter at Jesus hadde mettet folket med 5 fisker og 2 brød, var det mange som ønsket å følge Ham og de lurte på hvordan de skulle gå frem.
Derfor kom de til Jesus og stilte Han følgende spørsmål:

Joh 6,28 Da sa de til ham: «Hva er da de gjerninger Gud vil vi skal gjøre?»

Svaret får vi kort og kontant av Mesteren selv i neste vers.

Joh 6,29 Jesus svarte: «Dette er den gjerning Gud vil dere skal gjøre: å TRO på ham som Gud har sendt.»

Det vi først og fremst må "gjøre" for å være en "Ordets gjører", er altså å TRO det som Ordet viser og forteller oss - og så må vi passe på at vi ikke glemmer det så fort vi snur oss bort fra speilet.

Deretter skal vi fortsette med å "skue inn i frihetens fullkomne lov" (= Nåden i NT), for da vil vi nemlig BLI en "gjerningens gjører". Da vil de fysiske gjerningene komme helt av seg selv som en naturlig reaksjon, nettopp fordi vi ikke glemmer vår sanne stilling I Kristus! Da vil også vi være "salig i all vår gjerning", som Jakob her skriver.

En annen viktig ting som vi må huske på, er å "holde tungen vår i tømme", slik at vi ikke forkynner et helt feil budskap, og dermed bedrar både vårt eget og andres hjerte.

Hva er det så vi skal gjøre for å holde en ren og usmittet gudsdyrkelse for Gud og Faderen? Jo, vi skal "se til de farløse og enker i deres nød", skriver Jakob. - Hva vil det si?

En "farløs" er for meg noen som har mistet sin far og veileder i livet, mens en "enke" er en tidligere hustru som har mistet sin mann og forsørger.

Jeg kjenner en familie bestående av 3 sønner og en mor som ble enke da hun bare var 32 år. Mannen hennes døde tidlig da sønnene bare var 1, 5 og 12 år gamle. Denne moren strevde helt alene med å oppdra og forsørge sønnene sine. Så, da hun var ca. 65 år, tok både hun og de 3 sønnene hennes imot Jesus og ble frelste kristne, og jeg husker enda hva den ene sønnen sa:

- "Endelig har jeg også fått en Far!"

Og enken svarte:

- "Ja, min kjære sønn! Endelig har jeg også fått en Mann!"

Det vi skal gjøre for å være en "Ordets gjører" er å forkynne slik at de som hører får se seg selv i speilet, og så må vi passe på at ingen glemmer hvordan vi ser ut fra Guds eget perspektiv. Dersom vi forkynner Ordet på en rett og god måte, kommer de fysiske gode gjerningene helt naturlig av seg selv, akkurat som fruktene på et tre...

Jak 2,12 Tal da slik, og gjør slik, som de som skal bli dømt etter frihetens lov.

Ef 2,8 For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave.

2 Tim 1,9 Han er den som har frelst oss og kalt oss med et hellig kall. Han gjorde det ikke etter våre gjerninger, men etter sin egen rådslutning og nåde, den som han gav oss i Kristus Jesus fra evighet av.

Spikeren

lørdag 19. desember 2015

Har omsider også Jonas Gahr Støre forstått alvoret?

Nylig kunne vi lese i en av Norges største aviser: "Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har den siste tiden mottatt flere hundre bekymringsmeldinger knyttet til asylsøkere. I noen av sakene er det blitt funnet bilder av avkappede hoder og IS-symboler."

Nei, det er nok ikke bare Sveriges statsminister Stefan Løfven som nå innrømmer av de har vært litt for naive og uansvarlige når det kommer til denne faren fra militant islamisme. Og som nå er på full fart inn i Europa. Nå ser det også ut som Arbeiderpartiets store stjerne, Jonas Gahr Støre som i årevis var en aktiv pådriver og tilhenger av det "fargerike fellesskap" og det "flerkulturelle" Norge, også har kommet til sans og samling.

Gahr Støre er vel også den som er den ansvarlige og som fikk applaus og trampeklapp hos sine egne, da han på sin famøse måte sto fram på Ap's landsmøte og proklamerte at Norge skulle ta i mot 10.000 flyktninger fra Syria. Der dette ble fremstilt som et eksempel på "dugnad" i norsk humanistisk ånd. Mens kostnadene og farene for en slik dugnad, det ble nesten ikke nevnt.

Men etter høstens store tilstrømning av flyktninger til Europa, og ikke minst terroren i Paris, da har pipa til Gahr Støre fått en annen lyd. For nå går også han ut og advarer mot islamismen som er på full fart inn i de fleste land i Europa. Der han sier at det er på tide å ta et oppgjør med disse farlige kreftene.

Kanskje det også er på tide at Ap begynner å forstå at det går en grense også for folk flest, når det kommer til knivsstikking, knivdrap, voldtekter og annen kriminalitet som har eksplodert i dette landet? De fleste ser denne nedadgående voldsspiralen på nasjonen som et moralsk forfall, ja der vi har latt oss styre av EØS-regler og Schengen. Og da vil jeg bare minne Gahr Støre som nå er blitt kristen, om et ord fra Paulus brev til Romerne, kapitel 1, vers 18: "Guds vrede åpenbares fra himmelen over all ugudelighet og urett hos mennesker som holder sannheten nede i urett!"

For våre politiske ledere har i et horribelt omfang risikoutsatt vårt fedreland med hensyn til landets innbyggere, sikkerhet og velferd. Ikke minst vår bærekraft, både økonomisk og kulturelt, samt nordmenns nasjonale identitet. Alt dette forannevnte er særlig ille med tanke på de unge og ufødte nordmenn. Og ikke minst sier det alt om den mangel på respekt våre politikere viser for vår nedarvede kultur og hvilke liten ære de viser for våre forfedre.

Jonas Gahr Støre, Stefan Løfven, Erna Solberg, Børge Brende, Angela Merkel og mange andre topp-politikere, er i dag den største trusselen mot et demokratisk Norge og Europa. De har feilet monumentalt! Og det er ikke en dag for tidlig at de snur og vender om! For i disse farlige tider trenger vi ledere med ryggrad, mot, ærlighet og integritet.

For hvordan kan vi godta at politikerne eksperimenterer med folkets framtid, vår sikkerhet og vårt lands være eller ikke være i denne innvandringsgalskapen som folket aldri har fått sagt sitt om? Og der dette meget farlige eksperimentet bare skal fortsette som om dette var helt normalt? Det bør nå være klart for alle, også for våre uansvarlige politikere, at det er i ferd med å gå galt, ja fryktelig galt dersom ikke fornuften og forstanden blir koblet inn! Nå er det nok. Det rekker nå!

NARVIK, 14.12.2015 AMUND GARFORS

fredag 18. desember 2015

Fascisme meg her og Fascisme meg der!

Fascisme er et ord. Og et begrep, med innhold. Men du verden hvor misbrukt disse bokstavrekkene er, som liksom former ordet for alt, men egentlig ingenting i denne verdens overfladiske begrepshegemoniske tidsalder av politisk korrekt forstillelse. Og hvor stammer begrepet fra som en misbrukt form både av og for forfølgelsesvanvidd? Jo nettopp, fra Stalintidens sosialistiske Sovjetrepublikk, hvor ethvert ideologisk «høyreavvik» ble stemplet som - fascisme. Og dette fordi den italiensk-nasjonalistiske fascisme ble et sekkebegrep innenfor det marxistiske propagandavokabular som term, hvor alle anti-kommunistiske partier, nasjonale partier og ditto bevegelser i mellomkrigstiden ble stemplet som «fascistiske», så også «revisjonistiske» sosialdemokratiske partier. At mange partier hadde politiske fellestrekk med den italienske sosial-nasjonale fascisme, er helt klart (også høyrekonservative partier ble fascist-trendye). Det samme med nasjonalsosialismen i Tyskland, som var inspirert av Mussolinis fascistiske Italia, og som det het den gang om et Italia som til og med Winston Churchill beundret; «hvor orden hersket og togene gikk i rute» -.

