NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

fredag 4. desember 2015

Nytale

George Orwell utga romanen “1984” i året 1949 og handlingen i boken beskriver et totalitært regime, der alle blir overvåket fra morgen til kveld, men er tilsynelatende lykkelige og fornøyde. Kommer det en smule misstemning snikende, overdøves dette med noe de kaller for “Soma” som øyeblikkelig fjerner alle unødige tanker om at alt har vœrt bedre før.

Det er slutt på alle kriger og barn blir laget på flasker og ingen sier ordene “mamma og pappa”. Hengivenhet og kjærlighet skulle fordeles likt på alle og man burde ikke ha ett fast forhold til noen, men vœre sammen med alle.

Hovedpersonen arbeider i Sannhetsministeriet, der en god del er ansatt, opptatt av å revidere nyheter og historiske dokumenter ettersom verden og alliansene stadig forandrer seg, så har de mere enn nok å gjøre.

De andre ministeriene er Overflodsministerien, som sørger for at det er konstant matmangel, Fredsministeriet, som tar seg av de forskjellige krigene og Kjærlighetsministeriet, som er et fryktet terrororgan.

Et annet viktig arbeide er å omskrive språket, slik at alle ord blir enkle og positivt ladet. I nytale kalles disse institusjoner for minisann, miniflod, minifred og minikjœr. Som en sammenligning har vi pr. i dag fått en inkluderingsminister, en fornyingsminister, en likestillingsminister, en omsorgsminister, en kunnskapsminister og en matminister.

George Orwell uttrykte flere ganger at nytale var et konsept som var basert på realitetene i hans samtid. Fordelen med nytalen er at den kortslutter logisk tenkning og framelsker ren retorikk og skjult propaganda. Nytale og politisk korrekthet er beslektet, begge deler handler om å gi språket positive assosiasjoner og unngå de ubehagelige meninger med ordene.

Selv om du har det elendig ville det unektelig høres bra ut hvis du uttalte at du har det “dobbeltplussubra”.

Det er nemlig umulig å påpeke et problem hvis ordet for dette ikke lengre eksisterer. Som et eksempel på dette har de rødgrønne klart å fjerne ordene og betydningen for neger og sigøyner. Så hvis de neste ordene som blir borte, er fattigdom, forurensing, narkoman eller andre ord som kan beskrive de rødgrønnes problemområder, så kan ingen sette ord på disse problemene og heller ikke klage på noe som helst. Her kan du lese mer om George Orwell.

Her kan du se traileren “1984”


Men nytale er på ingen måte forbeholdt 1984.

Umerkelig har nytalen kommet snikende inn i det norske språk. Morten Strøknes har skrevet to meget gode artikler i Bergens tidende, hvor han kalte den første artikkelen for "Da staten ble gal".

Det har lenge vœrt til stor bekymring for myndighetene at til tross for mange anstrengelser, går sykefraværet i bedriftene ikke synderlig ned. Men her kommer nytalen inn og da er det bare å fjerne ordene “langtidssykemeldte" og "sykefravær".

Man finner på ord med en positiv lading istedet og vips er problemet borte, for nå skal regjeringen istedet fokusere på “langtidsfriske" og "friskhetsnærvær". Fattigdommen har blitt til lavinntekt, på denne måten ufarliggjøres fattigdommen i Norge.

George Orwell innførte et annet ord i forbindelse med nytale og det er dobbelttenkning. I nytale ville f. eks. en jomfru bli omtalt som "doubleplusunsexed".

I løpet av de siste 15 år har innføringen av New Public Management (NPM) blitt innført hvor de viktigste nøkkelordene er målbarhet og resultatorientering.

Man later her som om offentlige institusjoner er private bedrifter som skal bli ledet etter bedriftsøkonomiske prinsipper. Tidligere statsminister Jens Stoltenberg var i høyeste grad tilhenger av et system som kombinerer det verste fra offentlig og privat sektor.

Ett eksempel er Sykehuset Asker og Bærum som har trikset med pasientjournalene for at helseforetaket skal fremstå som mere lønnsomt og ledelsen skal fremstå som vellykket. Sannsynligheten for at dette gikk ut over liv og helse er meget nærliggende å tro.

NPM innebærer ansvarsfraskrivelse, oppsplitting, nedbygging av fagmiljøers oppbygging og en enorm økning av administrasjon og “konsulentbruk”. Fra 1997–2007 kom det hele 3400 administrasjonsverk ved norske sykehus. Pr. idag er det ca. 10000 administrative årsverk ved norske sykehus, mens andelen av leger er under 9000.

Den nye teksten skal inkorporeres i rasismeparagrafen, dagens § 135a som blir § 185 i den nye straffeloven og sier samtidig at den blir svakere enn den gamle. Den gamle blasfemiparagrafen var fullstendig ubrukelig, hvis en ny lov nå skal vœre svakere enn en sovende lov, hvem skal den da ramme?

May-Harriet Seppola.