Fascisme er et europeisk fenomen! Men når maoistene i sin tid kalte Sovjet for en fascistisk stat, så var det feil. Sovjet var en kommunistisk stat, og en sterk allmektig stat, siden staten eide alt og alle i kollektivismens- og proletariatets privat-eiendomsløse navn og statsreelle tilstand. Likeså med Israel, som også ofte blir kalt «fascistisk», men helt feil naturligvis. Fascisme-begrepet må inneholde nasjonalstatlig tenkning, tradisjonelle verdier, en sosial orden, fagstyre og korporasjoner; hvor sistnevnte betyr samforstand og samarbeide mellom arbeidstagere og bedriftseiere, hvor arbeidstagere også delvis var medeiere og dermed medansvarlig for «helheten». Alt for fellesskapet med andre ord, det nasjonalstatlige og folkelige forent som «knippe-bunten» i fasces-symbolet.

Nasjonalsyndikalismen i Spania og Peronismen i Argentina er eksempler på genuin fascistisk-inspirert politikk, hvor røttene er avgjort europeisk-inspirerte. Dagens multikulturalisme er derimot ikke fascistisk men liberal-marxistisk, hvor internasjonalismens globalitet er symbiosen som binder kapitalisert materialisme og pk-ideologisk verdirelativisme sammen til en politisk enhet gjennom EU-systemets organer. Den grenseløse globalisme er at se som et forsøk på å skape en FN-basert verdensorden som ikke står alt for langt fra kommunismens visjoner om en verden uten «kunstige» nasjonalstatlige grenser, og hvor vi alle tilslutt «er like» og dermed evig lykkelig som i «Brave New World». Altså en verdsligsekulær «frelseslære» om et paradis på jord.

Og det samme kan man si om islam, som også vil påtvinge verden sin form for «frelseslære». Så la oss da understreke det; islam er ikke fascisme men muhammedanisme! Og kommunisme er marxisme, ikke fascisme. Kommunistiske/marxistiske/trotskistiske bøller er ikke fascistiske men kommunistiske ved sin ideologiske «natur». Dagens EU-regime har totalitære trekk, i en multikulturell globalistisk forstand, og ikke fascistisk-ideologisk men internasjonalistisk-ideologisk, altså det motsatte av nasjonal- og imperial-statlig fascisme. Forbrødringstanken om at alle verdens folk skal bli like er en ur-marxistisk grunnide om at sosialisert miljøpåvirkning kan sosial-konstruere alt. Tradisjoner, spesifikk kultur, røtter, arv og særegen identitet bundet til historisk betingede evolusjonslinjer forkastes derfor som både reaksjonært og anti-progressivt utfra tesen om at alle mennesker er like. Genetiske, biologiske og fysiologiske faktorer i henhold til naturlover og geoklimatiske evolusjonære forhold teller ikke når likhetsideologiens ideologi trumfer logikk, vitenskap og empirisk rasjonale. Derfor kan grenser brytes ned, og dét er også målet for det man kan kalle for «modernitetens nihilisme»; altså multikulturalismens utopia.

Det å kjempe og leve i pakt med naturen og skaperverket, samt beskytte gruppen av likesinnede folk gjennom territoriale grenser er ikke «fascisme» men sunn fornuft fra menneskehetens tidlige morgen! Begrepet fascisme er i dag et konstruert ord av et definisjonsbegrep som brukes for at holde den annerledes tenkende nede. Fjordman er offer for dette stigmatiseringsverktøyet som pk-ekstremistene har brukt siden Stalin-tiden, akkurat som begrepet «rasisme» (at det ikke finnes raser men kun klassekamp) er det. -

Uten Benito Mussolini; intet fascisme-begrep med andre ord. Vi lar Wikipedia tale litt om dette;

- (Sitat); «Benito Mussolini valgte fasces som symbol for sin korporative, politiske bevegelse i Italia på 1920-tallet. Opprinnelig betegnet fasci (italiensk for fasces og flertallsform av fascio) forskjellige radikale, politiske kampforbund og grupper like etter første verdenskrig, men ble fra 1919 særlig brukt om Mussolinis fascistpartis kampgrupper, de såkalte "Fasci di combattimento", som da ble opprettet i Milano. Ideologien ble derfor kalt fascisme og bevegelsen fascistisk. Etter maktovertagelsen i 1922 ble fasces i tillegg til å være partisymbol også et italiensk statssymbol, og fasces var nasjonalitetsmerke for italienske militære fly under den andre verdenskrig.» (Sitat slutt) -

«ROMERSKE FASCES»: Tegnet på den romerske rettstat og dennes imperiale makt og verdighet. Verdighetssymbolet Fasces er de knipper av tynne trestokker som romerske liktorer bar foran de høyere embetsmenn som tegn på deres myndighet til å straffe. I fasces satt en øks; denne ble fra ca. 300 f.Kr. ikke båret i Roma, bare i felten. Den symbolske betydning av knippet (= fysisk avstraffelse) og øks (= halshugging) har senere vært mye brukt som symboler på autoritet, først og fremst av fascistene i Italia, som tok opp fasces som bevegelsens merke og hentet sitt navn herfra. Som symbol for ordensmakten er fasces også i bruk som en del av politiets statsmyndighetsutøvende symbolikk, som i Norge og Sverige, eksempelvis.

For at sitere Wikipedia igjen;

- (Sitat); «Også i nyere tid har fasces blitt brukt som symbol for statsapparat og offentlige myndigheter, særlig politiet. Således inneholder kjennetegnene for både Sveriges politi og det norske politiet fasces sammen med landenes riksvåpen. Dagens riksvåpen for Ecuador og Bolivia inneholder også fasces. Dette symbolet blir videre også brukt som et slags statsmerke i Frankrike, selv om landet offisielt ikke har noe riksvåpen. Kantonen Sankt Gallen i Sveits har fasces i sitt flagg og våpen.

Fasces figurerer også sterkt i symbolspråket for Amerikas forente stater, hvor det flankerer talerstolen i Representantenes hus (USA) og danner frontstykker på armlenene til stolen hvor Abraham Lincoln sitter i Lincolnmonumentet i Washington D.C.. Mellom 1916 og 1945 var fasces motivet på reversen til amerikanske dimes, 10-cent-mynter. Fasces inngår i emblemet for det føderale National Guard Bureau, som koordinerer de enkelte delstaters Nasjonalgarder. Fasces forekommer i person- og slektsvåpen fra 1700- og 1800-tallene, blant annet i skjoldet til et medlem av den norske slekten Sverdrup. Fasces har dessuten vært brukt som et dekorelement i kunst og kunsthåndverk, spesielt under nyklassisismen.
» (sitat slutt) -

***

Kulturmarxistenes smarte trekk er dette mantraet for at knuse den opposisjonelle, annerledestenkende. Devisens taktikk er som følger: I fascismen ligger nazismen og i nazismen ligger rasismen og i rasismen ligger det destruktive hvite mennesket som kolonisator og undertrykkende erobrer, hvor vi europeere derfor er noe evig skyldig som må forgå ved at desimeres. Så derfor: Ikke gå i «fascist og rasist» fellen. Ignorer pk-venstres begreps- og definisjonshegemoni slik at deres demoniserende meningstyranni kan brytes. Husk, at kommunismen selv skapte mot-reaksjonære massebevegelser som fascismen selv ble et uttrykk for, som var et sosioøkonomisk- og kulturborgerlig svar på bolsjevismens redsler gjennom 20- og 30-tallet. Og i dag så misbrukes dette begrepet sammen med det hatretoriske odiøse pk-ordet «rasisme».

Konklusjon: Er Fjordman «fascist»? Er vi som patrioter og fedrelandsvenner «fascister»? Er det å bevare Norge norsk, «fascistisk»? Svaret må bli et absolutt Nei, fordi både den italienske fascismen og den tyske varianten av fascismen; nasjonalsosialismen (hitlerismen), døde ut med disse personene som så til de grader personlig personifiserte «førerstaten» og således var selve inkarnasjonen på hva fascismen var den gang det virkelig fantes en selverklært fascisme, og - som de selv betegnet seg som samt deres hengivne skarer - den gang det begav seg. Og dermed kan vi slå fast at den epoken må sees som et rent historisk fenomen fra en tid da Europa og «den hvite mann» suverent behersket store deler av en verden hvor Europa var dens midte. Den tidens fascisme kan ingen i dag lastes for, og skal så heller ikke. Derfor er begrepet uredelig brukt, uansett hvem eller hva man bruker det på, i dagens verden. Uttrykket er bare egnet til å forvirre, hetse og avspore enhver saklig debatt, eller politisk stillingtagen i vår turbulente tid. -

I dag er det helt motsatt, hva gjelder Europas tidligere storhet og dominans. Vi holder på å miste alt innenfor våre egne kjerneområder her i Vest-Europa. Og så har noen fra dagens ekstreme paradigme den frekkhet at bruke historiens fascisme som våpen for at torpedere den åpne samtale og karakterdrepe den frimodige borger slik at vi skal tape vår framtid for alltid! Og her er det, at Fjordman demoniseres som en slags «fascistoid storesatan», slik at pk-inkvisisjonen kan fortsette at skremme oss andre til taushet ved at forfølge de mest besværlige. Men marxist-variantene «glemmer» at påpeke sin egen blodrøde historie med millioner av drepte fra sitt eget folk - i fredstid - OM nå argumentene deres skulle ha noen som helst etisk-moralsk gyldighetsverdi, hvilket de uansett ikke har. For dobbeltmoralen og hykleriet er deres forbundsfelle, som løgnen er det, når man bevisst sprer ondskap for at skade den tankefrimodige motpart fordi vedkommende antagonist har alt det de selv ikke har: Argumentets beviselige kraft for hva som er sant, rett og riktig for det løsningsorienterte av i dag og for fremtiden!

PS; En spesiell takk til Kjell Skartveit og Fjordman som inspirerte meg til noen ord i denne sammenheng.
Artikkelen ble første gang publisert på Document.no, 11 desember, 2015.

Pluto

torsdag 17. desember 2015

Tro i det gamle og nye testamente


Hvem er frelst og ikke frelst, hvem er kristen? Hvordan stiller frelsen seg i det gamle og nye Testamentet?

Husker godt at dette var spørsmål jeg sleit med sjøl i de første årene jeg var en troende, dvs. fra de tidlige ungdomsårene. For det første er det greit å ha klart for seg at Gud er 100% rettferdig. Det er forsåvidt en enkel tankegang, men med en liten hake: Jeg tror de fleste av oss (inkludert meg selv) har en tendens til å tenke jeg/vi og de andre. Mao., vi har en tendens til å tenke høyt om vår egen rettferdighet, og lavt om andres urettferdighet. Husk at selv om Gud er en kjærlig gud, så er Han også en streng dommer. Hvordan vil Han egentlig dømme DEG? Husk Han vil dømme 100% rettferdig.


Men for å begynne et sted, hva med dem som aldri har hørt om kristendommen? Hva med stammer langt inne i jungelen f.eks eller andre avsides steder som aldri har hørt om Jesus eller Gud? Hva med dem i det gamle testamentet (den gamle pakt?)

Vel, er det nå slik? Troen på Gud var ikke noe som kom med kristendommen egentlig. Det finnes mange mange eksempler i GT på forskjellen mellom rettferdige og urettferdige. Å være rettferdig i Guds øyne kan sidestilles med det å tro og ha fått nåde siden ingen mennesker er ufeilbarlige. Å være rettferdig er egentlig et bedre ord for det å være kristen etter min mening. Ikke fordi vi er rettferdige i oss selv, men pga. Jesu sonoffer er vi blitt rettferdige i Guds øyne. Dette er et kjempestort emne, og, jeg kan ikke ta med alle skriftstedene, men her er et:

1.Mos 18, 22-23

22 Så snudde mennene seg og gikk av sted til Sodoma. Men Herren ble fremdeles stående hos Abraham. 23 Abraham trådte nærmere og sa: Vil du virkelig rive bort de rettferdige sammen med de ugudelige? 

Her ser vi tydelig at det motsatte av ugudelig er rettferdig! Og tydeligvis var det endel rettferdige som trodde på Gud og holdt Hans bud i Sodoma også.

Samtidig står det et annet sted at fordi Abraham trodde Gud, så ble han erklært rettferdig.

1.Mos. 15

4 Då kom Herrens ord til Abram, og det lydde så: Nei, han skal ikkje arva deg, men din eigen son skal verta arvingen din. 5 Så tok Herren han med seg ut og sa til han: Sjå opp mot himmelen og tel stjernene, om du kan! Så tallaus skal ætta di verta. Abram trudde Herren, og difor rekna Herren han for rettferdig. 

Klarere kan det ikke sies. Abraham var rettferdig ganske enkelt fordi han trodde på Gud. Det var troen som gjaldt også i GT. Men troen får også følger, som vi seinere skal se.

Galaterbrevet 3 i NT sier:

5 Han som gjev dykk Anden og gjer under mellom dykk, gjer han det på grunn av lovgjerningar eller fordi de høyrer bodskapen og trur? 6 Om Abraham heiter det: Han trudde Gud, og difor rekna Gud han for rettferdig. 7 Så skjønar de at det er dei som trur, som er Abrahams born. 8 Skrifta såg føreåt at Gud ville rettferdiggjera heidningane ved tru, og føreåt forkynte ho denne gode bodskapen for Abraham: I deg skal alle folkeslag velsignast. 9 Difor vert dei som trur, velsigna saman med den truande Abraham. 10 Men dei som held seg til lovgjerningar, er under forbanning. For det står skrive: Forbanna er kvar den som ikkje held fast på alt det som står skrive i lovboka, og gjer etter det. 11 At ingen vert rettferdig for Gud ved lova, det er klårt, for det står skrive: Den rettferdige, ved tru skal han leva. 12 I lova spørst det ikkje om tru; der heiter det: Den som held boda, skal leva ved dei. 13Men Kristus kjøpte oss fri frå forbanninga av lova då han kom under forbanning for vår skuld.

Troen er ikke noe som kom med Jesus og den nye pakt. Den har vært der fra menneskets skapelse. Troen gjaldt like mye i den gamle pakt som i den nye.
I den gamle pakten var det ikke levittprestenes ofring av dyr som gjorde rettferdig (som noen innbiller seg), det var tro.

Hebreerbrevet forklarer dette i kapittel 10.

1 Lova har berre ein skugge av dei gode ting som skulle koma, ikkje tinga sjølve som dei verkeleg er. År etter år vert det bore fram offer som støtt er dei same, men med dei kan ikkje lova gjera dei som ofrar, fullkomne. 2 Elles hadde dei vel halde opp med å ofra? For hadde dei som er med i gudstenesta, vorte reinsa éin gong for alle, hadde dei ikkje lenger vore medvitne om synd. 3 Men offera er kvart år ei påminning om synd. 4 For blod av oksar og bukkar kan umogeleg ta bort synder.

Her ser en at ofringene bare var en påminning om synd, ikke for å ta bort synd.

Hvis man går til Romerbrevet kapittel 2, står det endel interessante ting som binder sammen det gamle og nye Testamente. Dette blir litt langt, men det er nødvendig å gjengi mye av kapittel 2 for å forklare hva jeg mener. Jeg har understreket de viktigste versene i denne sammenhengen.

Romerne 2, 5-16


5 Med ditt harde hjerte som ikke vil vende om, hoper du opp vrede over deg til vredens dag, når Gud åpenbarer sin rettferdige dom. 6 Han skal lønne hver og en etter det han har gjort: 7 De som tålmodig gjør det gode og søker herlighet, ære og uforgjengelighet, får evig liv. 8 Men de som i selvgodhet er ulydige mot sannheten og lar seg lede av uretten, har vrede og harme i vente. 9 Nød og angst skal komme over hvert menneske som gjør det onde, jøde først og så greker. 10 Men herlighet, ære og fred skal den få som gjør det gode, jøde først og så greker. 11 For Gud gjør ikke forskjell på folk.
12 Alle som syndet uten loven, skal gå fortapt uten loven. Og alle som syndet under loven, skal dømmes etter loven. 13 For det er ikke de som hører lovens ord, som blir rettferdige for Gud. Nei, de som gjør det loven sier, de skal erklæres rettferdige. 14 For når hedninger som ikke har loven, av naturen gjør det den sier, er de sin egen lov, enda de ikke har loven. 15 De viser med dette at lovens krav står skrevet i hjertet deres. Om det vitner også samvittigheten deres, når tankene deres anklager eller forsvarer dem. 16 Dette skal bli klart den dagen Gud ved Jesus Kristus dømmer det skjulte i menneskene, slik jeg har forkynt i mitt evangelium.

Vers 12 er kanskje litt vanskelig, men jeg tror det må sees i sammenheng med vers 14. Alle hedninger som ikke har hatt loven (vi snakker her om den skrevne loven, de ti bud), har likevel loven i hjertene sine! De vet hva som er rett og galt! Og alle dem som i den gamle pakt var under loven (de ti bud) skal dømmes etter den. I dette kapitlet (Romerne 2) forklarer Paulus hvordan Gud vil dømme dem som ikke har loven skrevet i den gamle pakt, men som har den skrevet i hjertene, og hvordan han vil dømme dem som har loven skrevet. Den store feilen fariseerne gjorde, var ikke at de ikke prøvde å holde loven (som de likevel ikke kunne oppfylle fullt ut), men at de fordømte andre og opphøyde seg selv! Fariseerne hadde utad mange gode gjerninger, men de dømte andre.

Dette begynner kanskje å høres ut som gjerningsreligion. Men det er ikke slik. Det er troen på Gud som gjør at gjerningene våre blir virksomme. Den som frykter Gud, vil holde Hans bud (etter beste evne) fordi han tror på Gud. Loven er der for å vise oss forskjellen på rett og galt, som Paulus skriver i romerbrevet kap. 7,7 "Men uten loven ville jeg ikke visst hva synd er. Jeg ville ikke ha visst hva begjær er, dersom ikke loven sa: Du skal ikke begjære."

Loven er i virkeligheten kunnskap om godt og ondt.

Men uten gjerninger er troen død! Jakob, Jesu bror sier dette så tydelig i Jakob kap. 2

14 Hva hjelper det, søsken, om noen sier at han har tro, når han ikke har gjerninger? Kan vel troen frelse ham? 15 Sett at en bror eller søster ikke har klær og mangler mat for dagen, 16 og en av dere sier til dem: Gå i fred, hold dere varme og spis dere mette – hva hjelper det, dersom dere ikke gir dem det kroppen trenger? 17 Slik er det også med troen: Har den ikke gjerninger, er den rett og slett død.
 
18 Kanskje vil noen si: Du har tro, jeg har gjerninger. Vis meg din tro uten gjerninger, så vil jeg ut fra gjerningene vise deg min tro. 19 Du tror at Gud er én? Det gjør du rett i. Også de onde åndene tror det – og skjelver! 20 Du tankeløse menneske, vil du ikke innse at tro uten gjerninger er til ingen nytte? 21 Var det ikke på grunn av gjerninger at vår far Abraham ble regnet som rettferdig da han bar fram Isak, sønnen sin, som offer på alteret? 22 Slik kan du se at troen virket sammen med gjerningene hans, og gjennom gjerningene ble troen fullendt. 23 Dermed ble dette skriftordet oppfylt: Abraham trodde Gud, og derfor regnet Gud ham som rettferdig, og han ble kalt Guds venn. 24 Dere ser altså at mennesket blir regnet som rettferdig på grunn av gjerninger og ikke bare på grunn av tro. 25 Var det ikke slik med Rahab også, hun som var prostituert? Hun ble regnet som rettferdig på grunn av gjerninger, fordi hun tok imot utsendingene og slapp dem ut en annen vei. 25 For som kroppen er død uten ånd, er troen død uten gjerninger.

Joda, også de onde åndene TROR, men gjerningene deres er IKKE gode! Det er i virkeligheten ikke stor forskjell på den som tror under den gamle og den nye pakt. Under den nye pakt er det troen på Jesu Kristi sonoffer for synd som gjelder. Men Jesus har også sonet for dem som døde rettferdige i den gamle pakt. Når du sier kristendommen, så mener du egentlig den nye pakt. Dersom det finnes en stamme inne i jungelen f.eks som ikke har hørt budskapet om Jesus og Hans sonoffer, vil de fortsatt ha loven skrevet i sine hjerter, og de skal dømmes etter det.

(Ære)frykten for, og troen på Gud gjør at gode gjerninger blir virksomme. Den som tror på den ene sanne Gud vil gjøre gode gjerninger. En som ikke tror på den sanne Gud, men dyrker avguder vil ikke ha de samme gjerningene, selv om også han/hun er i stand til å gjøre gode gjerninger av og til selvsagt. Et rike kan ikke ligge i strid med seg selv sier Jesus. Er det noe(n) som bærer dårlig frukt, er det ikke av Guds rike. Og som Jesus sier i Matteus 7, så vet selv de onde å gi sine barn gode gaver!

Og hva er gode gjerninger først og fremst? Jesus selv sier det veldig enkelt med det dobbelte kjærlighetsbud, som f.eks i Matteus 22

Du skal elska Herren din Gud av heile ditt hjarta og av heile di sjel og av alt ditt vit. 38 Dette er det største og fyrste bodet. 39 Men det er eit anna som er like stort: Du skal elska nesten din som deg sjølv. 40 På desse to boda kviler heile lova og profetane.

Dette er tegnet på dem som tror og er rettferdige, i den gamle og den nye pakt og til alle tider: At de elsker Gud av all sin forstand, og at de elsker sin neste som seg selv!

Man kan ikke elske Gud uten å tro på Ham. En hedning som levde i gammeltestamentlig tid og trodde på (den sanne) Gud, ville også la denne troen komme til uttrykk ved gode gjerninger mot sin neste. Tenk på den barmhjertige samaritan f.eks. Det gjelder også for en hedning i dag som ikke har hørt budskapet om Jesus og Hans offer. 

I vår tid er befolkningsveksten enorm. Et flertall av alle mennesker som noengang har levd, lever faktisk i dag. På Jesu tid var det anslagsvis 2-300 millioner mennesker i hele verden. Hvert år blir det ca. 80 millioner nye mennesker. Mao., hvert tredje år omtrent fødes det like mange som det levde dengang.

Vi lever i endens tid, og Guds advarsel til endetidsmenigheten (Laodikea) er klar i Åpenbaringen 3. Den er lunken, og hverken kald eller varm. Gud skiller mellom gode og dårlige troende, dvs. de som har gjerninger som følger troen og de som har lite av det. Mange troende vil til sin overraskelse se at de vil måtte gjennomgå den store trengsel når den kommer over jorda, for å bli lutret og tvettet som Bibelen (Åpenbaringen) kaller det.

Døm ikke andre så du ikke selv skal bli dømt sier Paulus! Se bjelken i ditt eget øye! Men det store flertallet av dem som skal få et evig liv med Gud i Hans rike har ennå ikke blitt født, fordi de vil bli født i tusenårsriket, en periode med fred og velstand for hele jorda før det endelige, evige gudsriket. I tusenårsriket kommer det til å bli født mange titalls milliarder mennesker, og de fleste av disse vil komme inn i Guds endelige rike, selv om det også da vil finnes noen urettferdige som gjør opprør mot Gud, men det er en annen historie. Vi som lever i dag og er rettferdige (vi får håpe vi er blant dem), er egentlig bare en liten forhøst på alle dem som skal komme, og det er ganske fint å tenke på synes jeg...

LarsEven

onsdag 16. desember 2015

Verden trenger flere slike som Donald Trump

Takk og pris for at vi har en mann som Donald Trump i denne kaotiske, farlige og feige verden vi nå lever i. For Mr. Trump, han sier bare det som bør sies og som burde vært sagt for lenge siden! Uansett hvor mye det blir benektet, feid under teppet, tiet om og løyet om, så er det et faktum at muslimer blir hjernevasket fra barnestadiet, i samsvar med deres vanvittige, hatefulle ideologi islam, forkledd som religion. Hvor de blir opplært til fiendeskap, hat og respektløshet overfor alt og alle som ikke er muslimer og som står utenfor den islamske verden.

Denne innstillingen og den religiøse påbudte intoleransen overfor oss ”vantro” den skaper store konflikter og motsetninger med den etniske og øvrige befolkningen i et hvert vestlig land der de velger å bosette seg. Jo flere de blir, to tydeligere trer dette fenomenet fram. Mens våre politikere velger å se en annen vei, og helst overse denne trussel som bare blir større år for år.

Derfor trenger verden flere politikere som Donald Trump, Marine Le Pen, Geert Wilders, Nigel Farage, Victor Orban og Jimmie Åkesson. Dette er politikere som tør stå opp og si sannheten i en verden som har blitt så politisk korrekt, der vi omtrent skal tvinges til å godta hva som helst, uten å kny. Disse politisk korrekte har langt på vei ødelagt våre samfunn og kneblet oss på en slik måte at vi ikke lenger har ytringsfrihet! Selv om noen prøver å innbille oss det motsatte. Der de vrøvler og snakker varmt om en ytringsfrihet som for lengst er gått tapt…

For i et samfunn der man ikke lenger skal ha lov til å sette ord på problemene, der vil vi heller ikke bli i stand til å løse dem. Jeg har for lenge siden hatt et lite håp om at noen ærlige politikere som har sett galskapen, ville komme på banen. Og nå ser det virkelig ut som folk begynner å få nok. Og derfor er både Donald Trumps popularitet og Marine Le Pens sitt parti Nasjonal Front, et friskt pust og et sikkert tegn på at noe nytt er på vei.

I årevis har vestlige politikere nedvurdert og sveket sin egen befolkning og støttet opp om verdens mørkeste krefter. Ja de har støttet krefter som faktisk ingenting har å gjøre her i siviliserte land. Krefter som overgår både kommunismen og nazismen med god margin i ondskap. Noe vi fikk bekreftet i Paris den 13.november i år!

Jeg kunne aldri forestilt meg at Donald Trump, en steinrik milliardær ville bli den personen som skulle redde den vestlige sivilisasjon fra muslimer, humanister, gudsfornektere, venstreradikale og menneskerettighetsforkjempere som gjerne fyller opp hele den vestlige verden med millioner av fremmede mennesker. Mange av disse som er grovt kriminelle, som er ansvarlige for drap og voldtekter og som ser på oss her i vestlige og kristne land, som deres fiender.

Til alle tider har herskere, enten de var konger, politikere eller tyranner trodd på utopier. Det viser seg alltid at de har tatt feil og mislyktes i sin iver, der de gikk mot både folket, naturen og fornuften. For slik kunstige prosjekter som ikke har livets rett, slik som denne vanvittige og skremmende folkevandringen, som ikke på noen måte er levedyktig, vil også falle sammen som på steingrunn. Tro meg! Og da vil det hjelpe fint lite uansett hvor mange besvergelser, løgner og sjikaner som kommer mot oss. Ja, vi som bare har påpekt det helt åpenbare fravær av fornuft og mangel på bærekraft i deres utopier om det multikulturelle og det fargerike fellesskap, sammen med muslimer. Og som også Donald Trump, så ettertrykkelig prøver å få oss alle til å forstå.

NARVIK, 12.12.2015 AMUND GARFORS

tirsdag 15. desember 2015

Da den norske politistaten stormet huset vårt

Jeg ble kjent med ekrteparet Svalland i 2009, har fulgt saken deres og vitnet for dem i tingretten i Kristiansand.

Dung Svalland kom til Norge som båtflyktning fra Vietnam, møtte Harald på en kristen forsamling, de giftet seg etter noen år og fikk 3 barn.

Huset de bodde i hadde 2 arvinger, Harald og hans bror som da ikke var avklart. Broren ville at Harald skulle ta opp et lån på huset, noe han nektet.

Slik begynte saken mot dem, en bekymringsmelding før det eldste barnet var født fra hustruen til broren.

Barnevernet henla først saken, men grunnet at den eldste ble mobbet på skolen, forlangte foreldrene at rektor skulle gjøre noe.

Resultaten var en bekymringsmelding til barneevrnet, alle tre barn ble hentet av bemannet politi, hvor de rettet et ladd våpen mot Harald mens den eldste sønnen så på.

Familien er religiøs og levde sitt liv fredelig, dyrket sine egne grønnsaker.

Barnevernet reagerte på at familien sov på madrasser, brydde seg lite om TV og var sammen som en familie skal. Den eldste har nå flyttet hjem fordi han er fylt 18, de andre 2 får foreldrene se 4 ganger i året med tilsyn.

Her er deres egen historie:

Denne historien er ikke til å tro for de som ikke har opplevd å komme i en slik situasjon.

At politistaten er et faktum kan ikke lenger feies under matta.

Den 19. 12. 2008 omringet politiet huset vårt ca kl 14.00. De stilte opp med en styrke på 16 til 20 politimenn og kvinner mot oss som er en fredelig barnefamilie med tre barn.

De ringte på dørklokken og til hustelefonen, men vi nektet å åpne døren. Da gikk de til aksjon med spesialverktøy og brøt opp døren og stormet inn i huset med hele sin styrke.

Vi oppholdt oss da ovenpå alle 5. Harald prøvde å gjemme barna: guttene i et kott sammen med meg, og jenta i en svær TV kartong.

Etter å ha tatt seg inn i første etasje, stormet politigjengen opp trappen til andre etasje iført både skjold, hjelm og skarpladde maskinpistoler.

Det var 2 bevæpnede politimenn og mange flere politimenn i sivile klær samt en uniformert kvinnelig politi.

Politiet satte håndjern på Harald, og mens han satt i stua stod 3 politimenn og pekte på ham med sine skarpladde maskinpistoler.

Vår sønn Samuel sto og så på det hele mens han ristet og skalv i hele kroppen sin. Jeg kom hen til ham og strøk litt på hodet hans og kalte ham ved navn: "Samuel, Samuel". Jeg tror om vi gjør det minste motstand vil de skyte oss på flekken.

Jeg har opplevd Amerika krigen i Vietnam og sett mye vondt, men det kunne ikke sammenlignes med det jeg så nå. De kom faktisk som de villeste og verste krigsmenn for å ta en barnefamilie.

De formelig frydet seg over å ta barna fra oss. Flere smilte og pratet som om ingenting hadde hendt.

Ariel og Jehudit oppholdt seg gråtende i et annet rom ved siden av stua. Plutselig skrek Jehudit. Jeg ville da gå inn i rommet for å trøste henne. Men nei, det sto en svær kvinnelig politi som sperret døra (den var lukket etter jeg hadde kommet ut til stua). Hun ga meg følgende ordre: "Du får ikke lov å komme inn".

Jeg følte meg sliten og miserabel. Jeg sa høyt til barna at de måtte be til Jesus.

Harald spurte om ikke de to minste kunne få lov å komme ut å gi pappa en klem, men det fikk de ikke lov til.

Fire kvinnelige barnevernshyener kom deretter i full fart rett inn i rommet der barna oppholdt seg. Jeg opplevde de som ville dyr, ja som Hyener. Etter en stund kom en av dem ut igjen, kaster et akuttvedtak på bordet og snakket til oss med smil om munnen.

Harald reagerte: "Du smiler". Da tørket hun fliret av ansiktet og ble alvorlig.

Vi ble beordret av politiet til å forlate huset ca kl. 16.00.

Utenfor ved låven vår, kunne jeg iaktta to politimenn med en hund.

Til sammen var det 2 små biler og en stor bil med 16 seter som blokkerte all inn og utkjørsel til huset vårt

Vi ble så kjørt avsted i en politibil sammen med 2 politimenn til Kristiansand politistasjon midt i sentrum. Mens vi var i bilen snakket politimennene om sine gjøremål for denne uka uten at det de nå var med på påvirket dem i det hele tatt. Det var akkurat som om de de hadde tatt de verste forbrytere.

Vi ble kroppvisitert med en gang vi ankom politistasjonen, og ble deretter tildelt hver vår glattcelle.

Fra ca 16.30 sto klokka stille for meg. Av og til kikket noen inn i cella mi.

Ca kl 20.00 ble jeg ført ut til forhør av en politikvinne. Hun skrev ikke alt jeg fortalte om men jeg signerte likevel.

Like før vi fikk lov å forlate politistasjonen kom 2 barnevernsansatte inn og fortalte at barna lo og hadde det koselig. Jeg visste ikke om jeg skulle grine eller si noe til dem.

En politikvinne kjørte oss hjem vel kl. 22.00

Den 05. 01. 2009 hentet vi alle våre tre barn på institusjonen "Furukollen" i Arendal.

Barna kunne da fortelle oss hvilket helvete de hadde opplevd.

De ble først fraktet til politistasjonen i Kristiansand der BV vakten holder til. Der hørte de at både politiet og barnevernsansatte lo som bare det. En barnevernsansatt fortalte dem at det var staten som eide barna.

Nå avslutter jeg den første "barnebortføringen"

Mvh
Dung og Harald Svalland

Her ligger alle sakens "dokumenter": https://www.facebook.com/groups/svalland/files/

De fikk pålegg om å restaurere hele huset hvis barna skulle flytte hjem.

Jeg har vœrt gjest der flere ganger og huset er restaurert for ca. 500.000, men nå har barnevernet funnet nye grunner for å holde barna borte.

Jeg har anmeldt hele saken, men alt er henlagt, bl.a fordi at fylkesnemdspapirene ikke var stemplet og dermed ugyldig.

Det hadde gledet meg utrolig hvis noen kunne se på denne saken.


May-Harriet

mandag 14. desember 2015

Kan samle flertall for ny livssynspolitikk

Dette bragte den "kristne avisen" Vårt Land under påskudd om at det dreier seg om finansiering av livssyn.

Stålsettutvalget bestående av muslimer, sosialister, agnostikere og ateister, den evangelisk kristne Valgerd Svarstad Haugland, som innstilte en notorisk muslimsk jødehater til kongelig medalje. Hun ble antagelig også lovet stilling som fylkesmann for å være med på dette. Hennes venn Høybråten kastet lys på trollet, og det sprakk. Bitene ligger i skuffen og Venstre ønsker nå å lime dem sammen igjen.  Så hadde utvalget med noen andre velvalgte "kristne." Formannen selv, som aldri har referert til Jesus i noen sammenhenger - som jeg vet om, ihvertfall.

Og formålet var - lett fordekt - å ta fra oss konservative evangeliske kristne foreldreretten, for at barna skulle vente til de var gamle nok til "å velge selv", som det heter. I praksis betyr det;  bli ateister, hedninger, ja gjerne muslimer, men ikke evangelisk kristne - selve håret i suppa. Alle andre skulle fritt få indoktrinere sine barn. Og uten at rapporten ble lov, kidnapper barnevernet nå evanglelisk kristnes barn, uten hjemmel. Dog med samme formål som utvalget hadde i tankene.

Og vil en vite mer, google HEFs propagandaminister Brun-Pederesens innlegg etter rapporten at ble lagt frem. "Surprise, surprise" - liberale, bisper, prester og "the usual suspects" støttet ham. Liberale kristne, som selv ikke leser bibelen, men som jobber døgnet rundt for å velsigne grove synder (fra Noas og Lots tid) under dekke av "nestekjærlighet." Og Stålsett "himself" er hærfører, som også har erobret Menighetsfakultetet, sammen med andre forrædere av vår kristne tro.

Vi konservative evangeliske kristne, underviser våre barn om hvorfor Jesus døde på korset, som selve basisen for vår kristne kulturarv, velstand (jfr Hans Nielsen Hauge) og sivilisasjon. Våre egne politikere kaster vrak på alt dette, åpenbart for å gi despotisk Islam innpass.  Dere vet, dette som muslimer selv rømmer fra (men med nissen med på flyttelasset), som alle "ansvarlige" partier unntatt FRP jobber for. Alle drømmer om en ny stor velgerpool, for vi etnisk norske er ikke gode nok. Særlig ikke for KrF og Venstre.

Og Visjon Norge forteller barn uhemmet om Jesu offer på korset, morgen og kveld: Har dere en plan der, siden det er ingen statstøtte å ta fra dem? Og jeg tror Abid Raja leder en gruppe som kjemper for trosfrihet - men ikke vår.

Om de skal få til denne hedenske verdenskirken der "alle skal med", da må vi som er tro til Guds Ord nedkjempes og kristne miste foreldreretten. DnK er med, den katolske kirken (med kommunistisk pave) er med, homsene er med, og muslimer later som de er med. Omsider skal de henrette oss alle, med homser, frafalne etc. om vi ikke underkaster oss - alt i pakt med deres "hellige" skrifter. I motsettning til våre hellige skrifter som sier følgende: "Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. Dette er det største og første bud. Men det andre er like stort: Du skal elske din neste som deg selv." (Matteus 22,37-39).

Og i USA er angrepet på de evangeliske kristne trappet opp under muslimen Obama. Og denne damen er hans assosierte med ham sier rett ut hva planen er, som også Stålsett må være inspirert av. Han har studert katolsk "liberation teology" - les: kommunisme. Og hans far holder møter med islamister på Stiklestad, som ikke lenger er et kristent hellig sted.


Og denne facsismsen vil "det liberale Venstre" ha opp av skuffen?

H. Andersen

søndag 13. desember 2015

Den kristnes forhold til Loven i GT og Nåden i NT

Andakt av Spikeren.

Mange kristne føler seg ofte litt i villrede når det gjelder Loven og Nåden. Skal vi som troende fortsatt forholde oss til Loven, eller kan vi se helt bort ifra den? La oss se litt nærmere på dette spørsmålet:

De fleste er sikkert klar over at Bibelen er inndelt i 2 hoveddeler som vi kaller for "Det gamle testamente" (GT) og "Det nye testamente" (NT). Skal vi være pirkete, er det riktigere å kalle det for "Den gamle pakt" og "Den nye pakt".

I "Det gamle testamente" (GT) finner vi det som kalles for "Jødedommen".
I "Det nye testamente" (NT) finner vi det som kalles for "Kristendommen".

Det er veldig viktig at vi er klar over disse forskjellene når vi diskuterer det som vi gjerne kaller for "Kristendom", fordi "Jødedommen" og "Kristendommen" representerer og forkynner egentlig to vidt forskjellige lærer. Likevel er begge disse to lærene uløselig knyttet sammen. Det skal vi komme litt tilbake til senere.

Det vi også skal være klar over, er at Bibelen hele tiden taler til 3 forskjellige mennesketyper. Det er:

a) "Guds folk", representert som Israel i GT, og Menigheten i NT.
b) "Hedninger", representert s­om alle utenom Israel i GT, og alle utenom Menigheten i NT.
c) "De lunkne", som representerer de passive. De som ikke bryr seg om å kjenne Gud.

Når det gjelder "Loven", så er dette noe vi finner i GT - altså i "Jødedommen".
Når det gjelder "Nåden", så er dette noe vi finner i NT - altså i "Kristendommen".

Uttrykket "Loven" nyttes i Bibelen i flere forskjellige betydninger. En enkel betydning av "Loven" er at den kan betegne samtlige av de 10 bud som Moses fikk av Herren på Sinai berg. I videre forstand betegner det de fem Mosebøkene. Disse utgjør den første av de tre delene, som jødene pleide å inndele GT i (Se f.eks. Luk 24, 44 og Apg gj. 13, 15). I andre sammenhenger betegner "Loven" hele GT (Se f.eks. Joh 10, 34; 15, 25 og 1Kor 14, 21). Paulus bruker også ordet "Lov" i overført betydning, f.eks. i Rom 3, 27 ("troens lov"); 8, 2 ("Åndens lov") og Gal 6, 2 ("Kristi lov"). Her betegner Loven en regulerende, herskende makt.

Loven er Guds hellighets krav på menneskene. Dette krav var på en forberedende måte åpenbart i GT, men på fullkommen vis møter det oss først i NT. Den gammeltestamentlige lov er avskaffet, Rom. 10, 4; Gal. 3, 21-26; Kol. 2, 14.

"Moses er bare gitt til det jødiske folk og angår ikke oss hedninger og kristne.", sa Luther. Men isteden har vi gjennom Kristus fått den fullkomne lov. Den er uttrykt i det dobbelte kjærlighetsbudet: "Du skal elske Herren, din Gud, av alt ditt hjerte og av all din sjel og av all din hu," og: "Du skal elske din neste som deg selv," Matt. 22, 37.

Jesus kom for å oppfylle loven, Matt 5, 17 altså for å gjøre det fullkomment klart hva Guds hellighet krever av menneskene. Han har forkynt dette ikke bare med ord, men først og sist gjennom sitt liv i fullkommen hellighet. Loven er bare et uttrykk for hva Gud selv er, og er altså uforanderlig. "Jahve" betyr den evig værende, den uforanderlige. Dermed lar han oss forstå, at hans lov aldri i tiden skal forandres, enn ikke den minste bokstav eller en eneste tøddel.

Det er verdt å legge merke til at selve grunnen for Guds hellige lov ikke egentlig er noen fri, tilfeldig vilje hos Gud, men selve hans eget vesen og natur. For hvis noen spør: "Hvorfor vi skal være hellige?", da sier Gud selv. "Vær hellige, for Jeg er hellig." Han sier ikke: "Fordi jeg vil det", men han sier: "fordi JEG er hellig."

Da nå grunnen til den hellige lov ligger i Guds eget vesen, forstår vi hvorfor den umulig noensinne kan forandres, for da ville Gud selv bli forandret. Derfor kan det heller aldri i tid og evighet bli lovlig, det som Gud i sin lov har forbudt. Gud kan således aldri oppheve lovens krav og bære over med dem som har brutt den. En forsoning må derfor skje, før Gud kan tilgi.

Det ugjenfødte menneske kan ikke holde loven. Dette uttrykker Paulus utførlig både i Rom. og Gal. Loven skal hos det ugjenfødte menneske virke til syndserkjennelse, Rom. 3, 20. Den er en tuktemester (skolemester) til Kristus, dvs. driver ærlige sjeler TIL Kristus, Gal. 3, 24. For streben etter i egen kraft å holde Guds lov kan bare føre menneskene ned i den dypeste fortvilelse. Dog må mennesket oppleve denne fortvilelsen, før det kan ta sin tilflukt til Kristus.

Denne fortvilelsen opplever mennesket ved å ta Guds lov alvorlig og gjøre sitt ytterste for å holde den. Vil du lære syndens fordervelse rett å kjenne, da skal du forsøke bare èn gang med alvor å legge av og motstå all synd og ugudelighet. Prøv å lev trofast etter alle Guds bud, så vil du snart lære mer om ditt syndeforderv enn du noen gang vil ønske å fortelle.

Men også i den troendes liv har loven en oppgave. For loven skal nemlig oppfylles i den troende, Rom. 8, 4. Det vil si at loven være rettesnoren for hans liv. Han er pliktig til å vandre som Jesus vandret, 1 Joh. 2, 6. Dette skjer dog under stadig kamp. Dessuten hjelper loven den troende til å prøve hva som er Guds vilje, Rom. 12, 2; Hebr. 5, 14. Loven er nemlig ikke bare noe utvortes. Den er også skrevet i hans hjerte og sinn, Hebr. 8, 10; 1 Joh. 2, 27.

Med alt dette sagt, skal vi nå se på endel bibelvers som jeg håper vil gi oss et klarere bilde av den kristnes forhold til Loven i GT og Nåden i NT.

Vi starter i gammel-testamentlig tid, før det fantes noen lov i det hele tatt:

Rom 5,13-14 Også i tiden før loven var det synd i verden, men synden blir ikke tilregnet når det ikke er noen lov -, likevel hersket døden fra Adam til Moses, også over dem som ikke hadde syndet i likhet med overtredelsen til Adam, han som er et forbilde på Ham som skulle komme.

Når Adam syndet, da skjedde det ved at han overtrådte det eneste bud som Gud hadde gitt: 1 Mos 2,16-17 Og Herren Gud gav mannen dette bud: «Du kan spise av alle trærne i hagen. Men treet som gir kunnskap om godt og ondt, må du ikke spise av; for den dagen du spiser av det, skal du dø.»

Dette budet ble gitt til Adam før kvinnen ble skapt, og som vi ser, så gjaldt det bare for mannen Adam. Vi ser ingen steder at kvinnen Eva fikk noe som helst forbud eller påbud fra Gud. Dette i seg selv er veldig interessant, men vi skal ikke komme innpå det her.

Nå skal vi bare slå fast at den første Adam falt på grunn av overtredelse av Guds bud. Dermed kom synden og døden inn i verden, og alle som senere ble født ut fra denne første Adam, bar arvesynden i seg. Men siden det syndige menneske ennå ikke hadde noen guddommelig lov å forholde seg til, er det bare rettferdig av Gud å ikke tilregne disse deres synder.

I denne perioden var det bokstavelig talt lovløse tilstander, der syndige mennesker kunne gjøre som de ville uten at Gud kunne stille dem til ansvar, for det fantes jo ingen lov å dømme dem etter. Men "Herren så at menneskenes ondskap var stor på jorden, og at alle tanker og hensikter i deres hjerter var onde hele dagen lang", står det i 1 Mos 6,5.

Det som kalles for "Moseloven" kom ikke før 1.494 år etter Adams død. Så kan man spørre: Hvorfor kom denne loven? Trengte vi den og var det godt at den kom? Her gir Paulus oss et klart og tydelig svar på hvorfor Moseloven kom:

Gal 3,19 "Hvorfor ble så loven gitt? Den ble gitt som et tillegg for å gjøre klart hva lovbrudd er, inntil den ætt kom som løftet gjaldt."

Legg merke til at det står loven ble gitt som et "tillegg", og vi spør; et tillegg til hva?

Svaret er at loven ble gitt som et tillegg til ondskapen. Loven ble nemlig ikke gitt for at den skulle frelse noen, men for at den skulle sette fokus på synden og slik gjøre det klart for oss hva lovbrudd er.

Vi ser også at loven har en endepunkt; "inntil den ætt kom som løftet gjaldt." - Hvilket løfte? Jo, løftet om Messias!

Derfor står det slik i Joh 1,17: "Loven ble gitt ved Moses, men nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus."

Det Johannes forteller oss her, er at Loven i GT ble gitt av Moses - og "Moseloven" gjaldt kun for Israelsfolket.
Men nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus - og den fører til frelse for ALLE som tror.

Så kommer Jesus og sier følgende i Matt 5,17: "Tro ikke at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene! Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle."

Jesus kom altså ikke for å oppheve den gamle loven og profetene. For loven har ennå til hensikt å sette fokus på synden og slik gjøre det klart for oss hva lovbrudd er. Og profetene har fortsatt et budskap å bringe til oss.

Så hvorfor kom Jesus? - Han kom for å oppfylle noe - for oss! Smak litt på akkurat det... For oss!

Deretter leser du nedenforstående vers. Egentlig er de nokså selvforklarende, så her trengs det liten eller ingen "tolkning". Det eneste man behøver å gjøre er å tenke litt nøye over hva ordene faktisk forteller oss.

Gal 3,23-24 Før troen kom, ble vi holdt i varetekt under loven, innestengt helt til den tro som skulle komme, ble åpenbart. Slik var loven en vokter for oss helt fram til Kristus, for at vi kunne erklæres rettferdige ved troen.

Joh 1,12 Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn.

Rom 4,15 Loven fremkaller Guds vrede, men hvor det ikke er lov, er det heller ikke noe lovbrudd.
Rom 5,13 For vel var det synd i verden før loven kom, men der det ikke er noen lov, blir synden ikke tilregnet.

Jak 1,22-27 Dere må gjøre det Ordet sier, ikke bare høre det, ellers vil dere bedra dere selv. For den som hører Ordet uten å gjøre etter det, han ligner en mann som ser på ansiktet sitt i et speil: Han ser på det, går sin vei og glemmer straks hvordan han så ut. Men den som ser inn i frihetens fullkomne lov og fortsetter med det, han blir ikke en glemsom hører, men en gjerningens gjører. Han skal være lykkelig i sin gjerning. Den som mener at han dyrker Gud, men ikke holder tungen i tømme, han bedrar seg selv, og hans gudstjeneste er uten verdi. En gudstjeneste som er ren og feilfri i Gud vår Fars øyne, er å hjelpe enker og foreldreløse barn i deres nød, og ikke la seg flekke til av verden.

Jeg har lyst å kommentere litt på dette som står i Jak 1,22-27, for her har vi et utrolig viktig budskap som ofte blir oversett og misforstått.

Guds Ord blir her sammenlignet med et speil som viser oss hvordan vi ser ut. Hva forteller så dette speilet om oss? Jo, det forteller bl.a. følgende om alle dem som har tatt imot og tror på Jesus:

Kol 3,3 Dere er jo døde, og deres liv er skjult med Kristus i Gud.

Ef 1,4-5 I Kristus har han utvalgt oss før verden ble skapt, så vi skulle stå hellige og feilfrie for hans ansikt. I kjærlighet har han, av sin egen frie vilje, forut bestemt oss til å få barnekår hos seg ved Jesus Kristus.

Ef 1,7 I ham har vi forløsningen som ble vunnet ved hans blod, tilgivelse for syndene. Så stor og rik er hans nåde.

Ef 1,11 I ham har vi også fått del i arven, vi som på forhånd var bestemt til det etter Guds forsett, han som gjennomfører alle ting etter sin plan og vilje.

Ef 1,13-14 I ham er også dere kommet til tro da dere hørte sannhetens ord, evangeliet om deres frelse. I ham er dere blitt merket med et segl, Den Hellige Ånd som var lovt, og som er pantet på vår arv, inntil forløsningen kommer for Guds folk, til pris og ære for hans herlighet.

Fil 3,21 Han skal forvandle vårt fornedringslegeme og gjøre det likt med sitt herlighetslegeme ved den kraft han har til også å legge alle ting under seg.

Legg også merke til at det snakkes om "frihetens fullkommne lov" - hva er det? Det er den nye pakt - det nye testamente. La oss derfor speile oss i dette Ordet hver dag, og la oss aldri glemme hvordan Gud selv ser på alle dem som tror.

1 Kor 13,12 Nå ser vi som i et speil, i en gåte, da skal vi se ansikt til ansikt. Nå forstår jeg stykkevis, da skal jeg forstå fullt ut, slik Gud kjenner meg fullt ut. 

Jak 2,12 Tal da slik, og gjør slik, som de som skal bli dømt etter frihetens lov.
Rom 8,1 Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus.

Spikeren